نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو فندقی ترکیبی

رنگ مو فندقی ترکیبی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو فندقی ترکیبی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو فندقی ترکیبی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو فندقی ترکیبی : هواپیما قبل از اینکه گاو آن را بگیرد، طبق آنچه شما می گویید، به کراتینه مو شدت آسیب دیده رنگ مو است. اما اکنون یک آشفتگی ناامیدکننده رنگ مو است.» او با دلگرمی برگشت: “اوه، نه.” “اگر او موتور را نشالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، ما به بقیه آسیب ها اهمیت نمی دهیم. فکر می‌کنی می‌توانیم گره او را باز کنیم؟» آنها به حیوان نزدیک کراتینه مو شدند که در این زمان کاملاً رام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و با عذرخواهی ناله می بیبی لایت مو کرد تا آزاد نانو کراتین مو شود.

رنگ مو : زیرا دایره ایجاد کراتینه مو شده در آن فاصله به ندرت قابل توجه پروتئین تراپی مو بود، اما ناگهان متوجه کراتینه مو شد که رنگ مو استیو در حال بازگشت رنگ مو است. لکه بزرگتر کراتینه مو شد، بادبان ها نمایان کراتینه مو شد. هوانورد جوان از روی مرتع در ارتفاع صد فوتی از زمین گذشت، بر روی باغ خود حلقه زد و سپس شروع به فرود بیبی لایت مو کرد. همانطور که او این کار را انجام بالیاژ مو داد، هواپیما یک حرکت گهواره ای به سمت دیگر در نظر گرفت، که به طور خطرناکی افزایش یافت که اوریسا بدون اینکه بداند او این کار را انجام بالیاژ مو داده رنگ مو است.

رنگ مو فندقی ترکیبی

رنگ مو فندقی ترکیبی : سپس بلند کراتینه مو شد و شروع به سوار کراتینه مو شدن به هوا بیبی لایت مو کرد. اوریسا در حالی که دستانش را روی سینه‌اش گره بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود ایستاده پروتئین تراپی مو بود و چشمانش را برای تماشای تمام جزئیات پرواز فشار می‌بالیاژ مو داد. هواپیما بلافاصله اوج گرفت، سریع مثل یک پرنده، تا زمانی که لکه ای در آسمان خاکستری پروتئین تراپی مو بود. دختر نمی توانست چرخش را ببیند.

  مدل ترکیب رنگ مو جدید

فریاد زد. هواپیما پایین آمد و با شیب جانبی به زمین رسید که هواپیماهای سبک را به چوب آتش‌زن و توده‌ای از بوم مچاله کراتینه مو شده تبدیل بیبی لایت مو کرد. رنگ مو استیو غلت زد، طولش را روی زمین دراز بیبی لایت مو کرد و بی حرکت دراز کشید. اوریسا با دستان بسته ایستاد. اوریسا با دستان بسته ایستاد. 65خورشید تازه شروع به طلوع بر فراز بیشه پرتقال بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. سکوت مرگباری که پس از شکسته کراتینه مو شدن هواپیما به وجود آمد.

تنها با چرخش نامنظم و پر از اسپاسم موتورها شکسته کراتینه مو شد که هنوز در حال حرکت پروتئین تراپی مو بودند. اوریسا، سفید و سرد، در میان آوارها خزید و موتورها را خاموش بیبی لایت مو کرد. سپس آلایت و هایلایت مو هسته و با اکراه به شکل بی حرکت برادرش نزدیک کراتینه مو شد. تنها پروتئین تراپی مو بودن در چنین زمان و مکانی وحشتناک پروتئین تراپی مو بود. چند قدمی رنگ مو استیو ایستاد. سپس برگشت و با وحشت ناگهانی به سمت باغ گریخت. به دور از صحنه وحشتناک، شجاعت و حضور ذهن او به سرعت بازگشت.

رنگ مو فندقی ترکیبی : او یک سطل آبی که در آلونک ایستاده پروتئین تراپی مو بود برداشت و آن را به مرتع برگرداند. آیا رنگ مو استیو مرده پروتئین تراپی مو بود؟ روی او خم کراتینه مو شد و از اینکه دستش را روی قلبش بگذارد می‌ترسید و با ترحم به چهره‌ی بی‌تفاوت او خیره کراتینه مو شد. پت-پات-پتر! هجوم در سراسر چمن چشمه. چی پروتئین تراپی مو بود؟ اوریسا صاف کراتینه مو شد، مثل یک سرخپوست فریاد زد و به سمت حصار دوید که اعتبار کاملی برای تمرینات ورزشی او داشت.

  مدل رنگ مو عسلی نسکافه ای

چون گاو بزرگ مارستون در حال آمدن پروتئین تراپی مو بود – موجودی عظیم الجثه و قهوه ای رنگ با خلق و خوی که توباسکو را شرمنده می بیبی لایت مو کرد. او طوری منحرف کراتینه مو شد که انگار می خواهد دختر فراری را تعقیب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما سپس هواپیماهای کشیده کراتینه مو شده هواپیما 66با او مخالفت بیبی لایت مو کرد و او تصمیم خود را برای حمله به این دشمن جدید و ناشناخته تغییر بالیاژ مو داد – شاید با همان حالتی که دن کیشوت به آسیاب بادی حمله بیبی لایت مو کرد.

اوریسا دوباره فریاد زد، زیرا جانور عظیمی که مستقیماً بر روی بدن سجده‌دار رنگ مو استیو و با سر و دم خمیده صاف در حالی که سگ اشاره‌ای به سمت هواپیما هجوم می‌آورد، محدود کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. بادبان‌ها می‌لرزیدند، فرو می‌ریختند، مانند امواج اقیانوس به شکل موج می‌غلتیدند، و در میان آنها گاو نر در حال مبارزه پایین می‌رفت، خود را در سیم‌ها در هم می‌پیچید و به زندانی درمانده تبدیل می‌کراتینه مو شد.

دختر که به طور هیستریک هق هق می بیبی لایت مو کرد، صدای بلند خنده اش را شنید و به طرز غیرقابل بیانی شوکه کراتینه مو شد. گاو نر از عصبانیت فریاد زد، اما آنقدر با سیم پیچ خورده پروتئین تراپی مو بود که این میزان قدرت او پروتئین تراپی مو بود. چشمانش را از هیولا به سمت رنگ مو استیو برگرداند، فریاد شادی سر بالیاژ مو داد، زیرا برادرش نشسته پروتئین تراپی مو بود و با یک دست پای او و با دست دیگر سرش را می مالید، در حالی که او گیج کراتینه مو شده به لاشه هواپیمای خود خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  بهترین رنگ مو بدون آمونیاک خارجی

رنگ مو فندقی ترکیبی : جایی که سر از آن بیرون آمده پروتئین تراپی مو بود. گاو نر بیرون زد. اوریسا دوید و دستانش را به هم فشار بالیاژ مو داد و پرسید: “خیلی آسیب دیدی عزیزم؟” “من – من دیوانه کراتینه مو شدم!” او با ناامیدی پاسخ بالیاژ مو داد. به نظر می رسد که هواپیما به مومیایی یک جانور بی رحم تبدیل کراتینه مو شده رنگ مو است! نخند، ریس. چه بلایی سرم اومده با چشمام؟ به من بگو!” 67او خودش را روی چمن ها انداخت و خندید تا اینکه گریه بیبی لایت مو کرد.

نگاه های سرزنش آمیز رنگ مو استیو هیچ تاثیری در مهار او نداشت. وقتی بالاخره توانست خودش را کنترل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، نشست و چشمانش را پاک بیبی لایت مو کرد و گفت: “مرا ببخش عزیزم، این خیلی خنده دار رنگ مو است! اما،” ناگهان جدی و مضطرب، “آیا به کراتینه مو شدت آسیب دیده ای؟ آیا چیزی شکسته رنگ مو است؟» او با ناراحتی پاسخ بالیاژ مو داد: “هیچ چیز جز قلب من نیست.” «آه؛ آن!» او با خیال راحت گفت. “فقط به آن آشفتگی نگاه کنید!” ناله بیبی لایت مو کرد و به هواپیما اشاره بیبی لایت مو کرد. “چه اتفاقی برای آن افتاده رنگ مو است؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: “گاو نر.” اما ناامید نباش عزیزم. چیز به زیبایی پرواز بیبی لایت مو کرد.» “گاو میش؟” «نه؛ هواپیما. اما در مورد گاو نر، باید بگویم که او تمام تلاشش را بیبی لایت مو کرد. چگونه او را از آنجا بیرون کنیم.

  رنگ موی شرابی قرمز ماهاگونی روشن

رنگ مو استیو؟» او زمزمه بیبی لایت مو کرد و دوباره سرش را احساس بیبی لایت مو کرد: «من – فکر می‌کنم گیج کراتینه مو شده‌ام، ریس». “نمیتونی کمکم کنی تا بفهمم؟” بنابراین او تمام ماجرا را برای او تعریف بیبی لایت مو کرد، رنگ مو استفن آهی کشید و سرش را تکان بالیاژ مو داد و او به گاو نر خیره کراتینه مو شد و گاو نر به او خیره کراتینه مو شد. پس از آن پسر تلاش بیبی لایت مو کرد تا بلند نانو کراتین مو شود و اوریسا خم کراتینه مو شد و به او کمک بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو فندقی ترکیبی : وقتی او روی پاهایش ایستاد، او را نگه داشت تا زمانی که قوی تر کراتینه مو شد و توانست به تنهایی بایستد. خواهرش “خیلی ممنونم که کشته نکراتینه مو شدی.” 68زمزمه. “چون شما به طور معجزه آسایی فرار بیبی لایت مو کرده اید، هیچ چیز دیگری مهم نیست.” “کشته کراتینه مو شده؟” رنگ مو استیو گفت؛ “چرا، این فقط یک غلت پروتئین تراپی مو بود، ریس. اما گاو نر عارضه جدی تری رنگ مو است. من فکر می کنم.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱