↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو بدون دکلره با مش

رنگ مو بدون دکلره با مش | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو بدون دکلره با مش را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو بدون دکلره با مش را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو بدون دکلره با مش : شرکان و مادرش با هم مشغول شادی پروتئین تراپی مو بودند که آمدنش را دیدند. “اینجا او دوباره می آید!” مادر گریه بیبی لایت مو کرد “چه کنم؟ چه کنم؟” اما شارکان نمی‌توانست به هیچ چیز دیگری فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : تاتوش را سوار بیبی لایت مو کرد و به زودی به باغ اژدها دور کراتینه مو شد. دیوار بلندی اطراف باغ را احاطه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، چنان بلند که ویتازکو هرگز نمی توانست به تنهایی از آن بالا برود. اما برای اسبی مثل تاتوش به همان اندازه که برای یک پرنده آسان رنگ مو است دیوار بلند را بگیرد. ویتازکو در داخل باغ پیاده کراتینه مو شد و شروع به جستجوی درختی بیبی لایت مو کرد که سیب های طلایی را در خود داشت. در حال حاضر او با یک دختر جوان زیبا آشنا کراتینه مو شد.

رنگ مو بدون دکلره با مش

رنگ مو بدون دکلره با مش : برای این کار به هر ذره از قدرتت و بیشتر نیاز خواهی داشت! اما هرگز نترس! من دوباره با تو دوست خواهم کراتینه مو شد. انگشتر را روی انگشت دست ررنگ مو استت بگذار و وقتی درد گرفتی حلقه را دور انگشتت بچرخان و به من فکر کن فوراً قدرت صد مرد جنگنده را خواهی داشت حالا این شمشیر را بگیر تاتوش وفادار را سوار کن. و موفق باشید با شما.” ویتازکو از پیرزن عزیز تشکر بیبی لایت مو کرد.

که از او پرسید در باغ اژدها چه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ او به او گفت: “من به دنبال سیب های طلایی لایت و هایلایت مو هستم.” “من تعبالیاژ مو دادی از آنها را برای مادر بیمارم می خواهم. می دانید کجا لایت و هایلایت مو هستند؟” دختر گفت: “من واقعاً می دانم که آنها کجا لایت و هایلایت مو هستند، زیرا وظیفه من این رنگ مو است که از آنها محافظت کنم. اگر یکی را به شما بدهم اژدهای شرور مرا تکه تکه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  مدل های رنگ مو بدون دکلره

من یک شاهزاده خانم سلطنتی لایت و هایلایت مو هستم اما در قدرت اژدها و باید همانطور که او می گوید انجام دهد. جوان عزیز، نصیحت مرا بپذیر و تا می توانی فرار کن. اما ویتازکو نباید از تلاش خود منصرف نانو کراتین مو شود. “نه، شاهزاده خانم، من باید سیب ها را بیاورم.” او گفت: “خب، پس، من تمام تلاشم را به تو کمک خواهم بیبی لایت مو کرد. این یک انگشتر گرانبها رنگ مو است. آن را روی انگشت دست چپت بگذار.

وقتی درد گرفتی، به من فکر کن و حلقه را بچرخانی تا این کار را انجام دهی. قدرت صد مرد را دارید برای غلبه بر این هیولای وحشتناک به قدرت بیش از صد نفر نیاز دارید.” ویتازکو حلقه را گذاشت، از شاهزاده خانم تشکر بیبی لایت مو کرد و با جسارت پیش رفت. در وسط باغ درختی را پیدا بیبی لایت مو کرد که سیب های طلایی را در خود داشت. زیر آن خود اژدها خوابیده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو بدون دکلره با مش : با دیدن ویتازکو سرش را بلند بیبی لایت مو کرد و فریاد زد: “هو، ای قاتل اژدها، اینجا چه می خواهی؟” ویتازکو پاسخ بالیاژ مو داد هیچ چیز ترسناک نیست: “من آمده ام تا تعبالیاژ مو دادی از سیب های طلایی را از بین ببرم.” “در واقع!” اژدها غرش بیبی لایت مو کرد “پس باید آنها را روی جسد من تکان دهید!” “من خوشحال خواهم کراتینه مو شد که این کار را انجام دهم!” ویتازکو گفت: به سمت اژدها می‌آید و در عین حال حلقه‌ی دست ررنگ مو استش را می‌پیچد و به سنت ندیلکا پیر و مهربان فکر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اژدها با او دست به گریبان کراتینه مو شد و برای لحظه ای نزدیک پروتئین تراپی مو بود او را از پا درآورد.

  مدل های رنگ مو صورتی

سپس ویتازکو اژدها را تا قوزک پا در زمین فرو برد. درست در آن زمان صدای خش خش بال ها بلند کراتینه مو شد و یک زاغ سیاه بیرون آمد: “کدام یک از شما از من کمک می خواهد، شما ای قدرتمندترین اژدها، یا شما، ویتازکو، پیروز؟” “کمکم کنید!” اژدها غرش بیبی لایت مو کرد “پس چی به من میدی؟” «هر چقدر طلا می خواهی». ویتازکو فریاد زد: «نه، کلاغ، به من و من کمک کن تمام اسب های اژدها را که آن طرف در چمنزار می چرند.

به تو می دهد.» کلاغ غر زد: “خیلی خوب، ویتازکو.” “من به شما کمک خواهم بیبی لایت مو کرد. چه کار کنم؟” ویتازکو گفت: “وقتی گرمم سرد نانو کراتین مو شود، وقتی اژدها نفس آتشین خود را بر من می دمد.” آنها دوباره دست به گریبان کراتینه مو شدند و اژدها ویتازکو را تا قوزک پا در زمین فرو برد. ویتازکو حلقه را در دست ررنگ مو استش پیچاند و به سنت ندیلکا فکر بیبی لایت مو کرد، اژدها را دور کمر گرفت و او را تا زانو در زمین فرو برد.

سپس برای نفس کشیدن مکث آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و کلاغی که بالهایش را در فواره فرو بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، روی سر ویتازکو نشست و قطرات آب خنک را روی صورت داغ کراتینه مو شده او تکان بالیاژ مو داد. سپس ویتازکو حلقه را در دست چپ خود پیچاند، به شاهزاده خانم زیبا فکر بیبی لایت مو کرد و دوباره با اژدها بسته کراتینه مو شد. این بار با تلاشی عظیم، اژدها را طوری گرفت که انگار چوبی از چوب رنگ مو است و تا شانه هایش به داخل زمین راند.

  رنگساژ مرواریدی

رنگ مو بدون دکلره با مش : سپس به سرعت شمشیر ندیلکا را کشید و سر اژدها را برید. بلافاصله شاهزاده خانم دوست داشتنی دوان دوان آمد و خودش دو تا از سیب های طلایی را چید و بالیاژ مو داد آنها را به Vitazko. او به زیبایی از او برای نجات او تشکر بیبی لایت مو کرد و به او گفت: “تو مرا نجات بالیاژ مو دادی، ویتازکو، از این هیولای درنده و حالا اگر مرا بخواهی من مال تو لایت و هایلایت مو هستم.” ویتازکو گفت: “من تو را می‌خواهم.

پرنسس عزیز، و اگر می‌توانستم، فوراً با تو نزد پدرت می‌رفتم تا از تو خورنگ مو استگاری کنم. اما نمی‌توانم. باید به سرعت به خانه نزد مادر بیمارم بروم. اگر مرا دوست داری، یک سال و یک روز منتظر من باش و من مطمئناً برمی گردم.» شاهزاده خانم این قول را به او بالیاژ مو داد و از هم جدا کراتینه مو شدند. ویتازکو به یاد زاغ سوار کراتینه مو شد و به چمنزار رفت و اسبهای اژدها را سلاخی بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو بدون دکلره با مش : سپس با برخرنگ مو استن از تاتوش، با باد به خانه به سمت سنت ندیلکا پرواز بیبی لایت مو کرد. “خب پسرم، اوضاع چطور پیش رفت؟” پیرزن پرسید “با شکوه!” ویتازکو پاسخ بالیاژ مو داد و سیب های طلایی را به او نشان بالیاژ مو داد. “اما اگر شاهزاده خانم حلقه دومی به من نمی بالیاژ مو داد، شاید مغلوب می کراتینه مو شدم.” ندیلکا گفت: «سیب طلایی را برای مادرت به خانه ببر و این بار سوار تاتوش به قلعه برو.» پس ویتازکو دوباره بر تاتوش سوار کراتینه مو شد و به سمت قلعه پرواز بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه