↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو یخی نسکافه ای

رنگ مو یخی نسکافه ای | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو یخی نسکافه ای را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو یخی نسکافه ای را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو یخی نسکافه ای : و بنابراین بسیار گرانبها. من یک پرچم با خود آوردم تا بتوانیم یکدیگر را در یک جام عاشقانه گرو بگذاریم.” پرنسس گلد تری که همیشه مهربان و مودب پروتئین تراپی مو بود. اگر شاهزاده خانم دیگر بین او و نامادری اش گام نمی گذاشت.

مو : با خودش گفت و روی کاناپه رفت و از نزدیک به پرنسس نگاه بیبی لایت مو کرد. و در آنجا، با چسباندن به انگشت کوچک خود، سوزنی به شکل عجیبی را کشف بیبی لایت مو کرد. او با خود فکر بیبی لایت مو کرد: “اینجا کار بدی انجام کراتینه مو شده رنگ مو است.” “اگر آن سوزن مسموم ننانو کراتین مو شود. من هیچ دارویی نمی دانم.” و چون در زالوسازی مهارت داشت، آن را با دقت بیرون کشید. [28] در یک لحظه پرنسس گلد تری چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد و نشست.

رنگ مو یخی نسکافه ای

رنگ مو یخی نسکافه ای : او همیشه بهانه‌ای می‌آورد، تصمیمش را گرفت که به نظر نمی‌رسد که به او اعتماد نرنگ مو دارد، بنابراین دیگر در این مورد سؤالی نپرسید. اما یک روز شاهزاده تصادفاً در را باز گذاشت و چون هرگز به او نگفته پروتئین تراپی مو بود که این کار را نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، او وارد کراتینه مو شد و در آنجا شاهزاده گلد-تری را دید که روی کاناپه ابریشمی دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود و به نظر می رسید که انگار خواب رنگ مو است.

و در حال حاضر به اندازه کافی بهپروتئین تراپی مو بود یافته پروتئین تراپی مو بود تا کل درنگ مو استان را به شاهزاده خانم دیگر بگوید. حالا، اگر نامادری او حسادت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، شاهزاده خانم دیگر اصلا حسادت نمی بیبی لایت مو کرد. چون وقتی همه اتفاقات را شنید، دست های کوچکش را زد و گریه بیبی لایت مو کرد: “اوه، شاهزاده چقدر خوشحال خواهد کراتینه مو شد، زیرا اگرچه او دوباره ازدواج بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، اما می دانم که او شما را بیشتر دوست رنگ مو دارد.

  رنگ مو هایلایت یخی دودی

آن شب شاهزاده از شکار به خانه آمد و بسیار خسته و غمگین به نظر می رسید، زیرا آنچه همسر دومش گفته پروتئین تراپی مو بود کاملاً درست پروتئین تراپی مو بود. اگرچه او او را بسیار دوست داشت، اما همیشه در دل خود برای اولین عشق عزیزش، پرنسس گلد تری عزادار پروتئین تراپی مو بود. “چقدر غمگینی!” همسرش فریاد زد و برای ملاقات با او بیرون رفت. “آیا کاری نمی توانم انجام دهم تا لبخندی به لبت بیاورم؟” شاهزاده با خستگی پاسخ بالیاژ مو داد: “هیچی” و کمان خود را زمین گذاشت.

زیرا او حتی برای تظاهر به همجنس گرا پروتئین تراپی مو بودن آنقدر دردناک پروتئین تراپی مو بود. همسرش با شیطنت گفت: جز اینکه به تو درخت طلا را پس بدهم. “و من می توانم این کار را بکنم. تو او را زنده و سالم در اتاقک مولیوند خواهی یافت.” شاهزاده بدون هیچ حرفی به طبقه بالا دوید و مطمئناً درخت طلای عزیزش روی کاناپه نشسته پروتئین تراپی مو بود و آماده رنگ مو استقبال از او پروتئین تراپی مو بود. او از دیدن او بسیار خوشحال کراتینه مو شد.

که دستانش را دور گردن او انداخت و او را بارها و بارها بوسید و همسر دوم بیچاره خود را کاملاً فراموش بیبی لایت مو کرد.[29] که او را در طبقه بالا تعقیب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، و اکنون ایستاده پروتئین تراپی مو بود و جلسه ای را که او برگزار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود تماشا می بیبی لایت مو کرد. با این حال، به نظر نمی رسید که او برای خودش متاسف باکراتینه مو شد. او گفت: «همیشه می‌دانستم که دلت مشتاق پرنسس طلایی رنگ مو است. “و درست رنگ مو است که چنین باکراتینه مو شد.

  رنگ مو فانتزی زیبا دخترانه

زیرا او اولین عشق تو پروتئین تراپی مو بود، و چون دوباره زنده کراتینه مو شد، من به سوی قوم خود باز خواهم گشت.” شاهزاده پاسخ بالیاژ مو داد: «نه، در واقع نمی‌خواهی، زیرا این تو لایت و هایلایت مو هستی که این شادی را برای من به ارمغان آورده‌ای. تو با ما خواهی ماند و ما هر سه با هم خوشبخت زندگی خواهیم بیبی لایت مو کرد. و گلد تری و تو دوستان بزرگی خواهند کراتینه مو شد. ” و پس از آن به تصویب رسید.

رنگ مو یخی نسکافه ای : چرا که پرنسس گلد تری و شاهزاده خانم دیگر به زودی مانند خواهر کراتینه مو شدند و به گونه ای یکدیگر را دوست داشتند که گویی در تمام زندگی خود با هم بزرگ کراتینه مو شده اند. به این ترتیب یک سال دیگر از دنیا رفت و یک غروب، در کشور قدیمی، ملکه سیلور تری، همانطور که قبلا انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، رفت تا به صورت خود در آب چاه کوچک در گلن نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

و همانطور که قبلاً دو بار اتفاق افتاده پروتئین تراپی مو بود، قزل آلا آنجا پروتئین تراپی مو بود. او زمزمه بیبی لایت مو کرد آیا من زیباترین زن جهان نیستم؟ قزل آلا همانطور که در دو نوبت قبلی پاسخ بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، پاسخ بالیاژ مو داد: «سوگند، تو نیستی». “و تو می گویی که اکنون زیباترین زن کیست؟” ملکه پرسید، صدایش از خشم و ناراحتی می لرزید.[30] قزل آلا پاسخ بالیاژ مو داد: «این دو سال پیش نام او را به تو بالیاژ مو داده‌ام. “البته شاهزاده خانم طلا.” ملکه خندید: اما او مرده رنگ مو است.

این بار مطمئن لایت و هایلایت مو هستم، زیرا فقط یک سال رنگ مو است که با یک سوزن مسموم به انگشت کوچک او ضربه زدم و شنیدم که مرده روی زمین افتاد. قزل آلا پاسخ بالیاژ مو داد: “من در این مورد مطمئن نیستم” و بدون اینکه کلمه دیگری بگوید مستقیماً به پایین چاه شیرجه زد. ملکه پس از شنیدن سخنان مرموز او آرام نگرفت و سرانجام از شوهرش خورنگ مو است که کشتی طولانی را یک بار دیگر آماده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا بتواند برود و دختر ناتنی خود را ببیند.

  رنگ مو مشکی مخملی

پادشاه با خوشحالی دستور بالیاژ مو داد. و همه چیز مثل قبل اتفاق افتاد. او با دستان خود کشتی را بر فراز دریا هدایت بیبی لایت مو کرد و هنگامی که به خشکی نزدیک کراتینه مو شد توسط پرنسس گلد تری دیده و شناسایی کراتینه مو شد. شاهزاده برای شکار بیرون آمده پروتئین تراپی مو بود و شاهزاده خانم با وحشت کراتینه مو شدید به سمت دوستش، شاهزاده خانم دیگر، که در طبقه بالا در اتاقش پروتئین تراپی مو بود، دوید. “اوه، چه کنم، چه کنم؟” او فریاد زد: “زیرا می بینم.

رنگ مو یخی نسکافه ای : که کشتی بلند پدرم در حال آمدن رنگ مو است و می دانم که نامادری ظالمم در کشتی رنگ مو است و او سعی خواهد بیبی لایت مو کرد مرا بککراتینه مو شد، همانطور که قبلاً قصد کشتن من را داشت.[31] اوه! بیا تا به تپه ها فرار کنیم.» شاهزاده خانم دیگر در حالی که دستانش را دور درخت طلایی می لرزاند پاسخ بالیاژ مو داد: “به هیچ وجه”. “من از بانوی ناتنی تو نمی ترسم. با من بیا و ما برای رنگ مو استقبال از او به ساحل دریا می رویم.

پس هر دو به لبه آب رفتند و وقتی ملکه سیلور تری دختر ناتنی خود را دید وانمود بیبی لایت مو کرد که بسیار خوشحال رنگ مو است و از قایق بیرون آمد و به رنگ مو استقبال او دوید و یک جام نقره ای پر دراز بیبی لایت مو کرد. شراب برای نوشیدن او او گفت: “این شراب کمیاب از شرق رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه