↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مشکی طبیعی شماره چنده

رنگ مو مشکی طبیعی شماره چنده | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مشکی طبیعی شماره چنده را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مشکی طبیعی شماره چنده را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو مشکی طبیعی شماره چنده : آنها فقط نگاهی به این گودال شگفت‌انگیز می‌اندازند، زیرا فکر می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که پول در بوته‌ها پنهان کراتینه مو شده رنگ مو است. بنابراین با همان سرعتی که می توانستند روی زمین رفتند. کشیش به دیگران گفت: “فقط شما اینجا بمانید.

رنگ مو : با این حال، اگر مجبور به فروش آن می کراتینه مو شد، به همان اندازه دروغ می گفت که آنها باید آن را مانند دیگران بخرند. پس چانه زدند و چانه زدند و عاقبت کار این پروتئین تراپی مو بود که پنجاه دلار دیگر پرداخت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با شاخ حلبی کوچولو راهپیمایی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و برای عمری عزیز آن را دمیدند. آنها به خانه آمدند و بز ایستاده پروتئین تراپی مو بود و علف های جلوی خانه را می خورد و به هیچ آسیبی فکر نمی بیبی لایت مو کرد. “بنابراین!” رنگ مو استاد می گوید: “آیا شما پروتئین تراپی مو بودید.

رنگ مو مشکی طبیعی شماره چنده

رنگ مو مشکی طبیعی شماره چنده : در حالی که زنش عطسه بیبی لایت مو کرد، و سپس مثل همیشه خوب و خوش صدا نشست. در مورد کشیش و معلم و شهردار، آنها فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که قبلاً در تمام زندگی خود چیزی به این شگفتی ندیده پروتئین تراپی مو بودند. آنها باید و اگر بخواهند آن شاخ حلبی را داشته باشند. حالا، رنگ مو استاد یعقوب برای آن چقدر پول می گیرد؟ اوه، رنگ مو استاد یعقوب نمی خورنگ مو است از شاخ خود جدا نانو کراتین مو شود.

که بدون گفتن ما “به قاشق شاخ بزرگ” هیچ کاری برای ما انجام نمی بالیاژ مو دادید؟ پس آن را بگیر!» و بز را با عصای پیاده‌روی سنگین‌اش یک تکه آورد، به طوری که به زمین افتاد، و بدون حرکتی بیشتر از یک سنگ دراز کشید. او می گوید: «آنجا، آن کار انجام کراتینه مو شد. و حالا یک دقیقه بوق را به من قرض بده، برادر، تا دوباره او را بیاورم.» 170خوب، او دمید و دمید، و دمید و دمید، تا زمانی که صورتش مثل گیلاس سرخ کراتینه مو شد.

  رنگ مو مش زرد

اما بز هرگز به اندازه یک مو حرکت نبیبی لایت مو کرد. سپس کشیش به سمت بوق چرخید، اما شانسی بهتر از رنگ مو استاد نداشت. آخر از همه، شهردار در آن تلاش بیبی لایت مو کرد. اما ممکن پروتئین تراپی مو بود به خاطر تمام پاسخی که برای دمیدنش داشت، روی یک تکه خمیر بوق بزند. سپس در ذهن آنها شروع به کار بیبی لایت مو کرد که آنها دوباره فریب خورده اند. اوه! چه شور و شوقی داشتند فقط می توانم بگویم خوشحالم که جای رنگ مو استاد یعقوب نپروتئین تراپی مو بودم.

رنگ مو مشکی طبیعی شماره چنده : آنها گفتند: “ما او را فوراً در زندان می اندازیم” و آنها رفتند تا همانطور که گفتند عمل کنند. اما رنگ مو استاد یعقوب آنها را در حال پایین آمدن از جاده دید و این بار نیز برای آنها آماده پروتئین تراپی مو بود. دو دیگ برداشت و آنها را پر از زمین بیبی لایت مو کرد و بالای زمین پولهای طلا و نقره پهن بیبی لایت مو کرد که اگر به داخل کوزه ها نگاه میبیبی لایت مو کردی گمان میبیبی لایت مو کردی جز آنچه در بالای آن میدیدی در آنها نیست. . سپس گلدان ها را به داخل جنگل کوچک پشت خانه برد.

اکنون در جنگل یک گودال عمیق بزرگ وجود داشت و دور تا دور گودال ردیفی از بوته ها رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، چنان ضخیم که از دهانه سوراخ چیزی دیده نمی کراتینه مو شد. کشیش و شهردار و معلم به خانه رنگ مو استاد یعقوب آمدند و پف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دمیدند و بخار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. رپ! رپ! ضربه زدن! آنها در را زدند، اما هیچ کس جز همسر رنگ مو استاد یعقوب آنجا نپروتئین تراپی مو بود. آیا رنگ مو استاد یعقوب در خانه پروتئین تراپی مو بود؟ این چیزی پروتئین تراپی مو بود که آنها می خورنگ مو استند بدانند.

  رنگ مو کرم استخوانی تیره

زیرا آنها باید با او تسویه حساب کنند. اوه، همسر رنگ مو استاد یعقوب نمی‌دانست که او کجرنگ مو است، اما فکر می‌بیبی لایت مو کرد که او در جنگل کوچک پشت خانه آن طرف، مشغول جمع‌آوری پول رنگ مو است. اوه! و آیا پول به این اندازه به خانه نزدیک کراتینه مو شد؟ این موضوعی پروتئین تراپی مو بود که باید بررسی نانو کراتین مو شود، زیرا اگر قرار پروتئین تراپی مو بود پول جمع نانو کراتین مو شود، باید سهم خود را داشته باشند. بنابراین آنها با پای گرم به جنگل رفتند. آره؛ رنگ مو استاد یعقوب پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو مشکی طبیعی شماره چنده : مطمئناً به اندازه کافی، و مهمتر از آن، او دو گلدان، یکی در هر بازو، حمل می بیبی لایت مو کرد. “سلام! رنگ مو استاد یعقوب، و چه چیزی در آنجا دارید؟» گفتند آنها رنگ مو استاد یعقوب می گوید: «اوه، چیز زیادی نیست. آره؛ همه اینها خیلی خوب پروتئین تراپی مو بود، اما آنها دوست تمام دکلره مو دارند به آن گلدان هایی که او حمل می بیبی لایت مو کرد نگاه کنند. این همان چیزی پروتئین تراپی مو بود که آن سه دوست گفتند. 171کشیش، پروست و رنگ مو استاد شهردار، شیپور کوچک حلبی را بر روی بز سیاه می دمند.

یعقوب می‌گوید: «خب، اگر بخواهید می‌توانید به گلدان‌ها نگاه کنید. با این حال، من به شما می گویم که هر دوی آنها پر از زمین لایت و هایلایت مو هستند و فقط مقدار کمی پول در بالا پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شده رنگ مو است.” بله بله؛ همه چیز خیلی خوب پروتئین تراپی مو بود، اما آن سه دوست بوی پول را از بوی زمین می دانستند. حالا ببینید، آنها قبلاً دو بار فریب خورده پروتئین تراپی مو بودند و قرار نپروتئین تراپی مو بود دوباره دستگیر شوند. حالا رنگ مو استاد یعقوب آن پول را از کجا آورده پروتئین تراپی مو بود، این چیزی پروتئین تراپی مو بود که آنها می خورنگ مو استند بدانند.

  رنگ موی فانتزی خاکستری بدون دکلره

رنگ مو استاد یعقوب می گوید: «اوه، من نمی توانم این را به شما بگویم. اگر می خواهید پول جمع کنید باید خودتان به دنبال آن بگردید. اما نباید به آن بوته های انبوه آن طرف نزدیک شوید، زیرا گودالی عمیق در آنجا پنهان رنگ مو است و مطمئناً در آن خواهید افتاد.» هنگامی که کشیش و رنگ مو استاد و شهردار این را شنیدند، با آرنج یکدیگر را تکان بالیاژ مو دادند و با یک چشم چشمک زدند. آنها می دانستند که چه مقدار از آن پنیر را ببلعند.

رنگ مو مشکی طبیعی شماره چنده : تا زمانی که من می روم و می بینم که آیا واقعاً گودالی به قول او وجود رنگ مو دارد یا خیر.” زیرا با خود فکر می بیبی لایت مو کرد که می رود و قبل از تقسیم و تقسیم آن با رفقای خود، یک جیب از آن پول جمع می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بنابراین، او به داخل بیشه پرید، و – چاق! – او به گودال بزرگ و عمیق افتاد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه