↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی صدفی مرواریدی روشن

رنگ موی صدفی مرواریدی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی صدفی مرواریدی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی صدفی مرواریدی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ موی صدفی مرواریدی روشن : و فقط می روم و دکتر رنگ مو استاد را در آنجا می بینم.” اما دکتری که نزد او رفت نپروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : غاز گفت: بله، بله، مثل خواندن و نوشتن و بینی روی صورتت واضح رنگ مو است که اصلاً برای هیچ کاری مناسب نیستی! با این حال، ما یک بار دیگر تلاش خواهیم بیبی لایت مو کرد تا شکاف شانس شما را اصلاح کنیم. پادشاه در قلعه آن طرف ازدواج بیبی لایت مو کرده رنگ مو است و می خواهد یک جشن بزرگ برگزار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آنها بدنی در آشپزخانه می خواهند که آب را بککراتینه مو شد و چوب را خرد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ موی صدفی مرواریدی روشن

رنگ موی صدفی مرواریدی روشن : این برای او بدشانسی پروتئین تراپی مو بود، زیرا سبد را از دست بالیاژ مو داد و 276سیب ها همه جا در خیابان می چرخیدند. هنگامی که دسته از مردم گذشت، حتی یک سیب هم دیده نکراتینه مو شد، زیرا خوک ها هر یک از آنها را خورده پروتئین تراپی مو بودند. پس برای شاهزاده خانم چیزی جز این نپروتئین تراپی مو بود که با گریه به خانه برود و پیش بندش به چشمانش باکراتینه مو شد.

و شما باید بروید و دست خود را در آن امتحان کنید. و ببینید، اینجا یک سبد رنگ مو است. باید آن را با خود ببری و سوهان های آشپزخانه را برای شام به خانه بیاوری.» بنابراین شاهزاده خانم به آشپزخانه قلعه رفت و در آنجا آب کشید و چوب را برای آشپز خرد بیبی لایت مو کرد. بعد از اینکه کارش تمام کراتینه مو شد، به قدری زیبا برای خراش های آشپزخانه التماس بیبی لایت مو کرد که آشپز سبد او را پر از برگ های قابلمه ها و تابه ها بیبی لایت مو کرد.

زیرا آنها در آستانه صرف یک شام باشکوه از پله ها پروتئین تراپی مو بودند و پادشاه می خورنگ مو است خود را به خانه بیاورد. همسر آن روز زمان بازگشت او به خانه فرا رسیده پروتئین تراپی مو بود، بنابراین سبد خود را برداشت و رفت. درست بیرون دو سرباز قد بلند ایستاده پروتئین تراپی مو بودند. “مکث!” گفتند آنها و آیا او همان دختری پروتئین تراپی مو بود که آن روز هیزم ها را خرد می بیبی لایت مو کرد و برای آشپز آب می کشید؟ آره؟ سپس او باید با آنها همراه نانو کراتین مو شود.

  رنگ موی قرمز فانتزی دخترانه

رنگ موی صدفی مرواریدی روشن : زیرا او از پله های بالا تحت تعقیب پروتئین تراپی مو بود. خیر؛ التماس كردن و دعا كردن و گريه كردن و فشار بالیاژ مو دادن دستانش فايده اي نداشت و اگر مرد خوبش در خانه منتظر او پروتئین تراپی مو بود، مهم نپروتئین تراپی مو بود. او فرستاده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و او باید برود، خواه ناخواه. بنابراین او فقط وقت داشت که پیشبندش را روی سبد خراش های آشپزخانه اش بیندازد و آنها او را پیاده آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در آنجا پادشاه بر تخت طلایی خود نشسته پروتئین تراپی مو بود.

تمام لباسهای طلایی زرین بر تن داشت و تاجی طلایی بر سرش می درخشید. اما شاهزاده خانم بیچاره آنقدر ترسیده پروتئین تراپی مو بود که نه به چیزی نگاه می بیبی لایت مو کرد و نه چیزی می دید، بلکه فقط می لرزید. “زیر پیشبندت چی داری؟” پادشاه گفت. اما شاهزاده خانم نتوانست حتی یک کلمه پاسخ دهد. سپس کسی که نزدیک ایستاده پروتئین تراپی مو بود پیش بند او را رپروتئین تراپی مو بود، و سبد پر از خراش های آشپزخانه پروتئین تراپی مو بود.

و شاهزاده خانم در تمام مدت آنقدر با شرم ایستاده پروتئین تراپی مو بود که چیزی جز شکاف های کف را ندید. اما پادشاه از تاج و تخت طلایی خود کنار رفت و تمام لباس خود را پوشید 277لباس های طلایی، همان طور که پروتئین تراپی مو بود، و شاهزاده خانم را گرفت. “و آیا شما مرا نمی شناسید؟” او گفت؛ “نگاه کن! من گله غاز لایت و هایلایت مو هستم.» شاهزاده خانم پادشاه جوان را می شناسد. و همینطور پروتئین تراپی مو بود!

  انواع رنگ مو دودی

حالا به راحتی می توانست آن را ببیند، اما این باعث کراتینه مو شد که او بیش از همیشه شرمنده نانو کراتین مو شود. و گوش کن: پادشاه هنوز چیزهای بیشتری برای گفتن به او داشت. او یک هموطن بداخلاق پروتئین تراپی مو بود و خودش سبد تخم‌هایش را کوبیده پروتئین تراپی مو بود و بیشتر از آن، خوک‌هایی پروتئین تراپی مو بود که خوک‌هایش را روی سبد سیب‌هایش رانده پروتئین تراپی مو بود و روی زمین ریخته پروتئین تراپی مو بود. اما شاهزاده خانم فقط سرش را پایین و پایین خم بیبی لایت مو کرد.

رنگ موی صدفی مرواریدی روشن : زیرا غرورش شکسته کراتینه مو شد. پادشاه می گوید: «بیا، تو الان عزیز من لایت و هایلایت مو هستی.» و گونه او را بوسید و او را در کنار خود نشاند و اگر شاهزاده خانم 278دیگر گریه بیبی لایت مو کرد پادشاه اشک های او را با دستمال جیبی خود پاک بیبی لایت مو کرد. در مورد لباسهای فقیرانه و زمختی که او در آن پوشیده پروتئین تراپی مو بود، او به هیچ چیز فکر نمی بیبی لایت مو کرد، زیرا برای او چیزی نپروتئین تراپی مو بود. این پایان این درنگ مو استان رنگ مو است، زیرا همه چیز در درنگ مو استانی به پایان می رسد.

که ارزش گفتن داشته باکراتینه مو شد. اما اگر شاهزاده خانم قبلا مغرور و مغرور پروتئین تراپی مو بود، دیگر هرگز نپروتئین تراپی مو بود. و این حقیقت آشکاری رنگ مو است، تازه از خراشیدگی و هیچ مویی در آن نیست، و می توانم به شما بگویم یک تکه از آن ارزش رنگ مو دارد که نان خود را با آن پهن کنید. 279 ساعت ده· بیرون از کمد ○ کوبولد می گیرد چند قسمت از صبح کیک گریلد . صدای جغجغه ویندوز ،سرد و باد. ☾ باد شمالی می وزد.

  رنگ مرواریدی شماره ۹

اما خاکستر گرم رنگ مو است بین انگشتانش . KP موش خاکستری کوچولو ● از دیوار به بیرون نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند ، و آرزوهایی که داشت خرده هایی که می ریزند. 281 چگونه دو وارد شراکت کراتینه مو شدند. XXII. اهش این پروتئین تراپی مو بود عمو خرس یک دیگ عسل و یک پنیر بزرگ داشت، اما روباه قرمز بزرگ چیزی جز عقلش نداشت. روباه برای شراکت پروتئین تراپی مو بود.

زیرا او می‌گوید: «یک سر پر از عقل بیشتر از یک دیگ عسل و یک پنیر بزرگ می‌ارزد» که به اندازه انجیل صادق پروتئین تراپی مو بود، فقط این که عقل را نمی‌توان در شراکت به اشتراک گذاشت. در میان مردم، مانند شاه ماهی قرمز و لوبیا آبی، یا یک قابلمه عسل و یک پنیر بزرگ. با این حال، عمو خرس به اندازه کافی راضی پروتئین تراپی مو بود، و بنابراین آنها با هم وارد شراکت کراتینه مو شدند.

رنگ موی صدفی مرواریدی روشن : همانطور که روباه قرمز بزرگ گفته پروتئین تراپی مو بود. در مورد دیگ عسل و پنیر بزرگ، چرا، آنها را برای یک روز بارانی کنار گذاشته پروتئین تراپی مو بودند، و عقل تمام چیزی پروتئین تراپی مو بود که همین الان باید رنگ مو استفاده می کراتینه مو شد. روباه می‌گوید: «خیلی خوب، ما آنها را کمی به هم می‌زنیم.» و او چنین بیبی لایت مو کرد، و این چگونه پروتئین تراپی مو بود. او گرسنه عسل پروتئین تراپی مو بود، روباه قرمز بزرگ پروتئین تراپی مو بود. او گفت: “ببین، اکنون، من امروز مریض لایت و هایلایت مو هستم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه