↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو زنانه نفیس

رنگ مو زنانه نفیس | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو زنانه نفیس را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو زنانه نفیس را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

16 آوریل 2024

رنگ مو زنانه نفیس : در حال حاضر او عکس‌ها را با بزرگ‌تر بررسی می‌بیبی لایت مو کرد تا نشانه‌ای از ساختار در یکی از کهکشان‌های در نظر گرفته نانو کراتین مو شود. یکی شواهدی از ستارگان فوق غول پیکر را نشان بالیاژ مو داد – که ثابت بیبی لایت مو کرد نزدیکترین آنهرنگ مو است. او را برای آن هدف گرفت. او کشتی را به درایو فرستنده پرتاب بیبی لایت مو کرد.

مو : او به او گفت: “عزیز من، تو این کار را بیبی لایت مو کردی! یک مخزن سوخت کوچک با گالن در آن و یک کاتالیزور کامل. به اندازه آن، یکی از تیرهای آنها از موتوری رنگ مو استفاده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که به اندازه کافی برای پنجاه کشتی مانند این باکراتینه مو شد!” با چنگ زدن در هر فرافکنی، راهی موتورخانه کراتینه مو شد. دونا دنبال بیبی لایت مو کرد. او با بی ثباتی گفت: “خوشحالم، کیم.

رنگ مو زنانه نفیس

رنگ مو زنانه نفیس : این کیست که صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ آیا من مرده ام؟ آیا این هادس رنگ مو است؟” کیم به او زنگ زد: “تو هنوز نمرده ای.” “یک دقیقه دیگر به شما می گویم که آیا می شوید.” هیچ چراغ اضطراری در کشتی وجود نداشت، اما لباس دونا لزوماً مجهز پروتئین تراپی مو بود. او چراغ ها را روشن بیبی لایت مو کرد و کیم به دو شی که آورده پروتئین تراپی مو بود نگاه بیبی لایت مو کرد.

که توانستم کار مهمی انجام دهم. تو همیشه همه کارها را انجام می دهی.” او گفت: “لعنتی که انجام می دهم.” “اما به هر حال…” او روی تانک کار می بیبی لایت مو کرد. او آن را با یک مشعل اتمی کوچک قطع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و البته خط سوخت قطع کراتینه مو شده به خودی خود بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او آن را به خط سوخت متصل بیبی لایت مو کرد و مشتاقانه منتظر پروتئین تراپی مو بود تا مایع سنگین و چسبناک به کاتالیزور و سپس موتورها برسد.

  رنگ مو یخی کوتاه

دونا امیدوارانه پرسید. “ما به مدت پنج دقیقه در فرستنده درایو پروتئین تراپی مو بودیم، به یک حدس. می دانید این به چه معنرنگ مو است!” نفسش حبس کراتینه مو شد. ” کیم! ما گم کراتینه مو شدیم!” او با عصبانیت گفت: «این که بگوییم ما گم کراتینه مو شده‌ایم، شاهکاری رنگ مو است. “با سرعت فرستنده می‌توانیم از کهکشان اول در ده هزارم ثانیه عبور کنیم. این یعنی تقریباً صد هزار سال نوری در ده هزارم ثانیه. و ما سیصد ثانیه یا نزدیک به آن سفر بیبی لایت مو کردیم.

شانس ما برای یافتن راه بازگشت؟ “اوه، کیم!” او به آرامی گریه بیبی لایت مو کرد “این غیر قابل تصور رنگ مو است!” مترها را تماشا بیبی لایت مو کرد. ناگهان موتورها گرفتار کراتینه مو شدند. برای کسری از ثانیه آنها نامنظم دویدند. بعد همه چیز عادی پروتئین تراپی مو بود نور پروتئین تراپی مو بود. وزن وجود داشت. غرش خشمگین از جلو آمد. “اگر این هادس رنگ مو است-” به اتاق کنترل رفتند. شهردار روی زمین نشست و با ناباوری به او خیره کراتینه مو شد. وقتی وارد کراتینه مو شدند.

رنگ مو زنانه نفیس : پوزخندی زد. “من در هوا شناور پروتئین تراپی مو بودم و چیزی نمی دیدم، و بعد چراغ ها روشن کراتینه مو شدند و زمین به من ضربه زد! چه اتفاقی افتاده و ما کجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم؟” کیم به سمت تخته ابزار رفت و بخاری‌ها را وصل بیبی لایت مو کرد – که از قبل دریچه‌های دید شروع به یخ زدگی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند – و تصفیه‌کننده هوا و سایر دستگاه‌های معمولی یک سفینه فضایی. کیم گفت: «آنچه اتفاق افتاد به اندازه کافی ساده رنگ مو است.

آخرین اتم نیرو در کشتی اینجا ما را به محرک میدان فرستنده پرتاب بیبی لایت مو کرد. “بنابراین ما شروع به حرکت بیبی لایت مو کردیم! یک رله وجود رنگ مو دارد که باید ما را متوقف می بیبی لایت مو کرد، اما نیروی کافی برای کار با آن باقی نمانده پروتئین تراپی مو بود. بنابراین ما احتمالاً پنج دقیقه با فرستنده درایو سفر بیبی لایت مو کردیم.” “ما راه زیادی رفتیم، نه؟” گفت: شهردار، راحت. کیم با ناراحتی گفت: “ما انجام بالیاژ مو دادیم.” “تا آدس از خورشید آن نود میلیون مایل – هشت دقیقه نوری رنگ مو است.

  رنگ مو نسکافه ای عسلی کاراملی

دقیقه ها، به یاد داشته باشید! کهکشان اول صد هزار سال نوری وسعت رنگ مو دارد. نور صد هزار سال سفر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و هر هشت دقیقه نود میلیون مایل را طی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا از آن عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. رنگ مو استارشاین صد هزار سال نوری را در ده هزارم ثانیه طی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در یک ثانیه – یک میلیارد سال نوری. قوی ترین تلسکوپ در کهکشان نمی تواند نور را از این فاصله دور جمع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما ما حداقل رفتیم.

سیصد برابر دورتر سیصد میلیارد سال نوری، به اضافه یا منهای سی میلیارد سال دیگر! ما از دورترین فاصله‌ای که انسان‌ها تا به حال دیده‌اند، رفتیم و فراتر از دورترین چیزی که انسان‌ها تا به حال به آن فکر بیبی لایت مو کرده‌اند، ادامه بالیاژ مو دادیم! “نور جهان‌های جزیره‌ای که می‌توانیم از طریق پورت‌ها ببینیم، از زمان شروع زمان تاکنون هرگز به اولین کهکشان نرسیده رنگ مو است. زمان نداشته رنگ مو است!

ما نه تنها فراتر از محدودیت‌هایی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که انسان‌ها حدس زده‌اند، بلکه فراتر از آنها بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. وحشیانه ترین تصور!” شهردار به او پلک زد. سپس بلند کراتینه مو شد و درگاه های بینایی را زیر نظر گرفت. درخشندگی های کم نور و از راه دور قابل مشاهده پروتئین تراپی مو بودند که هر کدام یک کهکشان از هزار میلیون خورشید پروتئین تراپی مو بودند! “هه!” شهردار غرغر بیبی لایت مو کرد و گفت: “خیلی نمی توان به آن نگاه بیبی لایت مو کرد!

  رنگ مو هلویی قرمز

رنگ مو زنانه نفیس : حالا چی؟” کیم دست هایش را دراز بیبی لایت مو کرد و به دونا نگاه بیبی لایت مو کرد. او گفت: “چرخش و تلاش برای بازگشت، مانند شروع از یک دانه شن جداگانه در یک بیابان و پرواز هزاران مایل و سپس تلاش برای پرواز دوباره به آن دانه شن رنگ مو است. اینگونه رنگ مو است که اولین گلکسی آماده می نانو کراتین مو شود.” دونا نفس عمیقی کشید. “تو راهی پیدا خواهی بیبی لایت مو کرد، کیم! و – به هر حال -” با لرزش به او لبخند زد.

چه آنها انسان دیگری را دیدند یا نه، او آماده پروتئین تراپی مو بود آنچه را که آمده پروتئین تراپی مو بود، با او ببرد. احتمال گم کراتینه مو شدن در میان جهان‌های جزیره‌ای غیرقابل شمارش کیهان برای هر دوی آنها از ابتدای رنگ مو استفاده از شناخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود . کیم به او گفت: “ما چند عکس می گیریم، و سپس روی یک سیاره می نشینیم و چیزها را کشف می کنیم.

او با در نظر گرفتن موقعیت کنونی رنگ مو استارشاین ، با توجه به مسیر رنگ مو استارشاین، شروع به ساختن نقشه ای از تمام جهان های جزیره بیبی لایت مو کرد . در پرش‌های نسبتاً کوتاه درون یک کهکشان، و به‌ویژه پرش‌های تنها چند سال نوری، او به سادگی می‌توانست کشتی را بچرخاند و به موقعیت اصلی خود بسیار نزدیک نانو کراتین مو شود – به هر حال خط آن. اما او نمی‌دانست که در چند میلیارد سال نوری چقدر پیش رفته رنگ مو است و می‌دانست.

رنگ مو زنانه نفیس : که خطای یک صدم ثانیه قوس به میلیون‌ها سال نوری در فاصله کهکشان اول می‌رسد. موقعیت کهکشان ها در مورد اول فقط در شعاع چیزی حدود دو میلیون سال نوری ترسیم کراتینه مو شده رنگ مو است. حتی در آن هرگز نقطه ای وجود نداشت! در هزار و پانصد هزار برابر آن فاصله، او به طور تصادفی به منطقه کوچک نقشه برداری کراتینه مو شده برخورد نمی بیبی لایت مو کرد. دست به کار کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه