↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو تنباکویی خاکستری

رنگ مو تنباکویی خاکستری | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو تنباکویی خاکستری را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو تنباکویی خاکستری را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو تنباکویی خاکستری : روت با دقت بیشتری از همیشه به او خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و فریاد زد: «اوه! این پول را تو فرستادی!» “پول؟” او بی گناه گفت. «چهار بار نامه‌ای می‌آیند که در آن اسکناس پنج دلاری وجود رنگ مو دارد، بدون نوشته. پاپ گفت روح القدس پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : بانی هم بیرون و هم از داخل داشت می رقصید و بابا هم فکر می بیبی لایت مو کرد و برنامه ریزی می بیبی لایت مو کرد و هیچکدوم به خاطر بلدرچین اذیت نمی کراتینه مو شدند. آیا خانم گروتی تا به حال به شما گفته که چقدر زمین در این مزرعه وجود رنگ مو دارد؟ پرسید بابا او گفت این یک بخش رنگ مو است. “ما باید دریابیم که کجا اجرا می نانو کراتین مو شود. و اتفاقا پسرم اشتباه نکن حالا در مورد نفت حتی بعد از خریدم با هیچکس حرفی نزد.

رنگ مو تنباکویی خاکستری

رنگ مو تنباکویی خاکستری : به دست آوردن زمین های زیادی در این تپه ها هیچ ضرری نرنگ مو دارد. شما مجبور نیستید برای سنگ ها هزینه زیادی بپردازید.» “اما گوش کن بابا. شما بهای منصفانه ای به آقای واتکینز خواهید پرداخت!» من قیمت زمین را به او می پردازم، اما قصد ندارم بهای نفت را به او نپردازم. در وهله اول، او ممکن رنگ مو است مشکوک نانو کراتین مو شود و از فروش امتناع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

او با هیچ روغنی که در اینجا لایت و هایلایت مو هست کاری نرنگ مو دارد – هیچ فایده ای برای او نداشته رنگ مو است و یک میلیون سال دیگر هم نخواهد پروتئین تراپی مو بود. و علاوه بر این، یک پیرمرد ضعیف و ضعیف مانند آن پول نفت چه فایده ای می تواند داشته باکراتینه مو شد؟» “اما ما نمی خواهیم از او سوء رنگ مو استفاده کنیم، بابا!” من می بینم که او رنج نمی برد. من پول را درست می کنم تا او نتواند آن را به هیچ مبلغی بدهد.

و همیشه از او و بچه ها مراقبت خواهم بیبی لایت مو کرد و می بینم که آنها با هم کنار می آیند. اما به هیچ وجه حق امتیاز نفتی وجود نرنگ مو دارد! و اگر یکی از آنها در مورد من از تو بپرسد، پسر، تو فقط می گویی که من در تجارت لایت و هایلایت مو هستم – من با زمین تجارت می کنم، و همه چیز. به آنها بگویید من یک فروشگاه عمومی دارم و ماشین آلات می خرم و پول قرض می دهم.

  رنگ مو دخترانه دارک

همه اینها کاملاً درست رنگ مو است.» آنها ادامه بالیاژ مو دادند و بانی شروع به آشکار بیبی لایت مو کردن عناصر یک مشکل اخلاقی بیبی لایت مو کرد که قرار پروتئین تراپی مو بود سال ها او را به خود مشغول الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. واتکینزها چه حقوقی نسبت به نفتی که در زیر این مزرعه قرار داشت داشتند؟ پسر بیشتر از این به پدرش نگفت، چون می‌دانست که تصمیم پدرش گرفته رنگ مو است و البته او هم به دستور پدرش عمل می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو تنباکویی خاکستری : اما او در تمام راه درباره این موضوع بحث بیبی لایت مو کرد تا اینکه به مزرعه برگشتند، جایی که پیرمرد را دیدند که در حال وصله قلم بز خود پروتئین تراپی مو بود. آنها به او ملحق کراتینه مو شدند و پدر پس از کمی گپ زدن در مورد بلدرچین گفت: «آقا. واتکینز، نمی‌خواهم به خانه بیایی و با من، تو و همسرت صحبت کنی.» و وقتی آقای واتکینز گفت که این کار را می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، پدر رو به بانی بیبی لایت مو کرد.

گفت: «ببخشید، پسرم – ببین آیا می‌توانی چند پرنده به تنهایی بیاوری». و بانی دقیقاً معنی آن را می‌دانست – پدر فکر می‌بیبی لایت مو کرد که پسرش خوشحال‌تر می‌نانو کراتین مو شود اگر عملاً شاهد عمل جراحی نباکراتینه مو شد که طی آن واتکینزهای رقت‌انگیز از ششصد و چهل جریب صخره‌هایشان جدا شوند! VII بانی از آرویو سرگردان کراتینه مو شد و در بالای سراشیبی بزها را دید که در حال تغذیه پروتئین تراپی مو بودند.

او به تماشای آنها رفت. و بدین ترتیب با روت آشنا کراتینه مو شد. او روی یک تخته سنگ بزرگ نشست و به لبه تپه ها خیره کراتینه مو شد. او سر برهنه و پاهای برهنه پروتئین تراپی مو بود و دیدی که از لباس کالیکو وصله خورده و رنگ و رو رفته که تنها پوششش پروتئین تراپی مو بود بیشتر می نانو کراتین مو شود. او کودکی لاغر پروتئین تراپی مو بود و علی‌رغم قهوه‌ای پروتئین تراپی مو بودنش احساس می‌بیبی لایت مو کرد رنگ پریده رنگ مو است. قهوه ای کم خون پروتئین تراپی مو بود، بدون قرمزی زیاد.

  رنگ مو قهوه ای کاراملی

او چشمان آبی خانواده، و پیشانی گرد و گنبدی شکل، با موهای صاف به عقب کشیده و با مقداری روبان قدیمی بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او نشسته پروتئین تراپی مو بود و به گله ها و گله ها رسیدگی می بیبی لایت مو کرد، همانطور که پسران و دختران دو هزار سال پیش در فلسطین این کار را انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند، که او در تنها کتابی که در خانواده واتکینز یافت می نانو کراتین مو شود خواند. از هر سه هفته، یک هفته، ده دوازده ساعت در روز، به نوبت با خواهرانش این کار را انجام می بالیاژ مو داد.

خیلی به ندرت کسی نزدیک می کراتینه مو شد، و حالا وقتی پسر عجیب و غریب در حال بالا رفتن پروتئین تراپی مو بود، حالش راحت پروتئین تراپی مو بود. او به او نگاه نبیبی لایت مو کرد و انگشتان پاهایش به هم پیچ خورده پروتئین تراپی مو بودند. اما بانی فرمول ورود به قلبش را داشت. “تو روت لایت و هایلایت مو هستی، نه؟” او پرسید و وقتی سرش را تکان بالیاژ مو داد، گفت: “من پل را می شناسم.” بنابراین در یک لحظه آنها با هم دوست کراتینه مو شدند. “اوه کجا؟” دستانش را به هم قلاب بیبی لایت مو کرد و به او خیره کراتینه مو شد.

بانی گفت که چگونه در خانه خانم گروتی پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است – البته در مورد نفت چیزی نگفت – و چگونه پل آمده رنگ مو است و دقیقاً چه اتفاقی افتاده رنگ مو است. او در هر کلمه می نوشید، بدون اینکه حرفش را قطع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. روت هرگز چیز زیادی نگفت، احساساتش عمیق پروتئین تراپی مو بود و هیچ کفی روی سطحش ایجاد نبیبی لایت مو کرد. اما بانی می دانست که تمام روح او در درنگ مو استان او آویزان رنگ مو است.

  رنگ موی یخی روی دکلره

رنگ مو تنباکویی خاکستری : او منصفانه برادرش را می پرستید. “و تو دیگر او را ندیدی؟” او زمزمه بیبی لایت مو کرد. بانی گفت: “من واقعاً هرگز او را ندیدم.” اگر قرار پروتئین تراپی مو بود او را ببینم، اکنون او را نمی شناسم. نمی دانی او کجرنگ مو است؟» من سه نامه داشتم. همیشه یک مکان جدید رنگ مو است و او می گوید که آنجا نمی ماند. او می‌گوید یک روز به دیدن من می‌آید – شوخی کن. او از پاپ ناراحت رنگ مو است.» “پاپ چه کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” پاپ او را نهنگ می‌بیبی لایت مو کرد. او به کراتینه مو شدت او را تنظیم بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

او می گوید که او عضوی از شیطان رنگ مو است. پولس می گوید که او به آنچه در کتاب رنگ مو است اعتقاد نرنگ مو دارد؟ باور می کنی؟» بانی مردد کراتینه مو شد و به یاد پدر و “کلام واقعی” او افتاد. او تصمیم گرفت که می تواند تا این حد به روت اعتماد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بنابراین به او گفت که فکر نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند کاملاً همه چیز را باور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و روت که با نگرانی کراتینه مو شدید به چشمان او خیره کراتینه مو شد.

رنگ مو تنباکویی خاکستری : پرسید: “چه چیزی باعث لرزش سال می نانو کراتین مو شود؟” بنابراین، بانی آنچه را که آقای ایتون به او در مورد پوسته زمین و کوچک کراتینه مو شدن آن، و گسل‌های لایه‌ها، اولین گسل‌هایی که در برابر کرنش تسلیم کراتینه مو شدند، به او آموخت. او با نگاه شگفت‌انگیز صورت او قضاوت بیبی لایت مو کرد که این اولین اشاره‌ای از علم طبیعی رنگ مو است که تا به حال به ذهن او رسیده رنگ مو است. “پس لازم نیست که ترسیده باشید!” او گفت. و سپس بانی علائم ایده دیگری را در ذهنش مشاهده بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه