↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مرواریدی عروس

رنگ مو مرواریدی عروس | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مرواریدی عروس را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مرواریدی عروس را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو مرواریدی عروس : هوشیارانه و روشمند، و هر سانتی متر از او را با شن می شست. در حالی که او این کار را انجام می بالیاژ مو داد، آن را به طور کامل انجام می بالیاژ مو داد و می دید که تمیز پروتئین تراپی مو بودن چه حسی رنگ مو دارد.

رنگ مو : او خود را با ضعف ملعون خود ویران بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. و حالا کارش تمام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – آن را از درونش، ریشه و شاخه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! دیگر نباید اشک و لطافت وجود داشته باکراتینه مو شد. او به اندازه کافی از آنها خورده پروتئین تراپی مو بود – آنها او را به بردگی فروخته پروتئین تراپی مو بودند! حالا می‌خورنگ مو است آزاد نانو کراتین مو شود، غل و زنجیرش را بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، قیام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بجنگد. او خوشحال پروتئین تراپی مو بود که پایان کار فرا رسیده رنگ مو است.

رنگ مو مرواریدی عروس

رنگ مو مرواریدی عروس : از آن، کل تجارت، رهایی می یافت. باید مثل یک کابوس سیاه و نفرت انگیز پیش برود و صبح او یک مرد جدید نانو کراتین مو شود. و هر بار که فکری به او می‌رسید – خاطره‌ای لطیف، اثری از اشک – از جایش بلند می‌کراتینه مو شد، با خشم فحش می‌بالیاژ مو داد و آن را به زمین می‌کوبید. او برای زندگی خود می جنگید. در ناامیدی دندانهایش را به هم فشار بالیاژ مو داد. او یک احمق پروتئین تراپی مو بود، یک احمق! او زندگی خود را هدر بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.

باید مدتی فرا می رسید و اکنون نیز به همین خوبی پروتئین تراپی مو بود. این دنیا برای زنان و کودکان نپروتئین تراپی مو بود و هر چه زودتر از آن خارج شوند برایشان بهتر رنگ مو است. هر چه آنتاناس در جایی که پروتئین تراپی مو بود رنج می برد، نمی توانست بیشتر از آنچه روی زمین می ماند رنج ببرد. و در ضمن پدرش به آخرین فکری که در مورد او می‌خورنگ مو است فکر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. قرار پروتئین تراپی مو بود به خودش فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  انواع رنگ موی سر مردانه

برای خودش بجنگد، با جهانی که او را گیج بیبی لایت مو کرده و شکنجه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود! پس او ادامه بالیاژ مو داد و تمام گلهای باغ روح خود را پاره بیبی لایت مو کرد و پاشنه خود را بر آنها گذاشت. رعد قطار کر کننده پروتئین تراپی مو بود و طوفان گرد و غبار در صورتش وزید. اما هر چند در طول شب گاه و بی گاه توقف می بیبی لایت مو کرد، او به همان جایی که پروتئین تراپی مو بود چسبید – تا زمانی که او را راندند همان جا می ماند.

زیرا هر مایلی که از پکینگ تاون می رسید به معنای بار دیگری از ذهنش پروتئین تراپی مو بود. هرگاه ماشین ها متوقف می کراتینه مو شدند نسیم گرمی بر او می وزید، نسیمی مملو از عطر مزارع تازه، پیچ امین الدوله و شبدر. او آن را خفه بیبی لایت مو کرد و این باعث کراتینه مو شد که قلبش به کراتینه مو شدت تپد – او دوباره در کشور پروتئین تراپی مو بود! او قرار پروتئین تراپی مو بود در کشور زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند ! وقتی سحر آمد، او با چشمانی گرسنه به بیرون نگاه می بیبی لایت مو کرد و نگاهی اجمالی به چمنزارها، جنگل ها و رودخانه ها داشت.

بالاخره دیگر نتوانست تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و وقتی قطار دوباره متوقف کراتینه مو شد، خزید بیرون. بالای ماشین یک ترمزدار پروتئین تراپی مو بود که مشتش را تکان بالیاژ مو داد و فحش بالیاژ مو داد. Jurgis دست خود را به تمسخر تکان بالیاژ مو داد و در سراسر کشور شروع به کار بیبی لایت مو کرد.

فقط فکر کنید که او تمام عمرش یک هموطن پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. و برای سه سال طولانی او نه مناظر روستایی را ندیده پروتئین تراپی مو بود و نه صدای روستایی را شنیده پروتئین تراپی مو بود! به جز آن یک پیاده روی زمانی که از زندان خارج کراتینه مو شد، زمانی که آنقدر نگران پروتئین تراپی مو بود که متوجه چیزی نکراتینه مو شد، و برای چند باری که در زمستان در پارک های شهر رنگ مو استراحت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، زمانی که بیکار پروتئین تراپی مو بود، به معنای واقعی کلمه هرگز ندیده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی شامپاینی پرستیژ

رنگ مو مرواریدی عروس : درخت! و اکنون او مانند پرنده‌ای پروتئین تراپی مو بود که بلند کراتینه مو شده و بر روی طوفان بلند کراتینه مو شده رنگ مو است. او می ایستد و به هر منظره شگفت انگیز جدیدی خیره می نانو کراتین مو شود – به گله ای از گاوها، و چمنزاری پر از گل های مروارید، به پرچین های پر از گل های رز ژوئن، به پرندگان کوچکی که در درختان آواز می خوانند. سپس به یک خانه مزرعه آمد و پس از گرفتن چوب برای محافظت به آن نزدیک کراتینه مو شد.

کشاورز در مقابل انبار یک واگن را چرب می بیبی لایت مو کرد و جورگیس به سمت او رفت. او گفت: «لطفاً می‌خواهم صبحانه بخورم. “میخوای کار کنی؟” کشاورز گفت. جورجیس گفت: نه. “من نه.” دیگری گفت: «پس نمی‌توانی اینجا چیزی بیاوری». گفت: “من قصد داشتم برای آن پرداخت کنم.” کشاورز گفت: “اوه.” و سپس به طعنه اضافه بیبی لایت مو کرد: «ما صبحانه را بعد از 7 صبح سرو نمی کنیم.» به کراتینه مو شدت گفت: “من بسیار گرسنه لایت و هایلایت مو هستم.” “من می خواهم کمی غذا بخرم.” کشاورز با تکان بالیاژ مو دادن سر روی شانه اش گفت: از زن بپرس. «زن» قابل تحمل‌تر پروتئین تراپی مو بود.

و جورجیس برای یک سکه دو ساندویچ ضخیم و یک تکه پای و دو سیب در اختیار داشت. او با خوردن پای، به عنوان راحت‌ترین چیز برای حمل، کنار رفت. بعد از چند دقیقه به یک نهر رسید و از حصاری بالا رفت و از ساحل در امتبالیاژ مو داد یک مسیر جنگلی قدم زد. او مدتی بعد مکانی راحت پیدا بیبی لایت مو کرد و در آنجا غذای خود را خورد و تشنگی خود را در رودخانه فروکش بیبی لایت مو کرد. سپس ساعت‌ها دراز کشید.

  رنگ مو یاسی روشن بدون دکلره

فقط خیره کراتینه مو شد و در شادی می‌نوشید. تا اینکه بالاخره احساس خواب آلودگی بیبی لایت مو کرد و زیر سایه بوته ای دراز کشید. وقتی از خواب بیدار کراتینه مو شد خورشید داغ به صورتش می تابد. نشست و دستانش را دراز بیبی لایت مو کرد و سپس به آبی که در حال سر خوردن پروتئین تراپی مو بود خیره کراتینه مو شد. یک رنگ مو استخر عمیق، در پناه و ساکت، زیر او وجود داشت، و یک ایده شگفت‌انگیز ناگهانی بر او هجوم آورد. او ممکن رنگ مو است حمام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!

آب مجانی پروتئین تراپی مو بود، و او ممکن پروتئین تراپی مو بود وارد آن نانو کراتین مو شود – تا آخر راه! از زمانی که لیتوانی را ترک بیبی لایت مو کرد، این اولین باری پروتئین تراپی مو بود که او تمام راه را در آب می‌رفت! هنگامی که Jurgis برای اولین بار به انبار آمده پروتئین تراپی مو بود او به عنوان تمیز به عنوان هر کارگر به خوبی می تواند باکراتینه مو شد. اما بعداً با بیماری و سرما و گرسنگی و دلسردی و کثیفی کار و موجودات موذی در خانه، در زمستان دست از شست و شو بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود و در تابستان فقط به اندازه ای که به یک طشت می رفت.

رنگ مو مرواریدی عروس : او در زندان حمام دوش گرفته پروتئین تراپی مو بود، اما از آن زمان هیچ اتفاقی نیفتاد – و حالا باید شنا می‌بیبی لایت مو کرد! آب گرم پروتئین تراپی مو بود، و او مانند یک پسر بچه در شادی خود به اطراف پاشید. پس از آن، او در نزدیکی ساحل نشست، و به تمیز بیبی لایت مو کردن خود ادامه بالیاژ مو داد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه