↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو بدون دکلره برای پوست سبزه

بهترین رنگ مو بدون دکلره برای پوست سبزه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو بدون دکلره برای پوست سبزه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو بدون دکلره برای پوست سبزه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو بدون دکلره برای پوست سبزه : زیرا اگر جادوگر او را به شکل مناسب خود، همراه با دیگران، برگرداند، آنگاه خواهد پروتئین تراپی مو بود. به عنوان شناخته کراتینه مو شد. و آنها او را از سرزمین اوز بیرون می فرستند و بنابراین تمام امیدهای او را برای فتح ناپروتئین تراپی مو بود می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. روگدو واقعا پشیمان نپروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : کیکی دستش را دراز بیبی لایت مو کرد و کیسه را گرفت و روباه با صدای بلند گریه بیبی لایت مو کرد: «خیانت! اینجا یک خائن با قدرت جادویی وجود رنگ مو دارد!» همه از این گریه مبهوت کراتینه مو شدند و دوروتی با دیدن وضعیت اسفبار دوست قدیمی خود، فریاد زد و گفت: “به من رحم کن!” اما لحظه‌ی بعد شکل دخترک به شکل بره‌ای با پشم سفید پرزدار تغییر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و دوروتی آنقدر گیج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

بهترین رنگ مو بدون دکلره برای پوست سبزه

بهترین رنگ مو بدون دکلره برای پوست سبزه : او جایی را پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، نزدیک به نقطه ای که ایستاده پروتئین تراپی مو بود، جایی که یک گودال عمیق در صخره وجود داشت، پس صورتش را در این گود فرو برد و به آرامی زمزمه بیبی لایت مو کرد تا صدایش نشنود: 139 “من می خواهم جادوگر اوز روباه نانو کراتین مو شود جادوگر که خندان در کنار دوستانش ایستاده پروتئین تراپی مو بود، ناگهان احساس بیبی لایت مو کرد که شکلش به شکل روباه در آمده و کیف سیاهش روی زمین افتاد.

که نمی‌توانست کاری بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند جز اینکه با تعجب به اطرافش نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اکنون چشمان شیر ترسو آتش می درخکراتینه مو شد. خم کراتینه مو شد و با دمش به زمین زد و به اطراف خیره کراتینه مو شد تا بفهمد که شعبده باز خیانتکار چه کسی ممکن رنگ مو است باکراتینه مو شد. اما کیکی که صورتش را در صخره توخالی نگه داشته پروتئین تراپی مو بود، دوباره این کلمه جادویی را زمزمه بیبی لایت مو کرد و شیر بزرگ ناپدید کراتینه مو شد و به جای او پسر کوچکی ایستاد که لباس مونچکین پوشیده پروتئین تراپی مو بود.

پسر کوچولوی مونچکین مثل شیر عصبانی پروتئین تراپی مو بود، اما کوچک و درمانده پروتئین تراپی مو بود. دید که چه اتفاقی می‌افتد و می‌ترسید کیکی همه نقشه‌هایش را خراب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به همین دلیل روی صخره خم کراتینه مو شد و فریاد زد: “ایست کن، کیکی، بس کن!” با این حال، کیکی متوقف نکراتینه مو شد. در عوض، او را به یک غاز تبدیل بیبی لایت مو کرد که باعث وحشت و وحشت روگدو کراتینه مو شد.

  مدل و رنگ مو فانتزی

اما ببر گرسنه همه این دگرگونی ها را دیده پروتئین تراپی مو بود و تماشا می بیبی لایت مو کرد تا ببیند کدام یک از حاضران مقصر این دگرگونی ها لایت و هایلایت مو هستند. وقتی روگدو با کیکی صحبت بیبی لایت مو کرد، ببر گرسنه می‌دانست که او جادوگر رنگ مو است، بنابراین یک فنر ناگهانی ایجاد بیبی لایت مو کرد و بدن بزرگ خود را به شکل که روی صخره خمیده پروتئین تراپی مو بود پرتاب بیبی لایت مو کرد. کیکی ببر را ندید که می آمد چون صورتش هنوز در گود پروتئین تراپی مو بود.

و بدن سنگین ببر او را به زمین کشید همان طور که می گفت « پیرزقکسگل! ” برای پنجمین بار بنابراین اکنون ببری که او را له می بیبی لایت مو کرد به خرگوش تبدیل کراتینه مو شد و کیکی از وزنش خلاص کراتینه مو شد و با باز بیبی لایت مو کردن بال های عقاب خود به شاخه های درختی پرواز بیبی لایت مو کرد ، جایی که هیچ حیوانی به راحتی به او نمی رسید. او در انجام این کار خیلی سریع نپروتئین تراپی مو بود.

زیرا گوگو شاه روی لبه صخره خمیده پروتئین تراپی مو بود و نزدیک پروتئین تراپی مو بود روی پسر بچه بیاید. 141 کیکی از درخت خود گوگو را به یک زن چاق گیلیکین تبدیل بیبی لایت مو کرد و با صدای بلند خندید تا ببیند که چگونه زن با خشم به خراش می پردازد و چقدر همه جانوران از شکل جدید پادشاه خود شگفت زده کراتینه مو شده اند. جانوران نیز ترسیده پروتئین تراپی مو بودند، از ترس اینکه در سرنوشت گوگو شریک شوند.

ازدحام جمعیت شروع کراتینه مو شد زمانی که رانگو، میمون خاکستری به جنگل سرازیر کراتینه مو شد، و برو، خرس و لو تکشاخ، هر چه سریع‌تر دنبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. فیل ها به داخل جنگل برگشتند و همه حیوانات کوچک و بزرگ دیگر به دنبال آنها هجوم آوردند و در جنگل ها پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شدند تا جایی که پاکسازی بسیار عقب پروتئین تراپی مو بود. میمون‌ها به درخت‌ها می‌پیچیدند و از این اندام به اندام دیگر می‌چرخند.

  بهترین رنگ مو برای صورت لاغر

بهترین رنگ مو بدون دکلره برای پوست سبزه : تا جانوران بزرگ‌تر آنها را زیر پا نگذارند، و آن‌قدر سریع پروتئین تراپی مو بودند که از بقیه فاصله گرفتند. به نظر می رسید وحشت از ترس مردم جنگل را فرا گرفته پروتئین تراپی مو بود و تا آنجا که ممکن پروتئین تراپی مو بود از شعبده باز وحشتناک دور کراتینه مو شدند. 142 اما آنهایی که دگرگون کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند در خلوت ماندند و از شکل‌های جدیدشان چنان متحیر و متحیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که فقط می‌توانستند به شکلی مبهوت و درمانده به یکدیگر نگاه کنند.

اگرچه هر یک از حیله‌ای که روی او زده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود به کراتینه مو شدت آزرده خاطر پروتئین تراپی مو بودند. 143 “شما کی لایت و هایلایت مو هستید؟” پسر مونچکین از خرگوش پرسید. و “تو کی لایت و هایلایت مو هستی؟” روباه از بره پرسید؛ و “تو کی لایت و هایلایت مو هستی؟” خرگوش از زن چاق گیلیکین پرسید. بره پشمالو گفت: “من دوروتی لایت و هایلایت مو هستم.” روباه گفت: “من جادوگر لایت و هایلایت مو هستم.” پسر مونچکین گفت: “من شیر ترسو لایت و هایلایت مو هستم.” خرگوش گفت: “من ببر گرسنه لایت و هایلایت مو هستم.” زن چاق گفت: “من گوگو پادشاه لایت و هایلایت مو هستم.” اما وقتی از غاز پرسیدند او کیست، روگدو نوم به آنها نگفت. او پاسخ بالیاژ مو داد: “من فقط یک غاز لایت و هایلایت مو هستم.

و آنچه قبلاً پروتئین تراپی مو بودم، نمی توانم به خاطر بیاورم.” 144 از دست بالیاژ مو دادن کیسه به شاخه های بلند و ضخیم درخت برخورد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، بنابراین هیچ کس نتوانست او را ببیند، و در آنجا کیف سیاه جادوگر را که در پرواز با خود برده پروتئین تراپی مو بود، باز بیبی لایت مو کرد. . او کنجکاو پروتئین تراپی مو بود که ببیند ابزار جادویی جادوگر چگونه به نظر می رسد، و امیدوار پروتئین تراپی مو بود که بتواند از برخی از آنها رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و قدرت بیشتری را تضمین الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو سرمه ای کبالتی

اما بعد از اینکه مقاله ها را یکی یکی از کیف بیرون آورد، مجبور کراتینه مو شد اعتراف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که برایش معما پروتئین تراپی مو بودند. زیرا، تا زمانی که او کاربردهای آنها را درک نبیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد، هیچ ارزشی نتمام دکلره مو دارند. کیکی آرو، پسر هیوپ، اصلاً جادوگر یا جادوگر نپروتئین تراپی مو بود و نمی توانست هیچ چیز غیرعادی انجام دهد جز اینکه از کلمه جادویی که از پدرش در کوه مونک دزدیده پروتئین تراپی مو بود رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بنابراین او کیف سیاه جادوگر را به شاخه‌ای از درخت آویزان بیبی لایت مو کرد و سپس تا اندام‌های پایینی آن بالا رفت تا ببیند قربانیان دگرگونی‌های او چه می‌کنند. 145 همه آنها بالای صخره صاف پروتئین تراپی مو بودند و با صدایی آلایت و هایلایت مو هسته با هم صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که کیکی نمی توانست حرف آنها را بشنود. جادوگر به شکل روباه گفت: «این قطعاً یک بدبختی رنگ مو است.

اما دگرگونی‌های ما نوعی افسون رنگ مو است که شکستن آن بسیار آسان رنگ مو است – زمانی که بدانید چگونه و ابزار لازم برای انجام آن را داشته باشید. ابزارها در کیف سیاه من لایت و هایلایت مو هستند. اما کیسه کجرنگ مو است؟» هیچ کس این را نمی دانست، زیرا هیچ کس ندیده پروتئین تراپی مو بود که کیکی آرو با آن پرواز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دوروتی بره پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: «بیایید نگاه کنیم و ببینیم آیا می‌توانیم آن را پیدا کنیم. 146 بنابراین آنها صخره را ترک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

بهترین رنگ مو بدون دکلره برای پوست سبزه : همه آنها بدون یافتن کیسه ابزار جادویی، بالا و پایین را جستجو آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. غاز مانند دیگران با جدیت جستجو بیبی لایت مو کرد، زیرا اگر می توانست آن را کشف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، قصد داشت آن را در جایی پنهان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که جادوگر هرگز نمی توانست آن را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه