نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو چتری

مدل رنگ مو چتری | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو چتری را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو چتری را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل رنگ مو چتری : از ژنرال گرفته تا کاپیتان، راهپیمایی بیبی لایت مو کرد. سربازی در ارتش وجود نداشت، زیرا همه آنقدر شجاع و ماهر پروتئین تراپی مو بودند که یکی یکی ارتقاء یافته پروتئین تراپی مو بودند تا اینکه سربازی نمانده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : در مورد موضوعات دلپذیرتر صحبت کنیم. آیا صبحانه خورده اید، آقا اسب؟” جیم پاسخ بالیاژ مو داد: “هنوز نه.” “اما اینجا شبدر بسیار عالی وجود رنگ مو دارد، بنابراین اگر ببخشید من الان می خورم.” در حالی که اسب شروع به خوردن شبدر بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو چتری

مدل رنگ مو چتری : روزی به تو اجازه خواهم بالیاژ مو داد سعی کنی در جمجمه ام له کنی، و پس از آن خواهی فهمید. بیشتر از شما در مورد ببرها. شیر ترسو گفت: “هر دوست دوروتی باید دوست ما هم باکراتینه مو شد. پس اجازه دهید این صحبت در مورد خرد کراتینه مو شدن جمجمه را متوقف کنیم.

ببر گفت: “او یک گیاهخوار رنگ مو است.” «اگر می‌توانستم علف بخورم، به وجدان نیاز نداشتم، زیرا هیچ چیز نمی‌توانست مرا وسوسه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بچه‌ها و بره‌ها را بخورم.» درست در همان لحظه دوروتی که زود برخرنگ مو استه پروتئین تراپی مو بود و صدای حیوانات را شنیده پروتئین تراپی مو بود، به رنگ مو استقبال دوستان قدیمی خود دوید. او هم شیر و هم ببر را با شوق در آغوش گرفت،[صفحه 213]اما به نظر می‌رسید که پادشاه حیوانات را کمی بهتر از دوست گرسنه‌اش دوست رنگ مو دارد.

  رنگ مو و مش زنانه

زیرا او را بیشتر می‌شناخت. زمانی که آنها صحبت خوبی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دوروتی همه چیز را در مورد زلزله هولناک و ماجراهای اخیر خود برای آنها تعریف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، زنگ صبحانه از قصر به صدا درآمد و دخترک به داخل رفت تا به رفقای انسانی خود بپیوندد. وقتی وارد سالن بزرگ کراتینه مو شد، صدایی با لحنی نسبتاً خشن فریاد زد: “چی! دوباره اینجایی ؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: “بله، من لایت و هایلایت مو هستم” و به اطراف نگاه بیبی لایت مو کرد تا ببیند صدا از کجا آمده رنگ مو است. “چه چیزی تو را برگرداند؟” سوال بعدی پروتئین تراپی مو بود.

چشم دوروتی روی یک سر شاخدار که به دیوار درست بالای شومینه آویزان پروتئین تراپی مو بود قرار گرفت و لبهایش را در حال حرکت گرفت. “خوب بخشنده!” او فریاد زد. “فکر بیبی لایت مو کردم پر کراتینه مو شده ای.” رئیس پاسخ بالیاژ مو داد: “پس من لایت و هایلایت مو هستم.” “اما یک بار من بخشی از گامپ پروتئین تراپی مو بودم که اوزما آن را با پودر زندگی پاشید. در آن زمان برای مدتی رئیس بهترین ماشین پرنده ای پروتئین تراپی مو بودم که تاکنون شناخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

و ما کارهای شگفت انگیز زیادی انجام بالیاژ مو دادیم. پس از آن، گامپ از هم جدا کراتینه مو شد و من را دوباره روی این دیوار نشاندند، اما هنوز هم می‌توانم وقتی احساس می‌کنم که حالم خوب رنگ مو است صحبت کنم، که اغلب نیست.»[صفحه 214] دختر گفت: خیلی عجیب رنگ مو است. “اولین بار که زنده پروتئین تراپی مو بودی چه پروتئین تراپی مو بودی؟” سر گامپ پاسخ بالیاژ مو داد: “این را فراموش بیبی لایت مو کرده ام و فکر نمی کنم اهمیت زیادی داشته باکراتینه مو شد.

  ترکیب رنگ مو ماهاگونی تیره

مدل رنگ مو چتری : اما اوزما می آید؛ بنابراین بهتر رنگ مو است سکوت کنم، زیرا شاهزاده خانم از زمانی که تغییر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است دوست نرنگ مو دارد من حرف بزنم. نام او از تیپ تا اوزما.” درست در همان لحظه حاکم دخترانه اوز در را باز بیبی لایت مو کرد و با یک بوسه صبح بخیر به دوروتی سلام بیبی لایت مو کرد. پرنسس کوچولو سرحال و شاداب و سرحال به نظر می رسید. او گفت: “صبحانه سرو می نانو کراتین مو شود، عزیزم، و من گرسنه لایت و هایلایت مو هستم.

پس اجازه نده یک دقیقه هم منتظرش بمانیم.” [صفحه 215] جیم مثل یک برگ می لرزید. [صفحه 216] [صفحه 217] فصل 17. فهرستنه خوکچه کوچک صبحانه FTER اوزما اعلام بیبی لایت مو کرد که به احترام بازدیدکنندگانش دستور بالیاژ مو داده رنگ مو است که تعطیلات در سرتاسر شهر زمرد برگزار نانو کراتین مو شود. مردم فهمیده پروتئین تراپی مو بودند که جادوگر قدیمی آنها نزد آنها بازگشته رنگ مو است و همه مشتاق دیدار دوباره او پروتئین تراپی مو بودند.

زیرا او همیشه مورد علاقه کمیاب پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. بنابراین ابتدا باید یک راهپیمایی بزرگ در خیابان ها برگزار می کراتینه مو شد و پس از آن از پیرمرد کوچولو خورنگ مو استه کراتینه مو شد تا برخی از جادوگری های خود را در اتاق بزرگ تخت سلطنتی کاخ انجام دهد. بعد از ظهر قرار پروتئین تراپی مو بود بازی ها و مسابقه ها برگزار نانو کراتین مو شود. راهپیمایی بسیار باشکوه پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو فانتزی خوب

ابتدا گروه امپراتوری کورنت اوز، با لباس‌های مخملی زمردی با بریده‌هایی از ساتن سبز نخودی و دکمه‌هایی از اوز آمدند.[صفحه 218]زمردهای برش عظیم آنها پخش هوای ملی به نام “بیرق اوز اسپنگلد” را پخش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و پشت سر آنها پرچمداران پرچم سلطنتی پروتئین تراپی مو بودند. این پرچم به چهار قسمت تقسیم می کراتینه مو شد که یکی به رنگ آبی آسمانی، دیگری صورتی، سومی اسطوخودوس و چهارمی سفید پروتئین تراپی مو بود.

در وسط یک ستاره سبز زمردی بزرگ قرار داشت، و در چهار ربع آن، تکه هایی دوخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که در زیر نور خورشید به زیبایی می درخشیدند. رنگ ها نمایانگر چهار کشور اوز و ستاره سبز شهر زمردی پروتئین تراپی مو بودند. درست پشت سر پرچمداران سلطنتی، شاهزاده خانم اوزما در ارابه سلطنتی خود قرار داشت که از طلای پوشیده از زمرد و الماس با طرح های نفیس ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ مو چتری : ارابه به این مناسبت توسط شیر ترسو و ببر گرسنه کشیده کراتینه مو شد که با کمان های صورتی و آبی بسیار تزئین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. در ارابه سوار اوزما و دوروتی کراتینه مو شد، اولی با لباسی زیبا و تاج سلطنتی خود، در حالی که دختر کوچک کانزاس کمربند جادویی را که زمانی از پادشاه نوم گرفته پروتئین تراپی مو بود، به دور کمر خود می‌بست. به دنبال ارابه مترسک سوار بر اسب اره ای آمد.

و مردم تقریباً به همان صدایی که فرمانروای دوست داشتنی خود را تشویق آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، او را تشویق آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مرد ماشینی معروف به نام تیک توک که دوروتی به همین مناسبت او را زخمی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، پشت سر او با قدم های منظم و تند و ناگهانی دنبالش می رفت. Tik-tok با ساعت حرکت بیبی لایت مو کرد و همه از آن ساخته کراتینه مو شد.

  پلاتینه یعنی چی

مس پخته کراتینه مو شده او واقعاً به دختر کانزاس تعلق داشت که برای افکار او پس از زخمی کراتینه مو شدن و راه افتادن آنها احترام زیادی قائل پروتئین تراپی مو بود. اما از آنجایی که مرد مسی در هر جایی بی‌فایده پروتئین تراپی مو بود، به جز کشور پری، دوروتی او را به سرپرستی اوزما سپرده پروتئین تراپی مو بود، او می‌دید که به درستی از او مراقبت می‌نانو کراتین مو شود. پس از این گروه گروه دیگری به نام «بند سلطنتی دربار» دنبال کراتینه مو شد.

زیرا اعضای آن همه در کاخ زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. یونیفرم های سفید با دکمه های الماس واقعی پوشیدند و «اوز چه بدون اوزما» را بسیار شیرین نواختند. سپس پروفسور ووگل-باگ به همراه گروهی از دانشجویان کالج سلطنتی دو و میدانی علمی آمدند. پسرها موهای بلند و ژاکت های راه راه می پوشیدند و در هر قدمی که برمی داشتند.

مدل رنگ مو چتری : فریادهای دانشگاهی خود را فریاد می زدند تا مردم رضایت زیادی داشته باشند که از داشتن این شواهد نشان می دهد که ریه هایشان در شرایط خوبی رنگ مو است خوشحال پروتئین تراپی مو بودند. تین وودمن بسیار صیقل خورده، در رأس ارتش سلطنتی اوز که از بیست و هشت افسر تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱