↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مش دودی خاکستری

رنگ مو مش دودی خاکستری | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مش دودی خاکستری را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مش دودی خاکستری را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو مش دودی خاکستری : کلر، آگله، همه شما! عجله کن، شکار کن و پیدا کن!» تمام خانواده سر کار گذاشته کراتینه مو شده اند. همه اعضای آن بسیار فعال شوند اما هیچ چیز مشخص نمی نانو کراتین مو شود: سه ساعت می گذرد و هیچ یک از ما کاترپیلار را پیدا نبیبی لایت مو کرده ایم.

رنگ مو : او محله را تا زمانی که آنچه را که می خواهد بیابد، جستجو می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، یک سنگ مسطح کوچک کمی بزرگتر از دهانه سوراخ او. او این تخته را در آرواره های خود می برد و به عنوان دری موقت روی دهانه لانه می گذارد. فردا، وقتی از شکار برمی گردد، زنبور می داند چگونه خانه اش را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که با این در سنگین امن کراتینه مو شده رنگ مو است. او یک کاترپیلار فلج را که با پوست گردنش گرفته و بین پاهایش کشیده کراتینه مو شده رنگ مو است، باز خواهد آورد.

رنگ مو مش دودی خاکستری

رنگ مو مش دودی خاکستری : با برخی از این دانه ها مانند بقیه رفتار نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او به جای پرواز و رها بیبی لایت مو کردن آنها به دور از حیاط کار، آنها را پیاده برمی رنگ مو دارد و در نزدیکی لانه خود می گذارد. او رنگ مو استفاده خاصی از آنها رنگ مو دارد. وقتی خانه اش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده می نانو کراتین مو شود، او به این تپه کوچک سنگ نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا ببیند آیا سنگی برای او وجود رنگ مو دارد یا خیر. اگر وجود نداشته باکراتینه مو شد.

او تخته ای را که دقیقاً شبیه سایر سنگ های کوچک اطراف رنگ مو است و او به تنهایی قادر به شناسایی آن رنگ مو است، بلند می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او بازی را تا ته چاهش رها می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، تخم می گذارد و خانه را برای همیشه می بندد با جارو بیبی لایت مو کردن تمام زباله هایی که او در نزدیکی خود نگه داشته رنگ مو است. زنبور شنی مودار نوع خاصی از شکار را شکار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، نوعی کاترپیلار بزرگ به نام کرم خاکستری، که بیشتر زمان خود را در زیر زمین می گذراند.

  فرمول ترکیب رنگ مو قهوه ای روشن بدون دکلره

سپس او چگونه آن را به دست می آورد؟ خواهیم دید. یک روز از پیاده روی برمی گشتم که دیدم زنبور شنی مودار در پای یک دسته آویشن بسیار شلوغ رنگ مو است. من بلافاصله روی زمین، نزدیک به جایی که او کار می بیبی لایت مو کرد، دراز کشیدم. حضور من زنبور را نترساند. در واقع، او آمد و برای لحظه ای روی آستین من نشست، تصمیم گرفت که ملاقات کننده او بی ضرر رنگ مو است، زیرا او حرکت نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

و به سمت دسته آویشن خود بازگشت. به‌عنوان یک صحنه‌باز قدیمی، می‌دانستم چه چیزی این رام پروتئین تراپی مو بودن به این معنی پروتئین تراپی مو بود: زنبور آنقدر شلوغ پروتئین تراپی مو بود که نمی توانست در مورد من اذیت نانو کراتین مو شود. او آمد و برای لحظه ای روی آستین من نشست حشره زمین را در پای گیاه، جایی که ریشه به ساقه می‌پیوندد، خراشید، ریشه‌های باریک علف را بیرون کشید و سرش را زیر کلوخ‌های کوچکی که بلند بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود فرو برد.

او با عجله به این طرف و آن طرف دور آویشن دوید و به هر شکافی نگاه بیبی لایت مو کرد. او برای خودش لانه حفر نمی بیبی لایت مو کرد، بلکه در حال شکار بازی پنهان کراتینه مو شده در زیر زمین پروتئین تراپی مو بود. او مانند سگی پروتئین تراپی مو بود که می خواهد خرگوش را از سوراخش بیرون بیاورد. در حال حاضر، هیجان زده از اتفاقی که بالای سرش می افتاد، یک کرم خاکستری بزرگ تصمیم گرفت که لانه خود را ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به روشنایی روز بیاید.

رنگ مو مش دودی خاکستری : که حل کراتینه مو شد او: زنبور بلافاصله در محل قرار گرفت، او را با پوست گردنش گرفت و با وجود انقباضاتش، او را محکم نگه داشت. زنبور که بر پشت هیولا نشسته پروتئین تراپی مو بود، شکم خود را خم بیبی لایت مو کرد و عمداً، بدون عجله، مانند یک جراح باهوش، نیش لانست خود را به سطح پشتی هر یک از حلقه‌ها یا بخش‌های قربانی، از اول تا آخر فرو برد. حلقه ای بدون ضربه چاقو باقی نمانده رنگ مو است.

  رنگ موی دودی تیره مشکی

همه، چه با پا و چه بدون پا، به ترتیب، از جلو به عقب برخورد می کراتینه مو شدند. یک کرم خاکستری بزرگ تصمیم گرفت که لانه خود را ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به نور روز بیاید مهارت زنبور باعث می نانو کراتین مو شود علم از حسادت سبز نانو کراتین مو شود! او به طور غریزی چیزی را می داند که مرد به سختی می داند. او سیستم عصبی قربانی خود را می داند و دقیقاً به چه مراکز عصبی ضربه بزند تا بدون اینکه آن را بککراتینه مو شد، بی حرکت نانو کراتین مو شود.

او این دانش را از کجا دریافت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ از قدرتی که بر جهان حکومت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و نادانان را با قوانین الهام خود هدایت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من در مورد برخورد دیگری از یک زنبور شنی با یک کرم خاکستری که شاهد آن پروتئین تراپی مو بودم به شما خواهم گفت. در ماه مه پروتئین تراپی مو بود، زمانی که من یک زنبور شنی را دیدم که در مسیری هموار و سخت، آخرین بار از چنگک را به لانه‌اش می‌برد.

رنگ مو مش دودی خاکستری : او احتمالاً کاترپیلار خود را فلج بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و در حالی که در ورودی را آماده می بیبی لایت مو کرد، آن را در چند متری خانه رها بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. در نهایت، غار به اندازه‌ای گشاد رنگ مو است که شکار بزرگ را بپذیرد. به جستجوی اسیر خود می رود. او به راحتی آن را پیدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این یک کرم خاکستری رنگ مو است که روی زمین افتاده رنگ مو است: اما افسوس که مورچه ها نیز آن را یافته اند. آنها قبلاً به آن حمله بیبی لایت مو کرده اند.

  رنگ مو و مش کرم کاهی

زنبور اکنون تمسخر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند آی تی. او کاری با کرمی که باید با مورچه ها به اشتراک بگذارد، نخواهد داشت. راندن آنها غیرممکن رنگ مو است. به ازای هر فرستاده کراتینه مو شده به سمت ررنگ مو است، ده نفر به حمله باز می گردند. بنابراین به نظر می رسد که زنبور فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. زیرا او به شکار خود ادامه می دهد، بدون اینکه درگیر نزاع بی فایده ای نانو کراتین مو شود.

او خاک را در شعاع ده فوتی از لانه، با پای پیاده، کم کم، بدون عجله کاوش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او با آنتن خمیده اش مانند کمان، مدام به زمین ضربه می زند. نزدیک به سه ساعت، در گرمای خورشید، جستجوی او را تماشا می کنم. یافتن یک کرم خاکستری برای زنبوری که درست در همان لحظه به آن نیاز رنگ مو دارد، چه چیز دشواری رنگ مو است! برای انسان سخت نیست.

رنگ مو مش دودی خاکستری : من برنامه دارم می خواهم به زنبور کرمی بدهم تا ببینم چگونه او را فلج می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. فاویر، دوست سرباز قدیمی من، آنجرنگ مو است و مشغول باغبانی رنگ مو است. او را صدا می زنم: سریع بیا اینجا. من مقداری کرم خاکستری می خواهم!» موضوع را برایش توضیح می دهم. یکدفعه می فهمد و به جستجو می رود. پای کاهوها را حفر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، میان تخت های توت فرنگی می تراکراتینه مو شد.

مرزهای زنبق را بررسی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من چشمان تیزبین و هوش او را می شناسم. من به او اطمینان کامل دارم. در همین حال زمان می گذرد. “خب فاویر؟ آن کرم خاکستری کجرنگ مو است؟» “من نمی توانم یکی را پیدا کنم، قربان.” “زحمت! پس شما دیگران به کمک بیایید!


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه