↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ موی قهوه ای تنباکویی

مدل رنگ موی قهوه ای تنباکویی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ موی قهوه ای تنباکویی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ موی قهوه ای تنباکویی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ موی قهوه ای تنباکویی : بنابراین ما آشکارا حق داریم که هر چه می خواهیم به سر خود قسم بخوریم. همچنین نباید فراموش کنیم که بخش‌های دیگر کتاب مقدس را طبق این روش بررسی کنیم.

رنگ مو : عقد، یا به صورت عادلانه؛ پرداخت به دلیل چنین ترسی موجب پرداخت سود به عنوان بهای واقعی نمی نانو کراتین مو شود. و هزینه بازپس گیری اصل پول! آیا خانه جی پی مورگان و شرکت می توانند بیشتر از بخش کلیسایی خود بخواهند؟ خواننده ممکن رنگ مو است فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که چنین پیچیدگی هایی اکنون منسوخ کراتینه مو شده رنگ مو است. اما او دقیقاً همان زرنگی را در تلاش های بردگان امروزی برای جا بالیاژ مو دادن عیسی مسیح در سیستم تجاری گرایی رقابتی خواهد یافت.

مدل رنگ موی قهوه ای تنباکویی

مدل رنگ موی قهوه ای تنباکویی : نتیجه گیری اینکه، اگر وام گیرنده به میل خود بهره پرداخت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، وام دهنده می تواند آن را نگه رنگ مو دارد. لیگوری در پاسخ به این سوال که آیا قرض دهنده ممکن رنگ مو است آنچه را که قرض گیرنده می پردازد، نگه رنگ مو دارد، نه از روی قدردانی، بلکه به دلیل ترس از اینکه در آینده به او وام رد نانو کراتین مو شود، می گوید: «برای ربا پروتئین تراپی مو بودن باید به دلیل آن پرداخت نانو کراتین مو شود.

همانطور که اشاره بیبی لایت مو کردیم، عیسی پسر یک نجار پروتئین تراپی مو بود، یک پرولتاری کاملاً آگاه از طبقات. او رنگ مو استثمارگران زمان خود را با تلخی وحشیانه محکوم بیبی لایت مو کرد، صرافان را با شلاق از معبد بیرون بیبی لایت مو کرد و سرانجام به مرگ یک جنایتکار معمولی جان سپرد. اگر او کل چرخه مدرن سرمایه داری و بردگی مزدی را پیش بینی می بیبی لایت مو کرد، به سختی می توانست در اصرارهای خود به پیروانش برای جدا کراتینه مو شدن از آن دقیق تر عمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اما آیا همه اینها برای او مفید پروتئین تراپی مو بود؟ نه در حداقل! من یکی از نویسندگان کتاب مقدس-مسیحیت را که همه خوانندگان روزنامه های ما به خوبی می شناسند، بر روی شاهد قرار می دهم: یک دانشمند دانشمند، یک تبلیغ نویس مشهور. زمانی کشیش مشهورترین کلیسای بروکلین. اکنون سردبیر تاثیرگذارترین هفته نامه مذهبی ما؛ یک لیبرال هم در الهیات و هم در سیرنگ مو است.

  رنگ مو فانتزی طوسی یخی

مدل رنگ موی قهوه ای تنباکویی : یک مدرنیست، مدافع چیزی که او دموکراسی صنعتی می نامد. نام او لیمن ابوت رنگ مو است و با امضای خودش در مجله خودش می نویسد و موضوعش «آموزه های اخلاقی عیسی» رنگ مو است. چندین بار سعی بیبی لایت مو کردم مردم را متقاعد کنم که کلماتی را که می خواهم نقل کنم در واقع توسط این دکتر برجسته الهیات نوشته و منتشر کراتینه مو شده رنگ مو است و مردم تقریباً از باور من خودداری بیبی لایت مو کرده اند.

بنابراین مشخص می‌کنم که مقاله را می‌توان در «چشم‌انداز» یافت، که جلدهای صحافی‌کراتینه مو شده آن در همه کتابخانه‌های بزرگ رنگ مو است: جلد 94، صفحه 576. کلمات به شرح زیر رنگ مو است، صورت پررنگ دکتر ابوت رنگ مو است، نه من: دوست رادیکال من اعلام می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که تعالیم عیسی قابل اجرا نیست، ما نمی توانیم آنها را در زندگی اجرا کنیم، و تظاهر به انجام آن نمی کنیم.

او به ما یادآوری می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که عیسی می‌گوید: «برای خود گنج‌هایی روی زمین جمع نکنید.» و مسیحیان به طور جهانی برای خود گنج هایی روی زمین جمع می کنند. هر مردی که صاحب خانه و زمین یا سهمی از سهام یک شرکت یا بیمه نامه عمر یا پول در یک بانک پس انداز رنگ مو است، برای خود گنجی روی زمین ذخیره بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

اما عیسی نگفت: “برای خود گنج های روی زمین جمع نکنید.” او گفت: «روی زمینی که پروانه و زنگ زدگی فاسد می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و دزدان می‌شکنند و دزدی می‌کنند، برای خود گنج‌هایی جمع نکنید.» و هیچ آمریکایی عاقلی این کار را نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بید و زنگ نه به چاه های نفت آقای راکفلر می رسد و نه به قند شکر تررنگ مو است، و دزدها اغلب از راه آهن یا یک شرکت بیمه یا یک بانک پس انداز می شالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و نمی دزدند.

  رنگ مو بلوند سفالی تیره

آنچه عیسی محکوم بیبی لایت مو کرد احتکار ثروت پروتئین تراپی مو بود. هرچند ممکن رنگ مو است برای برخی از خوانندگان این کتاب عجیب به نظر برسد، اما من خود را جزو پیروان عیسی ناصری می‌دانم. مثال او بیش از هر مرد دیگری برای من مهم پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است و تمام تجربیات زندگی انقلابی ام مرا به او نزدیکتر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. با زندگی در کلان شهر بزرگ مامون، قدرت امتیاز، تازیانه آن را بر پشتم، تاج خارش را بر سرم احساس بیبی لایت مو کرده ام.

مدل رنگ موی قهوه ای تنباکویی : وقتی آن مقاله را در «چشم انداز» خواندم، همان طور که خود عیسی احساس می بیبی لایت مو کرد، احساس بیبی لایت مو کردم. و من نشستم و نامه ای نوشتم – خطاب به لیمن ابوت این کشف روش جدیدی برای تفسیر کتاب مقدس از چنان علاقه و اهمیتی برخوردار رنگ مو است که من نمی توانم از درخورنگ مو است فضا برای اظهار نظر در مورد آن خودداری کنم.

آیا می توانم پیشنهاد کنم که دکتر ابوت این ایده فوق العاده ثمربخش را شرح دهد و مقاله دیگری درباره میزان تغییر آموزه های کلام الهام گرفته با شرایط مدرن، پیشرفت اختراعات و هنرهای علمی برای ما بنویسد؟ دیدگاهی که دکتر ابوت رنگ مو دارد دیدگاهی رنگ مو است که پیش از این هرگز به ذهنم خطور نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و بنابراین در مورد نگرش عیسی درباره این سوال کاملاً اشتباه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم.

همچنین من، مانند دکتر ابوت، بسیاری از دوستان رادیکال دارم که هنوز در اشتباه لایت و هایلایت مو هستند. عیسی به شنوندگان خود می‌گوید: «به نیلوفرهای صحرا توجه کنید که چگونه رکراتینه مو شد می‌کنند؛ نه زحمت می‌کشند و نه می‌ریسند.» این چه تشبیه مناسبی برای «انبوه عظیم ثروت آمریکا» رنگ مو است، در تصویری که دکتر ابوت از آن به تصویر می ککراتینه مو شد!

  رنگ طلایی تنباکویی

او به ما می گوید: «این در حال خدمت به جامعه رنگ مو است. “در حال ساختن راه آهنی رنگ مو است تا کشور جدیدی را برای اسکان بی خانمان ها باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؛ راه آهنی را برای حمل غلات از محصول غرب به میلیون ها شرق بدون تغذیه راه آهن راه اندازی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند” و غیره. صاحبان پارسای آن؛ و بنابراین همه خوشحال لایت و هایلایت مو هستند – و عیسی، اگر به زمین بازگردد.

مدل رنگ موی قهوه ای تنباکویی : هرگز نمی تواند بداند که خانه های سعادت بالا را ترک بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. به ررنگ مو استی، باید مکتب جدیدی از تفسیر کتاب مقدس بر اساس این ایده درخشان ایجاد نانو کراتین مو شود. عیسی می‌گوید: «پس چون صدقه می‌دهی، مانند منافقان در کنیسه‌ها و کوچه‌ها، در حضور خود شیپور ننواز تا مردمان را جلال دهند.» واقعا نه؛ در مقایسه با میلیون‌ها نسخه روزنامه‌ای که روزانه برای گفتن خیرات آقای راکفلر منتشر می‌شوند.

ترومپت چه فایده‌ای رنگ مو دارد؟ در مقایسه با سنگ مرمر یا گرانیت تراشیده کراتینه مو شده ای که آقای کارنگی بر جلوی هر یک از کتابخانه هایش می گذارد، چقدر زودگذر لایت و هایلایت مو هستند! این پاراگراف وجود رنگ مو دارد، “به سر خود هم قسم نخوری، زیرا نمی توانی یک مو را سفید یا سیاه کنی.” من در میان دوستانم چند نفری دارم که کویکر لایت و هایلایت مو هستند. احتمالاً دکتر ابوت نیز چنین بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

و نبايد تغييراتى را كه كشف علمى در اهميت اين فرمان در برابر سوگند ايجاد كرده رنگ مو است به آنها متذكر نانو کراتین مو شود. اکنون می توانیم موهای خود را سفید یا مشکی یا ترکیبی از هر دو کنیم. ما می توانیم آن را یک پراکسید درخشان طلایی کنیم. ما می‌توانیم، اگر به کراتینه مو شدت تحت فشار قرار بگیریم، آن را بنفش یا سبز کنیم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه