↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ موی عسلی طلایی

ترکیب رنگ موی عسلی طلایی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ موی عسلی طلایی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ موی عسلی طلایی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

ترکیب رنگ موی عسلی طلایی : تپانچه وزوز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – برای مدت کوتاهی. ماشه را رها بیبی لایت مو کردی و به مرد دیگری اشاره بیبی لایت مو کردی. در آنجا سوار بر اسبی در حال تاخت در کنار هودان در تاریکی، ثال با شور و شوق درس خود را تکرار بیبی لایت مو کرد. هدان کوتاه دستور بالیاژ مو داد: «مرد دیگری را نشان دهید و او را برای یک تپانچه نزد من بفرستید. “من به دیگران نشان خواهم بالیاژ مو داد.” به سمت مردی چرخید که خیلی به سمت چپ او سوار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. قبل از اینکه او به طور کامل به آن مرد دستور دهد.

مو : ناگهان صدای رعد و برق سم اسب‌ها را در بیرون قلعه شنید. فریادهای پیروزی تمسخر آمیز شنیده می کراتینه مو شد و صدای تپش و غرش اسب ها در شب به راه افتاد تا اینکه گم کراتینه مو شد. هدان که هنوز به طرز غیرقابل بیانی خشمگین پروتئین تراپی مو بود، چوب کوچک خود را به در کوبید. او آگاهانه نگران ناراحتی‌ای که دون لوریس از رپروتئین تراپی مو بوده کراتینه مو شدن دخترش احساس می‌بیبی لایت مو کرد، نپروتئین تراپی مو بود. اما در اکثر مردان یک غریزه مخالف اجبار دختر به ازدواج برخلاف میل او وجود رنگ مو دارد.

ترکیب رنگ موی عسلی طلایی

ترکیب رنگ موی عسلی طلایی : هدان با خشم خشمگین پای تختش را تکان بالیاژ مو داد. او هجوم فریادها و ضربات شمشیر و فریاد کراتینه مو شدید و ناامیدانه فانی را در میان آنها شنید و تخته ای در اتاق مهمان – سیاه چال او جای خود را گرفت. دوباره زد. مهاجمان در حال دویدن از گوشه ای چند متر دورتر سرازیر کراتینه مو شدند. او کتک می‌خورد و قسم می‌خورد، قسم می‌خورد و در حالی که هیاهو به راه می‌افتد.

هدان در خانه اش کتک خورد. در اطراف او قلعه مانند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندوی زنبورها شروع به زمزمه بیبی لایت مو کرد. زنان فریاد می‌کشیدند یا فریاد می‌کشیدند، و مردان با عصبانیت به یکدیگر فریاد می‌زدند، و مردان رزمنده خارج از وظیفه با تأخیر به دنبال کسی می‌گشتند تا بجنگند، سلاح‌ها را پشت سر خود می‌کشیدند و نمی‌دانستند کجا دشمن پیدا کنند. برون هودان احتمالاً به اندازه هر چهار نفر سر و صدا بیبی لایت مو کرد.

  بوتاکس مو برای موهای رنگ شده

یک نفر نوری به جایی نزدیک آورد. از میان شکاف های تخته های خرد کراتینه مو شده می درخشید. او می توانست هدف گیری را ببیند. وحشیانه زد و در از هم جدا کراتینه مو شد. به بیرون افتاد و خودش را در راهروی بیرون دید که توسط افراد کاملا غریبه خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. یکی به دیگری توضیح بالیاژ مو داد: “این مهندس رنگ مو است.” وقتی با ثال سوار کراتینه مو شد او را دیدم. هدان با خونسردی گفت: من تال را می خواهم.

من یک دوجین اسب می‌خواهم، می‌خواهم مردان با من سوار آن‌ها شوند. راهش را به جلو هل بالیاژ مو داد. “از کدام راه به اصطبل؟” اما بعد برگشت و کیسه تپانچه های بیهوش کننده اش را برداشت. هوای او هدفمند و رفتارش خشمگین پروتئین تراپی مو بود. نگهبانان دون لوریس در یک چارچوب ذهنی بسیار عذرخواهی پروتئین تراپی مو بودند. لیدی فانی توسط یک گروه هجومی که بدون شک توسط لرد قک رهبری می کراتینه مو شد.

به داخل شب برده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. مدافعان قلعه از آن جلوگیری نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. بنابراین دلیل خاصی برای اطاعت از هدان وجود نداشت، اما هر دلیلی وجود داشت که به نظر می رسید کار مفیدی انجام می بالیاژ مو داد. او خود را تقریباً تحت تأثیر نگهبانان آشفته ای دید که سعی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند طوری به نظر برسند که گویی در مورد یک رابطه هدفمند لایت و هایلایت مو هستند. آنها از یک رمپ طولانی پایین رفتند و با ناراحتی یکدیگر را صدا زدند.

ترکیب رنگ موی عسلی طلایی : آنها در اطراف مکانی که دو مرد کاملاً بی حرکت روی زمین دراز کشیده پروتئین تراپی مو بودند چرخیدند. سپس فریادهایی شنیده کراتینه مو شد: “ثال! این طرف، ثال!” و هودان خود را در حیاط کوچکی با دیوارهای سنگی یافت، بدون شک در داخل یک بندر سالی. مملو از چهره های فرز و مشعل های تکان دهنده زیادی پروتئین تراپی مو بود. و ثال پروتئین تراپی مو بود که به کراتینه مو شدت رنگ پریده و ترسیده پروتئین تراپی مو بود. پشت سرش دون لوریس پروتئین تراپی مو بود، چشم‌هایش می‌سوخت و دست‌هایش تکان می‌خورد.

  رنگ موی گرم دخترانه

به معنای واقعی کلمه از خشم لال پروتئین تراپی مو بود. “دوجین مرد را انتخاب کن، ثال!” هدان را فرمان بالیاژ مو داد. “آنها را سوار اسب کنید! برای من یک اسب سامبره مو بگیرید، لعنتی! من به آنها نشان خواهم بالیاژ مو داد که چگونه از تپانچه های بیهوش کننده در حین سواری رنگ مو استفاده کنند!” تاال نفس نفس زد و لرزید: “آنها… اکثر اسب ها را همسترون آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند!” “آنهایی که مانده اند را سامبره مو بگیرید!” هدان پارس بیبی لایت مو کرد. او ناگهان از دون لوریس عصبانی کراتینه مو شد.

در اینجا یک بار دیگر رنگ مو است که تپانچه های بی حس کننده به دارث عادت می کنند! اگر می خواهید به این موضوع اعتراض کنید!” ضربان سم. ثال بر اسبی که در شعله های آتش و سردرگمی می لرزید و پرورش می یافت. اسب‌های دیگر، پرت و ترسیده، با بوی خون ریخته کراتینه مو شده در سوراخ‌های بینی‌شان، با مردانی که آنها را هدایت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، می‌جنگند و چشمانشان می‌چرخد.

ترکیب رنگ موی عسلی طلایی : تال همانطور که به او نگاه می بیبی لایت مو کرد نام هایش را صدا می بیبی لایت مو کرد. نور زیادی وجود داشت. به قول خودش مردی سوار بر اسب کراتینه مو شد. انسانها شمشیرها، نیزه ها را بر آنها می کوبند. برخی از مردان برگزیده به دلیل انتخاب خود فحاشی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. برخی به طرز غم انگیزی ناراضی به نظر می رسیدند. اما با توجه به اینکه دون لوریس در تابش خیره کننده دودی با دیوانگی به آنها خیره کراتینه مو شد، هیچ مردی نپذیرفت.

  بلوند زیتونی پلاتینه ۱۰.۷

هدان ناخوشایند از کوهی که چهار یا پنج مرد برای او نگه داشته پروتئین تراپی مو بودند بالا رفت. ثال با حس درامایی خوب مشعلی را گرفت و بالای سرش تکان بالیاژ مو داد. صدای جیرجیر بلندی شنیده کراتینه مو شد و دروازه‌ای گنانو کراتین مو شوده کراتینه مو شد و ثال با صدای بلندی از سم‌ها سوار کراتینه مو شد و دیگران به دنبال او رفتند. حالا همه جا در مورد قلعه چراغ پروتئین تراپی مو بود. در تمام طول نبردها، مردان روی سبدهای آتش روشن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

آنها را تا حدی از دیوارها پایین انداخته پروتئین تراپی مو بودند تا هر نیروی مهاجمی را که ممکن پروتئین تراپی مو بود نیت ناپسندی نسبت به سنگر داشته باکراتینه مو شد، آشکار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. برخی دیگر مشعل ها را از سنگرها تکان می بالیاژ مو دادند. ثال مشعل خود را تکان بالیاژ مو داد و به زمین اشاره بیبی لایت مو کرد. “اینجا سوار کراتینه مو شدند!” او به هدان زنگ زد. برای قلعه قک سوار می شوند! هدان با عصبانیت گفت: “آن چراغ را خاموش کن! آیا می‌خواهی تبلیغ کنی که چقدر کم بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم و داریم چه می‌کنیم.

ترکیب رنگ موی عسلی طلایی : اینجا، نزدیک سوار شو!” ثال مشعل را پایین انداخت و اسب‌ها آن را زیر پا گذاشتند و گره مردان بر آن سوار کراتینه مو شدند. تال بوم بیبی لایت مو کرد: ” چیدن باید خوب باکراتینه مو شد، اوه؟ چرا من را می خواهید؟” هدان گفت: “تو باید چیزی یاد بگیری.” “اینجا! این یک تپانچه شوکر رنگ مو است. فقط برای شلیک یک شلیک تنظیم کراتینه مو شده رنگ مو است. شما آن را با انگشت خود در امتبالیاژ مو داد این میله نگه می دارید. انگشت خود را به سمت مردی نشانه می گیرید و این ماشه را می کشید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه