نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو قهوه ای روشن شماره ۹

رنگ مو قهوه ای روشن شماره ۹ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو قهوه ای روشن شماره ۹ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو قهوه ای روشن شماره ۹ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو قهوه ای روشن شماره ۹ : به اندازه ای که باعث نانو کراتین مو شود او از این تشک دوری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. روی نیمکت برهنه نشست و شروع بیبی لایت مو کرد به فکر بیبی لایت مو کردن. این یک واقعیت رنگ مو است که روانشناسی عجیبی در زندان وجود رنگ مو دارد.

رنگ مو : روی شانه های یکدیگر نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در آن زمان همه چیز بسیار جدی پروتئین تراپی مو بود، اما پس از آن، وقتی هال این صحنه را به یاد آورد، به شکل عجیب و غریب پردوویچ که جیب هایش را جست و جو می بیبی لایت مو کرد و تا آنجا که ممکن پروتئین تراپی مو بود از او دور می کراتینه مو شد، خندید، تا همه بدانند که پول واقعاً به آن رسیده رنگ مو است. از جیب هال بیرون بیا جستجوگر ابتدا دست هایش را در جیب های داخلی و سپس در جیب های پیراهن هال فرو برد.

رنگ مو قهوه ای روشن شماره ۹

رنگ مو قهوه ای روشن شماره ۹ : به آرامی به سمت هال آمد، مانند هیپنوتیزم کننده ای که می خواهد او را بخواباند. “مواظبش باش!” گفت پنبه. من می دانم که او آن پول را با خود رنگ مو دارد. “تند نگاه کن!” گریه بیبی لایت مو کرد هال. “اگر آنجا نباکراتینه مو شد، آن را آنجا می گذارند.” مارشال گفت: “دستات را بالا بگیر، همکار جوان.” «از او عقب نمان!» این آخرین به مایک سیکوریا و تماشاگران دیگر، که نزدیک تر فشار می آوردند.

  رنگ مو متوسط

همان‌طور که یک روان‌شناسی عجیب برای فشار بالیاژ مو دادن به کمر و شکستن دست‌هایتان در بار بیبی لایت مو کردن ماشین‌های زغال سنگ در رگ پنج پا وجود رنگ مو دارد. و روانشناسی دیگر، و کاملاً متفاوت، که با زندگی آسوده از زحمات کارگران معدن زغال‌سنگ به وجود آمده رنگ مو است.

برای ایجاد این نقطه اوج زمان لازم پروتئین تراپی مو بود! کاتن دستور بالیاژ مو داد: «بگرد. و هال برگشت و یهودی از جیب های شلوارش گذشت. او به نوبت ساعت هال، شانه و آینه و دستمالش را بیرون آورد. پس از معاینه و بالا نگه داشتن آنها، آنها را روی زمین انداخت. وقتی او به سمت کیف هال آمد و شروع به باز بیبی لایت مو کردن آن بیبی لایت مو کرد، سکوت نفس گیر وجود داشت. به لطف حرص و طمع شرکت، چیزی جز مقداری پول کوچک در کیف وجود نداشت.

پردوویچ آن را بست و روی زمین انداخت. «حالا صبر کن! او تمام نکراتینه مو شده رنگ مو است!» مجری گری گریه بیبی لایت مو کرد. پسرها اون پول رو یه جایی داره! به جیب‌های کناری‌اش نگاه بیبی لایت مو کردی، جیک؟» جیک گفت: «هنوز نه. “تند نگاه کن!” مارشال فریاد زد. و همه مشتاقانه جلو رفتند، در حالی که پردوویچ روی یک زانو خم کراتینه مو شد و دستش را در یک جیب کت و سپس در جیب دیگر فرو برد. دوباره دستش را بیرون آورد و چهره اش آنقدر آشکار پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو قهوه ای روشن شماره ۹ : که هال به سختی می توانست از خنده خودداری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “این بد نیست!” او اعلام بیبی لایت مو کرد. “چی؟” کاتن گریه بیبی لایت مو کرد و به هم خیره کراتینه مو شدند. “به خدا او از شر آن خلاص کراتینه مو شد!” “پول برای من نیست، پسران!” هال را اعلام بیبی لایت مو کرد. “این شغلی رنگ مو است که آنها سعی می کنند به ما بسپارند.” “او آن را پنهان بیبی لایت مو کرده رنگ مو است!” فریاد زد مارشال “پیدا کن، جیک!” سپس پردوویچ دوباره با سرعت و با شرایط کمتر شروع به جستجو بیبی لایت مو کرد.

  مدل رنگ مو خوشگل جدید

اون الان اونقدر به تماشاچی فکر نمی بیبی لایت مو کرد، اون پول خوب که بیهوده رفت! او باعث کراتینه مو شد هال کتش را در بیاورد و آستر را پاره بیبی لایت مو کرد. دکمه های شلوار را باز بیبی لایت مو کرد و داخلش را حس بیبی لایت مو کرد. انگشتانش را داخل کفش های هال فرو برد. اما پولی در کار نپروتئین تراپی مو بود و جستجوگران متوقف کراتینه مو شدند. او بیست و پنج دلار از آقای رنگ مو استون گرفت تا شما را بفروکراتینه مو شد! مارشال اعلام بیبی لایت مو کرد. “او توانسته رنگ مو است.

به نحوی از شر آن خلاص نانو کراتین مو شود.” هال فریاد زد: “پسرا، آنها یک جاسوس را به اینجا فرستادند و به او گفتند که روی من پول بگذارد.” او در حین صحبت به آپوستولیکا نگاه می بیبی لایت مو کرد. مرد را دید که شروع بیبی لایت مو کرد و عقب رفت. “خودشه! او یک دلمه رنگ مو است!» مایک پیر گریه بیبی لایت مو کرد. شرط می بندم پولش را رنگ مو دارد! و به سوی یونانی حرکت بیبی لایت مو کرد. بنابراین مارشال کمپ ناگهان متوجه کراتینه مو شد که زمان آن رسیده رنگ مو است.

که پرده این درام را پایین بیاورد. او گفت: “این حماقت بس رنگ مو است.” “آن شخص را بیاور اینجا!” و در یک لحظه چند نفر از طرفین مچ هال را گرفته پروتئین تراپی مو بودند و سومی او را از یقه پیراهنش گرفته پروتئین تراپی مو بود. قبل از اینکه معدنچیان وقت پیدا کنند که چه اتفاقی رنگ مو دارد می افتد، زندانی خود را با عجله از کابین بیرون آورده پروتئین تراپی مو بودند. ربع ساعتی که بعد از آن به دنبال آن پروتئین تراپی مو بود، برای وزنه‌بردار احتمالی ناراحت‌کننده پروتئین تراپی مو بود.

  بهترین مارک رنگ مو برای موهای سفید

رنگ مو قهوه ای روشن شماره ۹ : بیرون، در تاریکی، مارشال کمپ آزاد پروتئین تراپی مو بود تا خشم خود را تخلیه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و الک رنگ مو استون هم همینطور. بر او نفرین می ریختند و در حالی که می رفتند او را لگد می زدند و دستبند می زدند. یکی از مردانی که مچ دستش را گرفته پروتئین تراپی مو بود، بازویش را پیچاند تا اینکه از درد فریاد زد. سپس سخت تر به او نفرین آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و از او خورنگ مو استند که دهانش را نگه رنگ مو دارد.

آنها به سرعت به پایین خیابان تاریک و ساکت رفتند و به دفتر مارشال کمپ رفتند و در طبقه بالا به اتاقی که به عنوان زندان دره شمالی عمل می بیبی لایت مو کرد، رفتند. هال وقتی او را اینجا گذاشتند و در آهنی را پشت سرشان کوبیدند به اندازه کافی خوشحال کراتینه مو شد. بخش 16. این یک نقشه خام و احمقانه پروتئین تراپی مو بود، با این حال هال متوجه کراتینه مو شد که با هوش مردانی که برایشان در نظر گرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

اقتباس کراتینه مو شده رنگ مو است. اما برای تصادفی که او بیدار مانده پروتئین تراپی مو بود، پول را از او پیدا می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و صبح روز بعد تمام اردوگاه می شنیدند که او تمام کراتینه مو شده رنگ مو است. البته دوستان نزدیک او، اعضای کمیته، آن را باور نمی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما توده‌ی کارگران آن را باور می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و بنابراین هدف تام اولسون از بازدید از دره‌ی شمالی منتفی می‌کراتینه مو شد. هال در تمام تجربیاتی که قرار پروتئین تراپی مو بود برایش بیاید.

  رنگ موی نقی معمولی

برداشت واضح خود از آن ماجراجویی را حفظ بیبی لایت مو کرد. برای او نماد بسیاری از چیزها پروتئین تراپی مو بود. درست همانطور که روسا سعی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند او را بداخلاقی کنند، نفوذ او را در میان پیروانش از بین ببرند، بعدها او دید که آنها سعی می کنند جنبش کارگری را خراب کنند و اطلاعات کل کشور را گیج کنند. حالا هال در زندان پروتئین تراپی مو بود. او به سمت پنجره رفت و میله ها را امتحان بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو قهوه ای روشن شماره ۹ : اما متوجه کراتینه مو شد که آنها برای چنین آزمایش هایی ساخته کراتینه مو شده اند. سپس راهش را در تاریکی به راه انداخت و زندانش را بررسی بیبی لایت مو کرد که ثابت کراتینه مو شد قفسی فولادی رنگ مو است که در داخل دیوارهای یک اتاق معمولی ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است. در یک گوشه یک نیمکت پروتئین تراپی مو بود و در گوشه ای دیگر نیمکت دیگری، تا حدودی وسیع تر، با تشکی روی آن. هال کمی در مورد زندان خوانده پروتئین تراپی مو بود.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱