↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

زیباترین رنگ مو ها

زیباترین رنگ مو ها | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت زیباترین رنگ مو ها را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با زیباترین رنگ مو ها را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

زیباترین رنگ مو ها : شاید اگر به اندازه کافی بلند کف می زدند، فیل می شنید و مانند دیگران تماسی می گرفت. کودکان چه نوع پانتومیم را دوست تمام دکلره مو دارند؟ این یک چیز عجیب رنگ مو است که ما هرگز از خود نمی‌پرسیم: «مردان مدارس دولتی چه نوع نمایشنامه‌ها یا کتاب‌ها یا تصاویری را دوست تمام دکلره مو دارند؟» شما می گویید که این یک سوال پوچ خواهد پروتئین تراپی مو بود. با این حال، تقریباً به اندازه دیگری پوچ نیست.

رنگ مو : ما را در ساحل رودخانه فرود آورید.” اما کلاغ ها به شیطنت خم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. آنها فکر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند مزاحم این دو، حالا که آنها را اسیر بیبی لایت مو کرده اند، مزاحمت خوبی رنگ مو است. “اینجرنگ مو است که کلاغ ها مترسک را می ترسانند!” کینگ کلاغ شیطون نیشخندی زد و به دستور او پرندگان بر فراز جنگل پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا جایی که یک درخت مرده بلند بالاتر از همه درختان دیگر ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

زیباترین رنگ مو ها

زیباترین رنگ مو ها : اما لحظه بعد مرد کاهی خودش در هوا پروتئین تراپی مو بود و پاهای پر کراتینه مو شده اش به کراتینه مو شدت لگد می زد. زیرا کلاغ ها مستقیماً از میان درختان پرواز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. در یک سر خط چوب‌دار حلبی آویزان پروتئین تراپی مو بود که به گردن آویزان پروتئین تراپی مو بود و در سوی دیگر مترسک آویزان پروتئین تراپی مو بود که به کمر آویزان پروتئین تراپی مو بود و محکم به لنگر یدکی قایق چسبیده پروتئین تراپی مو بود که به امید نجات خود آن را گرفته پروتئین تراپی مو بود. “سلام، مراقب باش!” مترسک برای کلاغ ها فریاد زد. “ما را اینقدر بالا نبرید.

در بالای آن یک فاق پروتئین تراپی مو بود که توسط دو اندام مرده تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و کلاغ ها مرکز خط را به داخل فاق می انداختند. سپس، آنها را رها آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، با خنده با هم صحبت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دو دوست را در هوا معلق گذاشتند – یکی در هر طرف درخت. حالا مرد چوب‌دار حلبی بسیار سنگین‌تر از مترسک پروتئین تراپی مو بود، اما دلیل اینکه آنها به خوبی تعادل را برقرار می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ موی بلوند دودی مرواریدی

این پروتئین تراپی مو بود که مرد کاهی هنوز محکم به لنگر آهنی چسبیده پروتئین تراپی مو بود. در آنجا آویزان کراتینه مو شدند، با فاصله 10 متری از هم، اما نتوانستند به تنه برهنه درخت برسند. مرد قلع با نگرانی گفت: به خاطر خدا آن لنگر را رها نکن. “چرا که نه؟” از مترسک پرسید. “اگر این کار را می‌بیبی لایت مو کردی، روی زمین می‌افتم، جایی که قلعم در اثر سقوط به کراتینه مو شدت فرو می‌رفت.

همچنین تو به هوا شلیک می‌بیبی لایت مو کردی و جایی در میان بالای درختان فرو می‌رفتی.” مترسک با جدیت گفت: “پس من به لنگر محکم خواهم گرفت.” برای مدتی هر دو در سکوت آویزان پروتئین تراپی مو بودند، نسیم آنها را به آرامی به این طرف و آن طرف می‌تاباند. بالاخره مرد حلبی گفت: اینجا یک اورژانس رنگ مو است دوست، که فقط مغزها می توانند به ما کمک کنند.

باید چاره ای برای فرار بیاندیشیم. مترسک پاسخ بالیاژ مو داد: “من فکر می کنم.” “مغز من تیزترین رنگ مو است.” او آنقدر فکر بیبی لایت مو کرد که مرد حلبی خسته کراتینه مو شد و سعی بیبی لایت مو کرد موقعیت خود را تغییر دهد، اما متوجه کراتینه مو شد که مفاصلش آنقدر زنگ زده پروتئین تراپی مو بودند که نمی توانست آنها را حرکت دهد. و قوطی روغن او دوباره در قایق پروتئین تراپی مو بود. “آیا فکر می کنی مغزت زنگ زده رنگ مو است.

زیباترین رنگ مو ها : دوست مترسک؟” با صدای ضعیفی پرسید، چون آرواره هایش به سختی تکان می خورد. “نه، در واقع. آه، در اینجا یک ایده در نهایت!” و با این کار مترسک دست هایش را به سرش زد و لنگر را فراموش بیبی لایت مو کرد که روی زمین افتاد. نتیجه شگفت انگیز پروتئین تراپی مو بود. زیرا همانطور که مرد حلبی گفته پروتئین تراپی مو بود مترسک سبک به هوا پرواز بیبی لایت مو کرد و بر بالای درخت رفت و در بوته ای فرود آمد.

  زیباترین رنگ مو بلوند دخترانه

در حالی که مرد حلبی به صورت چاق و چاق روی زمین افتاد و روی تخت خشک فرود آمد. برگها اصلاً دندانه نداشتند با این حال، مفاصل مرد چوب‌دار آنقدر زنگ زده پروتئین تراپی مو بود که او قادر به حرکت نپروتئین تراپی مو بود، در حالی که خارها مترسک را زندانی سریعی نگه می‌داشتند. در حالی که آنها در این وضعیت غم انگیز پروتئین تراپی مو بودند، صدای سم شنیده کراتینه مو شد و در امتبالیاژ مو داد مسیر جنگلی جادوگر کوچک اوز را سوار بیبی لایت مو کرد.

که روی یک اسب اره چوبی نشسته پروتئین تراپی مو بود. وقتی سر یک چشم مترسک را دید که از بوته ی قیچی بیرون زده پروتئین تراپی مو بود، لبخند زد، اما به مرد نی بیچاره کمک بیبی لایت مو کرد تا از زندانش بیرون بیاید. مترسک سپاسگزار گفت: “متشکرم، ویز عزیز.” اکنون ما باید قوطی روغن را بگیریم و مرد چوبی حلبی را نجات دهیم. آنها با هم به سمت ساحل رودخانه دویدند.

اما قایق در وسط رودخانه شناور پروتئین تراپی مو بود و جادوگر مجبور کراتینه مو شد چند کلمه جادویی را زیر لب بگوید تا آن را به ساحل بککراتینه مو شد، تا مترسک بتواند قوطی روغن را بگیرد. سپس به سمت مرد حلبی پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و در حالی که مترسک به دقت هر مفصل را روغن کاری می بیبی لایت مو کرد، جادوگر کوچک به آرامی مفاصل را به جلو و عقب حرکت می بالیاژ مو داد تا اینکه آزادانه کار کنند.

زیباترین رنگ مو ها : پس از یک ساعت از این کار، مرد چوبی حلبی دوباره روی پاهای خود ایستاد، و اگرچه هنوز کمی سفت پروتئین تراپی مو بود، توانست به سمت قایق راه برود. جادوگر و اسب اره نیز سوار کاردستی ذرت کراتینه مو شدند و با هم به قصر مترسک بازگشتند. اما مرد چوب قلع بسیار مراقب پروتئین تراپی مو بود که دیگر در قایق بایستد.

  رنگ مو زرد طلایی مردانه

در لحظه بحرانی، پسر قهرمان گفت: “ببین، یک فیل وجود رنگ مو دارد” و به آن بخش خاصی از صحنه اشاره بیبی لایت مو کرد که به تنهایی می‌توانست وارد نانو کراتین مو شود، و مطمئناً فیل آنجا پروتئین تراپی مو بود. سپس با ترفند رساندن یک نان به دهان خود، پسر گفت: «خداحافظ فیل» و آن را به عقب بردند. البته این ماتریالیسم کراتینه مو شدید خاصی را در تخیل ظریف بازی من ایجاد بیبی لایت مو کرد، اما من اهمیتی به گفتن این موضوع نداشتم، زیرا باید با مدیر هماهنگ نانو کراتین مو شود.

علاوه بر این، فیل پروتئین تراپی مو بود که سرش را می خورد. ممکن رنگ مو است به همان اندازه مورد رنگ مو استفاده قرار گیرد. خوب، تا جایی که به بچه ها مربوط می کراتینه مو شد، فیل موفقیت نمایش پروتئین تراپی مو بود. تا لحظه ورود آنها – خوب، من امیدوارم که خسته نباشید، اما بیش از مودبانه علاقه مند پروتئین تراپی مو بودند.

اما به محض اینکه قهرمان گفت: “ببین، یک فیل وجود رنگ مو دارد”، می‌توانی حس کنی که همه آنها روی صندلی‌هایشان بالا و پایین می‌پرند و می‌گویند: “اوو!” پس از آن نیز این جو «اوو» کاملاً از بین نرفت. فیل عقب نشینی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اما همیشه این امید وجود داشت که ممکن رنگ مو است دوباره بیاید، و اگر فیل رنگ مو است، چرا زرافه، اسب آبی یا خرس قطبی نباکراتینه مو شد؟ برای بقیه پانتومیم هر کلمه با علاقه ای نفس گیر دنبال می کراتینه مو شد.

زیباترین رنگ مو ها : هر لحظه ممکن رنگ مو است قهرمان با یک خط درخشان دیگر بیرون بیاید – “ببین، یک اسب آبی وجود رنگ مو دارد.” حتی زمانی که با افتادن پرده نهایی ثابت کراتینه مو شد که نویسنده دیگر هرگز به این ارتفاعات نرفته رنگ مو است، باز هم یک فرصت باقی مانده پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه