نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو تکه ای پشت سر

مدل رنگ مو تکه ای پشت سر | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو تکه ای پشت سر را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو تکه ای پشت سر را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو تکه ای پشت سر : از جلو به جلو چفت می‌شوند، دوباره می‌کشند و خم می‌شوند، اندام‌های پهن خود را می‌پیچانند تا هر اعصابی پاره نانو کراتین مو شود. رستم تشنجی با خشم او را می گیرد. پشت قوی خود را خم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و او را به زمین می اندازد.

رنگ مو : اما نه آنقدر قوی و نه زیبا برای دیدن.” سهراب اکنون لباس جنگی خود را به تن بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، قلبش نرم و مغزش تمام آتش. دور لب‌هایش چنین لبخندهای خوش‌خیم می‌نمود، انگار به دوستی سلام می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، چنان که می‌گوید: « اینجا بیا با هم در دشت بنشینیم، اینجا بنشینیم اجتماعی، و از دعوا خودداری کنیم؛ از بهشت ​​از گذشته ما طلب بخشش کنیم. و روح ما را به دوستی ببندید که ممکن رنگ مو است پایدار باکراتینه مو شد.

مدل رنگ مو تکه ای پشت سر

مدل رنگ مو تکه ای پشت سر : ای غم، خشم پدرم را برانگیزم؟ آنگاه طبیعت آزرده نام من را نفرین خواهد بیبی لایت مو کرد و ملت های لرزان با شرمندگی من طنین انداز می شوند.» او متوقف کراتینه مو شد، سپس هومان: “فکر بیهوده و خارق العاده، من اغلب جایی پروتئین تراپی مو بوده ام که قهرمان ایران جنگیده رنگ مو است، و تو شنیده ای که او چه شگفتی هایی انجام بالیاژ مو داد، هنگامی که مازیندران در اوج طوفان پروتئین تراپی مو بود، آن اسب شبیه به اسب رستم رنگ مو است، درست رنگ مو است.

جشن از آن ما باکراتینه مو شد – گرم و آزاد باشیم، زیرا غریزه قدرتمند مرا همچنان به سوی خود می کشاند، قلب من در محبت ملایم به هم می پیوندد، سپس بگذار شوخ سخاوتمندانه تو با من برابر نانو کراتین مو شود . با مهربانی بگو، که اکنون با او بحث می کنم- چه نام برجسته ای به دوست جنگاور من می بالد! نام تو برای پهلوانی شجاع که پنهان نانو کراتین مو شود نامت را نرنگ مو دارد.

  فرق رنگ موی مردانه و زنانه

نام تو را آنقدر طولانی، مدتها جستجو بیبی لایت مو کرده اند و هنوز هم انکار می کنند، بگو، تو رستم لایت و هایلایت مو هستی که من برای شناختن او می سوزم. ابتکار بگو، و دیگر دشمن من نباش! قهرمان قدرتمند با جدیت فریاد زد: “دور – پس با نیرنگ هایت – اکنون تمرین بیبی لایت مو کرد تا به تاخیر بیفتد؛ من ادعا می کنم مبارزه موعود، مصمم رنگ مو است، سپس دیگر مرا به یک عمل شرم آور سوق نده.” سهراب دوباره گفت: “پیرمرد! تو سخنان احتیاط را که در گوشت جاری می نانو کراتین مو شود.

نخواهی شنید؛ پس بهشت! نگاه کن.” در حال آماده کراتینه مو شدن برای شوک، هر یک شارژر خود را به سنگ همسایه متصل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و کمرش را می بندد و مچ هایش را می مالد و لطافت و نیروی آنها را با چشمانی خشمگین امتحان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و اکنون آنها به هم می رسند – اکنون برخیز و اکنون فرود می آیند، و بازوهای ژولیده آنها قوی و درنده می شوند.

مدل رنگ مو تکه ای پشت سر : با تمام قدرت کشتی می گیرند و می کشند و خون و عرق فراوان در دشت جاری می نانو کراتین مو شود. مانند فیل های خشمگین، خشمگین می شوند. زخم های متقابل بالیاژ مو داده می نانو کراتین مو شود و ضربات کوبنده. سهراب اکنون دستانش را می‌بندد و بی‌صبرانه به جلو می‌جهد و قهرمان دور می‌چسبد. کمربند کمربندش را می‌گیرد و می‌تواند زمین را پاره الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رستم ناامید ، شکست خورده، احساس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند اعصاب خود را از دست می دهد و رعد و برق فرو می ریزد. سهراب طعمه خود را به دام می اندازد: عبوس چون شیر، در میان چوب پرسه می زند، بر سر چشمه های الاغ وحشی، و شلواری برای خون. شمشیر برافراشته‌اش سرش را الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو ریشه تیره ساقه روشن

اما رستم سریع و با شور و شوق حیله‌گرانه‌ای گفت: «یک لحظه صبر کن، قوانین ما ناشناخته لایت و هایلایت مو هستند؟ یک رئیس ممکن رنگ مو است تا دو بار سرنگون نانو کراتین مو شود، بجنگد؛ سقوط دوم، خون بازآفرین ریخته کراتینه مو شده رنگ مو است، اینها قوانین ما لایت و هایلایت مو هستند، از گناه تهدیدآمیز خودداری کنید. به قدرت خود افتخار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به راحتی فریب می خورد . طعمه‌اش را رها بیبی لایت مو کرد و وحشی چون باد یا موج، از همه احتیاط شجاعان غافل کراتینه مو شد.

از محل برگشت، و نه زمانی که نزاع دوباره تجدید کراتینه مو شد، اما به دشت محدود کراتینه مو شد و دغدغه‌های دیگر دنبال کراتینه مو شد، گویی تمام خاطره جنگ مرده پروتئین تراپی مو بود . هومان که از اقامت جوان گیج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، بیرون رفت و اقبال آن روز را شنید. با شگفتی از اینکه رستم توانا را آزاد بیبی لایت مو کرد، با غم و اندوه از این کار ناگوار ناله بیبی لایت مو کرد. چه! شیری خشمگین را از دام رها کن، و بگذار غرغر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند به سوی لانه‌اش بشتابد.

خوب فکر کن، در جنگ، از این نابخردانه، این عمل نابخردانه چه مصیبت‌های بی‌شماری ممکن رنگ مو است پدید آید؛ دیگر هرگز ضربه نهایی را متوقف نکن، و به آن اعتماد نکن. ظاهراً ضعف دشمن!»[43] «بنابراین با شکایت،» جوان بی‌هراس پاسخ بالیاژ مو داد: «مسابقه فردا سرنوشت او را رقم خواهد زد.» وقتی رستم آزاد کراتینه مو شد، با حال و هوای دگرگون کراتینه مو شده، به دنبال خنکی سیل زمزمه پروتئین تراپی مو بود.

آنجا تشنگی او را فرو نشاند. و اندام خود را غسل بالیاژ مو داد و دعا بیبی لایت مو کرد و از بهشت ​​التماس بیبی لایت مو کرد که کمک تقویت کننده اش را ارائه دهد. دعای پرهیزگار او را بهشت ​​مسخره پذیرفت، و قدرت فزاینده در تمام رگهایش به حرکت در آمد؛ [44] چنانکه در آن زمان بنای سر به فلک کشیده اش می دانست، وقتی بازوی جسورش شیاطین تسخیر نکراتینه مو شده او را کشتند.

  رنگ مو قهوه ای خیلی روشن بدون دکلره

مدل رنگ مو تکه ای پشت سر : با این حال، هیچ اعتماد به نفسی در میان او پدیدار نکراتینه مو شد، هیچ امید آتشینی وجود نداشت، روح‌های مجروح او شادی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. دوباره ملاقات آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. درخششی از لطف جوانی، درخشش خود را بر چهره ی جوان پخش بیبی لایت مو کرد، و هنگامی که او در ظاهری نو کراتینه مو شده دید، دشمنی که اخیراً آنقدر تسلط یافته رنگ مو است.

او با تعجب فریاد زد: “چی! نجات یافته از قدرت من، آیا دوباره در دشت نبرد با من روبرو می شوی؟ یا، خسته، نفس حیاتی خود را می کشی، و از جنگجوی جسور، محور مرگ را می جویی؟ حقیقت رنگ مو دارد ؟ هیچ جذابیتی برای تو وجود نرنگ مو دارد، پیرمرد، حتی اکنون، ممکن رنگ مو است فریب دیگری در کمین پیشانی تو باکراتینه مو شد.

مدل رنگ مو تکه ای پشت سر : من دو بار به تو رحم بیبی لایت مو کردم، دو برابر سن تو امنیت تو پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است – دو بار خشم من را آرام بیبی لایت مو کرد. سپس قهرمان را ملایم کنید: “جوانی مغرور و بیهوده رنگ مو است! بیکارها به خود می بالند که یک جنگجو تحقیر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؛ این بازوی پیر شاید هنوز بتواند کنترل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، خشم بیهوده ای که روحت را ملتهب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!” باز هم در حال پیاده کراتینه مو شدن، یکدیگر را با نگاهی عبوس نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به سرعت مبارزه را تجدید آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه