↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مش تکه ای

رنگ مو مش تکه ای | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مش تکه ای را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مش تکه ای را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو مش تکه ای : اما امروز صبح کار نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” شیطان کوچولو پوزخندی زد. “اوه، می بینم. و شما می خواهید شاهزاده لوسیفر آن را پس بگیرد و چیز دیگری به شما بدهد، اوه؟ خوب، مطمئنم که او این کار را خواهد بیبی لایت مو کرد. اگر توصیه من را می خواهید، باید بگویم که از او برای آن خروس قرمزی که نشسته رنگ مو است بخواهید.

رنگ مو : حالا وقتی او را «پدرخوانده» صدا می زدند، بی حوصله اخم هایش را در هم می کشید و هر وقت یکی از آنها را می دید وانمود می بیبی لایت مو کرد. خیلی مشغول پروتئین تراپی مو بودن از ترس اینکه از او خواهش کنند. روزی که گوشت گاو را ذبح بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، کفاش بیچاره نزد او آمد و گفت: “پدرخوانده عزیزم، تو به تازگی قتلی انجام بالیاژ مو دادی. لطفاً یک تکه گوشت به من نمی دهی؟ زن و بچه من گرسنه لایت و هایلایت مو هستند.” “نه!” مرد ثروتمند غرش بیبی لایت مو کرد. “چرا باید به خانواده شما غذا بدهم؟ شما باید مانند من پس انداز کنید و دیگر نیازی به درخورنگ مو است لطف از کسی ندارید.” کفاش که از این امتناع تحقیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو مش تکه ای

رنگ مو مش تکه ای : هر چه بیشتر جمع می‌بیبی لایت مو کرد، بیشتر می‌خورنگ مو است، تا اینکه مردم پشت سرش زمزمه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که او بخل و بخل رنگ مو است. همسرش هم مثل او پروتئین تراپی مو بود. او نیز پس انداز بیبی لایت مو کرد و کم آورد، هرچند، همانطور که به شما گفتم، آنها نه جوجه داشتند و نه بچه. هر چه کشاورز ثروتمندتر می کراتینه مو شد، کمتر به دوست فقیر خود و فرزندان دوست فقیر خود اهمیت می بالیاژ مو داد.

  رنگ مو شکلاتی با مش استخوانی

به خانه رفت و آنچه دوستش گفته پروتئین تراپی مو بود به همسرش گفت. همسرش اصرار بیبی لایت مو کرد: «برگرد پیش او، و دوباره به او بگو که بچه‌خوانده‌هایش گرسنه‌اند. فکر نمی‌کنم او شما را درک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» بنابراین کفاش کوچک فقیر نزد مرد ثروتمند بازگشت. با عذرخواهی گلویش را صاف بیبی لایت مو کرد و با لکنت گفت: “پدرخوانده عزیز، تو – نمی خواهی پسرخوانده های بیچاره ات گرسنه بمانند.

نه؟ فقط یک تکه گوشت به من بده – فقط همین را می خواهم.” مرد ثروتمند با عصبانیت یک تکه گوشت برداشت و به سمت دوست فقیر خود پرتاب بیبی لایت مو کرد. “آنجا!” او فریاد زد. “و حالا تو و گوشت با تو به جهنم برو و به شیطان بگو که من تو را فرستادم.” کفاش تکه گوشت را برداشت. همش چاق و غلیظ پروتئین تراپی مو بود. با خود اندیشید: «حمل این خانه فایده ای نرنگ مو دارد. “فکر می کنم بهتر رنگ مو است همانطور که پدرخوانده می گوید عمل کنم.

بله، به جهنم می روم و آن را به شیطان می دهم.” پس به جهنم رفت و خود را بر دروازه حاضر بیبی لایت مو کرد. شیطان کوچولو که نگهبان ایستاده پروتئین تراپی مو بود با خوشحالی به او سلام بیبی لایت مو کرد. “سلام کفاش! اینجا چی میخوای؟” “من هدیه ای برای شیطان دارم، یک تکه گوشت که پدرخوانده به من بالیاژ مو داد.” شیطان کوچک نگهبان سرش را با درک تکان بالیاژ مو داد. “می بینم، می بینم. خیلی خوب، پس با من بیا و من شما را به شاهزاده لوسیفر می برم.

رنگ مو مش تکه ای : اما ابتدا کمی نصیحت می کنم. وقتی شاهزاده از شما می پرسد که در ازای آن چه هدیه ای می خواهید، به او بگو که دوست داری سفره از روی میز خودش باکراتینه مو شد.” سپس شیطان کوچک نگهبان، کفاش را به حضور پرنس لوسیفر هدایت بیبی لایت مو کرد و شاهزاده او را با تمام توجه پذیرفت. کفاش حرف های پدرخوانده را به او گفت و تکه گوشت را به او تقدیم بیبی لایت مو کرد. لوسیفر آن را با مهربانی دریافت بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو مشکی خارجی

سپس فرمود: «حالا، کفاش عزیزم، بگذار تو را درست کنم هدیه کمی در مقابل آیا چیزی اینجا می بینی که بخواهی؟” کفاش گفت: «اگر اعلیحضرت راضی رنگ مو است، آن پارچه ای را که روی سفره ات پهن بیبی لایت مو کرده اند به من بده.» لوسیفر بلافاصله پارچه را به او بالیاژ مو داد و او را با آرزوهای فراوان برای سفری دلپذیر به زمین از کار انداخت. همانطور که کفاش در حال ترک پروتئین تراپی مو بود.

شیطان کوچک نگهبانی به او گفت: فقط می‌خواهم به شما بگویم که یک سفره معمولی نیست که شاهزاده به شما بالیاژ مو داده رنگ مو است. ‘ یا برای هر تعبالیاژ مو داد که بخواهید، و فوراً آنچه را که بخواهید خواهید داشت.» کفاش کوچولو که از خوش شانسی اش خوشحال پروتئین تراپی مو بود با عجله به زمین بازگشت. با فرا رسیدن شب، در یک میخانه توقف بیبی لایت مو کرد.

او فکر بیبی لایت مو کرد اینجا جای خوبی برای امتحان سفره رنگ مو است. پس آن را از کیفش بیرون آورد و روی میز پهن بیبی لایت مو کرد و گفت: “گوشت و نوشیدنی برای یک نفر!” فورا یک شام خوب ظاهر کراتینه مو شد و کفاش غذا خورد و سیر خود را نوشید. حالا صاحب میخانه مردی شرور و طمع پروتئین تراپی مو بود و وقتی دید که سفره چگونه کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. انگشتان برای داشتن آن خارش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

او همسرش را به کناری فراخواند و با زمزمه هایی محتاطانه آنچه را که دیده پروتئین تراپی مو بود به او گفت. چشمانش هم پر از حرص پروتئین تراپی مو بود. او زمزمه بیبی لایت مو کرد: “شوهر، ما باید آن سفره را در اختیار بگیریم! فکر کن چه کمکی به ما در کارمان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! من به تو می گویم که چه کنیم: امشب که کفاش خواب رنگ مو است، ما” سفره‌اش را می‌دزدیم و در یکی از سفره‌های خودمان می‌لغزید.

  رنگ مو فانتزی پوست سبزه

رنگ مو مش تکه ای : او آدم ساده‌ای رنگ مو است و هرگز تفاوت را نمی‌داند.» بنابراین آن شب در حالی که کفاش خواب پروتئین تراپی مو بود، آنها با نوک پا وارد کراتینه مو شدند، سفره جادویی را از کیف بیرون آوردند و یکی از آن ها را جایگزین آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. صبح روز بعد که کفاش از خواب بیدار کراتینه مو شد و پارچه ای را که در کیفش یافت پهن بیبی لایت مو کرد و گفت: برای یکی گوشت و بیاشام! البته هیچ اتفاقی نیفتاد.

رنگ مو مش تکه ای : با خودش فکر بیبی لایت مو کرد: «عجیب رنگ مو است». “من باید این را به شیطان برگردانم و از او بخواهم چیز دیگری به من بدهد.” بنابراین به جای اینکه به خانه برود به جهنم برگشت و در دروازه را زد. “سلام کفاش!” شیطان کوچک یک نگهبان گفت. “حالا چی میخوای؟” کفاش توضیح بالیاژ مو داد: “خب، می بینید که این طور رنگ مو است.” “این سفره شیطان دیشب خوب کار بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه