نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

نمونه سوالات رنگ موی زنانه

نمونه سوالات رنگ موی زنانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت نمونه سوالات رنگ موی زنانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با نمونه سوالات رنگ موی زنانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

نمونه سوالات رنگ موی زنانه : شما حتی تلگراف من را به رئیس جمهور ویلسون چاپ نبیبی لایت مو کردید. اما شما پاسخ فرماندار به آن را چاپ کنید.» “خب، اکنون، ما نمی خواهیم این سوال را بیشتر از این مطرح کنیم.

رنگ مو : که صبح روز سه‌شنبه حمله وحشیانه‌ای توسط فرماندار آمونز علیه من منتشر بیبی لایت مو کرد و از انتشار کلمه‌ای از آنچه در پاسخ ارائه بیبی لایت مو کردم خودداری بیبی لایت مو کرد. با این وجود، صبح روز دوشنبه «نیوز» سرمقاله ای دو ستونی با عنوان «به میهن پرستان کلرادو» منتشر بیبی لایت مو کرد. «اخبار» می‌گوید: «در کل قطعنامه حتی یک کلمه درباره میانجی‌گری وجود نرنگ مو دارد.

نمونه سوالات رنگ موی زنانه

نمونه سوالات رنگ موی زنانه : اما در این لحظه صاحب روزنامه، به من گفته کراتینه مو شد، نوعی دعوای شخصی با اپراتورهای زغال سنگ داشته رنگ مو است. به هر حال، او مسئول یک روزنامه نگار جوان شیکاگو، Wm. ال چنری با دستور انتشار حقیقت. این که «اخبار» شخصاً به نفع من نپروتئین تراپی مو بود، به وضوح از این واقعیت مشخص می‌نانو کراتین مو شود.

کمیته هیچ اختیاری برای میانجیگری نرنگ مو دارد. آنها ممکن رنگ مو است تحقیق کنند، بررسی کنند و گزارش دهند و بس.» و در جای دیگر سرمقاله می گوید: «کمیته میانجیگری پیش بینی نکراتینه مو شده رنگ مو است. و هیچ کدام منصوب نکراتینه مو شده رنگ مو است. به ضعف غیر قابل بیان چنین رفتاری فکر کنید! به حماقتش فکر کن!» در شهر دنور در مورد موضوع تلگرام فرماندار چنین پروتئین تراپی مو بود.

و کشور در مورد این جنجال چه شنید؟ یک کلمه نیست! آسوشیتدپرس همه حقایق را داشت. به دفتر «اخبار» آمد و هر آنچه «اخبار» داشت به دست آورد. و حتی یک کلمه هم ارسال نبیبی لایت مو کرد! برعکس، آسوشیتدپرس تمام تلاش خود را بیبی لایت مو کرد تا کشور را متقاعد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که رئیس جمهور از پاسخ آمونز خشنود رنگ مو است. موارد زیر را ارسال بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو پوست پیازی روشن

رئیس جمهور ویلسون پس از دریافت پاسخ فرماندار آمونز در اواخر امشب، از این وضعیت ابراز خرسندی بیبی لایت مو کرد. مقامات در تماس نزدیک با رئیس جمهور گفتند که ویلسون از کاری که پس از اطلاع فرماندار آمونز از کار مجلس قانونگذاری کلرادو به او انجام کراتینه مو شد بسیار خرسند پروتئین تراپی مو بود و امیدوار پروتئین تراپی مو بود که ایالت کنترل اوضاع را در دست بگیرد. در آینده نزدیک، بنابراین نیروهای فدرال ممکن رنگ مو است خارج شوند.

این که این یک اختراع آسوشیتدپرس پروتئین تراپی مو بود که برای کمک به فرماندار فقیر ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، صبح روز بعد توسط “نیوز” مشخص کراتینه مو شد که خبرنگار خودش مطالب زیر را ارسال بیبی لایت مو کرد: واشنگتن، 17 مه. – در کاخ سفید اعلام کراتینه مو شد که چیزی ارائه نکراتینه مو شده رنگ مو است که بیانیه چاپ کراتینه مو شده در برخی از روزنامه های صبح را توجیه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که رئیس جمهور از تلگراف دریافتی دیروز از فرماندار آمونز کاملا راضی رنگ مو است.

نمونه سوالات رنگ موی زنانه : در این زمان به طور کامل در مورد وضعیت فکر می بیبی لایت مو کردم و مصمم پروتئین تراپی مو بودم که کشور باید به نحوی حقیقت را بشنود. من دفاتر روزنامه های دنور را محاصره بیبی لایت مو کردم. در نتیجه «دنور پست»، بعد از ظهر دوشنبه، در صفحه اول خود، با عنوانی با حروف قرمز بزرگ، مصاحبه ای با فرماندار آمونز منتشر بیبی لایت مو کرد، که در آن آن فرد شایسته من را به عنوان یک «بازپرس دوره گرد» و همچنین به عنوان یک «بازپرس دوره گرد» محکوم بیبی لایت مو کرد.

ناسازگار.» دفاعیات فرماندار در مورد موضوع مورد بحث این پروتئین تراپی مو بود: در رابطه با اعلام سینکلر مبنی بر اینکه کلمه «میانجی گری» در قطعنامه تعیین کمیته ای برای بررسی اعتصاب وجود نرنگ مو دارد، آمونز توضیح بالیاژ مو داد: “احتمالاً آن کلمه خاص به میان نیامده رنگ مو است، اما خواندن قطعنامه نشان می دهد که به کمیته قانونگذاری قدرت “برای کمک به حل و فصل اعتصاب” می دهد. اگر این میانجیگری نیست.

  رنگ مو فندقی روشن 8.734

می‌خواهم معنای واقعی کلمه را بدانم.» وقتی آن مصاحبه را خواندم احساس بدی داشتم. من فکر بیبی لایت مو کردم که فرماندار باید حتماً من را “رنگ مو دارد”! با دلی در حال غرق رفتم و یک نسخه از مجله مجلس را تهیه بیبی لایت مو کردم تا ببینم آیا احتمالاً می‌توانم عبارتی مانند «کمک به حل و فصل اعتصاب» را نادیده بگیرم. سه صفحه لایحه و یک صفحه اصلاحیه را خط به خط خواندم. و ببینید.

چنین عبارتی وجود نداشت: “برای کمک به حل و فصل اعتصاب.” هیچ چیز به هیچ وجه از راه دور آن را نشان نمی بالیاژ مو داد! در مقابل، بیان صریح اهداف کمیته « بررسی کلی همه موضوعات مرتبط با اعتصاب مذکور» وجود داشت. که قوانین اصلاحی ممکن رنگ مو است در مجمع عمومی بعدی وضع نانو کراتین مو شود که از تکرار شورش و اختلال عمومی جلوگیری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

فرماندار باز هم دروغ گفته پروتئین تراپی مو بود! پس من نامه ای به فرماندار نوشتم. گفتم: شما به این موضوع تکیه بیبی لایت مو کرده اید که مرد خیابانی به جلد مجله مجلس دسترسی نرنگ مو دارد و اظهارات شما را در چهره آنها می پذیرد. این، البته، من را در یک نقطه ضعف بی رحمانه قرار می دهد، زیرا شما یک مقام برجسته لایت و هایلایت مو هستید و من فقط یک “بازپرس دوره گرد” لایت و هایلایت مو هستم.

نمونه سوالات رنگ موی زنانه : اما پیشنهاد می‌کنم در صورت امکان، شما را مجبور به مواجهه با این موضوع کنم. من دو دوست را به عنوان کمیته ای که به نمایندگی از من برای حل این سوال مطرح می نانو کراتین مو شود نام می برم. از شما تقاضا دارم دو دوست را نام ببرید. از شما تقاضا دارم در اقدام مورد بحث کلمه میانجی گری یا عبارت کمک به تسویه اعتصاب را به ایشان متذکر شوید.

سپس دو دوست شما آن را برای دو دوست من می آورند که با دیدن عبارت چاپ کراتینه مو شده در مجله خانه، مجبور می شوند به اشتباه من اعتراف کنند. شما به این دلیل که من در امور مردم کلرادو دخالت می کنم، به حضور من در ایالت اعتراض بیبی لایت مو کرده اید. خیلی خوب، قربان، من بدین وسیله به شما یک راه ساده برای خلاصی از وضعیت حضورم پیشنهاد می کنم.

  رنگ موی زنانه جدید

موافقت می کنم که اگر دو دوست شما بتوانند کلمه یا عبارت مورد نظر را به دو دوست من تذکر دهند، من ظرف بیست و چهار ساعت از مرزهای کشور شما خارج خواهم کراتینه مو شد و هرگز به آن بازنخواهم گشت. پس از پذیرش این پیشنهاد، من دو دوستم را نام می برم. این نامه دوشنبه شب برای فرماندار پست کراتینه مو شد. همچنین نسخه هایی برای روزنامه ها پست کراتینه مو شد.

در ساعت ده صبح سه‌شنبه، در حالی که مقاله‌ام را برای «توسل به عقل» دیکته می‌بیبی لایت مو کردم، با آقای FG Bonfils، سردبیر و یکی از صاحبان «دنور پست» تماس گرفتم. گفتگوی زیر رخ بالیاژ مو داد: «صبح بخیر، آقای بونفیس. این آپتون سینکلر رنگ مو است. آیا کپی نامه ای را که دیشب برای فرماندار آمونز پست بیبی لایت مو کردم، دریافت بیبی لایت مو کردید؟» “من بیبی لایت مو کردم.” «می‌توانم بپرسم آیا قصد انتشار آن را دارید؟» “نمیدونم.” «می‌توانم بپرسم دلیل شما برای امتناع چیست؟» ما فکر می کنیم دلیل آن این رنگ مو است که همه چیز به اندازه کافی تحریک کراتینه مو شده رنگ مو است.

نمونه سوالات رنگ موی زنانه : مردم این شهر خواهان صلح لایت و هایلایت مو هستند.» “به نظر شما این روزنامه نگاری منصفانه رنگ مو است؟” حالا، گوش کن، پسرم، سعی نکن با من بحث کنی. شما فضای زیادی برای انتشار ایده های خود در روزنامه ما دارید.» شما کاملا در اشتباه لایت و هایلایت مو هستید، آقای بونفیس. شما حتی یک سخنرانی را که من در این شهر انجام بالیاژ مو داده ام گزارش نبیبی لایت مو کرده اید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه