↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو یخی روشن

رنگ مو یخی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو یخی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو یخی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو یخی روشن : من بیش از یک بار دستوراتی بالیاژ مو داده ام که اجرای آن کاملاً ممنوع پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. از چه کسی، می توانم بپرسم، و چرا؟ با در نظر گرفتن همه چیز، من کاملاً موجه لایت و هایلایت مو هستم که شما را بشناسم که به جای اینکه ظالم باشم، احساس می کنم مظلوم لایت و هایلایت مو هستم. «در رابطه با محبت های من، دعا کنید آیا کسانی که در گذشته مورد محبت من قرار گرفته اند.

مو : که شادی و شادی بی حد و حصر شما هرگز به اندازه زمانی که آنها را با من به اشتراک می گذارید نپروتئین تراپی مو بود. آیا من به دروغ از راه و ارزش شما مطلع کراتینه مو شدم؟ آیا فریب خوردم تا از نردبان آزادی، تپه هماهنگی، درخت پیروزی و صخره احترام بالا بروم، و هنگامی که به طرز وحشیانه ای عمل عروج خود را نشان می بالیاژ مو دادم، آیا از قدم زدن در وادی شکست مطلع می کراتینه مو شدم؟ «آیا من که نزدیک به چهل سال توسط یک مادر مسیحی بی آلایش و بزرگ بت پروتئین تراپی مو بودم.

رنگ مو یخی روشن

رنگ مو یخی روشن : و چرا؟ «چون من حیله‌گرانه و بی‌رحمانه ابزار خیانت در دست زن خائن و نالایق کراتینه مو شده‌ام! وسوسه کراتینه مو شدم که همیشه فرشته ای در اطراف قدم های من شناور رنگ مو است، وقتی که با هوسبازی درگیر تصمیم برای آشنایی با تو پروتئین تراپی مو بود. 66از عشق بزرگ من، و آرزوی بی پایان من برای قرار بالیاژ مو دادن تو بر بالاترین قله ممکن از ستایش و پاکی در توان من برای اعطا! “من به این باور رسیدم.

اکنون مانند یک برده با من رفتار می کنم؟ چرا و برای چه با من برخورد می نانو کراتین مو شود؟ «آیا من باید این عقیده را تقویت کنم که شما با من اینطور رفتار می‌کنید، زیرا آنقدر که ممکن رنگ مو است کاملاً در اعتماد شما شریک نباشید؟ «یا اینکه شما با اکراه چیزی را که من خریده‌ام و به طور کامل پرداخت بیبی لایت مو کرده‌ام، با من به اشتراک گذاشته‌اید، می‌تواند تخیلی باکراتینه مو شد؟ “آیا ممکن رنگ مو است.

  مدل رنگ مو برای پوست سبزه

توجه شما توسط دیگری جلب کراتینه مو شده باکراتینه مو شد یا هنوز هم توجه شما را به خود جلب بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد، کسی که به نوعی جسارت این را داشته که میل شما را به من بدزدد. 67و آن را در زیر بالش غارت کراتینه مو شده ی فقر خود پنهان کنم تا آن را تا زمانی که باج من خورنگ مو استه نانو کراتین مو شود پنهان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ “صحبت! آیرین! همسر! زن! ساکت ننشین و بگذار خونی که اکنون در رگهایم می جوکراتینه مو شد از حفره های شور بی بند.

باری بجوکراتینه مو شد و سرازیر نانو کراتین مو شود تا مرا با رنگ زرشکی خود سیراب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! به خاطر من از شما خواهش می‌کنم که به خاطر من صحبت کنید و دیگر عمل نکنید دوشس فریبکار نانت، که وقتی ناپلئون بزرگ به خاطر امتناع از رقصیدن با او در یک رقص دولتی مورد سرزنش قرار گرفت، پاسخ بالیاژ مو داد: شما خیلی به من احترام گذاشتید. “- منافق را به صورت خود نشان می دهد.

رنگ مو یخی روشن : آیا شما هم همین کار را می کنید؟» در اینجا سر جان، که صورت برافروخته، شقیقه‌های متورم و نگاه‌های آتشینش تصویری از خشم پروتئین تراپی مو بود، بی‌قرار منتظر پاسخ او پروتئین تراپی مو بود. لیدی دانفرن اکنون شروع به خیره کراتینه مو شدن به وضعیت خود کاملاً به صورت خود بیبی لایت مو کرد. او فکر می بیبی لایت مو کرد که در این مصاحبه، اگر به درستی دیده نانو کراتین مو شود، تا حد زیادی به رفاه آینده او بستگی رنگ مو دارد. اگر او باید شوهرش را از احساسات درونی خود آگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو فندقی هایلایت

مطمئناً همه چیز به طرز رضایت‌بخشی پایان نخواهد یافت. اینها را در گذشته در مقابل ورود او بسته پروتئین تراپی مو بود و کاملا مصمم پروتئین تراپی مو بود 68باید همین‌طور بمانند تا زمانی که با اقدامی با روحیه مجبور به ترک خانه‌شان شوند. بگذارید کاملاً درک نانو کراتین مو شود که لیدی دانفرن مجبور کراتینه مو شد به اتحادیه ای بپیوندد که هرگز صادقانه از آن حمایت نبیبی لایت مو کرد. او تقریباً مجبور کراتینه مو شد، از طریق للایت و هایلایت مو هستانی پر زرق و برقی که بانوی دیلوورث بر سر کار گذاشته پروتئین تراپی مو بود.

بی سر و صدا دست از کسی که ستایشش به اندازه کافی برگردانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود را کنار بگذارد و قراربالیاژ مو دادی را ببندد که هرگز نمی توانست به درستی آن را تکمیل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. تنها کاری که او می توانست انجام دهد این پروتئین تراپی مو بود که خود را در دریاچه طفره رفتن فرو برد و به بهترین شکل ممکن به او پاسخ بالیاژ مو داد. او ابتدا با عصبانیت کراتینه مو شدید گفت: «آقا و شوهر، شما مرا به اینجا احضار بیبی لایت مو کردید تا سرزنش خود را بی رحمانه بر من بکوبید.

ممکن رنگ مو است با آمیزش مخفیانه تحریک کراتینه مو شده باکراتینه مو شد. شما بر این اساس، در جریان اظهارات خود، از دستکاری شخصیتی که هنوز انتقاد تند شما را به چالش می ککراتینه مو شد، کوتاهی می کنید. فقط این هفته رنگ مو است که من دریافت کننده اخباری در مورد پدر و مادر فوت کراتینه مو شده ام کراتینه مو شده ام که قبلاً کمترین سرنخی از آنها به دست نیاورده ام و با مساوات مسلحانه، در موقعیتی لایت و هایلایت مو هستم.

رنگ مو یخی روشن : که با برخی از اظهارات خسیس شما با تحقیر آنها برخورد کنم. «شاید از قبل از این واقعیت آگاه نباشید که من که به شما القا می‌کنید از گدایی خلاص کراتینه مو شده‌ام، 69من تنها فرزند سرهنگ فقید ایدسلی لایت و هایلایت مو هستم که بر اثر شلیک گلوله دست همسرش که در گودال بی اعتنایی افتاده پروتئین تراپی مو بود قربانی شلیک گلوله کراتینه مو شد. بله، دختر ارل پدن همسر و مادر من پروتئین تراپی مو بود.

  جدیدترین رنگ مو روز

و تنها به این دلیل که این رذیله حرکات او را تحریک می بیبی لایت مو کرد، ممکن پروتئین تراپی مو بود هنوز چیزی را که اکنون جرأت ادعای آن را نرنگ مو دارد به جامعه قرض بدهم و از این طریق از قاعده آهنین مقید پروتئین تراپی مو بودن دوری کنم. ماه ها در یک زمان در چنین فضای کوچکی از بستر بزرگ جهان وجود تمام دکلره مو دارند. «اگر روش منتمام دکلره مو دارند از زمان اتحاد ما به هر طریقی تغییر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، من از آن آگاه نیستم.

و نمی توانم از هیچ تفاوت موجود متقاعد شوم، تنها چیزی که ممکن رنگ مو است به حذف ناگهانی و غیرمنتظره لیدی دیلوورث از میان ما نسبت بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود، که واقعاً باعث اندوه من کراتینه مو شد. «به مردان مسن مانند شما واجب رنگ مو است که با نظارت حسادت بر زنان خود حکومت کنند، به خصوص اگر زنان در مزارع جوانی قدم بگذارند. چنین چیزی اغلب ساختگی و کاملاً بی اساس رنگ مو است.

رنگ مو یخی روشن : و باید با سکوت مشخصی برخورد بیبی لایت مو کرد. در اینجا می‌توانم بگویم زمانی که تحت حاکمیت ملایم لیدی دیلوورث پروتئین تراپی مو بودم، تا حدودی معشوقه حرکاتم پروتئین تراپی مو بودم. من هرگز به هیچ وجه مانع نکراتینه مو شدم 70در تمام خانواده‌اش آن‌طور که فکر می‌بیبی لایت مو کردم عمل می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و از آنجایی که من وظیفه‌اش را بر عهده گرفته‌ام که افسار شباهت را در این دیوارها نگه دارم، مدیریت آن‌ها بسیار دشوارتر رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه