نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مش پر

رنگ مو مش پر | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مش پر را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مش پر را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

21 آوریل 2024

رنگ مو مش پر : دستی را روی شانه سخنران گذاشت و گفت: “دوست من، من مرد تو لایت و هایلایت مو هستم.” ماریو کارلو دست را گرفت و با تمام قدرت تکان بالیاژ مو داد. “تو از این قدم توبه نخواهی بیبی لایت مو کرد. اما” – دوباره به طرف جمعیت برگشتم – “ما یکی دیگر می خواهیم.” جوزف کارپنتیر به آرامی برخرنگ مو است و به سمت آن دو مرد پیش رفت. رفقا، اگر من را بپذیرید من همدم شما خواهم پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : از سفری که او به نیواورلئان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، می گویم. چگونه او در آنجا وسیله ای برای اجرای سفر خود به آتاکاپاس و یارانی که قرار پروتئین تراپی مو بود او را همراهی کنند، یافته پروتئین تراپی مو بود. II. تشکیل اکسپدیشن. در سال 1795 نیواورلئان چیزی جز یک شهر بازار صرف نپروتئین تراپی مو بود. کلیسای جامع، صومعه اورسولین ها، پنج یا شش کافه و حدود صد خانه همه از آن پروتئین تراپی مو بودند.[6] باورتان می نانو کراتین مو شود، فقط دو فروشگاه خشکبار وجود داشت!

رنگ مو مش پر

رنگ مو مش پر : و اینکه اسکیف پشت سر بماند و در فرود جایی که سپس دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود، بسته بماند. سوزان با لحن همیشگی اش فریاد زد: “اما خودت را توضیح بده، بابا، ازت خواهش می کنم.” او گفت: “این چیزی رنگ مو است که من سعی می کنم انجام دهم.” “اگر در سکوت گوش کنی، تمام توضیحاتی را که میخواهی به تو خواهم بالیاژ مو داد.” در اینجا، دخترم، برای صرفه جویی در وقت، سخنان پدرم را قرض می گیرم.

  رنگ مو فانتزی برای پوست گندمی

و چه قیمت های افسانه ای مجبور کراتینه مو شدیم بپردازیم! کاغذ بیست دلاری را سنجاق می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بیچاره ها و بچه ها مجبور پروتئین تراپی مو بودند با خارهای پرتقال و آمورت [ملخ عسلی؟] جابجا شوند. یک سوزن پنجاه سنت قیمت رنگ مو دارد، جوراب های بسیار بی تفاوت پنج دلار برای هر جفت، و چیزهای دیگر بر این اساس. روی خاکریز یک گلدان کوچک از پایین ترین نوع قرار داشت.

رنگ مو مش پر : اما از آن سوراخ ناپاک و دودی قرار پروتئین تراپی مو بود یکی از بهترین ثروت ها در لوئیزیانا به دست بیاید. آنها مالک را او پیرمردی پروتئین تراپی مو بود که چهره‌ی مارپیچ، همیشه مشغول و خندان پروتئین تراپی مو بود، که هر سال سودهای هنگفتی را کنار می‌گذاشت. در امتبالیاژ مو داد دیوارهای دیوانه، چند قفسه خشن که با بطری ها و سطل های آبخوری پوشانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، گسترده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. سه تخته که روی تخته‌ها قرار گرفته پروتئین تراپی مو بودند.

پیشخوان را تشکیل می‌بالیاژ مو دادند و پر لا شیز همیشه پشت آن پروتئین تراپی مو بود. دو سه میز کوچک، همین تعبالیاژ مو داد صندلی و یک نیمکت چوبی بزرگ پروتئین تراپی مو بود. اینجا طبقه کارگر شهر جمع کراتینه مو شده رنگ مو است و اغلب در میان آنها می توان تعبالیاژ مو داد خوبی از نخبگان شهر را یافت. زیرا شراب و آبجوی کاباره قدیمی معروف پروتئین تراپی مو بودند و می‌توان مطمئن پروتئین تراپی مو بود که وارد آنجا می‌کراتینه مو شد تا همه اخباری که گفته می‌کراتینه مو شد و بحث می‌کراتینه مو شد شنید.

  طرز رنگ كردن مو با حنا

در روز مکان ساکت پروتئین تراپی مو بود، اما با غروب همه‌جانبه کراتینه مو شد. پر لا شیز، با خوشحالی، سر خود را از دست نبالیاژ مو داد. او ابزاری یافت تا همه را راضی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، نزاع ها را بدون تماس با پلیس حل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، از شر مستها خلاص نانو کراتین مو شود، و بزهکاران را پرداخت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پدرم این مکان را می‌شناخت و وقتی به نیواورلئان می‌رفت هرگز از آن بازدید نبیبی لایت مو کرد. بیچاره پدر عزیز! او به اندازه سفر بیبی لایت مو کردن عاشق صحبت بیبی لایت مو کردن پروتئین تراپی مو بود.

پر لا شیز با او آشنا پروتئین تراپی مو بود. یک روز عصر، بابا وارد کراتینه مو شد، پشت یکی از میزهای کوچک نشست و از پر لا شیز خورنگ مو است که یک بطری از بهترین شراب خود را بیاورد. محل قبلاً پر از مردم پروتئین تراپی مو بود که مشروب می‌نوشیدند، صحبت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و آواز می‌خواندند. مرد جوانی بیست و شش یا بیست و هفت ساله تقریباً با ترس وارد کراتینه مو شد و پشت میزی که پدرم پروتئین تراپی مو بود نشست.

رنگ مو مش پر : زیرا دید که همه جاهای دیگر اشغال کراتینه مو شده رنگ مو است – و یک بطری نصف سیب سفارش بالیاژ مو داد. او یک باغبان نورمن پروتئین تراپی مو بود. پدرم او را از روی چشم می شناخت. او چندین بار بدون اینکه با او صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند او را اینجا ملاقات بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. دهقان را فورا شناختی. و با این حال آررنگ مو استگی نفیس، لطافت صورتش، او را از هم نوعانش متمایز می بیبی لایت مو کرد. جوزف کارپنتیر لباس پوشیده پروتئین تراپی مو بود.

  ترکیب رنگ مو بلوند رزگلد

در یک کت پشمی خاکستری بسیار معمولی. اما پیراهن درشتش خیلی سفید پروتئین تراپی مو بود و موهایش وقتی کلاه لبه پهنش را برمی داشت، به خوبی شانه کراتینه مو شده و براق پروتئین تراپی مو بود. هنگامی که کارپنتیر در حال باز بیبی لایت مو کردن بطری خود پروتئین تراپی مو بود، یک نفر دیگر وارد کاباره کراتینه مو شد . این مردی سی یا سی و پنج ساله پروتئین تراپی مو بود، با ویژگی های قوی و هیکل هرکول. حالتی از صراحت و شادابی چهره آفتاب سوخته او را فراگرفت.

جوراب شلواری نخی که داخل یک جفت چکمه کثیف فرو کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و مقداری از همان چیزها لباس او را تشکیل می بالیاژ مو داد. واروس او، باز کراتینه مو شده، سینه اش را قهوه ای و پرمو نشان می بالیاژ مو داد. و یک کلاه وحشتناک با موهای بلند پوشیده کراتینه مو شده، بدون پنهان بیبی لایت مو کردن، انبوهی از قفل های قرمز که یک شانه هرگز از آنها رد نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. تازیانه بلندی که دسته آن را در دست داشت دور بازوی چپش پیچیده پروتئین تراپی مو بود.

به سمت پیشخوان رفت و یک لیوان براندی خورنگ مو است. او یک درایمن به نام جان گوردون – یک ایرلندی پروتئین تراپی مو بود. اما عجیب، جان گوردون، لیوان در دست، مشروب ننوشید. نجار، با انگشتان دور گردن بطری، نتوانست آب سیب خود را بریزد. و خود پدرم که چشمانش به قسمت دیگری از اتاق جلب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، شراب خود را فراموش بیبی لایت مو کرد. همه به فردی نگاه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که در وسط محل به ژست و ژست می‌پرداخت و باعث سرگرمی همگان کراتینه مو شد.

  رنگ مو مشکی طلایی

رنگ مو مش پر : پدرم در نگاه اول او را شناخت. او یک ایتالیایی در حدود سن گوردون پروتئین تراپی مو بود. کوتاه، ضخیم، قدرتمند، خشن، با گردن گاو نر و موهایی به سیاهی آبنوس. او به سرعت، با حرکات قوی، با ترکیبی تقریبا نامفهوم از اسپانیایی، انگلیسی، فرانسوی و ایتالیایی، درنگ مو استان یک مهمانی شکار را که پنج سال قبل ساخته پروتئین تراپی مو بود، تعریف می بیبی لایت مو کرد. این ماریو کارلو پروتئین تراپی مو بود. او که متولد ناپل پروتئین تراپی مو بود.

چندین سال به عنوان آهنگر در مزرعه یکی از همسایگان ما کار می بیبی لایت مو کرد. پدر اغلب از او درباره این شکار صحبت می بیبی لایت مو کرد، زیرا هیچ چیز سرگرم کننده تر از گوش بالیاژ مو دادن به کارلو نپروتئین تراپی مو بود. شش مرد جوان با کارلو به عنوان ملوان و آشپز، برای یک سفر دو ماهه به کشور آتاکاپاها رفته پروتئین تراپی مو بودند. ایتالیایی در پایان گفت: «بله، بازی هرگز ما را ناکام نمی گذاشت.

رنگ مو مش پر : اما عالی ترین چیز سرزمین غنی پروتئین تراپی مو بود. آه! باید آن را دید تا باورش بیبی لایت مو کرد. دشت‌ها و جنگل‌های پر از حیوانات، دریاچه‌ها و دریاچه‌های پر از ماهی، آه، ثروت آنجرنگ مو است، پنج سال رنگ مو است که رویا می‌بینم، کار می‌کنم، فقط با یک هدف؛ و امروز به پایان رسیده رنگ مو است. آماده لایت و هایلایت مو هستم که برو من فقط دو همراه می‌خواهم که در این سفر طولانی به من کمک کنند و آنهایی که برای جستجوی آنها آمده‌ام اینجا.» جان گوردون جلو رفت.

  رنگ مو ابی نفتی

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱