نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو یاسی عسلی

رنگ مو یاسی عسلی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو یاسی عسلی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو یاسی عسلی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو یاسی عسلی : که دو حیوان بزرگ با بدن هایی مانند خرس و سرهایی مانند ببر به سمت آنها می دوند. “آنها کالیده ها لایت و هایلایت مو هستند!” گفت: شیر ترسو شروع به لرزیدن بیبی لایت مو کرد. “سریع!” مترسک گریه بیبی لایت مو کرد. “اجازه دهید از آنجا عبور کنیم.” بنابراین دوروتی اول رفت و توتو را در آغوش گرفت.

رنگ مو : زیرا او را قادر می‌سازد تا از آتش دور بماند، زیرا می‌ترسید جرقه‌ای به نی او وارد نانو کراتین مو شود و او را بسوزاند. بنابراین او فاصله خوبی از شعله های آتش گرفت و تنها زمانی که دوروتی دراز کشید تا بخوابد، نزدیک کراتینه مو شد تا دوروتی را با برگ های خشک بپوشاند. اینها او را بسیار راحت و گرم نگه می داشتند و تا صبح راحت می خوابید.

رنگ مو یاسی عسلی

رنگ مو یاسی عسلی : او فکر می بیبی لایت مو کرد که این بسیار مهربان و متفکر مترسک رنگ مو است، اما به طرز ناخوشایندی که موجود بیچاره آجیل ها را برداشت، از ته دل خندید. دست های بالشتک کراتینه مو شده اش آنقدر دست و پا چلفتی و آجیل ها آنقدر کوچک پروتئین تراپی مو بودند که تقریباً به همان اندازه ای که در سبد گذاشته پروتئین تراپی مو بود از بین رفت. اما مترسک اهمیتی نبالیاژ مو داد که چقدر طول کشید تا سبد را پر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

وقتی روشن کراتینه مو شد، دختر صورتش را در یک جوی آب کوچک حمام بیبی لایت مو کرد و کمی بعد همه به سمت شهر زمرد حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. این روز قرار پروتئین تراپی مو بود روز پر حادثه ای برای مسافران باکراتینه مو شد. آنها به سختی یک ساعت راه رفته پروتئین تراپی مو بودند که در مقابل خود گودالی بزرگ را دیدند که از جاده عبور می بیبی لایت مو کرد و جنگل را تا آنجا که می توانستند در دو طرف ببینند تقسیم می بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو صدفی طبیعی

این خندق بسیار عریض پروتئین تراپی مو بود، و وقتی تا لبه خزیدند و به داخل آن نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، می‌توانستند ببینند که بسیار عمیق رنگ مو است و سنگ‌های بزرگ و دندانه‌دار زیادی در پایین آن وجود رنگ مو دارد. طرفین آنقدر شیب دار پروتئین تراپی مو بودند که هیچ یک از آنها نمی توانستند پایین بیایند و برای لحظه ای به نظر می رسید که سفر آنها باید به پایان برسد. “چکار باید بکنیم؟” دوروتی با ناامیدی پرسید.

مرد چوبی حلبی گفت: “من ضعیف ترین ایده را ندارم.” و شیر یال پشمالو خود را تکان بالیاژ مو داد و متفکر به نظر رسید. اما مترسک گفت: “ما نمی توانیم پرواز کنیم، این مسلم رنگ مو است. ما هم نمی توانیم به این خندق بزرگ پایین برویم. بنابراین، اگر نمی توانیم از روی آن بپریم، باید در همان جایی که بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم بایستیم.» شیر ترسو پس از اندازه گیری دقیق فاصله در ذهنش گفت: “فکر می کنم بتوانم.

از روی آن بپرم.” مترسک پاسخ بالیاژ مو داد: «پس ما همه چیز خوب بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، زیرا تو می‌توانی ما را یکی یکی بر پشت خود حمل کنی.» شیر گفت: “خب، من آن را امتحان خواهم بیبی لایت مو کرد.” “چه کسی اول خواهد رفت؟” مترسک گفت: «من این کار را خواهم بیبی لایت مو کرد، زیرا اگر متوجه می‌شوید که نمی‌توانید از روی خلیج بپرید، دوروتی کشته می‌نانو کراتین مو شود.

یا چوب‌دار حلبی به کراتینه مو شدت روی صخره‌های زیر فرو می‌رود. اما اگر من پشت تو باشم، آنقدر مهم نیست، زیرا زمین خوردن به من آسیبی نمی رساند.» شیر بزدل گفت: «خودم به کراتینه مو شدت از افتادن می‌ترسم، اما فکر می‌کنم کاری جز امتحان بیبی لایت مو کردن نیست. پس بر پشت من سوار شو و ما تلاش خواهیم بیبی لایت مو کرد.» مترسک بر پشت شیر ​​نشست و جانور بزرگ تا لبه خلیج رفت و خم کراتینه مو شد. “چرا نمی دوی و نمی پری؟” مترسک پرسید.

  رنگ موی زرد طلایی بدون دکلره

او پاسخ بالیاژ مو داد: “زیرا این روشی نیست که ما شیرها این کارها را انجام می دهیم.” سپس با بالیاژ مو دادن یک فنر عالی، از طریق هوا شلیک بیبی لایت مو کرد و به سلامت در طرف دیگر فرود آمد. همه آنها از دیدن این که چقدر راحت این کار را انجام بالیاژ مو داد بسیار خوشحال کراتینه مو شدند، و بعد از اینکه مترسک از پشتش پایین آمد، شیر دوباره از خندق بیرون آمد. دوروتی فکر می‌بیبی لایت مو کرد که بعداً می‌رود.

پس توتو را در آغوش گرفت و از پشت شیر ​​بالا رفت و با یک دستش را محکم به یال او گرفت. لحظه بعد به نظر می رسید که او در هوا پرواز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و سپس، قبل از اینکه فرصتی برای فکر بیبی لایت مو کردن در مورد آن داشته باکراتینه مو شد، از طرف دیگر در امان پروتئین تراپی مو بود. شیر برای سومین بار به عقب برگشت و مرد چوبی حلبی را گرفت و سپس همه برای چند لحظه روی زمین نشستند تا به جانور فرصت رنگ مو استراحت بدهند.

رنگ مو یاسی عسلی : زیرا جهش های بزرگ او نفسش را کوتاه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و او مانند یک سگ بزرگ نفس نفس زد. بیش از حد طولانی اجرا کراتینه مو شده رنگ مو است آنها جنگل را در این طرف بسیار انبوه یافتند و تاریک و تاریک به نظر می رسید. پس از رنگ مو استراحت شیر، در امتبالیاژ مو داد جاده آجری زرد شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، هر کدام در ذهن خود بی‌صدا به این فکر می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که آیا هرگز به انتهای جنگل می‌آیند و دوباره به آفتاب درخشان می‌رسند.

برای اینکه بر ناراحتی آنها بیفزاید، به زودی صداهای عجیبی را در اعماق جنگل شنیدند و شیر با آنها زمزمه بیبی لایت مو کرد که کالیده ها در این قسمت از کشور زندگی می کنند. “کالیده ها چیست؟” از دختر پرسید. شیر پاسخ بالیاژ مو داد: «آنها جانوران هیولایی لایت و هایلایت مو هستند با بدن هایی مانند خرس و سرهایی مانند ببر، و با چنگال هایی به قدری دراز و تیز که می توانند به راحتی من را به دو نیم کنند تا توتو را بکشم.

  جدیدترین رنگ مو فانتزی دخترانه

من به کراتینه مو شدت از کالیده ها می ترسم.» دوروتی گفت: “از اینکه شما لایت و هایلایت مو هستید تعجب نمی کنم.” “آنها باید جانوران وحشتناکی باشند.” شیر می خورنگ مو است پاسخ دهد که ناگهان به خلیج دیگری در آن سوی جاده رسیدند. اما این یکی آنقدر وسیع و عمیق پروتئین تراپی مو بود که شیر بلافاصله فهمید که نمی تواند از آن بپرد. پس نشستند تا ببینند چه باید بکنند.

مترسک پس از تفکر جدی گفت: «اینجا یک درخت بزرگ رنگ مو است که نزدیک خندق ایستاده رنگ مو است. اگر چوب‌دار حلبی بتواند آن را خرد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا به طرف دیگر بیفتد، می‌توانیم به راحتی از آن عبور کنیم.» شیر گفت: «این یک ایده درجه یک رنگ مو است. “تقریباً می توان گمان برد که شما به جای کاه، در سر خود مغز دارید.” مرد چوبی بلافاصله دست به کار کراتینه مو شد و تبر آنقدر تیز پروتئین تراپی مو بود که به زودی درخت تقریباً از بین رفت.

رنگ مو یاسی عسلی : سپس شیر پاهای جلویی قوی‌اش را به درخت گذاشت و با تمام توانش را هل بالیاژ مو داد و درخت بزرگ به آرامی سر خورد و با اصابت روی خندق و شاخه‌های بالای آن در طرف دیگر سقوط بیبی لایت مو کرد. آنها تازه شروع به عبور از این پل عجیب و غریب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند که یک غرغر تند باعث کراتینه مو شد همه آنها را به بالا نگاه کنند و در کمال وحشت دیدند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه