↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مش با کلاه

رنگ مو مش با کلاه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مش با کلاه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مش با کلاه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو مش با کلاه : اشتهایش خوب رنگ مو است دخترانم او را از مگس، خرده نان، پالپ زردآلو تغذیه می کنند. او مطمئناً خوب می نانو کراتین مو شود. او قدرت خود را باز خواهد یافت. قربانی بیچاره کنجکاوی علم به آزادی باز خواهد گشت. این خورنگ مو استه و نیت همه مرنگ مو است.

رنگ مو : بطری را برداشتم و با یک انبر گودال را کاوش بیبی لایت مو کردم. زنبور بامبل بی حرکت و مرده را بیرون آوردم. باید یک فاجعه وحشتناک اتفاق افتاده باکراتینه مو شد. عنکبوت به دنبال آن، حاضر به رها بیبی لایت مو کردن یک غنیمت ثروتمند نکراتینه مو شد. شکار و شکار را بیرون از سوراخ آوردند که با سنگریزه جلوی آن را گرفتم. رتیل در خارج از خانه خود ترسو رنگ مو است و به سختی می تواند فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هل بالیاژ مو دادن او با نی در کیسه کاغذی کار یک ثانیه پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو مش با کلاه

رنگ مو مش با کلاه : سپس با دیدن گودالی مانند آن که توسط خانواده خودش ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، بدون تردید وارد آن کراتینه مو شد. او بسیار احمق پروتئین تراپی مو بود: در حالی که او پایین می رفت، عنکبوت بالا آمد. و ملاقات در گذر عمود بر آن صورت گرفت. برای چند لحظه، یک جور آهنگ مرگ را شنیدم: این زمزمه زنبور بیچاره بامبل پروتئین تراپی مو بود. به دنبال آن سکوتی طولانی همراه کراتینه مو شد.

به زودی یک کلنی رتیل در آزمایشگاهم داشتم. دریافتم که بهترین روش برای ایمن بیبی لایت مو کردن رتیل حیله گر، تهیه ذخایر بامبل زنبورهای زنده رنگ مو است. من زنبور رتیل را صرفاً برای دستگیری او نبالیاژ مو دادم. می خورنگ مو استم شیوه شکار او را نیز بدانم. می دانستم که او از آن حشراتی رنگ مو است که روز به روز با آنچه می کشند زندگی می کنند. او مانند سوسک‌ها غذای نگه‌داشته‌کراتینه مو شده را برای فرزندانش ذخیره نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو نارنجی تیره

او یک “فلج کننده” نیست، مانند زنبورهایی که در مورد آنها خوانده اید، که زیرکانه در امان لایت و هایلایت مو هستند بازی آنها به گونه ای که نوری از زندگی در آن باقی بماند و هفته ها آن را تازه نگه رنگ مو دارد. او یک قاتل رنگ مو است که از دستگیری خود در محل غذا درست می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من آرزو داشتم بفهمم که چگونه او آنها را به این سرعت می ککراتینه مو شد. او برای بازی صلح آمیز وارد نمی نانو کراتین مو شود. ملخ بزرگ، با آرواره های قدرتمند.

زنبور عسل و سایر خنجرهای مسموم باید هر از گاهی در سوراخ او بیفتند، و دوئلی که او با آنها می جنگد تقریباً تا آنجا که سلاح ها پیش می رود برابر رنگ مو است. برای نیش های سمی عنکبوت، زنبور خنجر یا نیش مسموم خود را رنگ مو دارد. کدام یک از دو راهزن بهترین آن را رنگ مو دارد؟ رتیل مانند عنکبوت های باغی هیچ وسیله دفاعی دومی نرنگ مو دارد، هیچ طناب برای بستن قربانی خود نرنگ مو دارد.

رنگ مو مش با کلاه : اینها اسیران را با ابریشم خود می پوشانند و هر مقاومتی را غیرممکن می کنند. رتیل شغل پرمخاطره تری رنگ مو دارد. او فقط شجاعت و نیش هایش را رنگ مو دارد و باید به طعمه خطرناکش بپرد و سریع آن را بککراتینه مو شد. او باید دقیقاً بداند که کجا باید ضربه بزند، زیرا هر چند سم او قوی رنگ مو است، نمی‌توانم باور کنم که در هر نقطه‌ای که گاز بگیرد، طعمه را فوراً بککراتینه مو شد. او باید در نقطه ای از اهمیت حیاتی گاز بگیرد.

لانه عنکبوت مبارزه با زنبور نجار به جای زنبور بامبل، که وارد لانه عنکبوت می نانو کراتین مو شود، می خواهم رتیل را وادار کنم با حشره دیگری که بالای زمین می ماند بجنگد. برای این منظور یکی از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین زنبورهایی را که می‌توانم پیدا کنم، زنبور نجار را انتخاب می‌کنم که از مخمل سیاه پوشیده کراتینه مو شده و بال‌هایی از گاز بنفش رنگ مو دارد. طول او تقریباً یک اینچ رنگ مو است.

  رنگ مو فانتزی طوسی

نیش او بسیار دردناک رنگ مو است و تورمی ایجاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که برای مدت طولانی درد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. می دانم، چون گزیده کراتینه مو شده ام. اینجا واقعاً دشمنی رنگ مو است که شایسته رتیل رنگ مو است. من چندین زنبور نجار را می‌گیرم، آنها را یکی یکی در بطری‌ها می‌گذارم و یک رتیل قوی و جسور را انتخاب می‌کنم، یکی دیگر که به نظر می‌رسد بسیار گرسنه رنگ مو است. بطری طعمه کراتینه مو شده با زنبور نجار را وارونه بالای در او گذاشتم.

زنبور در زنگ شیشه ای خود به کراتینه مو شدت وزوز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. عنکبوت از فرورفتگی های غارش بالا می آید. او در آستانه رنگ مو است، اما در داخل. او نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند او منتظر رنگ مو است من هم منتظرم ربع، نیم ساعت می گذرد. هیچ اتفاقی نمی افتد عنکبوت دوباره پایین می رود: او احتمالاً فکر می بیبی لایت مو کرد تلاش خیلی خطرناک من در این راه سه رتیل دیگر را امتحان می کنم، اما نمی توانم آنها را وادار به ترک لانه هایشان کنم.

رنگ مو مش با کلاه : بالاخره موفقیت بهتری دارم. یک عنکبوت ناگهان از سوراخش بیرون می‌آید: او به‌طور غیرمعمولی جنگ‌جو رنگ مو است، بدون شک چون بسیار گرسنه رنگ مو است. او به زنبور عسل در بطری حمله می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و مبارزه فقط یک چشم بر هم زدن طول می ککراتینه مو شد. زنبور نجار محکم مرده رنگ مو است. قاتل کجا او را زد؟ درست در پشت گردن؛ نیش هایش هنوز آنجرنگ مو است او دانشی رنگ مو دارد که من به آن مشکوک پروتئین تراپی مو بودم.

او تنها نقطه ای را که می توانست گاز بگیرد برای مرگ ناگهانی گاز گرفته رنگ مو است. او به مرکز سیستم عصبی قربانی ضربه زده رنگ مو است. من آزمایش های بیشتری انجام می دهم و متوجه می شوم که هر چند وقت یکبار رنگ مو است که رتیل برای مبارزه با زنبور نجار بیرون می آید، اما هر بار که این کار را انجام می دهد به همان شیوه او را می ککراتینه مو شد. دلیل تردید رتیل واضح رنگ مو است.

  مدل رنگ مو چتری

حشره ای از این نوع را نمی توان بی پروا دستگیر بیبی لایت مو کرد: رتیل که با گاز گرفتن تصادفی ضربه خود را از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، این کار را با خطر جانش انجام می بالیاژ مو داد. زنبور که در هر جای دیگری نیش می‌زند، ممکن رنگ مو است ساعت‌ها زنده بماند و با خنجر مسموم خود بتواند دشمن خود را نیش بزند. عنکبوت به خوبی از این موضوع آگاه رنگ مو است. در پناه امن آستانه اش او برای لحظه مناسب تماشا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو مش با کلاه : او منتظر رنگ مو است تا زنبور بزرگ با او روبرو نانو کراتین مو شود، زمانی که گردن به راحتی گرفته می نانو کراتین مو شود. یک گنجشک جوان و خوش ذوق سم رتیل همانطور که خواهیم دید، سم رتیل یک سلاح بسیار خطرناک رنگ مو است. من یک رتیل را درست می کنم که پای یک گنجشک جوان و خوش بال و آماده برای ترک لانه را گاز بگیرد. یک قطره خون جاری می نانو کراتین مو شود؛ نقطه زخمی توسط دایره ای قرمز رنگ احاطه کراتینه مو شده رنگ مو است که به بنفش تغییر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

پرنده تقریباً بلافاصله رنگ مو استفاده از پای خود را از دست می دهد، که با انگشتان دوبرابر به داخل کشیده می نانو کراتین مو شود. روی پای دیگر می پرد. گذشته از این، به نظر نمی رسد که بیمار در مورد صدمه اش مشکل زیادی داشته باکراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه