↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو بنفش ترکیبی

مدل رنگ مو بنفش ترکیبی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو بنفش ترکیبی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو بنفش ترکیبی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو بنفش ترکیبی : اعتراف به اینکه ممکن رنگ مو است به درستی انجام نانو کراتین مو شود، به هیچ وجه نمی تواند به عنوان اعتراف به ضعف انیشتین تعبیر نانو کراتین مو شود.[ 106 ] شاید بد نباکراتینه مو شد. به این نکته اشاره کنیم که به هیچ وجه نمی توان با صدا قیاس بیبی لایت مو کرد، همانطور که بسیاری تلاش بیبی لایت مو کرده اند انجام دهند.

رنگ مو : سپس انیشتین جرم را به معنای معمولی محافظه کار در نظر نمی گیرد، بلکه مقدار کل جرم به اضافه انرژی در هر سیستم بسته ای رنگ مو است که ثابت می ماند. مقدار کمی انرژی ممکن رنگ مو است به جرم تبدیل نانو کراتین مو شود و بالعکس .] 194 [سایر ویژگی های نظریه که اغلب به عنوان پیامد نمایش بالیاژ مو داده می شوند، واقعاً بیشتر در[ 103 ]ماهیت مفروضات یادآوری می‌نانو کراتین مو شود که وقتی بر لزوم رنگ مو استفاده از سیگنال‌هایی به توافق رسیدیم.

مدل رنگ مو بنفش ترکیبی

مدل رنگ مو بنفش ترکیبی : این به این نتیجه می رسد که انرژی ذخیره کراتینه مو شده در هر جرمی رنگ مو است m بالا C مربع. مقدار بسیار عالی رنگ مو است، زیرا C بسیار بزرگ رنگ مو است. اما با انرژی داخلی اتم مطابق با ملاحظات دیگر مطابقت رنگ مو دارد. بدیهی رنگ مو است که بقای جرم و تکانه هر دو نمی توانند تحت نظریاتی که یکی را به دیگری ترجمه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند خوب باشند.

سریع‌ترین پیام‌رسانی را که اتفاقاً با آن آشنا کراتینه مو شدیم، به عنوان وسیله ارسال سیگنال انتخاب بیبی لایت مو کردیم. مشکلات بعدی ما عمدتاً به دلیل عدم امکان تخصیص مناسب برای سرعت این پیام رسان پروتئین تراپی مو بود، حتی اگر مقدار عددی آن را می دانستیم. و در نتیجه این سرعت وارد فرمول ما می نانو کراتین مو شود. اکنون ما با کلمات زیادی نگفته‌ایم که C بزرگ‌ترین سرعتی رنگ مو است که می‌توان به آن دست یافت.

  رنگ موی قهوه ای روشن ساده

اما تلویحاً چنین فرض بیبی لایت مو کرده‌ایم. بنابراین، اگر فرمول های ما نتایج نامعقولی برای سرعت های بالاتر از C به ما بدهد و نشان دهنده عدم امکان دستیابی به آنها باکراتینه مو شد، نباید تعجب کنیم . هر آنچه را که در یک مسئله قرار دهیم، جبر به ما باز خواهد گشت. اگر به فرمول خود برای K نگاه کنیم ، می بینیم که در صورتی که v برابر با C باکراتینه مو شد ، طول ها صفر و بارها بی نهایت می شوند.

پس خود رسول نور هیچ بُعدی نرنگ مو دارد. و برای آن زمان می ایستد. اگر v را بزرگ‌تر از C فرض کنیم ، نتایج عجیب‌تری به دست می‌آوریم، زیرا عامل K جذر یک عدد منفی رنگ مو است، یا همانطور که ریاضیدان آن را کمیت «خیالی» می‌نامد. و با آن طول ها و زمان ها نیز خیالی می شوند. این واقعیت که زمان برای آن متوقف می نانو کراتین مو شود، و این واقعیت که آن سرعت محدود کننده رنگ مو است.

به C ویژگی های بی نهایت پروتئین تراپی مو بودن ریاضیدان را می دهد. مطمئناً اگر هرگز نمی توان از آن فراتر رفت، باید فرمول جدیدی برای ترکیب سرعت ها داشته باشیم. در غیر این صورت، وقتی سیستم من با سرعت 100000 مایل در ثانیه از سیستم شما عبور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، در حالی که سیستم شما با همان سرعت از یک سوم در همان جهت عبور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مدل رنگ مو بنفش ترکیبی : من می شوم[ 104 ]عبور از این چارچوب سوم با سرعت ممنوع 200000 مایل در ثانیه – بیشتر از C. در واقع انیشتین قادر رنگ مو است نشان دهد که فرمول قدیمی، که قبلاً برای اتصال سرعت نور در یک محیط مادی با سرعت آن محیط پیدا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اکنون به طور جهانی برای ترکیب سرعت ها کاربرد رنگ مو دارد. وقتی سرعت های v و u را با هم ترکیب می کنیم.

  بهترین ترکیب رنگ مو برای هایلایت

به جای اینکه برآیند را v به علاوه uهمانطور که می پنداشتیم بدست آوریم، به نتیجه می رسیم. پرانتز چپ v به اضافه u پرانتز ررنگ مو است اسلش چپ پرانتز 1 به اضافه پرانتز چپ uv اسلش بالا C مربع سمت ررنگ مو است پرانتز ررنگ مو است پرانتز کاما یا C بالا مربع سمت چپ پرانتز v به علاوه u پرانتز ررنگ مو است اسلش پرانتز چپ پرانتز بالا C مربع به اضافه UV پرانتز ررنگ مو است اگر بخواهیم منعکس کنیم.

که سرعت دوم بر تجدید نظر دوم در اندازه‌گیری طول و زمان بین سیستم‌های درگیر تأثیر می‌گذارد، این نباید ما را شگفت‌زده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و حالا، اگر به v ، یا u ، یا حتی هر دوی آنها اجازه دهیم مقدار C را بگیرند ، نتیجه همچنان C رنگ مو است . از جهاتی دیگر، C را یافته‌ایم که مانند بی‌نهایتی ریاضی‌دانان رفتار می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که به قول شاعر نابینا، اگر هزاران ناگفته را به آن اضافه کنیم.

مدل رنگ مو بنفش ترکیبی : هیچ افزایش واقعی ایجاد نمی‌کنیم. [ فهرست ] فرض و نتیجه بسیاری از خبرنگارانی که به این موضوع فکر بیبی لایت مو کرده اند تا متوجه شوند که خصیصه محدود کننده سرعت C واقعاً با فرض در سیستم انیشتین خوانده می نانو کراتین مو شود، در تحقیقی کم و بیش آشفته نوشته اند تا بدانند آیا این کل ساختار را باطل نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا خیر. پاسخ، البته، بله رنگ مو است – به شرطی که بتوانید این فرض را نشان دهید.

باطل پروتئین تراپی مو بودن همین پاسخ ممکن رنگ مو است در مورد هر دکترین علمی و با اشاره به هر یک از مفروضات متعدد زیربنای آن باکراتینه مو شد. اگر فردا راهی برای ارسال سیگنال‌ها به صورت آنی کشف کنیم، کل ساختار انیشتین به محض اینکه ما با رنگ مو استفاده از این روش جدید موافقت می‌بیبی لایت مو کردیم فرو می‌پاکراتینه مو شد. اگر بخواهیم یک عامل سیگنال دهی با سرعت محدود بیشتر از نور کشف کنیم.

  مدل مو پلاتینه

نسبیت با این سرعتی که در فرمول هایش در جای C نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است باقی می ماند . نقل قول از نظریه انیشتین در حمایت از این جمله که چنین سرعتی هرگز نمی تواند باکراتینه مو شد، اشتباه رنگ مو است. یک فرض پیامدهای خود را ثابت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما هرگز نمی تواند خود را اثبات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. باید همیشه یک فرض باقی بماند. اما با وجود تجربه طولانی بشری که از فرض انیشتین حمایت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

که هیچ سرعتی بیش از C را نمی توان یافت، منصفانه رنگ مو است که بخواهیم آن را نه با رنگ مو استدلال بلکه با اثبات مورد مناقشه قرار دهیم. تنها خط رنگ مو استدلالی که امیدواری پیشینی به تقلیل این فرض به پوچی رنگ مو دارد، مبتنی بر ایده آشنای اضافه بیبی لایت مو کردن سرعت رنگ مو است. اما انیشتین این برهان را قبل از شروع با جایگزینی مستقیم سرعت ها با روش دیگری برای ترکیب آنها که با فرض او و همچنین با حقایق مشاهده کراتینه مو شده مطابقت رنگ مو دارد.

مدل رنگ مو بنفش ترکیبی : مطرح بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. بار اثبات بر عهده بالیاژ مو دادستان رنگ مو است. هرکسی که با ادعای ما که C بزرگترین سرعت قابل دستیابی رنگ مو است مخالفت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، می تواند تنها با نشان بالیاژ مو دادن سرعت بزرگتر به ما این کار را انجام دهد. تا زمانی که این کار انجام نکراتینه مو شده باکراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه