↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو دودی روشن روی دکلره

رنگ مو دودی روشن روی دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو دودی روشن روی دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو دودی روشن روی دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو دودی روشن روی دکلره : به طرز ناخوشایندی بلند کراتینه مو شد. “خب، آقای میسی، من مطمئنا بسیار موظف لایت و هایلایت مو هستم.” “اشکال نرنگ مو دارد. خوشحالم که به شما کمک می کنم، برایان.” پس از یک لحظه بی اراده، دالیریمپل خود را در سالن یافت. پیشانی اش پر از عرق پروتئین تراپی مو بود و اتاق داغ نپروتئین تراپی مو بود. “چرا شیطان از پسر تفنگ تشکر بیبی لایت مو کردم؟” او زمزمه بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : صبح روز بعد، آقای هانسون به او از لزوم ضربه زدن به ساعت ساعت هفت صبح هر روز به سردی اطلاع بالیاژ مو داد و او را برای آموزش به دست یکی از همکارانش، یکی از چارلی مور، تحویل بالیاژ مو داد. چارلی بیست و شش ساله پروتئین تراپی مو بود و مشک ضعیفی از ضعف در او آویزان پروتئین تراپی مو بود که اغلب با بوی بد اشتباه گرفته می نانو کراتین مو شود.

رنگ مو دودی روشن روی دکلره

رنگ مو دودی روشن روی دکلره : کی می توانید شروع کنید؟” “فردا چطور رنگ مو است؟” “باشه. به آقای هانسون در اتاق انبار گزارش دهید. او شما را راه اندازی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” او به طور پیوسته به دالیریمپل نگاه می بیبی لایت مو کرد تا اینکه دومی که متوجه کراتینه مو شد مصاحبه به پایان رسیده رنگ مو است.

هیچ متخصص روانشناسی لازم نپروتئین تراپی مو بود تا تصمیم بگیرد که او به همان اندازه که به زندگی سرگردان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به سمت زیاده‌خواهی و تنبلی رفته رنگ مو است، و قرار رنگ مو است از آن خارج نانو کراتین مو شود. رنگ پریده پروتئین تراپی مو بود و لباسش بوی دود می بالیاژ مو داد. او از نمایش‌های بورلسک، بیلیارد و سرویس رابرت لذت می‌برد و همیشه به آخرین فتنه یا فتنه بعدی‌اش نگاه می‌بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو دودی روشن روی دکلره : در جوانی ذائقه‌اش به کراوات‌های پر سر و صدا کشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اما اکنون به نظر می‌رسید که مانند سرزندگی‌اش کم‌رنگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و در چهار دستی یاسی کم‌رنگ و یقه‌های خاکستری نامشخص خود را نشان می‌بالیاژ مو داد. چارلی بی حوصله با آن مبارزه بازنده علیه کم خونی ذهنی، اخلاقی و جسمی که بی وقفه در حاشیه پایین طبقه متوسط ​​رخ می دهد.

  مدل رنگ موی فانتزی عروس

مبارزه می بیبی لایت مو کرد. صبح اول او خود را روی یک ردیف کارتن غلات دراز بیبی لایت مو کرد و با احتیاط از محدودیت های شرکت ترون جی میسی گذشت. “این یک سازمان پیکر رنگ مو است. خدای من! ببین چه چیزی به من می دهند. من تا یک ماه دیگر ترک می کنم. جهنم! من با این دسته می مانم!” چارلی مور همیشه در ماه آینده شغل خود را تغییر می دهد.

رنگ مو دودی روشن روی دکلره : آنها یک یا دو بار در حرفه خود این کار را انجام می دهند، و پس از آن می نشینند و دور کار گذشته خود را با شغل فعلی مقایسه می کنند و این کار دومی را بی نهایت تحقیر می کنند. “چه چیزی نصیبت می نانو کراتین مو شود؟” دالیریمپل با کنجکاوی پرسید. “من؟ من شصت می گیرم.” این نسبتاً سرکشی رنگ مو است. “از شصت شروع بیبی لایت مو کردی؟” “من؟ نه، من از سی و پنج شروع بیبی لایت مو کردم. او به من گفت که بعد از اینکه سهام را یاد گرفتم من را در جاده قرار می دهد.

این چیزی رنگ مو است که او به همه آنها می گوید.” “چه مدت اینجا پروتئین تراپی مو بودی؟” دالیریمپل با احساس غرق کراتینه مو شدن پرسید. “من؟ چهار سال. سال آخر من هم، تو چکمه هایت را شرط بندی بیبی لایت مو کردی.” دالیریمپل از حضور کارآگاه فروشگاه که از ساعت زمان ناراضی پروتئین تراپی مو بود، ناراحت کراتینه مو شد و تقریباً بلافاصله از طریق قانون منع سیگار کشیدن با او تماس گرفت.

رنگ مو دودی روشن روی دکلره : این قانون خاری در چشم او پروتئین تراپی مو بود. او به سه یا چهار سیگارش در یک صبح عادت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، و پس از سه روز بدون سیگار، چارلی مور را با یک مسیر دور از پله‌های پشتی به سمت بالکن کوچکی که در آن به آرامش می‌رسیدند، دنبال بیبی لایت مو کرد. اما این مدت زیادی نپروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو ترند دخترانه

یک روز در هفته دوم، کارآگاه او را در گوشه ای از پله ها، هنگام پایین آمدن، ملاقات بیبی لایت مو کرد و با جدیت به او گفت که دفعه بعد او را به آقای میسی گزارش می دهند. دالیریمپل احساس می بیبی لایت مو کرد که یک بچه مدرسه ای اشتباه رنگ مو است. حقایق ناخوشایندی به او رسید. در زیرزمین «غارنشینانی» پروتئین تراپی مو بودند که ده پانزده سال با شصت دلار در ماه در آنجا کار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو دودی روشن روی دکلره : بشکه‌ها را می‌غلتیدند و جعبه‌هایی را در راهروهای مرطوب و دیوارهای سیمانی حمل می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در آن نیمه تاریکی بین هفت تا پنج، گم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. سی و مثل خودش چندین بار در ماه مجبور می کراتینه مو شد تا ساعت نه شب کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در پایان یک ماه او در صف ایستاد و چهل دلار دریافت بیبی لایت مو کرد.

او یک جعبه سیگار و یک جفت عینک صحرایی را گرو گذاشت و توانست زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – بخورد، بخوابد و سیگار بککراتینه مو شد. با این حال، این یک خراش باریک پروتئین تراپی مو بود. چون راهها و وسائل اقتصاد برایش کتاب بسته پروتئین تراپی مو بود و ماه دوم افزایشی نداشت زنگ خطر را به صدا درآورد. پاسخ مأیوس کننده چارلی پروتئین تراپی مو بود: “اگر با میسی پیر درگ داشته باشی.

رنگ مو دودی روشن روی دکلره : شاید او تو را بزرگ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” اما او تا زمانی که نزدیک به دو سال اینجا نپروتئین تراپی مو بودم مرا بزرگ نبیبی لایت مو کرد . دالیریمپل به سادگی گفت: “من باید زندگی کنم.” من می‌توانم به عنوان کارگر در راه‌آهن دستمزد بیشتری دریافت کنم، اما، گلی، می‌خواهم احساس کنم در جایی لایت و هایلایت مو هستم که فرصتی برای پیشرفت وجود رنگ مو دارد.

  رنگ موی زیتونی قهوای تنباکویی

چارلز با تردید سرش را تکان بالیاژ مو داد و پاسخ آقای میسی روز بعد به همان اندازه رضایت بخش نپروتئین تراپی مو بود. دالیریمپل درست قبل از تعطیل کراتینه مو شدن به دفتر رفته پروتئین تراپی مو بود. “آقای میسی، من می خواهم با شما صحبت کنم.” “چرا بله.” لبخند غیرطبیعی ظاهر کراتینه مو شد. صدا به کراتینه مو شدت عصبانی پروتئین تراپی مو بود. من می خواهم در مورد حقوق بیشتر با شما صحبت کنم.

رنگ مو دودی روشن روی دکلره : آقای میسی سری تکان بالیاژ مو داد. او با شک گفت: “خب، من دقیقاً نمی دانم شما چه کار می کنید. من با آقای هانسون صحبت خواهم بیبی لایت مو کرد.” او دقیقاً می‌دانست که دالیریمپل در حال انجام چه کاری رنگ مو است، و دالیریمپل می‌دانست که می‌داند. “من در اتاق انبار لایت و هایلایت مو هستم – و قربان، وقتی اینجا لایت و هایلایت مو هستم.

می خواهم از شما بپرسم که چقدر دیگر باید آنجا بمانم.” “چرا—من دقیقاً مطمئن نیستم. البته یادگیری سهام کمی زمان می برد.” تو به من گفتی دو ماه که شروع بیبی لایت مو کردم. “بله، من با آقای هانسون صحبت خواهم بیبی لایت مو کرد.” دالیریمپل بی اراده مکث بیبی لایت مو کرد. “ممنونم آقا.” دو روز بعد با نتیجه شمارشی که توسط آقای هسه، حسابدار درخورنگ مو است کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو دودی روشن روی دکلره : دوباره در دفتر ظاهر کراتینه مو شد. آقای هسه نامزد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و دالیریمپل که منتظر پروتئین تراپی مو بود شروع بیبی لایت مو کرد به انگشت گذاری بیکار در دفتری که روی میز تننوگراف پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه