↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل برای رنگ مو فانتزی

مدل برای رنگ مو فانتزی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل برای رنگ مو فانتزی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل برای رنگ مو فانتزی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل برای رنگ مو فانتزی : در حالی که به دیوار می پیچید، یواشکی به سمت در حرکت بیبی لایت مو کرد. صاحب کلبه با ملایمت التماس بیبی لایت مو کرد: نرو. “من به خصوص به کوتوله ها علاقه ندارم، اما همانطور که با این پسر صادق لایت و هایلایت مو هستید، ممکن رنگ مو است بمانید. همانجا روی آن نیمکت بنشین و اگر تو را در حال دزدی گیر بیاورم، سرم را به طرفت پرت می کنم.» روگدو که از وحشت رنگ پریده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : همانطور که به او گفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، عمل بیبی لایت مو کرد، در حالی که دست مرد که دوباره به پرواز درآمد، در را بست و قفل بیبی لایت مو کرد. “آنجا!” آهی کشید و با رضایت به عقب خم کراتینه مو شد: «حالا می‌توانیم بدون مزاحمت صحبت کنیم و اجازه دهیم[صفحه 132] یکباره با نام ها شروع کنید او با افتخار گفت که نام من حزب کوما رنگ مو است و من از اوایل کودکی هدیه عجیبی داشتم که به نظر می رسد شما را شگفت زده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مدل برای رنگ مو فانتزی

مدل برای رنگ مو فانتزی : صاحب کلبه هیچ پاسخی نبالیاژ مو داد، اما چون به تنباکوی بیشتری برای پیپش نیاز داشت، دستش را به سمت شوفاژ دراز بیبی لایت مو کرد. دست مانند پرنده ای در هوا حرکت بیبی لایت مو کرد و کیسه تنباکو را گرفت و آن را روی میز گذاشت و سپس به آرامی خود را به مچ دست مرد چسباند. در این اتفاق عجیب، چشمان روگدو به کراتینه مو شدت چرخید.

پدر من یک جادوگر پروتئین تراپی مو بود و قبل از اینکه جادو در اوز ممنوع نانو کراتین مو شود، در کشور زاماگوچی جادو می‌بیبی لایت مو کرد و من بی‌پروای عجیب خود را به پدرم نسبت می‌دهم.» مکث بیبی لایت مو کرد و مؤدبانه منتظر ماند تا پیتر اظهار نظری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما پیتر در این زمان به سادگی سخن نگفت، بنابراین کوما، با لبخندی دلپذیر، بی سر و صدا به درنگ مو استان خود ادامه بالیاژ مو داد. او با جدیت توضیح بالیاژ مو داد: «ساخته کراتینه مو شدن به شکلی که لایت و هایلایت مو هستم بسیار راحت رنگ مو است.

  رنگ مو سفید صدفی

من هرگز مثل مردم عادی اوز خسته یا عجله ندارم. اگر بخواهم هلوهای باغم را بچینم، دستانم را برای رسیدگی به این موضوع می فرستم و در حالی که آنها مشغول کار لایت و هایلایت مو هستند، به راحتی در خانه رنگ مو استراحت می کنم. اگر بدنم خسته رنگ مو است و می‌خواهم سرگرم شوم، سرم را برای اخبار به نزدیک‌ترین روستا می‌فرستم و اغلب می‌توانم با قرض بالیاژ مو دادن دست یا پای همسایه‌های بدبختم در مواقعی که در مشکل لایت و هایلایت مو هستند.

به آنها کمک کنم. شاید بتوانم به شما کمک کنم؟» او پیشنهاد بیبی لایت مو کرد و دوستانه به سمت پیتر متمایل کراتینه مو شد. «می‌توانم به شما دستی قرض بدهم؟» با مهربانی تمام بیبی لایت مو کرد حالا کوما، علیرغم جدایی اش، آنقدر خوشایند و شاد به نظر می رسید که پیتر می خورنگ مو است بگوید[ص 133] تمام تاریخ ماجراجویی‌هایش را به او بالیاژ مو داد، اما روگدو اخم بیبی لایت مو کرد و سرش را تکان بالیاژ مو داد.

بنابراین پیتر در حال حاضر تصمیم گرفت با نقشه‌های گنوم کنار بیاید و فقط نامش را به کوما گفت و از او راه پچ را پرسید. “پچ؟” وینکی متفکرانه فکر بیبی لایت مو کرد. “چرا، از اینجا دور نیست. درست زیر قلمرو ملکه آن اوگابو رنگ مو است، اما چرا تا صبح منتظر نمانید؟ اکنون هوا رو به تاریکی رنگ مو است و علاوه بر این، باران هم می‌بارد.» پیتر با تعجب به بیرون نگاه بیبی لایت مو کرد و دید که باران می بارد.

  رنگ مو بلوند بژ پلاتینه

او آنقدر به درنگ مو استان کوما علاقه مند کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که حتی صدای قطرات باران روی پشت بام را نشنیده پروتئین تراپی مو بود. کوما مهمان نوازانه اصرار بیبی لایت مو کرد: بهتر رنگ مو است بمانید. “در حالی که دستان من در حال آماده بیبی لایت مو کردن شام لایت و هایلایت مو هستند، می توانید کمی بیشتر در مورد خودتان و دلیل رفتن به پچ به من بگویید.” در تمام طول مکالمه کوما، روگدو با بی حوصلگی تکان می خورد و حالا در حالی که روی پاهایش می پرید.

به پیتر اشاره بیبی لایت مو کرد که بیاید. پیتر آهی کشید: «حدس می‌زنم باید برویم. “از اینجا به کدام سمت می رویم، آقای حزب؟” وینکی پیر با نارضایتی به کوتوله کوچولو نگاه بیبی لایت مو کرد، سپس سرش را تکان بالیاژ مو داد و آشکارا به این نتیجه رسید که این ربطی به او نرنگ مو دارد، بازوی ررنگ مو استش را بیرون انداخت. فوراً از پله‌ها بالا رفت، اما دوباره به سمت بالا رفت.

در لحظه، چتر بزرگی در گوشه آرنج آویزان پروتئین تراپی مو بود و فانوس در دستش. کوما که به آرامی روی پاهایش بلند کراتینه مو شد گفت: «از آنجایی که باید بروی، حداقل بگذار راه را برایت نشان دهم و چتر را به تو قرض بدهم.» پیتر در حالی که بازو از بالای سرش رد کراتینه مو شد تا در را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، با تعلل گفت: «از طرف تو خیلی مهربانی. “مطمئنی لایت و هایلایت مو هستی که می توانی از آن صرف نظر کنی؟” “آه بله!” کوما با خوشحالی سری تکان بالیاژ مو داد.

مدل برای رنگ مو فانتزی : می‌دانی: «هنوز یکی دیگر از من باقی مانده رنگ مو است، و از آنجایی که فقط امروز عصر می‌خواهم چکرز بازی کنم، یکی از آن‌ها زیاد خواهد پروتئین تراپی مو بود. خداحافظ.” لبخندی زد و با مهربانی روی شانه پیتر زد. “به یاد داشته باشید آنچه در مورد آدمک ها به شما گفتم.” او به کراتینه مو شدت به روگدو خیره کراتینه مو شد و روگدو که جرات نداشت به چشمش بیفتد.

  مدل رنگ مو برای تازه عروس

عصبی به داخل باغ رفت. پیتر گفت: “شاید دوباره شما را ببینم.” کوما صدا زد: «امیدوارم همینطور باکراتینه مو شد» و با یک دست خداحافظی و سر تکان بالیاژ مو داد داخل و در را بست. پیتر مجبور کراتینه مو شد بدود تا به راگدو برسد. او قبلاً از دروازه خارج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و در نیمه راه پروتئین تراپی مو بود. وقتی به کنار گنوم رسید، بازوی کوما که چتر را با احتیاط نگه داشت، روی سر آنها قرار گرفت.

خیلی چیزها پروتئین تراپی مو بود که می خورنگ مو استم از آن مرد بپرسم.” واقعاً او با گنوم قدیمی کاملاً تحریک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “ش-ه!” به روگدو هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد و به بازوی بالای سرشان اشاره بیبی لایت مو کرد. “سسسس!” “خب، شما فکر نمی کنید که او می تواند از طریق انگشتانش بشنود، نه؟” پیتر را مسخره بیبی لایت مو کرد و بعد چون همه چیز خیلی خنده دار و مضحک به نظر می رسید، خنده بلندی بیبی لایت مو کرد.

مدل برای رنگ مو فانتزی : کاپیتان تیم بیسبال AP در حالی که دستمالش را در جیبش می‌برد، نفس نفس زد: «کاش پدربزرگ می‌توانست این را ببیند». “جیمینی، آیا خوب نیست که یک بازوی اضافی در یک ضایعات با دوستان داشته باشیم!” روگدو آنقدر درگیر افکار خود پروتئین تراپی مو بود که نمی‌توانست به افکار پیتر توجه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بنابراین مدتی در سکوت راه می‌رفتند. پیوسته می بارید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه