↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگساژ مرواریدی

رنگساژ مرواریدی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگساژ مرواریدی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگساژ مرواریدی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

20 آوریل 2024

رنگساژ مرواریدی : به عنوان مثال، او را می‌توان تکه تکه بیبی لایت مو کرد، و تکه‌ها، در حالی که هنوز زنده و عاری از درد پروتئین تراپی مو بودند، می‌توانستند به طور گسترده پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده شوند. یا ممکن رنگ مو است او را در اعماق زمین دفن کنند، یا به روش های دیگر توسط جادوگران شیطانی “تخریب” نانو کراتین مو شود، اگر درست نپروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : اما اوزما عزیز، با وجود همه اینها تو قبلاً به دلیل شرارت در مشکل پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است دشمنان، و این درست نیست که حاکم اوز خود را در معرض خطر قرار دهد.» اوزما با کمی خنده گفت: “شاید من اصلاً در خطر نباشم.” “تو نباید خطر را تصور کنی ، دوروتی، زیرا فقط باید چیزهای خوب تصور بیبی لایت مو کرد، و ما نمی دانیم که و افراد شرور یا دشمنان من لایت و هایلایت مو هستند.

رنگساژ مرواریدی

رنگساژ مرواریدی : شاید آنها خوب باشند و به عقل گوش کنند.” جادوگر گفت: “دوروثی حق رنگ مو دارد، اعلیحضرت.” “درست رنگ مو است که ما هیچ چیز از این موضوعات دور نمی دانیم، به جز اینکه آنها قصد تمام دکلره مو دارند با یکدیگر بجنگند و مقدار مشخصی از قدرت جادویی را تحت فرمان خود تمام دکلره مو دارند. چنین افرادی دوست نتمام دکلره مو دارند تسلیم مداخله شوند و به احتمال زیاد از شما رنجیده می شوند.

در میان آنها می آیند تا آن گونه که حق شمرنگ مو است، با مهربانی و مهربانی از شما پذیرایی کنند.» دوروتی اضافه بیبی لایت مو کرد: «اگر ارتشی با خود داشتی، آنقدر هم بد نپروتئین تراپی مو بود؛ اما چیزی به نام ارتش در تمام اوز وجود نرنگ مو دارد.» اوزما گفت: من یک سرباز دارم. “بله، سربازی با سبیل های سبز؛ اما او وحشتناک رنگ مو است” از تفنگ خود می ترسد و هرگز آن را پر نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که او به جای جنگیدن می دوید. و یک سرباز، حتی اگر شجاع پروتئین تراپی مو بود، نمی توانست کار زیادی انجام دهد. در برابر دویست و یک و پس، دوستان من، چه پیشنهادی دارید؟” از اوزما پرسید. گلیندا پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: “من به شما توصیه می کنم که جادوگر شهر اوز را نزد آنها بفرستید و به آنها اطلاع دهید که جنگیدن با قوانین اوز مخالف رنگ مو است.

  رنگ مو زمینه تیره مش روشن

شما به آنها دستور می دهید که اختلافات خود را حل کنند و با هم دوست شوند.” “اجازه دهید جادوگر به آنها بگوید اگر از اطاعت از دستورات شاهزاده خانم تمام سرزمین اوز خودداری کنند مجازات خواهند کراتینه مو شد.” اوزما سرش را تکان بالیاژ مو داد تا نشان دهد که این نصیحت او را راضی نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “اگر آنها امتناع کنند، پس چه؟” او پرسید. “من باید موظف باشم که تهدیدم را انجام دهم و آنها را مجازات کنم.

و این امری ناخوشایند و دشوار خواهد پروتئین تراپی مو بود. مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که بهتر رنگ مو است با آرامش، بدون ارتش و تنها با اقتدار خودم به عنوان حاکم بروم. و از آنها خواهش می کنم که از من اطاعت کنند. سپس اگر آنها ثابت کنند که لجبازی می کنند، می توانم برای جلب اطاعت آنها به ابزار دیگری متوسل شوم. دوروتی آهی کشید: «به هر حال شما به آن نگاه می‌کنید.

چیز غلغلکی رنگ مو است. “الان متاسفم که متوجه رکورد در کتاب بزرگ کراتینه مو شدم.” “اما نمی تونی بفهمی عزیزم الان که متوجه این دردسر کراتینه مو شدم باید وظیفه ام رو انجام بدم؟” ازما پرسید. “من کاملا مصمم لایت و هایلایت مو هستم که فوراً به آنجا بروم و به کوه مسحور و جلوگیری از جنگ و نزاع بین ساکنان آنها. تنها سوالی که باید تصمیم گرفت این رنگ مو است که آیا بهتر رنگ مو است.

من تنها بروم یا گروهی از دوستان و حامیان وفادارم را برای همراهی من تشکیل دهم.” دوروتی گفت: “اگر تو بروی من هم می خواهم بروم.” “هر اتفاقی بیفتد، سرگرم کننده خواهد پروتئین تراپی مو بود – زیرا همه هیجانات سرگرم کننده رنگ مو است – و من آن را برای دنیا از دست نمی دهم!” نه اوزما و نه گلیندا به این جمله توجه نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ مو شکلاتی دودی روشن

رنگساژ مرواریدی : زیرا آنها به کراتینه مو شدت جنبه جدی این ماجراجویی پیشنهادی را در نظر داشتند. جادوگر گفت: “دوستان زیادی لایت و هایلایت مو هستند که دوست تمام دکلره مو دارند با شما بروند، اما هیچ یک از آنها در صورت خطر پروتئین تراپی مو بودن شما هیچ محافظتی از اعلیحضرت نمی‌کنند. شما خود قدرتمندترین پری اوز لایت و هایلایت مو هستید، اگرچه من هر دو لایت و هایلایت مو هستم. و جادوگر هنرهای جادویی متنوع تری را به فرمان ما در اختیار تمام دکلره مو دارند.

با این حال، شما یک هنر دارید که هیچ هنر دیگری در تمام دنیا نمی تواند با آن برابری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – هنر به دست آوردن قلب ها و وادار بیبی لایت مو کردن مردم به تعظیم در برابر حضور مهربان شما. به همین دلیل من معتقدم. شما می توانید به تنهایی کارهای بیشتری انجام دهید تا با تعبالیاژ مو داد زیادی سوژه در قطارتان.” شاهزاده خانم موافقت بیبی لایت مو کرد: “من نیز به آن اعتقاد دارم.” “می‌دانی من کاملاً می‌توانم از خودم مراقبت کنم.

اما ممکن رنگ مو است نتوانم از دیگران به خوبی محافظت کنم. با این حال من به دنبال مخالفت نیستم. با این افراد با کلمات مهربانانه صحبت خواهم بیبی لایت مو کرد و اختلاف آنها را حل خواهم بیبی لایت مو کرد – هر چه باکراتینه مو شد. ممکن رنگ مو است به شیوه ای عادلانه باکراتینه مو شد.” “نمی خوای منو ببری ؟” دوروتی التماس بیبی لایت مو کرد. “تو به یک همراه نیاز خواهی داشت، اوزما.” پرنسس به دوست کوچکش لبخند زد. “من دلیلی نمی بینم که شما همراهی نکنید.

پاسخ او این پروتئین تراپی مو بود: «دو دختر خیلی جنگجو نیستند و به ما مشکوک نیستند که در حال انجام وظیفه ای جز یک کار مهربان و صلح آمیز بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. اما برای جلوگیری از جنگ و نزاع بین این مردم خشمگین باید فوراً به سراغ آنها برویم. بیایید فوراً به شهر زمرد بازگردیم و آماده شویم تا فردا صبح زود سفر خود را آغاز کنیم.” گلیندا از این طرح کاملاً راضی نپروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو شکلاتی روشن

اما نمی‌توانست راه بهتری برای رفع مشکل بیاندیکراتینه مو شد. او می‌دانست که اوزما با همه ملایمت و خلق و خوی شیرینش به هر تصمیمی که گرفته پروتئین تراپی مو بود عادت داشت و نمی‌توانست به راحتی از هدفش دور نانو کراتین مو شود. علاوه بر این، او نمی‌توانست خطر بزرگی برای پری حاکم اوز در این کار ببیند، حتی اگر افراد ناشناسی که قرار پروتئین تراپی مو بود به آنها سر بزند، سرسخت پروتئین تراپی مو بودند.

رنگساژ مرواریدی : اما دوروتی یک پری نپروتئین تراپی مو بود. او دختر کوچکی پروتئین تراپی مو بود که از کانزاس آمده پروتئین تراپی مو بود تا در سرزمین اوز زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دوروتی ممکن رنگ مو است با خطراتی مواجه نانو کراتین مو شود که برای اوزما چیزی جز «کودک زمین» بسیار جدی نخواهد پروتئین تراپی مو بود. همین واقعیت که دوروتی در اوز زندگی می‌بیبی لایت مو کرد و دوستش اوزما او را شاهزاده خانم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، تا زمانی که در آن سرزمین پریان زندگی می‌بیبی لایت مو کرد.

از کشته کراتینه مو شدن یا تحمل درد کراتینه مو شدید جسمانی جلوگیری بیبی لایت مو کرد. او هم نمی توانست بزرگ نانو کراتین مو شود و همیشه همان می ماند همان دختر کوچولویی که به اوز آمده پروتئین تراپی مو بود، مگر اینکه به نحوی آن سرزمین پریان را ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا از آن دور کراتینه مو شده باکراتینه مو شد. اما دوروتی یک فانی پروتئین تراپی مو بود، با این وجود، و احتمالاً ممکن رنگ مو است ناپروتئین تراپی مو بود نانو کراتین مو شود، یا در جایی پنهان نانو کراتین مو شود که هیچ یک از دوستانش نتوانند او را پیدا کنند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه