نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ موی قهوه ای دودی روشن

ترکیب رنگ موی قهوه ای دودی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ موی قهوه ای دودی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ موی قهوه ای دودی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

ترکیب رنگ موی قهوه ای دودی روشن : آنها خیابان مقابل دفتر را جمع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، در حالی که هفت قهرمان از پله ها بالا رفتند و به داخل ساختمان رفتند. واچوپ از آقای کارترایت پرس و جو بیبی لایت مو کرد و یک منشی پیام را پذیرفت. منتظر ایستادند.

رنگ مو : هال به جری هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد که به خانه مک‌کلار برود و مک‌کلار «جک بزرگ» را بیاورد تا او را آنجا ملاقات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. همچنین جری باید از مک‌کلار بخواهد که را از طریق تلفن راه دور دریافت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به بیلی کیتینگ در مورد اعتصاب بگوید. صد چیز مثل این هال باید به فکر می افتاد. سرش با آنها وزوز می بیبی لایت مو کرد، به طوری که وقتی دراز کشید نمی توانست بخوابد. او در مورد رؤسا و آنچه که ممکن رنگ مو است انجام دهند فکر بیبی لایت مو کرد.

ترکیب رنگ موی قهوه ای دودی روشن

ترکیب رنگ موی قهوه ای دودی روشن : هال و یک گروه کوچک نشستند و فهرستی از خورنگ مو استه ها را که قرار پروتئین تراپی مو بود صبح به رؤسا ارائه نانو کراتین مو شود، می نوشتند. قرار کراتینه مو شد که جری با قطار صبح زود به پدرو برود تا با جک دیوید و مقامات اتحادیه ارتباط برقرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آخرین تحولات را به آنها گزارش دهد. از آنجایی که مقامات مطمئن پروتئین تراپی مو بودند که کارآگاهانی آنها را تعقیب می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رئیس ها نمی خوابند، او مطمئن پروتئین تراپی مو بود! و سپس افکاری در مورد دوستان ماشین شخصی او به وجود آمد. در مورد عجیب پروتئین تراپی مو بودن این وضعیت اسفناکی که خودش را در آن گرفتار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود! در حالی که تلاش‌های پرسی برای دور بیبی لایت مو کردن او از اینجا را به یاد می‌آورد، با صدای بلند خندید، نوعی ناامیدی. و بیچاره جسی! حالا چه می توانست به او بگوید؟ آن شب روسای هیچ حرکتی نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ موی پلاتینه متوسط

و هنگامی که صبح فرا رسید، اعتصاب کنندگان به سرعت به محل ملاقات رفتند، برخی از آنها حتی برای صبحانه توقف نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها ژولیده و نامرتب آمدند و با نگرانی به همنوعان خود نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، گویی نمی توانند خاطره کار جسورانه ای را که در شب قبل انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند به یاد آورند. اما با یافتن کمیته و محافظ آن در دست و آماده برای تجارت، شجاعت آنها دوباره زنده کراتینه مو شد.

آنها دوباره احساس شگفت انگیزی از همبستگی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که مردان را از آنها ساخته پروتئین تراپی مو بود. خیلی زود سخنرانی شروع کراتینه مو شد، و تشویق و آواز خواندن، که عقب مانده ها و ترسوها را بیرون آورد. بنابراین در مدت کوتاهی جنبش به کراتینه مو شدت در جریان پروتئین تراپی مو بود و عملاً همه مردان، زنان و کودکان در میان کارگران حاضر پروتئین تراپی مو بودند. مری برک از بیمارستانی که شب را در آنجا گذرانده پروتئین تراپی مو بود آمد. او خسته به نظر می‌رسید.

اما روحیه‌ی جنگی‌اش فرو نمی‌ریخت. او گزارش بالیاژ مو داد که با برخی از مردان مجروح صحبت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، و بسیاری از آنها “آزادی” را امضا بیبی لایت مو کرده اند، که به موجب آن شرکت حتی در برابر تهدید شکایت از خود محافظت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دیگران از امضای قراربالیاژ مو داد امتناع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و مریم به کراتینه مو شدت به آنها هکراتینه مو شدار می بالیاژ مو داد که برجسته باشند. دو زن دیگر داوطلب کراتینه مو شدند تا به بیمارستان بروند تا او فرصتی برای رنگ مو استراحت داشته باکراتینه مو شد.

ترکیب رنگ موی قهوه ای دودی روشن : اما مری نمی خورنگ مو است رنگ مو استراحت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، او احساس نمی بیبی لایت مو کرد که می تواند دوباره رنگ مو استراحت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اعضای اتحادیه تازه سازماندهی کراتینه مو شده اقدام به انتخاب افسران آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها به دنبال این پروتئین تراپی مو بودند که هال را رئیس جمهور کنند، اما او از اینکه خود را به این روش غیرقابل بازگشت ملزم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند خجالتی پروتئین تراپی مو بود و موفق کراتینه مو شد واگذار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. تیم رافرتی خزانه‌دار و منشی کراتینه مو شد. سپس کمیته ای برای رفتن به کارترایت با خورنگ مو استه های مردان انتخاب کراتینه مو شد.

  رنگ مو بلوند بژ نسکافه ای

یک ایتالیایی به نام مارچلی که جری او را تضمین بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. نماینده اسلاوها و یکی از یونانی ها – راسیک و زاماکیس – که هر دو مردی محکم و وفادار لایت و هایلایت مو هستند. در نهایت، با خنده و تشویق فراوان، جلسه رای به اضافه کراتینه مو شدن مری برک به این کمیته بالیاژ مو داد. داشتن یک زن در چنین نقشی چیز جدیدی پروتئین تراپی مو بود، اما مری دختر یک معدنچی و خواهر یک پسر شکن پروتئین تراپی مو بود و به اندازه هر کس دیگری در نورث ولی حق صحبت داشت.

بخش 9. هال سندی را که شب قبل آماده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود خواند. آنها خورنگ مو استار حق داشتن یک اتحادیه بدون معافیت از آن پروتئین تراپی مو بودند. آنها خورنگ مو استار یک وزنه‌بردار پروتئین تراپی مو بودند که توسط خود آقایان انتخاب نانو کراتین مو شود. آنها خورنگ مو استار پاشیدن مین ها برای جلوگیری از انفجار و چوب بندی مناسب برای جلوگیری از سقوط کراتینه مو شدند. آنها خورنگ مو استار حق تجارت در هر فروشگاهی که مایل پروتئین تراپی مو بودند را داشتند. هال توجه خود را به این واقعیت جلب بیبی لایت مو کرد.

که هر یک از این خورنگ مو استه ها برای حقی رنگ مو است که توسط قوانین دولتی تضمین کراتینه مو شده رنگ مو است. این یک واقعیت مهم پروتئین تراپی مو بود، و او از مردان خورنگ مو است که درخورنگ مو است های دیگر را وارد نکنند. پس از مدتی بحث، آنها به پیشنهاد رادیکال‌ها که خواهان ده درصد پروتئین تراپی مو بودند، رأی منفی بالیاژ مو دادند. افزایش دستمزد آنها همچنین پیشنهاد یک سندیکالیست-آنارشیست را رد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ موی استخوانی سوزنی

که با ترکیبی از انگلیسی و ایتالیایی به آنها توضیح بالیاژ مو داد که معادن متعلق به آنهرنگ مو است، و آنها باید از هرگونه مصالحه امتناع کنند و رئیسان را فوراً بیرون کنند. در حالی که این سخنرانی در حال ایراد پروتئین تراپی مو بود، رووتای جوان از میان جمعیت عبور بیبی لایت مو کرد و هال را به یک طرف کشید. او در کنار ایستگاه راه‌آهن پروتئین تراپی مو بود و قطار صبحگاهی را دیده پروتئین تراپی مو بود که وارد می‌نانو کراتین مو شود.

ترکیب رنگ موی قهوه ای دودی روشن : جمعیتی متشکل از سی یا چهل مرد، از آن نوع «شهروند سخت» که هر معدنچی در منطقه می‌توانست در نگاه اول تشخیص دهد، از آن پایین آمده پروتئین تراپی مو بودند. ظاهراً مقامات شرکت آن شب سیم های تلفن را مشغول بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. آنها نه فقط این بار قطار از نگهبانان، بلکه بارهای اتومبیل را از اردوگاه های دیگر می آوردند.

از شمال شرقی به پایین دره، و از بارلا، در دره ای فرعی بر فراز کوه. هال این خبر را به جلسه گفت که آن را با زوزه های خشم دریافت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. پس نقشه رؤسا این پروتئین تراپی مو بود! سرهای داغ روی تپه خاکستر سرازیر کراتینه مو شد، نیم دوجین از آنها سعی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند یکباره سخنرانی کنند. رهبران باید این افراد بسیار تندرو را با نیروی اصلی سرکوب می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

ترکیب رنگ موی قهوه ای دودی روشن : هال یک بار دیگر هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد که “دعوا ممنوع!” آنها قرار پروتئین تراپی مو بود به اتحاد خود ایمان داشته باشند. آنها قرار پروتئین تراپی مو بود جبهه محکمی را به شرکت ارائه دهند و شرکت این درس را بیاموزد که ارعاب در اعتصاب پیروز نخواهد کراتینه مو شد. بنابراین موافقت کراتینه مو شد و کمیته به سمت دفتر شرکت حرکت بیبی لایت مو کرد و واچوپ خورنگ مو استه های مکتوب جلسه را در دست داشت. در پشت کمیته، جمعیت در یک توده جامد راهپیمایی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه