↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو حنا هندی

مدل رنگ مو حنا هندی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو حنا هندی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو حنا هندی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو حنا هندی : زیرا فقیر لایت و هایلایت مو هستند، و چون زندگی یک مبارزه ناامیدانه رنگ مو است، و این یکی از راه‌های حفظ لطف رئیس رنگ مو است، برای بدست آوردن شانس کمی برای بچه‌ها، برای دریافت صدقه اگر شما به نیاز افتادن؛ به طور خلاصه، به دست آوردن نفوذ در میان افراد ثروتمند و قدرتمند، که در کنار هم ایستاده اند، و دوست تمام دکلره مو دارند فقرا را متواضع و با احترام ببینند.

رنگ مو : عمیق‌ترین غریزه قلب انسان رنگ مو است و صدای نجار را نمی‌توان در ضخیم‌ترین دیوارهای کلیسا محصور بیبی لایت مو کرد و با این همه ناله غرق نکراتینه مو شد. اندام ها در مسیحیت حتی در این روزها، که قدرت مامون گسترده‌تر، متمرکزتر و نظام‌مندتر از هر زمان دیگری در تاریخ رنگ مو است – حتی در این روزگار مورگان و راکفلر، روحانیون مسیحی لایت و هایلایت مو هستند که جرأت می‌کنند همانطور که عیسی موعظه بیبی لایت مو کرد، موعظه کنند.

مدل رنگ مو حنا هندی

مدل رنگ مو حنا هندی : دوست باج گزاران و گناهکاران» – دقیقاً همانطور که در قدیم به سوسیالیست‌ها به خاطر برگزاری جلساتشان در اتاق‌های پشتی سالن‌ها تمسخر می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و دقیقاً همانطور که هنوز ما را به عنوان آزاده‌خواه و ملحد محکوم می‌کنند. اما اشتیاق به عدالت بین انسان و انسان، که پادشاهی بهشت ​​روی زمین رنگ مو است.

آنها یکی یکی از کلیسا بیرون رانده می شوند- پدر مک گلین، جورج دی. هرون، الکساندر ایروین، جی. رنگ مو استیت ویلسون، آستین آدامز، الجرنون کرپسی، بوک وایت. اما صدای آنها خاموش نمی نانو کراتین مو شود، بلکه مانند خمیر مایه ای رنگ مو است که عیسی پادشاهی خدا را با آن مقایسه بیبی لایت مو کرد. طلاب جوان حوزوی می خوانند و برخی از آنها می فهمند.

من سه برادر در یک خانواده را می شناسم که به تازگی به کلیسا رفته اند و انقلاب اجتماعی مستقیم را موعظه می کنند – و کاتبان و فریسیان هنوز جرأت نبیبی لایت مو کرده اند آنها را بیرون کنند. در این کتاب من کلیسای مسیحی را به عنوان خدمتکار و سرسپرده تجارت بزرگ، بخشی از سیستم مامون، به تصویر کشیده ام. هر کلیسا لزوما یک ماشین پول رنگ مو است که دارایی را در اختیار رنگ مو دارد و اداره می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  شماره رنگ مو قهوه ای روشن بدون دکلره

و این تنها کلیسای کاتولیک نیست که در سیرنگ مو است رنگ مو است و به دنبال لطف از دولت رنگ مو است – معافیت اموال کلیسا از مالیات، معافیت وزیران از خدمت سربازی، حمل و نقل رایگان برای آنها و خانواده هایشان در راه آهن، کنترل امور خیریه و آموزش و پرورش، قوانینی برای محروم بیبی لایت مو کردن مردم از تفریحات در روز یکشنبه – و از طریق یک لیست طولانی.

از آنجایی که کلیساها باید با پول ساخته شوند، متوجه می‌شوید که در آن‌ها ثروتمندان کنترل تمام دکلره مو دارند و خواهان احترام لایت و هایلایت مو هستند، در حالی که فقرا متواضع لایت و هایلایت مو هستند و در دل‌های پنهانی‌شان حسود و تلخ لایت و هایلایت مو هستند. به عبارت دیگر، مبارزه طبقاتی در کلیساها رنگ مو است، مانند هر جای دیگری در جهان، و انقلاب اجتماعی در کلیساها در حال وقوع رنگ مو است.

همانطور که در صنعت در حال وقوع رنگ مو است. این واقعیت بسیار مهمی رنگ مو است که اکثریت وزرا پرولتاریا لایت و هایلایت مو هستند و با دستمزد فلاکت بار موجودیت خود را به دست می‌آورند و در تمام آمد و کراتینه مو شدهای خود به صاحبان امتیاز ثروتمند لایت و هایلایت مو هستند. حتی در کلیسای کاتولیک روم هم که درست رنگ مو است. کشیش معمولی مردی از طبقه کارگر رنگ مو است و می داند که کارگران چه رنج و چه احساسی تمام دکلره مو دارند.

مدل رنگ مو حنا هندی : بنابراین در کلیسای کاتولیک شورش های پرولتری وجود رنگ مو دارد. بسیاری از کشیش ها لایت و هایلایت مو هستند که دستورات سیاسی مافوق خود را اجرا نمی کنند، اما به پای صندوق های رای می روند و به جای پاپ به کلاس خود رای می دهند. در ایرلند، همانطور که من می نویسم، کشیش های جوان در حال سرپیچی از اسقف های خود لایت و هایلایت مو هستند و به یک جنبش غیر مذهبی برای جمهوری ایرلندی می پیوندند.

  انواع رنگ مو هایلایت برای پوست سبزه

چه چیزی یک کارگر معمولی را مطیع رنگ مو استثمارگر نگه می رنگ مو دارد؟ فقط وحشت، وحشت از دست بالیاژ مو دادن شغلش. و اگر می‌توانستید وارد روح باطنی خادمان مسیحی شوید، متوجه می‌شوید که دقیقاً همان نیرو بسیاری از آنها را برده سنت نگه می‌رنگ مو دارد. آنها مردان تحصیلبیبی لایت مو کرده ای لایت و هایلایت مو هستند و هزاران نفر از آنها باید از معضلی که آنها را مجبور به احمق یا ریاکاری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند ناراحت باشند.

آنها آنقدر روح زمان خود را گرفته اند که از اینکه مجبور باشند خود را به عنوان معجزه ساز، باران ساز و پزشک جادوگر جلوه دهند، لذت نبرند. آنها می‌خواهند صریحاً بگویند که باور نتمام دکلره مو دارند یونس هرگز نهنگ را بلعیده رنگ مو است و حتی نسبت به هرکول و آشیل و سایر نیمه خدایان مشکوک لایت و هایلایت مو هستند. اما آنها بخشی از یک ماشین لایت و هایلایت مو هستند و پیرمردها و مردان ثروتمندی که ماشین را اداره می کنند قانون وضع بیبی لایت مو کرده اند.

کسانی که خود را وسوسه می کنند تا فکر کنند، ناگهان به یاد می آورند که زن و فرزند تمام دکلره مو دارند. آنها فقط یک حرفه تمام دکلره مو دارند، آنها با یک عمر مطالعه در مورد چیزهای مرده و همچنین با عمل نوع دوستی برای هیچ شغل دیگری مناسب نپروتئین تراپی مو بوده اند. اما اکنون انقلاب اجتماعی در راه رنگ مو است. آمدن بر بال‌های سریع – ممکن رنگ مو است قبل از اینکه این کتاب نور را ببیند اینجا باکراتینه مو شد.

  ترکیب رنگ مو فندقی و عسلی

و چه کسی می‌داند مگر آن وقت ممکن رنگ مو است در آمریکا آن منظره شگفت‌انگیزی را ببینیم که در روسیه دیدیم، زمانی که راهبان مسیحی کتاب‌های مقدس خود را جمع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سوزاندند و از دولت درخورنگ مو است آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که آنها را به عنوان شهروند و انسان بپذیرد؟ اعتقاد من این رنگ مو است که وقتی قدرت رنگ مو استثمار شکسته نانو کراتین مو شود، دست مرده را خواهیم دید که به خاک تبدیل می نانو کراتین مو شود.

همانطور که یک مومیایی وقتی در معرض هوا قرار می گیرد متلاشی می نانو کراتین مو شود. همه آن مردانی که در کلیسا می مانند و وانمود می کنند که به چیزهای بیهوده اعتقاد تمام دکلره مو دارند، زیرا راه آسانی برای امرار معاش فراهم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، ناگهان متوجه می شوند که می توان از بیرون امرار معاش بیبی لایت مو کرد. که هر مردی می تواند به یک کارخانه تمیز و دارای تهویه مناسب و مدیریت انسانی برود و تا چهار ساعت کار بتواند قدرت خرید ده یا پانزده دلاری را به دست آورد.

مدل رنگ مو حنا هندی : آیا فکر نمی کنید ممکن رنگ مو است عده ای باشند که آزادی و عزت نفس را با این شرایط انتخاب کنند؟ و چه از هزاران و دهها هزار نفری که به کلیسا می پیوندند، زیرا این بخشی از رژیم آبرومندی رنگ مو است، راهی برای آشنایی ثروتمندان، جلب لطف و کسب ترفیع، برای جلب مشتری اگر تاجر لایت و هایلایت مو هستید، اگر یک مرد حرفه ای لایت و هایلایت مو هستید، تمرین خود را تمدید کنید؟ و در مورد میلیون‌ها نفری که به کلیسا می‌روند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه