↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

اموزش رنگ مو مش با کلاه

اموزش رنگ مو مش با کلاه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت اموزش رنگ مو مش با کلاه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با اموزش رنگ مو مش با کلاه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

اموزش رنگ مو مش با کلاه : تا اینکه یریک پیش آنها رفت و گفت: “بگذارید من برای شما تصمیم بگیرم. فرض کنید ماهی را به من بفروشید. سپس پول را تقسیم کنید.” او تمام پولی را که پادشاه برای سفر به او بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود به آنها پیشنهاد بالیاژ مو داد.

رنگ مو : اسب پادشاه گفت: «من هم می‌توانم، اما باید کیسه رنگ مو استخوان‌های قدیمی را که روی پشتم نشسته‌اند، به یاد بیاورم. اگر بخواهم بپرم، او می‌پرد و گردنش می‌شالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» “و یک چیز خوب!” گفت: اسب ییریک. “چرا که نه؟ آنوقت به جای چنین کیسه رنگ مو استخوان قدیمی، یک مرد جوان را مجبور می کنید که مانند یریک سوار شما نانو کراتین مو شود.” یریک با گوش بالیاژ مو دادن به صحبت های اسب ها تقریباً از خنده منفجر کراتینه مو شد.

اموزش رنگ مو مش با کلاه

اموزش رنگ مو مش با کلاه : اسب ییریک شروع بیبی لایت مو کرد به خرخر بیبی لایت مو کردن و ناله بیبی لایت مو کردن اسب ییریک شروع بیبی لایت مو کرد به خرخر بیبی لایت مو کردن و ناله بیبی لایت مو کردن پس از شام، پادشاه به اسب خود دستور بالیاژ مو داد و به یریک گفت که با او برای سواری بیاید. پادشاه جلوتر سوار کراتینه مو شد و یریک نیز به دنبال آن رفت. همانطور که آنها در یک چمنزار سرسبز می چرخیدند، اسب یریک شروع به جست و خیز بیبی لایت مو کرد و ناله بیبی لایت مو کرد. “هو! هو!” او گفت. من آنقدر احساس سبکی می کنم که می توانم از روی کوه بپرم!

اما شادی خود را فرو نشاند مبادا پادشاه بداند که او مقداری از مار جادویی را خورده رنگ مو است. حالا البته پادشاه هم فهمید که اسب ها چه می گویند. با نگرانی به یریک نگاه بیبی لایت مو کرد و به نظرش رسید که یریک پوزخند می زند. “به چی میخندی یریک؟” “من؟” یریک گفت. “من نمی خندم. فقط به چیز خنده داری فکر می بیبی لایت مو کردم.” پادشاه گفت: امم. سوء ظن او علیه یریک برانگیخته کراتینه مو شد.

  پلاتینه صدفی

به علاوه می ترسید که دیگر به اسبش اعتماد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پس فوراً به سمت قصر برگشت. در آنجا به یریک دستور بالیاژ مو داد تا برای او یک جام شراب بریزد. گفت: و من به شما هکراتینه مو شدار می دهم که اگر قطره ای را کم یا زیاد بریزید سر خود را از دست بدهید. یریک با احتیاط یک تانک بزرگ را کج بیبی لایت مو کرد و شروع به پر بیبی لایت مو کردن یک جام بیبی لایت مو کرد. همانطور که او ریخت، یک پرنده ناگهان به سمت پنجره پرواز بیبی لایت مو کرد که توسط یک پرنده دیگر تعقیب کراتینه مو شد.

اولین پرنده در منقار خود سه تار مو طلایی داشت. “آنها را به من بده! آنها را به من بده! آنها مال من لایت و هایلایت مو هستند!” پرنده دوم فریاد زد. “نخواهم بیبی لایت مو کرد! نمی کنم! آنها مال من لایت و هایلایت مو هستند!” پرنده اول جواب بالیاژ مو داد “من آنها را برداشتم!” “بله، اما من اول آنها را دیدم!” دیگری گریه بیبی لایت مو کرد دیدم که افتادند در حالی که دوشیزه نشسته پروتئین تراپی مو بود و تسمه های طلایی خود را شانه می زد.

دو تا از آنها را به من بده تا سومی را نگه داری. “نه! نه! نه! نمی گذارم یکی از آنها را داشته باشی!” پرنده دوم در اولی با عصبانیت تیر زد و پس از کشمکش موفق کراتینه مو شد یکی از موهای طلایی را بگیرد. یک تار مو روی زمین مرمر افتاد، در حالی که صدای قلع و قمع موسیقی را می زد، اولین پرنده در حالی که هنوز یک تار مو در صورتش نگه داشته پروتئین تراپی مو بود فرار بیبی لایت مو کرد.

  رنگ تنباکویی

یریک در هیجان خود از مبارزه، جام را سرریز بیبی لایت مو کرد. “ها! ها!” پادشاه گفت. “ببین چه بیبی لایت مو کردی! سرت را از دست بالیاژ مو دادی! با این حال، به شرطی که این دوشیزه مو طلایی را پیدا کنی و او را برای همسری پیش من بیاوری، حکم را تعلیق می کنم.” یریک بیچاره نه می دانست آن دوشیزه کیست و نه کجا زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما چه می توانست بگوید؟ اگر او می خورنگ مو است سر خود را حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اموزش رنگ مو مش با کلاه : باید تلاش را انجام دهد. بنابراین او اسب خود را زین بیبی لایت مو کرد و به طور تصادفی به راه افتاد. جاده او را از میان جنگلی هدایت بیبی لایت مو کرد. در اینجا به بوته ای رسید که چند شبان زیر آن آتش افروخته پروتئین تراپی مو بودند. جرقه‌ها روی تپه مورچه‌ای در آن نزدیکی می‌بارید و مورچه‌ها با هیجان زیاد با تخم‌هایشان به این طرف و آن طرف می‌دویدند. “یریک!” آنها گریه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “کمک! کمک کنید.

وگرنه همه ما و بچه هایمان در تخم ها می سوزند!” یریک فوراً از اسب پیاده کراتینه مو شد، بوته در حال سوختن را قطع بیبی لایت مو کرد و آتش را خاموش بیبی لایت مو کرد. “متشکرم، یریک، متشکرم!” مورچه ها گفتند “مهربانی شما به ما در این روز بدون پاداش نخواهد پروتئین تراپی مو بود. اگر زمانی به مشکل خوردید، به فکر ما باشید تا به شما کمک کنیم.» همانطور که یریک از میان جنگل عبور می بیبی لایت مو کرد، به دو کلاغ نوپایی برخورد بیبی لایت مو کرد.

که در کنار مسیر خوابیده پروتئین تراپی مو بودند. “به ما کمک کن، یریک، به ما کمک کن!” آنها نعره زدند. “پدر و مادرمان ما را از لانه درخت صنوبر بلند بیرون انداخته اند تا خودمان را تامین کنیم. ما جوان و درمانده بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم و هنوز قادر به پرواز نیستیم. کمی گوشت به ما بدهید تا بخوریم وگرنه از گرسنگی هلاک خواهیم کراتینه مو شد.” دیدن نوچه های بی پناه یریک را متأسف بیبی لایت مو کرد. او فوراً از اسب پیاده کراتینه مو شد.

  رنگ موی نسکافه ای دودی با دکلره

شمشیر خود را کشید و اسب خود را کشت. سپس به پرندگان گرسنه گوشت مورد نیازشان را بالیاژ مو داد. “متشکرم، یریک، متشکرم!” کلاغ های کوچک قار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند “تو امروز جان ما را نجات بالیاژ مو دادی. مهربانی تو بی پاداش نخواهد ماند. اگر روزی به دردسر افتادی به فکر ما باش تا به تو کمک کنیم.” یریک زاغ های جوان را رها بیبی لایت مو کرد و به راه افتاد. مسیر میان جنگل طولانی و خسته کننده پروتئین تراپی مو بود.

اموزش رنگ مو مش با کلاه : سرانجام به ساحل دریا منتهی کراتینه مو شد. در ساحل، دو ماهیگیر بر سر یک ماهی بزرگ با پولک های طلایی که نفس نفس زدن روی شن ها افتاده پروتئین تراپی مو بود، دعوا می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بهت میگم مال منه! یکی از مردها فریاد می زد. “در تور من گیر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، پس البته مال من رنگ مو است!” در مقابل آن دیگری فریاد زد: “اما اگر تو در قایق من نپروتئین تراپی مو بودی و اگر من به تو کمک نمی بیبی لایت مو کردم.

تور تو هرگز ماهی نمی گرفت!” مرد اول گفت: “این یکی را به من بده، و من به تو اجازه می دهم که یکی دیگر را داشته باشی.” “نه! شما بعدی را بردارید!” دیگری گفت “این یکی مال منه!” بنابراین آنها بیهوده به بحث ادامه بالیاژ مو دادند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه