↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ مو بلوند بژ روشن

ترکیب رنگ مو بلوند بژ روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ مو بلوند بژ روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ مو بلوند بژ روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

ترکیب رنگ مو بلوند بژ روشن : این هندی ها متمدن به حساب می آیند. اما آنچه شخصیت آنها ممکن رنگ مو است با درجه کمتری از وحشیگری به دست آورده باکراتینه مو شد، تقریباً با کل غیراخلاقی آنها خنثی می نانو کراتین مو شود.

رنگ مو : پس اجازه دهید این صحبت در مورد خرد کراتینه مو شدن جمجمه را متوقف کنیم و در مورد موضوعات دلپذیرتر صحبت کنیم. آیا صبحانه خورده اید، آقا اسب؟” جیم پاسخ بالیاژ مو داد: “هنوز نه.” “اما اینجا شبدر بسیار عالی وجود رنگ مو دارد، بنابراین اگر ببخشید من الان می خورم.” در حالی که اسب شروع به خوردن شبدر بیبی لایت مو کرد، ببر گفت: “او یک گیاهخوار رنگ مو است.” «اگر می‌توانستم علف بخورم.

ترکیب رنگ مو بلوند بژ روشن

ترکیب رنگ مو بلوند بژ روشن : به وجدان نیاز نداشتم، زیرا هیچ چیز نمی‌توانست مرا وسوسه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بچه‌ها و بره‌ها را بخورم.» درست در همان لحظه دوروتی که زود برخرنگ مو استه پروتئین تراپی مو بود و صدای حیوانات را شنیده پروتئین تراپی مو بود، به رنگ مو استقبال دوستان قدیمی خود دوید. او هم شیر و هم ببر را با خوشحالی در آغوش گرفت، اما به نظر می‌رسید که پادشاه حیوانات را کمی بهتر از دوست گرسنه‌اش دوست رنگ مو دارد.

زیرا او را بیشتر می‌شناخت. در این زمان آنها به گفتگوی خوبی پرداخته پروتئین تراپی مو بودند و دوروتی همه چیز را در مورد زلزله هولناک و ماجراهای اخیر خود برای آنها تعریف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، زنگ صبحانه از قصر به صدا درآمد و دختر کوچک به داخل رفت تا به رفقای انسانی خود بپیوندد. وقتی وارد سالن بزرگ کراتینه مو شد، صدایی با لحنی نسبتاً خشن فریاد زد: “چیه! دوباره اینجایی؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: “بله، من لایت و هایلایت مو هستم” و به اطراف نگاه بیبی لایت مو کرد.

تا ببیند صدا از کجا آمده رنگ مو است. “چه چیزی تو را برگرداند؟” سوال بعدی پروتئین تراپی مو بود و چشم دوروتی روی یک سر شاخدار که به دیوار درست بالای شومینه آویزان پروتئین تراپی مو بود قرار گرفت و لبهایش را در حال حرکت گرفت. “خوب بخشنده!” او فریاد زد. “فکر بیبی لایت مو کردم پر کراتینه مو شده ای.” رئیس پاسخ بالیاژ مو داد: “پس من لایت و هایلایت مو هستم.” “اما یک بار من بخشی از گامپ پروتئین تراپی مو بودم که اوزما آن را با پودر زندگی پاشید.

  مدل رنگ مو کره ای

در آن زمان برای مدتی رئیس بهترین ماشین پرنده ای پروتئین تراپی مو بودم که تاکنون شناخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و ما کارهای شگفت انگیز زیادی انجام بالیاژ مو دادیم. پس از آن، گامپ از هم جدا کراتینه مو شد و من را دوباره روی این دیوار نشاندند، اما هنوز هم می‌توانم وقتی احساس می‌کنم که حالم خوب رنگ مو است صحبت کنم، که اغلب نیست.» دختر گفت: خیلی عجیب رنگ مو است. “اولین بار که زنده پروتئین تراپی مو بودی چه پروتئین تراپی مو بودی؟” سر گامپ پاسخ بالیاژ مو داد: “این را فراموش بیبی لایت مو کرده ام و فکر نمی کنم.

اهمیت زیادی داشته باکراتینه مو شد. اما اوزما می آید؛ بنابراین بهتر رنگ مو است سکوت کن سطح همه جا توسط یک بستر ضخیم شن پوشیده کراتینه مو شده رنگ مو است که به دور و بر دشت باز گسترش یافته رنگ مو است. آب بسیار کمیاب رنگ مو است، و در جایی که یافت می نانو کراتین مو شود، تقریباً همیشه شور رنگ مو است. پوشش گیاهی کم رنگ مو است. و اگر چه بوته های مختلفی وجود رنگ مو دارد، اما همه آنها با خارهای مهیب مسلح لایت و هایلایت مو هستند.

که به نظر می رسد به غریبه ها هکراتینه مو شدار می دهد که وارد این مناطق ناپذیر نشوند. این شهرک در هجده مایلی رودخانه واقع کراتینه مو شده رنگ مو است. جاده پای صخره‌ای شیب‌دار را دنبال می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که مرز شمالی دره بزرگی را تشکیل می‌دهد که ریو نگرو در آن جریان رنگ مو دارد. در راه از ویرانه‌های چند رنگ مو استانسیا گذر بیبی لایت مو کردیم که چند سال بعد توسط سرخپوستان ویران کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو مش استخوانی مردانه

ترکیب رنگ مو بلوند بژ روشن : آنها در برابر چندین حمله مقاومت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مردی که در یکی از آن‌ها حضور داشت، توصیف بسیار زنده‌ای از آنچه اتفاق افتاد به من بالیاژ مو داد. ساکنان اطلاع کافی داشتند تا همه گاوها و اسب ها را به داخل «مخزن» [1] که اطراف خانه را احاطه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، برانند و به همین ترتیب چند توپ کوچک را سوار کنند. [1] کورل محوطه ای رنگ مو است که از چوب های بلند و محکم ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است.

هر رنگ مو استانسیا، یا املاک کشاورزی، یکی به آن متصل رنگ مو است. سرخپوستان آراوکانی اهل جنوب شیلی پروتئین تراپی مو بودند. چند صد نفر و بسیار منظم. آنها ابتدا در دو بدن در تپه همسایه ظاهر کراتینه مو شدند. وقتی آنجا پیاده کراتینه مو شدند و مانتوهای پوستین خود را درآوردند، برهنه به سمت حمله پیش رفتند. تنها سلاح یک سرخپوست یک بامبو یا چوزو بسیار بلند رنگ مو است.

که با پرهای شترمرغ تزئین کراتینه مو شده و با سر نیزه ای تیز به آن اشاره می نانو کراتین مو شود. به نظر می رسید که خبرچین من با بیشترین وحشت لرزیدن این چوزوها را به یاد می آورد که نزدیک می کراتینه مو شدند. وقتی نزدیک کراتینه مو شد، کاسیک پینچیرا از محاصره‌کراتینه مو شدگان رنگ مو استقبال بیبی لایت مو کرد تا دست‌هایشان را بدهند، وگرنه تمام گلویشان را می‌برد.

از آنجایی که احتمالاً در هر شرایطی این نتیجه ورود آنها پروتئین تراپی مو بود، پاسخ با یک رگبار تفنگ بالیاژ مو داده کراتینه مو شد. سرخپوستان با رنگ مو استواری بسیار به حصار راهرو آمدند: اما در کمال تعجب آنها تیرها را محکم و بسته یافتند. با میخ های آهنی به جای بند چرمی و البته بیهوده سعی در بریدن آنها با چاقوهای خود داشتند. این امر جان مسیحیان را نجات بالیاژ مو داد: بسیاری از هندی‌های مجروح توسط همراهان خود برده کراتینه مو شدند و در نهایت با زخمی کراتینه مو شدن.

یکی از زیر کاکیک‌ها، صدای عقب‌نشینی صدای بوگ به صدا درآمد. آنها به اسب های خود بازنشسته کراتینه مو شدند و به نظر می رسید که شورای جنگ برگزار می کنند. این یک مکث وحشتناک برای اسپانیایی ها پروتئین تراپی مو بود، زیرا تمام مهمات آنها، به رنگ مو استثنای چند فشنگ، خرج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. در یک لحظه سرخپوستان بر اسب‌های خود سوار کراتینه مو شدند و دور از چشم تاختند. حمله دیگری با سرعت بیشتری دفع کراتینه مو شد.

  رنگ مو نسکافه ای جلو مو

یک فرانسوی باحال اسلحه را مدیریت بیبی لایت مو کرد. او متوقف کراتینه مو شد تا سرخپوستان نزدیک کراتینه مو شدند، و سپس خط آنها را با گلوله انگور پرتاب بیبی لایت مو کرد: بنابراین سی و نه نفر از آنها را روی زمین گذاشت. و البته چنین ضربه ای بلافاصله کل حزب را از بین برد. این شهر با بی تفاوتی ال کارمن یا پاتاگونس نامیده می نانو کراتین مو شود. این بنا بر روی صخره ای ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است که در مقابل رودخانه قرار رنگ مو دارد.

ترکیب رنگ مو بلوند بژ روشن : بسیاری از خانه ها حتی در ماسه سنگ حفاری کراتینه مو شده اند. عرض رودخانه حدود دویست یا سی گز رنگ مو است و عمیق و تند رنگ مو است. جزایر متعدد، با درختان بید و سرده های مسطح، که پشت سر هم در مرز شمالی دره سبز وسیع دیده می شوند، به کمک خورشیدی درخشان، منظره ای تقریباً زیبا را تشکیل می دهند. تعبالیاژ مو داد ساکنان از چند صد نفر تجاوز نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مستعمرات اسپانیایی، مانند مستعمرات بریتانیایی ما، عناصر رکراتینه مو شد را در خود حمل نمی کنند. بسیاری از سرخپوستان از خون خالص در اینجا زندگی می کنند: خود را در حومه شهر تمام دکلره مو دارند. دولت محلی تا حدودی آذوقه آنها را با بالیاژ مو دادن تمام اسب های فرسوده به آنها تامین می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آنها با ساختن قالیچه اسب و سایر وسایل اسب سواری درآمد کمی تمام دکلره مو دارند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه