نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو دودی طلایی

رنگ مو دودی طلایی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو دودی طلایی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو دودی طلایی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو دودی طلایی : با ما رفتار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “خیلی خوب!” دوروتی مشتاقانه فریاد زد. “بیایید او را انتخاب کنیم تا زمانی که فرصت داریم، قبل از اینکه مرد ستاره برگردد.” بنابراین با هم بر روی بوته بزرگ خم کراتینه مو شدند و هر یک از آنها یک دست شاهزاده خانم دوست داشتنی را گرفتند. “کشیدن!” دوروتی فریاد زد، و همانطور که آنها این کار را انجام می بالیاژ مو دادند، بانوی سلطنتی به طرف آنها خم کراتینه مو شد و ساقه ها شکستند و از پاهای او جدا کراتینه مو شدند.

رنگ مو : او اصلاً سنگین نپروتئین تراپی مو بود، بنابراین جادوگر و دوروتی موفق کراتینه مو شدند او را به آرامی روی زمین بلند کنند. موجود زیبا یک لحظه دستانش را روی چشمانش گذراند، در موهای سرگردانی که به هم ریخته پروتئین تراپی مو بود، فرو رفت و پس از نگاهی به اطراف باغ، حاضران را تعظیم مهربانی بیبی لایت مو کرد و با صدایی شیرین اما حتی لطیف گفت: “من از شما بسیار تشکر می کنم.” “ما به اعلیحضرت سلطنتی درود می فرستیم!” جادوگر گریه بیبی لایت مو کرد و زانو زد و دست او را بوسید.

رنگ مو دودی طلایی

رنگ مو دودی طلایی : درست در آن هنگام صدای شاهزاده شنیده کراتینه مو شد که آنها را به عجله دعوت می بیبی لایت مو کرد و لحظه ای بعد او به دنبال تعبالیاژ مو دادی از افراد خود به محوطه بازگشت. شاهزاده خانم بلافاصله برگشت و رو به او کراتینه مو شد و وقتی دید که او انتخاب کراتینه مو شده رنگ مو است شاهزاده ایستاد و شروع به لرزیدن بیبی لایت مو کرد. بانوی سلطنتی با وقار بسیار گفت: “آقا، شما به من ظلم کراتینه مو شدیدی بیبی لایت مو کردید، و اگر این غریبه ها به کمک من نمی آمدند.

باز هم بیشتر به من ظلم می بیبی لایت مو کردید. من تمام هفته گذشته برای چیدن آماده پروتئین تراپی مو بودم، اما به این دلیل که شما خودخواه پروتئین تراپی مو بودی و می خورنگ مو استی به حکومت غیرقانونی خود ادامه بدهی، مرا رها بیبی لایت مو کردی که در برابر بوته ام سکوت کنم.» شاهزاده با صدای آلایت و هایلایت مو هسته پاسخ بالیاژ مو داد: “من نمی دانستم که تو رسیده ای.” “ستاره سلطنتی را به من بده!” او دستور بالیاژ مو داد.

  مدل رنگ مو مش با کلاه

او به آرامی ستاره درخشان را از پیشانی خود برداشت و آن را روی پیشانی شاهزاده خانم گذاشت. سپس همه مردم به او تعظیم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و شاهزاده برگشت و به تنهایی رفت. پس از آن چه بر سر او آمد، دوستان ما هرگز نمی دانستند. مردم مانگابو اکنون خود را به صورت دسته‌ای تشکیل بالیاژ مو داده و به سمت شهر شیشه‌ای راهپیمایی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

تا حاکم جدید خود را تا کاخ او همراهی کنند و آن مراسم را به مناسبت آن روز انجام دهند. اما در حالی که افراد حاضر در صفوف روی زمین راه می رفتند، شاهزاده خانم در هوا درست بالای سر آنها راه می رفت تا نشان دهد که او موجودی برتر و والاتر از رعایایش رنگ مو است. به نظر می‌رسید هیچ‌کس به غریبه‌ها توجهی نمی‌بیبی لایت مو کرد، بنابراین دوروتی و زیب و جادوگر اجازه بالیاژ مو دادند قطار حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و سپس به تنهایی در باغ‌های سبزیجات سرگردان کراتینه مو شدند.

آنها به خود زحمت نبالیاژ مو دادند که از پل های روی جویبارها عبور کنند، اما وقتی به یک نهر رسیدند، قدم های بلندی گذاشتند و در هوا به طرف دیگر رفتند. این یک تجربه بسیار جالب برای آنها پروتئین تراپی مو بود و دوروتی گفت: “من تعجب می کنم که چرا ما می توانیم به راحتی در هوا راه برویم.” جادوگر پاسخ بالیاژ مو داد: “شاید به این دلیل رنگ مو است که ما به مرکز زمین نزدیک بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، جایی که جاذبه گرانش بسیار ناچیز رنگ مو است.

  رنگ مو مشکی صورتی

اما من متوجه کراتینه مو شده ام که بسیاری از چیزهای عجیب و غریب در کشورهای پریان اتفاق می افتد.” “این کشور پریان رنگ مو است؟” از پسر پرسید. دوروتی فوراً گفت: “البته که لایت و هایلایت مو هست.” “فقط یک کشور پریان می تواند مردم سبزیجات داشته باکراتینه مو شد، و فقط در یک کشور پریان می تواند مانند ما صحبت کنند.” زیب متفکرانه گفت: این درست رنگ مو است.

در باغ‌های سبزیجات توت‌فرنگی و خربزه و چندین میوه ناشناخته اما خوشمزه دیگر را یافتند که از دل‌شان می‌خوردند. اما بچه گربه دائماً با درخورنگ مو است شیر ​​یا گوشت آنها را اذیت می بیبی لایت مو کرد و جادوگر را نام می برد زیرا او نمی توانست با هنرهای جادویی خود یک ظرف شیر برای او بیاورد. همانطور که روی چمن نشسته پروتئین تراپی مو بودند و جیم را تماشا می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

که هنوز مشغول غذا خوردن پروتئین تراپی مو بود، یورکا گفت: “من اصلا باور نمی کنم که شما یک جادوگر باشید!” مرد کوچولو پاسخ بالیاژ مو داد: “نه، شما کاملاً درست می گویید. به معنای دقیق کلمه من یک جادوگر نیستم، بلکه فقط یک فرومایه لایت و هایلایت مو هستم.” دوروتی موافق پروتئین تراپی مو بود: «جادوگر شهر اوز همیشه یک فروتن پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. “من او را برای مدت طولانی می شناسم.” پسر گفت: “اگر اینطور رنگ مو است.

رنگ مو دودی طلایی : چگونه می تواند آن ترفند فوق العاده را با نه خوکچه کوچک انجام دهد؟” دوروتی گفت: «نمی‌دانم، اما باید متواضع پروتئین تراپی مو بوده باکراتینه مو شد.» جادوگر با تکان بالیاژ مو دادن سر به او گفت: “خیلی درست رنگ مو است.” “فریب بالیاژ مو دادن آن جادوگر زشت و شاهزاده و همچنین مردم احمق آنها ضروری پروتئین تراپی مو بود، اما من بدم نمی آید به شما که دوستان من لایت و هایلایت مو هستید بگویم که این کار فقط یک حقه پروتئین تراپی مو بود.” “اما من خوک های کوچک را با چشمان خودم دیدم!” زیب فریاد زد.

  بلوند پلاتینه مرواریدی روشن

بچه گربه خرخر بیبی لایت مو کرد: «من هم همینطور. جادوگر پاسخ بالیاژ مو داد: برای اطمینان. آنها را دیدی چون آنجا پروتئین تراپی مو بودند. الان در جیب من لایت و هایلایت مو هستند. یورکا با اشتیاق گفت: بیا خوک ها را ببینیم. مرد کوچولو با احتیاط در جیب خود احساس بیبی لایت مو کرد و خوکچه های ریز را بیرون آورد و آنها را یکی یکی روی چمن ها گذاشت و در آنجا دویدند و تیغه های لطیف را نیش زدند.

گفت: آنها هم گرسنه لایت و هایلایت مو هستند. “اوه، چه چیزهای حیله ای!” دوروتی گریه بیبی لایت مو کرد و یکی را گرفت و نوازش بیبی لایت مو کرد. “مراقب باش!” خوکچه با جیغ گفت: تو مرا می فشاری! “عزیز من!” جادوگر زمزمه بیبی لایت مو کرد و با حیرت به حیوانات خانگی خود نگاه بیبی لایت مو کرد. “آنها در واقع می توانند صحبت کنند!” “میشه یکیشونو بخورم؟” بچه گربه با صدای التماس آمیزی پرسید. “من به کراتینه مو شدت گرسنه لایت و هایلایت مو هستم.” دوروتی با سرزنش گفت: “چرا، اوریکا، چه سوال بی رحمانه ای!

رنگ مو دودی طلایی : خوردن این چیزهای کوچک عزیز وحشتناک رنگ مو است.” “باید اینطور بگم!” یکی دیگر از خوکچه ها غرغر بیبی لایت مو کرد و با ناراحتی به بچه گربه نگاه بیبی لایت مو کرد. “گربه ها چیزهای بی رحمانه ای لایت و هایلایت مو هستند.” بچه گربه در حال خمیازه بالیاژ مو دادن پاسخ بالیاژ مو داد: “من ظالم نیستم.” “من فقط گرسنه لایت و هایلایت مو هستم.” مرد کوچولو با صدایی خشن گفت: “شما نمی توانید خوکچه های من را بخورید، حتی اگر گرسنه باشید.” آنها تنها چیزهایی لایت و هایلایت مو هستند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه