↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مروارید طبیعی

رنگ مروارید طبیعی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مروارید طبیعی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مروارید طبیعی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مروارید طبیعی : چنان محکم در هم تنیده پروتئین تراپی مو بودند که حتی گربه شیشه ای به سختی می توانست جایی برای فشار بالیاژ مو دادن پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مسیری که فلت هدها از آن رنگ مو استفاده می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند مقداری دورتر پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : نجات دهی. ” ارویک گفت: “خوب، تو می‌توانی به انجام بهترین کار من وابسته شوی. اما من نه جادوگر لایت و هایلایت مو هستم و نه جادوگر، باید بدانید.” ماهی نقره ای پاسخ بالیاژ مو داد: “تمام چیزی که ما می خواهیم این رنگ مو است که از دستورات ما اطاعت کنید.” “ما می دانیم که شما صادق لایت و هایلایت مو هستید و فقط به این دلیل که برای فرار از عصبانیت او مجبور پروتئین تراپی مو بودید به کو ای اوه خدمت بیبی لایت مو کردید.

رنگ مروارید طبیعی

رنگ مروارید طبیعی : ما فرمان می دهیم و همه چیز خوب خواهد پروتئین تراپی مو بود.” “قول میدهم!” مرد جوان فریاد زد. “به من بگو اول باید چه کار کنم.” ماهی قرمز گفت: “در ته قایق خود طناب نقره ای را خواهید یافت که از دست کو-ای-اوه هنگام تغییر شکل افتاد.” “یک سر آن طناب را به کمان قایق خود ببندید و سر دیگر را به سمت ما در آب بیندازید. ما با هم قایق شما را به ساحل خواهیم کشید.” ارویک خیلی شک داشت.

ماهی برنزی گفت: “ما می دانستیم که روزی کو-ای-اوه با سرنوشتی روبرو می نانو کراتین مو شود که بسیار شایسته رنگ مو است.” “ما برای این زمان منتظر ماندیم و مراقب پروتئین تراپی مو بودیم. اکنون اگر به ما قول کمک می‌دهی و وفادار و ررنگ مو استگو باشی، می‌توانی در بازیابی شکل‌های طبیعی خود به ما کمک کنی و خود و همه مردمت را از خطراتی که اکنون تو را تهدید می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

که سه ماهی کوچک بتوانند یک قایق را به این سنگینی حرکت دهند، اما طبق گفته او عمل بیبی لایت مو کرد و ماهی ها همگی انتهای طناب نقره ای خود را در دهان خود گرفتند و به سمت نزدیکترین ساحل حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. همان جایی پروتئین تراپی مو بود که در زمان فتح ملکه در آنجا ایستاده پروتئین تراپی مو بودند. در ابتدا قایق اصلاً حرکت نمی بیبی لایت مو کرد، اگرچه ماهی ها با تمام قدرت خود را می کشیدند.

  انواع رنگ بلوند پلاتینه

رنگ مروارید طبیعی : اما در حال حاضر فشار شروع به گفتن بیبی لایت مو کرد. قایق به آرامی به سمت ساحل خزید و هر لحظه سرعت بیشتری می گرفت. چند یاردی دورتر از ساحل شنی، ماهی‌ها طناب را از دهان خود رها آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به یک طرف شنا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، در حالی که قایق آهنی که اکنون در حرکت پروتئین تراپی مو بود، به حرکت خود ادامه بالیاژ مو داد تا اینکه پرنده‌اش روی ماسه‌ها رنده کراتینه مو شد.

ارویک به پهلو خم کراتینه مو شد و به ماهی ها گفت: بعدش چی؟ ماهی نقره‌ای گفت: «روی شن‌ها یک کتری مسی پیدا می‌کنی که سودیک وقتی رفت آن را فراموش بیبی لایت مو کرد. آن را در آب دریاچه کاملاً تمیز کن، زیرا در آن سم پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. تمیز کراتینه مو شده، آن را با آب تازه پر کنید و آن را در کنار قایق نگه دارید تا ما سه نفر داخل کتری شنا کنیم.

سپس به شما آموزش های بیشتری می دهیم.” “پس میخوای بگیرمت؟” ارویک با تعجب پرسید. “بله” پاسخ پروتئین تراپی مو بود. بنابراین ارویک از قایق بیرون پرید و کتری مسی را پیدا بیبی لایت مو کرد. با بردن آن کمی به سمت پایین ساحل، او آن را به خوبی شست و هر قطره از سمی را که در آن وجود داشت با شن و ماسه از ساحل پاک بیبی لایت مو کرد.

سپس به سمت قایق برگشت. رفقای ارویک هنوز در خواب کامل پروتئین تراپی مو بودند و هیچ چیز از این سه ماهی یا اتفاقات عجیبی که در مورد آنها رخ می دهد نمی دانستند. ارویک کتری را در دریاچه فرو برد و دسته آن را محکم نگه داشت تا زیر آب قرار گیرد. ماهی‌های طلایی و نقره‌ای و برنزی بی‌درنگ داخل کتری شنا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

سپس اسکیزر جوان آن را بلند بیبی لایت مو کرد، کمی از آب را بیرون ریخت تا از لبه آن نریزد و به ماهی ها گفت: “بعدش چی؟” “کتری را به ساحل ببرید. صد قدم به سمت شرق، در امتبالیاژ مو داد لبه دریاچه بروید، و سپس مسیری را خواهید دید که از میان چمنزارها، از تپه و پایین دیل منتهی می نانو کراتین مو شود. مسیر را دنبال کنید تا به یک کلبه برسید.

  رنگ موی یخی رو پایه ۸

که به رنگ بنفش با تزئینات سفید رنگ آمیزی کراتینه مو شده رنگ مو است.وقتی در دروازه این کلبه توقف بیبی لایت مو کردید به شما می گوییم که بعد از آن چه باید بکنید. مهمتر از همه مراقب باشید که تلو تلو خوردن و آب از کتری نریزید وگرنه ما را ناپروتئین تراپی مو بود می کنید و تمام کارهایی که بیبی لایت مو کردی بیهوده خواهد پروتئین تراپی مو بود.” ماهی قرمز این دستورات را صادر بیبی لایت مو کرد و ارویک قول بالیاژ مو داد که مراقب باکراتینه مو شد و شروع به اطاعت بیبی لایت مو کرد.

او رفقای خوابیده خود را در قایق رها بیبی لایت مو کرد و با احتیاط از روی بدن آنها رد کراتینه مو شد و با رسیدن به ساحل دقیقاً صد قدم به سمت شرق رفت. سپس به دنبال مسیر گشت و نور ماه چنان روشن پروتئین تراپی مو بود که به راحتی آن را کشف بیبی لایت مو کرد، اگرچه علف های هرز بلند آن را از دید پنهان می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا اینکه یکی کامل به آن رسید. این مسیر بسیار باریک پروتئین تراپی مو بود و به نظر می رسید.

رنگ مروارید طبیعی : چندان مورد رنگ مو استفاده قرار نگرفت، اما کاملاً متمایز پروتئین تراپی مو بود و ارویک هیچ مشکلی در پیمودن آن نداشت. او از میان یک چمنزار وسیع، پوشیده از علف‌های بلند و علف‌های هرز، از یک تپه بالا رفت و به درون دره‌ای پایین آمد و سپس از تپه‌ای دیگر بالا رفت و دوباره پایین آمد. به نظر ارویک می رسید که کیلومترها و مایل ها راه رفته رنگ مو است. در واقع ماه پایین آمد و روز شروع کراتینه مو شد.

تا سپیده دم، سرانجام در کنار جاده یک کلبه کوچک زیبا را کشف بیبی لایت مو کرد که به رنگ بنفش با تزئینات سفید رنگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. مکان خلوتی پروتئین تراپی مو بود – هیچ ساختمان دیگری در آنجا نپروتئین تراپی مو بود و زمین اصلاً کار نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. هیچ کشاورز اینجا زندگی نمی بیبی لایت مو کرد، این مسلم پروتئین تراپی مو بود. چه کسی دوست رنگ مو دارد در چنین مکان منزوی زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ اما ارویک با چنین سؤالاتی سر خود را زیاد آزار نبالیاژ مو داد.

  بهترین مدل رنگ مو

به سمت دروازه ای که به کلبه منتهی می کراتینه مو شد رفت، کتری مسی را با احتیاط پایین گذاشت و روی آن خم کراتینه مو شد و پرسید: “بعدش چی؟” فصل 17 زیر گنبد بزرگ هنگامی که گلیندا خوب و پیروانش از اکسپدیشن نجات به کوه افسون کراتینه مو شده ی فلت هدها رسیدند، برای مسیر در سمت چپ آنها قرار داشت. آنها از جنگل بزرگ عبور بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

تا جایی که اوزما و دوروتی دنبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها مدتی توقف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا تصمیم بگیرند که آیا ابتدا باید با دیکتاتور عالی تماس بگیرند یا به دریاچه اسکیزرها بروند. جادوگر گفت: “اگر به کوه برویم، ممکن رنگ مو است با آن سودیک شریر به مشکل برسیم، و سپس در نجات اوزما و دوروتی به تأخیر می افتیم. بنابراین فکر می کنم بهترین برنامه ما این باکراتینه مو شد.

که به آن سودیک برویم. کشور اسکیزر، جزیره غرق کراتینه مو شده را بالا ببرید و دوستان ما و اسکیزرهای زندانی را نجات دهید. پس از آن می توانیم از کوه دیدن کنیم و جادوگر ظالم را مجازات کنیم.” مرد پشمالو تأیید بیبی لایت مو کرد: «این معقول رنگ مو است. “من کاملا با شما موافقم.” بقیه نیز به نظر می‌رسید که نقشه جادوگر بهترین رنگ مو است، و خود گلیندا آن را تحسین بیبی لایت مو کرد.

رنگ مروارید طبیعی : بنابراین به سمت ردیف درختان نخل که دریاچه اسکیزرز را از دید پنهان می‌بیبی لایت مو کرد، حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. خیلی زود آنها به کف دست آمدند. اینها نزدیک به هم چیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، شاخه هایی که کاملاً روی زمین می آمدند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه