↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو سری موکا

رنگ مو سری موکا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو سری موکا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو سری موکا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو سری موکا : ما دو روز در کلرادو ماندیم. من کاری نداشتم که انجام دهم، زیرا کشور اطراف یک باتلاق پروتئین تراپی مو بود که در تابستان (دسامبر)، زمانی که برف روی کوردیلا آب می نانو کراتین مو شود، رودخانه طغیان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سرگرمی اصلی من تماشای خانواده های هندی پروتئین تراپی مو بود که برای خرید اجناس کوچک به دامداری که ما در آن اقامت داشتیم، می آمدند. فرض بر این پروتئین تراپی مو بود که ژنرال روزاس حدود ششصد متحد هندی داشت. مردها نژادی قد بلند و خوب پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو : در فاصله بسیار زیاد قابل مشاهده رنگ مو است. و یک گائوچو به من گفت که او یک بار با یک سرخپوست در چند مایلی شمال ریو کلرادو سوار می کراتینه مو شد، که هندی شروع به ایجاد همان صدای بلند بیبی لایت مو کرد، که در اولین نگاه درخت دور معمول رنگ مو است، و دست خود را به سمت آن دراز بیبی لایت مو کرد. سرش و سپس به سمت سیرا اشاره بیبی لایت مو کرد. وقتی از او پرسیدند دلیل این امر چیست، هندی به زبان اسپانیایی شکسته گفت: “ابتدا سیرا را ببینید.” تقریباً دو لیگ فراتر از این درخت کنجکاو، شب را متوقف بیبی لایت مو کردیم.

رنگ مو سری موکا

رنگ مو سری موکا : در این لحظه یک گاو بدبخت توسط گائوچوهای چشم سیاهگوش جاسوسی کراتینه مو شد که در تعقیب کامل به راه افتادند و در چند دقیقه او را با لازوهای خود به داخل کشاندند و او را سلاخی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. . ما در اینجا چهار مورد ضروری زندگی “en el campo” را داشتیم: چراگاه اسبها، آب (فقط یک گودال گل آلود)، گوشت و هیزم. گائوچوها در یافتن این همه تجملات روحیه بالایی داشتند. و به زودی در گاو بیچاره مشغول به کار کراتینه مو شدیم. این اولین شبی پروتئین تراپی مو بود که با وسایل رکادوی تختم از زیر آسمان باز گذشتم.

در رنگ مو استقلال زندگی گائوچو لذت زیادی وجود رنگ مو دارد – اینکه بتوانید هر لحظه اسب خود را بالا بکشید و بگویید: “اینجا شب را سپری خواهیم بیبی لایت مو کرد.” سکون مرگبار دشت، سگ‌هایی که نگهبانی می‌دهند، گروه کولی‌های گائوچو که تخت‌هایشان را دور آتش می‌چرخانند، تصویری به کراتینه مو شدت مشخص از این شب اول در ذهن من به جا گذاشته رنگ مو است که هرگز فراموش نخواهد کراتینه مو شد. روز بعد کشور مشابه آنچه در بالا توضیح بالیاژ مو داده کراتینه مو شد ادامه بالیاژ مو داد.

  رنگ مو دخترانه دودی زیتونی

تعبالیاژ مو داد کمی پرنده یا حیوان در آن زندگی می کنند. گاهی ممکن رنگ مو است یک گوزن یا گواناکو (لاما وحشی) دیده نانو کراتین مو شود. اما آگوتی رایج ترین چهارپا رنگ مو است. این حیوان در اینجا نشان دهنده خرگوش های مرنگ مو است. با این حال، از بسیاری جهات اساسی با آن جنس متفاوت رنگ مو است. به عنوان مثال، تنها سه انگشت پشتش رنگ مو دارد. همچنین تقریباً دو برابر اندازه رنگ مو است و از بیست تا بیست و پنج پوند وزن رنگ مو دارد.

آگوتی دوست واقعی صحرا رنگ مو است. این یک ویژگی مشترک چشم انداز رنگ مو است که دو یا سه نفر را که به سرعت یکی پس از دیگری در یک خط مستقیم در سراسر این دشت های وحشی می پرند، یک ویژگی مشترک رنگ مو است. آنها تا شمال سیرا تاپالگوئن (لات. 37 درجه و 30 دقیقه) یافت می شوند، جایی که دشت به طور ناگهانی سبزتر و مرطوب تر می نانو کراتین مو شود. و حد جنوبی آنها بین پورت دیزایر و سنت جولیان رنگ مو است.

که هیچ تغییری در ماهیت کشور ایجاد نمی نانو کراتین مو شود. این یک واقعیت منحصر به فرد رنگ مو است که اگرچه آگوتی در حال حاضر به اندازه بندر سنت جولیان در جنوب یافت نمی نانو کراتین مو شود، اما کاپیتان وود، در سفر خود در سال 1670، از آنها به عنوان تعبالیاژ مو داد زیادی از آنها در آنجا صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. چه دلیلی می تواند در کشوری وسیع، خالی از سکنه و به ندرت بازدید کراتینه مو شده، دامنه حیواناتی مانند این را تغییر دهد.

همچنین، از تعبالیاژ مو داد شلیک کراتینه مو شده توسط کاپیتان وود در یک روز در پورت دیزایر، به نظر می رسد که آنها قبلاً به طور قابل توجهی بیشتر از اکنون در آنجا پروتئین تراپی مو بوده اند. جایی که Bizcacha زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و لانه های خود را می سازد، Agouti از آنها رنگ مو استفاده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما جایی که، مانند باهیا بلانکا، بیزکاچا یافت نمی‌نانو کراتین مو شود، آگوتی برای خودش نقب می‌زند.

  انواع رنگ مو زنانه با اسم

رنگ مو سری موکا : همان چیزی که در مورد جغد کوچک پامپاس رخ می دهد، که اغلب به عنوان نگهبانی در دهانه لانه ها ایستاده رنگ مو است. زیرا در باندا اورینتال، به دلیل عدم وجود بیزکاچا، موظف رنگ مو است سکونت خود را خالی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. صبح روز بعد، وقتی به ریو کلرادو نزدیک کراتینه مو شدیم، ظاهر کشور تغییر بیبی لایت مو کرد. به زودی به دشتی پوشیده از چمن رسیدیم که از نظر گلها، شبدر بلند و جغدهای کوچکش به پامپاس شباهت داشت.

همچنین از باتلاق گل آلودی به وسعت قابل توجهی گذشتیم که در تابستان خشک می‌نانو کراتین مو شود و نمک‌های مختلف آغشته می‌نانو کراتین مو شود. و از این رو سالیترال نامیده می نانو کراتین مو شود. این گیاه با گیاهان کم آبدار پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، از همان نوع گیاهانی که در ساحل دریا می رویند. کلرادو، در گذرگاهی که از آن عبور بیبی لایت مو کردیم، تنها حدود شصت یارد عرض رنگ مو دارد. معمولاً باید تقریباً دو برابر آن عرض باکراتینه مو شد.

مسیر آن بسیار پرپیچ و خم رنگ مو است که با درختان بید و نیزارها مشخص کراتینه مو شده رنگ مو است: در یک خط مستقیم فاصله تا دهانه رودخانه را نه لیگ، اما با آب بیست و پنج لیگ می گویند. ما در عبور از قایق رانی توسط چند لشکر عظیم مادیان که در حال شنا بیبی لایت مو کردن در رودخانه پروتئین تراپی مو بودند تا به دنبال تقسیم نیروها به داخل کشور پروتئین تراپی مو بودند، به تأخیر افتادیم.

  رنگ مو فندقی و مش

منظره‌ای مضحک‌تر از صدها و صدها سر که همه به یک سمت هدایت می‌شوند، با گوش‌های نوک تیز و سوراخ‌های بینی گشاد کراتینه مو شده که درست بالای آب مانند دسته‌ای از حیوانات دوزیست ظاهر می‌شوند. گوشت مادیان تنها غذایی رنگ مو است که سربازان هنگام سفر تمام دکلره مو دارند. این به آنها امکان حرکت عالی می دهد. زیرا مسافتی که اسب‌ها را می‌توان بر فراز این دشت‌ها راند.

بسیار شگفت‌انگیز رنگ مو است: به من اطمینان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است که یک اسب بدون بار می‌تواند روزی صد مایل را برای چندین روز متوالی طی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اردوگاه ژنرال روزاس نزدیک رودخانه پروتئین تراپی مو بود. این میدان شامل میدانی پروتئین تراپی مو بود که توسط واگن ها، توپخانه، کلبه های نی و غیره تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. سربازان تقریباً همه سواره نظام پروتئین تراپی مو بودند. و من باید فکر کنم که چنین ارتش شرور و راهزن مانند قبلا هرگز جمع آوری نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو سری موکا : تعبالیاژ مو داد بیشتری از مردان از نژادهای مختلط بین رنگ موان، هندی و اسپانیایی پروتئین تراپی مو بودند. من دلیل آن را نمی دانم، اما مردانی با چنین اصالتی به ندرت چهره خوبی تمام دکلره مو دارند. با منشی تماس گرفتم برای نشان بالیاژ مو دادن پاسپورتم او شروع بیبی لایت مو کرد به سؤال متقابل از من به متین ترین و مرموزترین حالت. از شانس خوب من توصیه نامه ای از دولت بوئنوس آیرس [5] به فرمانده پاتاگونس داشتم.

این به ژنرال روزاس برده کراتینه مو شد، او پیامی بسیار متعهد برای من فرستاد. و منشی تمام لبخندها و مهربانی ها را به او برگرداند. ما در مرتع‌خانه یا کول یک پیرمرد کنجکاو اسپانیایی که با ناپلئون در لشکرکشی علیه روسیه خدمت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اقامت گزیدیم . [5] من موظفم تعهد خود را در قبال دولت بوئنوس آیرس به خاطر نحوه اجباری اعطای گذرنامه به تمام نقاط کشور به من، به عنوان طبیعت گرای بیگل، به قوی ترین وجه بیان کنم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه