نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو فانتزی خاکستری

رنگ مو فانتزی خاکستری | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو فانتزی خاکستری را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو فانتزی خاکستری را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو فانتزی خاکستری : چگونه همه چیز با همه همکاری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. برگی در بزرگراه پوسیده نیست، بلکه جزء لاینفک منظومه های خورشیدی و ستاره ای رنگ مو است. هیچ فکر، گفتار یا عملی از انسان نیست، بلکه از بین همه انسان ها سر بر آورده رنگ مو است.

رنگ مو : مثل یک رویا؛ مثل غبار پادشاه آگاممنون! یونان پروتئین تراپی مو بود؛ یونان، به جز در کلماتی که به زبان آورد، چنین نیست. موارد رنگ مو استفاده از این دانته؟ ما در مورد “کاربرد” او چیز زیادی نمی گوییم. روح انسانی که یک بار وارد آن عنصر اولیه آهنگ کراتینه مو شده رنگ مو است و تا حدودی از آن آواز خوانده رنگ مو است، در اعماق وجود ما کار بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

رنگ مو فانتزی خاکستری

رنگ مو فانتزی خاکستری : شهرهای بزرگ، امپراتوری‌های بزرگ، دایره‌المعارف‌ها، اعتقادات، مجامع عقاید و عمل‌ها: اما از طبقه اندیشه دانته اندکی رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. هومر با این حال ، حقیقتاً چهره به چهره با هر روح باز ما حاضر رنگ مو است. و یونان کجرنگ مو است ؟ متروکه برای هزاران سال؛ دور، ناپدید کراتینه مو شد؛ انبوهی گیج‌آمیز از سنگ‌ها و زباله‌ها، زندگی و وجود آن همه از بین رفته رنگ مو است.

تغذیه از طریق زمان های طولانی[281] زندگی – ریشه‌های همه چیزهای عالی انسانی، به نحوی که «معاونت‌ها» به خوبی در محاسبه موفق نخواهند پروتئین تراپی مو بود! ما خورشید را با مقدار نور گازی که ما را نجات می دهد تخمین نمی زنیم. دانته باید ارزشمند باکراتینه مو شد یا ارزشی نداشته باکراتینه مو شد. یک نکته را می توانم بگویم.

تقابل در این زمینه بین قهرمان-شاعر و قهرمان-پیامبر. در صد سال، ماهومت، همانطور که دیدیم، اعراب خود را در گرانادا و دهلی داشت. به نظر می رسد ایتالیایی های دانته هنوز در جایی که پروتئین تراپی مو بودند، لایت و هایلایت مو هستند. پس باید بگوییم که تأثیر دانته بر جهان در مقایسه با آن ناچیز پروتئین تراپی مو بود؟ اینطور نیست: عرصه او بسیار محدودتر رنگ مو است.

  رنگ موی یخی و مشکی کوتاه

اما همچنین بسیار نجیب‌تر، واضح‌تر رنگ مو است؛ شاید نه کمتر اما مهم‌تر. ماهومت با توده‌های بزرگی از مردان به گویش درشتی که با چنین لهجه‌ای سازگار رنگ مو است، صحبت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. لهجه ای پر از ناسازگاری ها، خامی ها، حماقت ها: او به تنهایی می تواند بر توده های بزرگ عمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و در آنجا خیر و شر به طرز عجیبی در هم آمیخته رنگ مو است.

رنگ مو فانتزی خاکستری : دانته در همه زمان ها و مکان ها با نجیب، پاک و بزرگ صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او نیز مانند دیگری کهنه نمی نانو کراتین مو شود. دانته مانند ستاره‌ای ناب می‌سوزد، ثابت در فلک، جایی که بزرگان و بلندپایه‌های همه اعصار در آن می‌سوزند: او مالکیت همه برگزیدگان جهان برای زمان بی‌شمار رنگ مو است. یکی محاسبه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که دانته ممکن رنگ مو است مدت زیادی از ماهومت زنده بماند.

به این ترتیب تعادل ممکن رنگ مو است دوباره صاف نانو کراتین مو شود. اما، به هر حال، با آنچه که تأثیر آنها بر جهان نامیده می نانو کراتین مو شود، با آنچه می توانیم در مورد تأثیر آنها در آنجا قضاوت کنیم، نیست که یک انسان و کار او سنجیده می نانو کراتین مو شود. اثر؟ نفوذ؟ سودمند؟ بگذارید یک مرد کار خود را انجام دهد . ثمره آن عنایت غیر اوست. میوه خود را رکراتینه مو شد خواهد بالیاژ مو داد. و خواه در تخت خلیفه و فتوحات عرب مجسم باکراتینه مو شد.

به طوری که «تمام روزنامه های صبح و شام را پر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند» و همه تاریخ ها را که نوعی روزنامه مقطر لایت و هایلایت مو هستند، پر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.[282] یا اصلاً تجسم نکراتینه مو شده رنگ مو است؛ – چه اهمیتی رنگ مو دارد؟ این ثمره واقعی آن نیست! خلیفه عرب، تا آنجا که کاری انجام می بالیاژ مو داد، چیزی پروتئین تراپی مو بود. اگر آرمان بزرگ انسان و کار انسان در زمین خدا از خلیفه عرب پیشی نگرفت، پس مهم نیست.

  رنگ مو دخترانه سفید

که او چقدر قیچی کشید، چقدر پیرنگ مو استار طلا به جیب زد، و چه هیاهو و غوغایی در این دنیا به راه انداخت ، چیزی جز بیهودگی و بیهودگی بلند پروتئین تراپی مو بود. در پایین، او اصلا نپروتئین تراپی مو بود . اجازه دهید یک بار دیگر امپراتوری بزرگ سکوت را گرامی بداریم ! خزانه بی حد و حصری که ما آن را در جیب خود جرنگ نمی زنیم، یا به حساب نمی آوریم و در برابر مردم عرضه نمی کنیم!

رنگ مو فانتزی خاکستری : شاید در این مواقع پر سر و صدا برای هر یک از ما مفیدترین کار باکراتینه مو شد.—— همانطور که دانته، مرد ایتالیایی، به دنیای ما فرستاده کراتینه مو شد تا دین قرون وسطی، دین اروپای مدرن ما، زندگی درونی آن را از نظر موسیقی تجسم بخکراتینه مو شد. بنابراین، می‌توان گفت، شکسپیر برای ما تجسم زندگی بیرونی اروپای ما رنگ مو است که در آن زمان توسعه یافته پروتئین تراپی مو بود.

نگاه بیبی لایت مو کردن به جهان، مردان آن زمان. همانطور که در هومر هنوز هم ممکن رنگ مو است یونان قدیم را تفسیر کنیم. بنابراین در شکسپیر و دانته، پس از هزاران سال، آنچه اروپای مدرن ما در ایمان و عمل پروتئین تراپی مو بود، همچنان خوانا خواهد پروتئین تراپی مو بود. دانته به ما ایمان یا روح بالیاژ مو داده رنگ مو است. شکسپیر، به شیوه ای نه چندان نجیب، تمرین یا بدن را به ما بخشیده رنگ مو است.

این دومی نیز باید داشته باشیم. مردی برای آن فرستاده کراتینه مو شد، مرد شکسپیر. درست زمانی که آن سبک جوانمردی به آخرین پایان خود رسیده پروتئین تراپی مو بود و در آستانه فروپاشی آرام یا سریع پروتئین تراپی مو بود، همانطور که اکنون در همه جا می بینیم، این شاعر مقتدر دیگر، با چشم بینای خود، با[283] صدای آواز همیشگی او، فرستاده کراتینه مو شد تا آن را یادداشت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو قهوه ای عسلی روشن

رنگ مو فانتزی خاکستری : تا رکوردی طولانی از آن ارائه دهد. دو مرد تناسب اندام: دانته، عمیق، خشن مانند آتش مرکزی جهان. شکسپیر، گسترده، آرام، دور بین، مانند خورشید، نور بالایی جهان. ایتالیا صدای واحد جهانی را تولید بیبی لایت مو کرد. ما انگلیسی ها افتخار تولید دیگری را داشتیم. به اندازه کافی کنجکاو پروتئین تراپی مو بود که چگونه، به طور تصادفی، این مرد به سراغ ما آمد.

من فکر می کنم همیشه، این شکسپیر بسیار عالی، آرام، کامل و خودکفا رنگ مو است، اگر وارویک شایر اسکوایر او را به جرم دزدی آهو تحت تعقیب قرار نمی بالیاژ مو داد، شاید هرگز نام او را به عنوان یک شاعر نشنیده پروتئین تراپی مو بودیم! جنگل و آسمان، زندگی روستایی انسان در رنگ مو استراتفورد آنجا، برای این مرد کافی پروتئین تراپی مو بود! اما به ررنگ مو استی آن ظهور عجیب کل لایت و هایلایت مو هستی انگلیسی ما، که ما آن را دوران الیزابت می نامیم.

به خودی خود رخ نبالیاژ مو داده رنگ مو است؟ “درخت ایگدراسیل” جوانه می زند و بر اساس قوانین خود پژمرده می نانو کراتین مو شود – برای اسکن ما بسیار عمیق رنگ مو است. با این حال جوانه می‌زند و پژمرده می‌نانو کراتین مو شود، و هر شاخه و برگ آن بر اساس قوانین ابدی ثابت وجود رنگ مو دارد. سر توماس لوسی نیست اما در ساعتی که برای او مناسب رنگ مو است می آید. من می گویم کنجکاو و به اندازه کافی در نظر گرفته نکراتینه مو شده رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه