نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی پلاتینه متوسط

رنگ موی پلاتینه متوسط | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی پلاتینه متوسط را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی پلاتینه متوسط را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی پلاتینه متوسط : و ترس او از آب بیشتر از ترسش از تاریکی پروتئین تراپی مو بود، بنابراین وقتی دوروتی در حال حمام بیبی لایت مو کردن پروتئین تراپی مو بود، هرگز به آن نزدیک نکراتینه مو شد. در واقع، جادوگر پیر هرگز آب را لمس نبیبی لایت مو کرد و هرگز اجازه نبالیاژ مو داد که آب به هیچ وجه او را لمس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما این موجود شرور بسیار حیله گر پروتئین تراپی مو بود و سرانجام به فکر ترفندی افتاد که آنچه را که می خورنگ مو است به او بدهد.

رنگ مو : تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این رنگ مو است که او را به قلعه جادوگر شریر ببریم و آنجا بگذاریم.» پس با احتیاط و ملایمت دوروتی را در آغوش گرفتند و به سرعت او را در هوا حمل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا به قلعه رسیدند و در آنجا او را بر آستانه در گذاشتند. سپس رهبر به جادوگر گفت: «ما تا آنجا که توانستیم از شما اطاعت بیبی لایت مو کردیم. مرد چوبی حلبی و مترسک ناپروتئین تراپی مو بود می شوند و شیر در حیاط شما بسته می نانو کراتین مو شود.

رنگ موی پلاتینه متوسط

رنگ موی پلاتینه متوسط : به دختر کوچکی که ما جرات آسیب رساندن به آن را نداریم، نه سگی که در آغوش رنگ مو دارد. اکنون قدرت شما بر گروه ما به پایان رسیده رنگ مو است و دیگر هرگز ما را نخواهید دید.” سپس همه میمون‌های بالدار با خنده و پچ پچ و سر و صدا به هوا پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به زودی از دید خارج کراتینه مو شدند. جادوگر بدجنس با دیدن رد روی پیشانی دوروتی هم متعجب و هم نگران کراتینه مو شد.

زیرا خوب می‌دانست که نه میمون‌های بالدار و نه خود او جرات صدمه زدن به دختر را نتمام دکلره مو دارند. او به پاهای دوروتی نگاه بیبی لایت مو کرد و با دیدن کفش های نقره ای از ترس شروع به لرزیدن بیبی لایت مو کرد، زیرا می دانست که چه جذابیت قدرتمندی متعلق به آنهرنگ مو است. در ابتدا جادوگر وسوسه کراتینه مو شد که از دوروتی فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما او به طور اتفاقی به چشمان کودک نگاه بیبی لایت مو کرد و دید که روح پشت سر آنها چقدر ساده رنگ مو است.

  رنگ مرواریدی چه رنگی میشه

و اینکه دختر کوچک از قدرت شگفت انگیزی که کفش های نقره ای به او می بالیاژ مو داد نمی دانست. بنابراین جادوگر شریر با خود خندید و فکر بیبی لایت مو کرد: “هنوز می توانم او را برده خود کنم، زیرا او نمی داند چگونه از قدرت خود رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” سپس به دوروتی با خشن و کراتینه مو شدید گفت: “با من بیا؛ و ببین که به هر چیزی که به تو می گویم اهمیت می دهی، زیرا اگر این کار را نکنی، همان طور که در مورد مرد چوبی حلبی و مترسک انجام بالیاژ مو دادم.

به تو پایان خواهم بالیاژ مو داد.» دوروتی او را در بسیاری از اتاق‌های زیبای قلعه‌اش تعقیب بیبی لایت مو کرد تا اینکه به آشپزخانه رسیدند، جایی که جادوگر به او دستور بالیاژ مو داد دیگ‌ها و کتری‌ها را تمیز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و کف را جارو الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آتش را با چوب تغذیه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دوروتی متواضعانه سر کار رفت، در حالی که تصمیم داشت تا آنجا که می‌توانست سخت کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. زیرا او خوشحال پروتئین تراپی مو بود که جادوگر شریر تصمیم گرفته پروتئین تراپی مو بود او را نککراتینه مو شد.

در حالی که دوروتی سخت مشغول کار پروتئین تراپی مو بود، جادوگر فکر بیبی لایت مو کرد که به حیاط می رود و شیر ترسو را مانند اسب مهار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مطمئن پروتئین تراپی مو بود که او را سرگرم می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که هر زمان که می‌خواهد برای رانندگی برود، ارابه‌اش را بککراتینه مو شد. اما وقتی دروازه را باز بیبی لایت مو کرد، شیر غرش بلندی بالیاژ مو داد و او را چنان محکم گرفت که جادوگر ترسید و بیرون دوید و دوباره دروازه را بست.

  بهترین رنگ موی بلوند جدید

جادوگر به شیر که از میله‌های دروازه صحبت می‌بیبی لایت مو کرد، گفت: «اگر نتوانم تو را مهار کنم، می‌توانم تو را از گرسنگی بکشم. تا زمانی که من می خواهم کاری نکنی چیزی برای خوردن نخواهی داشت.» پس از آن هیچ غذایی برای شیر زندانی نبرد.

اما هر روز ظهر به دروازه می‌آمد و می‌پرسید: «آیا آماده‌ای که مثل اسب مهار شوی؟» و شیر پاسخ می بالیاژ مو داد: «نه. اگر به این حیاط بیایی، گازت می‌گیرم.» دلیل اینکه شیر مجبور نپروتئین تراپی مو بود آنطور که جادوگر می‌خورنگ مو است انجام دهد این پروتئین تراپی مو بود که هر شب، در حالی که زن خواب پروتئین تراپی مو بود، دوروتی برای او غذا از کمد می‌برد. پس از خوردن غذا روی تخت کاه خود دراز می کشید و دوروتی در کنار او دراز می کشید.

رنگ موی پلاتینه متوسط : سرش را روی یال نرم و پشمالو او می گذاشت، در حالی که آنها از مشکلات خود صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سعی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند راهی برای فرار برنامه ریزی کنند. اما آنها نتوانستند راهی برای خارج کراتینه مو شدن از قلعه پیدا کنند، زیرا دائماً توسط وینکی های زرد رنگ محافظت می کراتینه مو شد که برده جادوگر شریر پروتئین تراپی مو بودند و از او می ترسیدند که کاری را که به آنها گفته پروتئین تراپی مو بود انجام ندهد.

دختر مجبور پروتئین تراپی مو بود در طول روز سخت کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و اغلب جادوگر او را با همان چتر قدیمی که همیشه در دست داشت تهدید می بیبی لایت مو کرد که او را کتک می زند. اما، در حقیقت، او جرأت ضربه زدن به دوروتی را نداشت، زیرا اثری روی پیشانی او وجود داشت. کودک این را نمی دانست و برای خودش و توتو پر از ترس پروتئین تراپی مو بود.

یک بار جادوگر با چتر خود ضربه ای به توتو زد و سگ کوچولوی شجاع به سمت او پرواز بیبی لایت مو کرد و در مقابل پای او را گاز گرفت. جادوگر در جایی که گاز گرفته پروتئین تراپی مو بود خونریزی نبیبی لایت مو کرد، زیرا آنقدر شرور پروتئین تراپی مو بود که سال ها قبل خون در او خشک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. زندگی دوروتی بسیار غمگین کراتینه مو شد زیرا او فهمید که بازگشت دوباره به کانزاس و عمه ام دشوارتر از همیشه خواهد پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو قهوه ای خیلی تیره

گاهی اوقات او ساعت‌ها به تلخی گریه می‌بیبی لایت مو کرد، توتو زیر پای او می‌نشست و به صورتش نگاه می‌بیبی لایت مو کرد و با ناراحتی ناله می‌بیبی لایت مو کرد تا نشان دهد که چقدر برای معشوقه کوچکش متأسف رنگ مو است. توتو تا زمانی که دوروتی با او پروتئین تراپی مو بود واقعاً برایش مهم نپروتئین تراپی مو بود که در کانزاس باکراتینه مو شد یا سرزمین اوز. اما او می‌دانست که دختر کوچک ناراضی رنگ مو است و این او را نیز ناراضی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

حالا جادوگر شریر اشتیاق زیادی داشت که کفش‌های نقره‌ای را که دختر همیشه می‌پوشید، داشته باکراتینه مو شد. زنبورهایش، کلاغ‌هایش و گرگ‌هایش در انبوهی دراز کشیده پروتئین تراپی مو بودند و خشک می‌کراتینه مو شدند، و او تمام قدرت کلاه طلایی را مصرف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. اما اگر او فقط می توانست کفش های نقره ای را در دست بگیرد، آنها از همه چیزهایی که از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ موی پلاتینه متوسط : به او قدرت بیشتری می بالیاژ مو دادند. او با دقت به دوروتی نگاه بیبی لایت مو کرد تا ببیند آیا او هرگز کفش‌هایش را در می‌آورد و فکر می‌بیبی لایت مو کرد ممکن رنگ مو است آنها را بدزدد. اما کودک آنقدر به کفش‌های زیبایش افتخار می‌بیبی لایت مو کرد که هرگز آن‌ها را در نمی‌آورد مگر شب‌ها و زمانی که حمام می‌بیبی لایت مو کرد. جادوگر آنقدر از تاریکی می ترسید که جرأت نمی بیبی لایت مو کرد شب ها به اتاق دوروتی برود تا کفش ها را بررنگ مو دارد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه