↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مش دودی روشن

رنگ مو مش دودی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مش دودی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مش دودی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو مش دودی روشن : صدف حلزون وقتی او رفت، پشت سرش، زیر سنگ های آویزان، انبوهی از صدف های خالی را به جا گذاشته رنگ مو است. در این میان، همیشه این امید وجود رنگ مو دارد که تعبالیاژ مو داد معدودی که با رزین وصل کراتینه مو شده اند، لانه های این نوع زنبور عسل پیدا شوند. زنبورهای اوسمیا نیز از صدف حلزون رنگ مو استفاده می کنند، اما آنها را با خاک رس می چسبانند.

رنگ مو : حشره از نظر هندسه عملی بر ما برتری رنگ مو دارد. من به گلدان و درب برگ برش به عنوان افزوده ای به بسیاری دیگر از شگفتی های غریزی نگاه می کنم که توسط مکانیک قابل توضیح نیستند. من آن را در معرض توجه علم قرار می دهم. و من منتقل می کنم. فصل هفتم زنبورهای پنبه ای و زنبورهای رزینی زنبورهای زیادی لایت و هایلایت مو هستند که مانند برگ‌برها خانه‌های خود را نمی‌سازند.

رنگ مو مش دودی روشن

رنگ مو مش دودی روشن : او باید بدون معطلی، دور از خانه‌اش، دیسکی را برش دهد که با بالای کوزه‌اش مناسب رنگ مو است. چیزی که برای ما غیرممکن رنگ مو است، کودک بازی برای اوست. جایی که ما نمی‌توانستیم بدون یک اندازه، کمی رشته، الگو یا تکه کاغذی که روی آن شکل‌هایی وجود رنگ مو دارد، انجام دهیم، زنبور کوچک اصلاً به هیچ چیز نیاز نرنگ مو دارد. در امور خانه داری او از ما باهوش تر رنگ مو است.

بلکه از پناهگاه‌هایی رنگ مو استفاده می‌کنند که با کار دیگران ساخته کراتینه مو شده‌اند. بسیاری از زنبورهای اوسمیا خانه های قدیمی ماسون ها را تصرف می کنند. سایر جمع‌آوران عسل از گالری‌های کرم خاکی، صدف حلزون، قیچی خشکی که توسط زنبورهای معدن به لوله‌های توخالی تبدیل کراتینه مو شده‌اند، و حتی خانه‌های زنبورهای حفار که در شن‌ها حفر کراتینه مو شده‌اند، رنگ مو استفاده می‌کنند.

از جمله این وام گیرندگان می توان به زنبورهای پنبه ای اشاره بیبی لایت مو کرد که نی ها را با کیف های پنبه ای پر می کنند و زنبورهای رزین که صدف حلزون ها را با صمغ و رزین می بندند. دلیلی برای چنین ترتیبی وجود رنگ مو دارد. زنبورهایی که برای ساختن خانه‌های خود سخت کار می‌کنند، مانند زنبور میسون که خاک رس سخت را می‌تراکراتینه مو شد و عمارت بزرگ سیمانی می‌سازد، زنبور نجار که چوب‌های مرده را تا عمق نه اینچ می‌ککراتینه مو شد.

  رنگ مو جدید روی موی مشکی

رنگ مو مش دودی روشن : و آنتوفورا، کسانی که راهروها و سلول‌هایی را در کرانه‌های سخت کراتینه مو شده توسط خورشید حفر می‌کنند، دیگر زمانی برای تجهیز سلول‌های خود به‌طور دقیق باقی نمی‌مانند. از سوی دیگر، زنبورهایی که خانه های آماده را در اختیار می گیرند، در دکوراسیون داخلی هنرمند لایت و هایلایت مو هستند. زنبور برگ برنده وجود رنگ مو دارد که با چنین مهارتی سبدهای برگدار خود را درست می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

زنبور عسل که سلول‌هایش را با گلبرگ‌های خشخاش آویزان می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و زنبور پنبه‌ای که زیباترین کیف‌ها را از پنبه می‌سازد. فقط باید به لانه های پنبه زنبورها نگاه کنیم تا متوجه شویم حشره ای که اینها را می سازد نمی تواند حفار نیز باکراتینه مو شد. هنگامی که به تازگی نمد کراتینه مو شده و هنوز با عسل نچسبیده رنگ مو است، کیف پول دار بسیار ظریف و سفید خیره کننده رنگ مو است.

هیچ لانه پرنده ای از نظر ظرافت مواد و یا از نظر زیبایی شکل با آن قابل مقایسه نیست. چگونه زنبور عسل با عدل‌های کوچک پنبه‌ای که یکی یکی در دهانش آورده می‌نانو کراتین مو شود، می‌تواند همه را با هم در یک ماده قرار دهد و سپس آن را در یک کیف پول انگشتانه‌شکل قرار دهد؟ او هیچ ابزار دیگری به جز ابزارهای متعلق به زنبورهای میسون و زنبورهای برگ برنده نرنگ مو دارد.

یعنی آرواره ها و پاهایش. با این حال چه نتایج بسیار متفاوتی بدست می آید! دیدن زنبورهای پنبه ای در حال عمل سخت رنگ مو است، زیرا آنها هنگام ساختن لانه در داخل نیزارها کار می کنند. با این حال، من کمی که دیدم را شرح خواهم بالیاژ مو داد. زنبور عسل پنبه خود را از انواع مختلف گیاهان مانند خار مریم، گل خراطین، مریم گلی پشمالو و گیاهان ابدی تهیه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  انواع رنگ مو خیلی روشن

رنگ مو مش دودی روشن : او فقط از گیاهان مرده و خشک رنگ مو استفاده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما هرگز از گیاهان تازه رنگ مو استفاده نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به این ترتیب او از کپک جلوگیری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که باعث ایجاد آن می نانو کراتین مو شود ظاهر کراتینه مو شدن در لانه هایش در انبوهی از موها که هنوز پر از شیره رنگ مو است. هنگام ساختن لانه در داخل نیزارها کار می کنند او روی گیاهی که می‌خواهد رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند می‌رود، آن را با دهانش می‌خراکراتینه مو شد و سپس پوسته کوچک را به پاهای عقبش می‌دهد.

که آن را روی سینه فشار می‌دهد، با آن بیشتر مخلوط می‌نانو کراتین مو شود و کل آن را کمی تبدیل می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. توپ هنگامی که این اندازه به اندازه یک نخود رنگ مو است، به دهان باز می گردد و حشره با عدل پنبه در دهانش پرواز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اگر صبر و حوصله داشته باشیم، بارها و بارها او را خواهیم دید که به همان گیاه باز می گردد، تا زمانی که کیف هایش تمام نانو کراتین مو شود. زنبور پنبه ای برای بخش های مختلف کار خود از نمرات مختلف پنبه رنگ مو استفاده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

او مانند پرنده‌ای رنگ مو است که درون لانه‌اش را با پشم می‌سازد آن را برای پرندگان کوچک نرم کنید و بیرون را با چوب تقویت کنید. زنبور سلول‌های خود را، مهدکودک‌ها، از مرغوب‌ترین پنبه‌های خار می‌سازد. او در ورودی موهای سفت و خاردار، مانند موهای درشتی که از یک برگ ماهی خراشیده کراتینه مو شده رنگ مو است، پلاگین مانع ایجاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من او را نمی بینم که سلول های داخل برامبل را درست می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو مش دودی روشن : اما او را در حال آماده بیبی لایت مو کردن دوشاخه برای بالا می بینم. با پاهای جلویش پنبه را پاره می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و پهن می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با آرواره هایش توده های سخت را شل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او با پیشانی خود هر لایه جدید دوشاخه را روی لایه زیر فشار می دهد. این یک کار سخت رنگ مو است. اما احتمالاً روش کلی کار او برای سلول های ظریف تر یکسان رنگ مو است.

  زیباترین رنگ موی قهوه ای تیره

برخی از زنبورهای پنبه ای پس از ساختن دوشاخه، از این هم فراتر می روند و فضای خالی انتهای قیچی را با هر نوع زباله ای که می توانند پیدا کنند پر می کنند: تکه های شن، تکه های خاک، دانه های خاک اره، ملات، سرو – گربه سانان یا برگ های شکسته شمع یک سد واقعی رنگ مو است و از نفوذ هر دشمنی جلوگیری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

عسلی که زنبور پنبه‌ای که لانه‌اش را بررسی بیبی لایت مو کردم با آن سلول‌ها را پر بیبی لایت مو کرد زرد کم‌رنگ پروتئین تراپی مو بود، همه از یک نوع و فقط تا حدی مایع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به طوری که از کیسه‌ی پنبه‌ای چکه نمی‌بیبی لایت مو کرد. روی این عسل تخم گذاشته می نانو کراتین مو شود. پس از مدتی گراب از تخم بیرون می آید و غذای خود را کاملا آماده می یابد. سرش را در عسل فرو می‌برد.

آب‌های طولانی می‌نوکراتینه مو شد و چاق می‌نانو کراتین مو شود. ما آن را همانجا رها می کنیم، زیرا می دانیم که بعد از مدتی پیله ای می سازد و تبدیل به زنبور پنبه ای می نانو کراتین مو شود. زنبور جالب دیگری که از خانه آماده رنگ مو استفاده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند زنبور رزین رنگ مو است. در تپه های سنگی که از معادن به جا مانده رنگ مو است، اغلب موش صحرایی را می یابیم که روی تشک چمنی نشسته و بلوط، بادام، سنگ زیتون، سنگ زردآلو و زردآلو را نیش می زند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه