↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی نسکافه ای دودی با دکلره

رنگ موی نسکافه ای دودی با دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی نسکافه ای دودی با دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی نسکافه ای دودی با دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ موی نسکافه ای دودی با دکلره : هیچ کس نمی تواند در آنجا زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زیرا فقط یک توپ گرد، سرد و بی حاصل از گل و آب رنگ مو است.” باتن برایت گفت: «اوه، تو در این مورد اشتباه می کنی اضافه بیبی لایت مو کرد: “تو مطمئناً لایت و هایلایت مو هستی.” تروت فریاد زد: “چرا، ما خودمان آنجا زندگی می کنیم.” “باور نمی‌کنم. من فکر می‌کنم که تو با پوست‌های سفید وحشتناکت در جزیره آسمان زندگی می‌کنی، جایی که حق نداری در آنجا باشی. و به باغ خصوصی کاخ بولورو با شکوه بزرگ نفوذ بیبی لایت مو کرده‌ای.

مو : ناگهان سبدی که زیر صندلی کاپن بیل آویزان پروتئین تراپی مو بود با صدای بلندی به چیزی برخورد بیبی لایت مو کرد و به دنبال آن فریاد خشم آمد. کاپن بیل صاف روی زمین نشست و با نیرویی فرود آمد که ملوان را به هم چسباند و دندان هایش را به هم چسباند، در حالی که پایین پروتئین تراپی مو بود.صندلی ای که تروت و باتن-برایت اشغال بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند بر او آمد، به طوری که برای لحظه ای همه آنها در هم پیچیده پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ موی نسکافه ای دودی با دکلره

رنگ موی نسکافه ای دودی با دکلره : او گفت: “ما در قسمت آبی جزیره می رویم.” “من می‌توانم درخت‌ها، حوض‌ها، خانه‌ها را ببینم. سفت نگه دار، تروت! محکم نگه دار، باتن-برایت! می‌ترسم که می‌خواهیم با چیزی برخورد کنیم!” مطمئناً اکنون خیلی سریع می‌افتند و هجوم هوا چشمانشان را پر از آب می‌بیبی لایت مو کرد، به طوری که نمی‌توانستند چیزهای زیادی زیر خود را ببینند.

می گویم: از من برو! با صدای هیجان زده گریه بیبی لایت مو کرد “منظورت از نشستن روی پاهای من در آسمان چیست؟ پیاده شو! یک دفعه پیاده شو! فصل مشکوک پروتئین تراپی مو بود که این سخنان خطاب به او باکراتینه مو شد، اما او نمی‌توانست درست در آن زمان حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند زیرا صندلی روبه‌روی او پروتئین تراپی مو بود و دختر و پسری روی صندلی پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده پروتئین تراپی مو بودند. از آنجایی که چتر جادویی اکنون مانند هر چتر معمولی بی حرکت پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی قهوه ای زیبا بدون دکلره

باتن برایت ابتدا گیره را رها بیبی لایت مو کرد و آن را بست، پس از آن دسته کج را از طناب جدا بیبی لایت مو کرد و به پاهایش بلند کراتینه مو شد. تروت تا این لحظه توانسته پروتئین تراپی مو بود بایستد و تخته را از کاپن بیل بیرون کشید. در تمام این مدت صدای خنده دار و هیجان زده به کراتینه مو شدت ناله می بیبی لایت مو کرد زیرا ملوان روی پاهایش ایستاده پروتئین تراپی مو بود، و تروت نگاه بیبی لایت مو کرد تا ببیند چه کسی اعتراض می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، در حالی که کاپن بیل غلت زد و روی دست ها و زانوهایش نشست تا بتواند گوشتش را بککراتینه مو شد.

پا و پای چوبی‌اش را در وضعیت عمودی قرار می‌دهند، که انجام آن کار چندان آسانی نپروتئین تراپی مو بود. باتن برایت و تروت با تمام قدرت به عجیب ترین فردی که تا به حال دیده پروتئین تراپی مو بودند خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. تصمیم گرفتندباید مرد باکراتینه مو شد، زیرا دو پای بلند داشت، بدنی به اندازه یک توپ گرد، گردنی شبیه شترمرغ و یک سر کوچک خنده دار روی آن قرار داشت. اما کنجکاوترین چیز در مورد او پوستش پروتئین تراپی مو بود که رنگ آبی آسمانی دوست داشتنی داشت.

چشمان او نیز آبی آسمانی پروتئین تراپی مو بود و موهایش که مستقیماً به سمت بالا کشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و در بالای سرش به صورت فر در می‌آمد، به همین ترتیب به رنگ آبی پروتئین تراپی مو بود و با پوست و چشمانش مطابقت داشت. او لباس‌های تنگ ساخته کراتینه مو شده از ابریشم آبی آسمانی پوشیده پروتئین تراپی مو بود، با غلاف آبی پهن به دور گردن بلندش، و روی سینه‌اش نگینی باشکوه به شکل ستاره، که با سنگ‌های آبی پر زرق و برق چیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ پلاتینه روشن

رنگ موی نسکافه ای دودی با دکلره : می‌درخشید. اگر مرد آبی مسافران را متحیر می‌بیبی لایت مو کرد، از محیط اطرافش نیز غافلگیر نمی‌کراتینه مو شدند، زیرا هر کجا که می‌توانستند نگاه کنند، هر چیزی که می‌دیدند به رنگ آبی آسمان بالا پروتئین تراپی مو بود. به نظر می رسید که آنها در باغ بزرگی فرود آمده اند که اطراف آن را دیوار بلندی از سنگ آبی احاطه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. درختان همه آبی، چمن ها آبی، گل ها آبی و حتی سنگریزه های مسیرها آبی پروتئین تراپی مو بودند.

نیمکت‌های زیبای حکاکی‌کراتینه مو شده و صندلی‌های چوب آبی پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده در اطراف باغ وجود داشت، و در نزدیکی آن‌ها فواره‌ای از مرمر آبی قرار داشت که اسپری‌های زیبایی از آب آبی را به هوای آبی پرتاب می‌بیبی لایت مو کرد. اما ساکنان خشمگین این مکان آبی به آنها اجازه نمی‌بالیاژ مو داد با آرامش به اطرافشان نگاه کنند، زیرا به محض اینکه کپن بیل از انگشتان پا بیرون زد.

با هیجان شروع به رقصیدن در اطراف بیبی لایت مو کرد و سخنان بسیار توهین‌آمیز برای بازدیدکنندگانش گفت. “ای بی رحمان! ای میمون ها! ای موجودات سفیدپوست بدبخت! چطور جرات می کنی به باغ من بیایی و در بزنیبا آن سبد افتضاح روی سرم بیفتم و بعد روی انگشتان پا بیفتم و باعث درد و رنجم شوم؟ میگم چطور جرات داری؟ آیا نمی دانید.

به خاطر وقاحت خود مجازات خواهید کراتینه مو شد؟ آیا نمی دانید که بولورو آبی ها انتقام خواهند گرفت؟ من می توانم تو را برای این توهین وصله کنم، و این کار را خواهم بیبی لایت مو کرد – به همان اندازه که من بولورو سلطنتی جزیره آسمان لایت و هایلایت مو هستم! “اوه، پس این جزیره آسمان رنگ مو است؟” از تروت پرسید. “البته این جزیره آسمان رنگ مو است. چه چیز دیگری می تواند باکراتینه مو شد؟ و من فرمانروای آن لایت و هایلایت مو هستم.

  جدیدترین و شیکترین مدل رنگ مو

پادشاه آن – تنها قدرت سلطنتی و دیکتاتور آن. ببینید در شخصیت، شما رایتی بولورو توانا و قدرتمند بلوز را زخمی بیبی لایت مو کرده اید!” در اینجا او با حالتی بسیار پر زرق و برق به اطراف می چرخید و سر کوچکش را تحقیرآمیز به طرف آنها تکان می بالیاژ مو داد. کاپن بیل گفت: “از آشنایی با شما خوشحالم، قربان.” “من شباهتی به پادشاهان داشتم، زیرا آنها بسیار غیرمعمول لایت و هایلایت مو هستند.

رنگ موی نسکافه ای دودی با دکلره : لطفاً از من برای نشستن روی انگشتان پاهای سلطنتی خود “ببخشید”، بدون اینکه بدانید که انگشتان پاهای شما آنجا لایت و هایلایت مو هستند.” “من تو را بهانه نمی کنم!” غرش بیبی لایت مو کرد. “اما من شما را مجازات خواهم بیبی لایت مو کرد. شما ممکن رنگ مو است به آن وابسته باشید.” تروت گفت: “به نظر من، “شما نسبت به غریبه ها نسبتاً ناروا رفتار می کنید. اگر کسی برای دیدن ما به کشور ما می آید.

ما همیشه با آنها رفتاری شایسته می کنیم.” ” کشور شما !” بولورو فریاد زد و با دقت بیشتری به آنها نگاه بیبی لایت مو کرد و به ظاهر آنها علاقه مند پروتئین تراپی مو بود. “پس از کجا در آسمان آمده اید، و کشور شما در کجا واقع کراتینه مو شده رنگ مو است؟” دختر پاسخ بالیاژ مو داد: «وقتی در خانه بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، روی زمین زندگی می کنیم. اعلام بیبی لایت مو کرد: “زمین؟ مزخرف! من در مورد زمین شنیده ام، فرزندم، اما این زمین مسکونی نیست.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه