↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو بلوند شکلاتی متوسط

رنگ مو بلوند شکلاتی متوسط | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو بلوند شکلاتی متوسط را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو بلوند شکلاتی متوسط را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو بلوند شکلاتی متوسط : فرزندان کوچک اصیل ترین خانواده ها را در آتش بین دستان وحشی مجسمه او انداختند و افراد بالغ از اصیل ترین خانواده ها خودشان هجوم آوردند. با این امید که خدایان خود را جبران کنند و امنیت کشور خود را به دست آورند.

مو : اما کاملاً مثل روز روشن پروتئین تراپی مو بود و همه چیز با صراحت بسیار نشان می بالیاژ مو داد. در حالی که بچه‌ها که درست در داخل طاق‌داری که از طریق آن وارد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و به شگفتی‌های شهر لوف شکر نگاه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، ناگهان پرونده‌ای از سربازان قند در گوشه‌ای از یورتمه‌ای تندرو آمد. “مکث!” کاپیتان گریه بیبی لایت مو کرد. او یک جلیقه شکر قرمز و یک کلاه قند قرمز به تن داشت و سربازان نیز مانند کاپیتان خود لباس پوشیده پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو بلوند شکلاتی متوسط

رنگ مو بلوند شکلاتی متوسط : بیشتر از شکر قهوه ای ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. اسب هایی که آنها را می کشیدند یا شکر فشرده یا شکر افرا پروتئین تراپی مو بودند. در واقع هر آنچه در این شهر شگفت انگیز وجود داشت از نوعی شکر ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. نوری که همه این مکان را بسیار درخشان و زیبا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود از کجا می آمد، توینکل نمی توانست تصور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. نه خورشید پروتئین تراپی مو بود و نه چراغ برقی که بتوان دید.

اما بدون بند شانه شکر زرد افسر. در فرمان، سربازان قند متوقف کراتینه مو شدند و همه مشک های شکر خود را به سمت توینکل و چابینز نشانه رفتند. “تسلیم!” کاپیتان به آنها گفت. “تسلیم شو، وگرنه من – خواهم -” او تردید بیبی لایت مو کرد. “چه کار خواهی بیبی لایت مو کرد؟” گفت: چشمک زدن. کاپیتان پاسخ بالیاژ مو داد: “نمی دانم چیست، اما چیزی بسیار وحشتناک رنگ مو است.” اما مطمئناً تسلیم خواهید کراتینه مو شد. دختر پاسخ بالیاژ مو داد: “فکر می کنم مجبور شویم.” او با خوشرویی اضافه بیبی لایت مو کرد: “درست رنگ مو است. من فقط تو را نزد پادشاه می برم و بگذار او تصمیم بگیرد که چه کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” بنابراین، سربازان دو کودک را محاصره آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ مو مرواریدی با تناژ صورتی

دست‌هایشان را گرفتند و از خیابان دور کراتینه مو شدند، توینکل و چابینز به آرامی راه می‌رفتند، تا مردم آب نبات مجبور به فرار نشوند. زیرا قد بلندترین سربازان فقط به اندازه شانه هایشان بلند پروتئین تراپی مو بودند. کاپیتان گفت: “این یک رویبالیاژ مو داد بزرگ رنگ مو است.” “این واقعاً خوب پروتئین تراپی مو بود که آمدی و دستگیر کراتینه مو شدی، زیرا مدت زیادی رنگ مو است که هیچ هیجانی نداشته ام.

مردم اینجا آنقدر خوب لایت و هایلایت مو هستند که به ندرت کار اشتباهی انجام می دهند.” بچه ها با کاپیتان صحبت می کنند بچه ها با کاپیتان صحبت می کنند فصل چهارم به کاخ پادشاه اجازه بدهید بپرسم، آیا درجه قند شما رنگ مو است؟” کاپیتان با ادب بسیار پرسید. “به نظر نمی رسد که شما بهترین نان باشید، اما من فکر می کنم که مطمئناً محکم لایت و هایلایت مو هستید.

رنگ مو بلوند شکلاتی متوسط : جامد چی؟” چوبینز پرسید. کاپیتان پاسخ بالیاژ مو داد: شکر جامد. توینکل توضیح بالیاژ مو داد: “ما اصلا شکر نیستیم.” “ما فقط گوشتیم.” “گوشت! و آن چیست؟” “مگه تو شهرت گوشت نداری؟” او در حالی که سرش را تکان می دهد پاسخ بالیاژ مو داد: نه. او گفت: “خب، من نمی توانم دقیقاً توضیح دهم که گوشت چیست.” “اما به هر حال شکر نیست.” در این، کاپیتان به نظر جدی می آمد.

او به آنها گفت: «به هر حال این به من مربوط نیست. “پادشاه باید در مورد شما تصمیم بگیرد، زیرا این کار اوست . اما از آنجایی که شما از شکر ساخته نکراتینه مو شده اید، اگر من از گفتگو با شما خودداری بیبی لایت مو کردم، باید مرا ببخشید. این از شأن من رنگ مو است.” توینکل گفت: “اوه، اشکالی نرنگ مو دارد.” چابینز گفت: «از کجا آمدیم، قیمت گوشت یک پوند بیشتر از شکر رنگ مو است؛ بنابراین حدس می‌زنم که ما هم مثل شما خوب بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.

  انواع رنگ مو پیازی

اما کاپیتان هیچ پاسخی به این اظهارات نبالیاژ مو داد و چندی نگذشت که جلوی یک ساختمان بزرگ قند ایستادند، در حالی که جمعیتی از مردم شکر به سرعت جمع کراتینه مو شدند. “عقب بایست!” کاپیتان فریاد زد و سربازان قند بین بچه ها و شهروندان قندی صفی تشکیل بالیاژ مو دادند و از نزدیک کراتینه مو شدن جمعیت جلوگیری آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. او مردی بسیار فقیر پروتئین تراپی مو بود، جز مزرعه ای کوچک به مساحت هفت جریب، چیزی از خود نداشت.

شخصی که او برای کشت آن رنگ مو استخدام بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، در غیاب او مرده پروتئین تراپی مو بود. یک کارگر مزدور مراقبت از آن را بر عهده گرفته پروتئین تراپی مو بود، اما خیانت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، و با وسایل و گاوهای خود فرار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، به طوری که می ترسید اگر سریعاً نتواند برگردد، زن و فرزندانش از گرسنگی بمیرند. با این حال، مجلس سنا برای تأمین مخارج خانواده‌اش تلاش بیبی لایت مو کرد، و او باقی ماند، و لشکرکشی به داخل کشور انجام بالیاژ مو داد.

که در جریان آن، رومی‌ها واقعاً با یک مار برخورد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، همان‌طور که تخیلشان هیولا انگیز پروتئین تراپی مو بود. گفته می‌نانو کراتین مو شود که 120 فوت طول رنگ مو دارد و در کناره‌های رودخانه باگرادا زندگی می‌بیبی لایت مو کرد، جایی که سربازان رومی زمانی که برای آوردن آب می‌رفتند می‌بلعید. آن چنان مقیاس های سختی داشت که مجبور پروتئین تراپی مو بودند با موتورهایشان که برای ضربه زدن به دیوارهای شهر طراحی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود به آن حمله کنند.

  انواع رنگ مو زیتونی با دکلره

رنگ مو بلوند شکلاتی متوسط : و فقط با سختی زیاد موفق کراتینه مو شد آن را ناپروتئین تراپی مو بود الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. کشور زیباترین پروتئین تراپی مو بود، پوشیده از مزارع حاصلخیز ذرت و پر از درختان میوه پربار، و همه کارتاژنی های ثروتمند دارای خانه های روستایی و باغ هایی پروتئین تراپی مو بودند که با فواره ها، درختان و گل های زمین خوشمزه می کراتینه مو شد. سربازان رومی، ساده، سرسخت، خشن و بی‌رحم، در میان این صحنه‌های صلح‌آمیز، باید از آسیب‌های بی‌رحمانه‌ای متحمل کراتینه مو شدند.

آنها به غارت 300 روستا می بالیدند و هنوز رحمت برای آنها شناخته نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. ارتش کارتاژی، اگرچه از نظر سوارکاری و فیل قوی پروتئین تراپی مو بود، اما بر تپه‌ها ماندگار کراتینه مو شد و کاری برای نجات کشور انجام نبالیاژ مو داد، و قبایل وحشی صحرا نومیدیان برای غارت آنچه رومیان به جا گذاشته پروتئین تراپی مو بودند هجوم آوردند. کارتاژنی ها برای ارائه شرایط صلح فرستادند. اما رگولوس که از فتوحات خود سربلند کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو بلوند شکلاتی متوسط : چنان مطالباتی را مطرح بیبی لایت مو کرد که پیام آوران اعتراض آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. او پاسخ بالیاژ مو داد: مردانی که برای هر کاری خوب لایت و هایلایت مو هستند، یا باید پیروز شوند یا تسلیم بهتران خود شوند. و او آنها را با بی‌رحمی، مانند پیرمرد رومی سخت‌گیر، فرستاد. شایستگی او این پروتئین تراپی مو بود که بیشتر از دیگران به خودش رحم نمی بیبی لایت مو کرد. کارتاژینی ها به افراط کشیده کراتینه مو شدند و به مولوخ هدایای وحشتناکی بالیاژ مو دادند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه