↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مرواریدی دوماسی

رنگ مرواریدی دوماسی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مرواریدی دوماسی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مرواریدی دوماسی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مرواریدی دوماسی : تمام جادوهای خود را فراموش بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.” قو الماسی با تمسخر گفت: “خیلی خوب.” “خوشحالم که میبینم شکست خوردی. مجازاتت تازه شروع کراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ مو : زیرا آب مانند کریستال شفاف پروتئین تراپی مو بود و از میان آن می گذرند. می تواند حتی کرانه دورتر دریاچه را تشخیص دهد. لیدی اورکس گفت: «فلت هدها هنوز اینجا نیستند. آنها به زودی خواهند آمد، اما تا زمانی که تمام این گنبد زیر سطح آب قرار نگیرد.» آیا گنبد نشت نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ دوروتی با نگرانی پرسید. “نه، در واقع.” “آیا این جزیره قبلاً غرق کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود؟” “اوه، بله؛ در چندین مورد.

رنگ مرواریدی دوماسی

رنگ مرواریدی دوماسی : اما کو-ای-اوه اهمیتی نمی دهد که اغلب این کار را انجام دهد، زیرا کار سختی برای کار بیبی لایت مو کردن با ماشین آلات نیاز رنگ مو دارد. گنبد طوری ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که جزیره ناپدید نانو کراتین مو شود. فکر می کنم. او ادامه بالیاژ مو داد، “که ملکه ما می‌ترسد که فلت‌هدها به جزیره حمله کنند و سعی کنند شیشه گنبد را بشکنند.” دوروتی گفت: “خب، اگر ما زیر آب باشیم.

آنها نمی توانند با ما بجنگند و ما نمی توانیم با آنها بجنگیم.” اوزما با جدیت گفت: “اما آنها می توانند ماهی ها را بکشند.” لیدی اورکس مدعی کراتینه مو شد: «ما راه‌هایی برای مبارزه داریم، حتی اگر جزیره ما زیر آب رنگ مو است». “من نمی توانم همه رازهایمان را به شما بگویم، اما این جزیره پر از شگفتی رنگ مو است. همچنین جادوی ملکه ما شگفت انگیز رنگ مو است.” “آیا او همه چیز را از سه آدپت در جادوگری که اکنون ماهی لایت و هایلایت مو هستند.

دزدیده رنگ مو است؟” او دانش و ابزار جادویی را دزدید، اما از آن‌ها همان‌طوری رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد که سه آدپت هرگز انجام نمی‌بالیاژ مو دادند.» در این زمان بالای گنبد کاملاً زیر آب پروتئین تراپی مو بود و ناگهان جزیره از غرق کراتینه مو شدن بازماند و ساکن کراتینه مو شد. “دیدن!” بانو اورکس با اشاره به ساحل فریاد زد. “فلت هدها آمده اند.” روی ساحل که حالا خیلی بالای سرشان پروتئین تراپی مو بود، انبوهی از چهره های تاریک دیده می کراتینه مو شد.

  انواع رنگ موی عروسکی

لیدی اورکس با صدایی که به هیجان او خیانت می بیبی لایت مو کرد ادامه بالیاژ مو داد: “حالا ببینیم کو-ای-اوه برای مخالفت با آنها چه خواهد بیبی لایت مو کرد.” ، از میان ردیف درختان نخل، به ساحل دریاچه رسیده پروتئین تراپی مو بودند، درست زمانی که بالای گنبد جزیره در زیر سطح ناپدید کراتینه مو شد. آب اکنون از ساحل به ساحل می‌رفت، اما از میان آب زلال، گنبد هنوز نمایان پروتئین تراپی مو بود.

خانه‌های اسکیزرز از لابه‌لای شیشه‌های شیشه‌ای به‌طور تاریک دیده می‌کراتینه مو شد. “خوب!” سودیک، که همه پیروانش را مسلح بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و دو ظرف مسی با خود آورده پروتئین تراپی مو بود، با احتیاط روی زمین در کنارش گذاشت، فریاد زد. «اگر کو-ای-اوه بخواهد به جای مخفی کراتینه مو شدن مبارزه با کار ما آسان خواهد پروتئین تراپی مو بود، زیرا در یکی از این ظروف مسی سم کافی برای کشتن هر ماهی در دریاچه دارم.” یکی از افسران ارکراتینه مو شد توصیه بیبی لایت مو کرد: “پس تا زمانی که وقت داریم.

آنها را بکشید و دوباره می توانیم به خانه برگردیم.” Su-dic مخالفت بیبی لایت مو کرد: “هنوز نه.” ملکه اسکیزرها از من سرپیچی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است و من می خواهم او را به قدرت خود درآورم و جادویش را از بین ببرم. او همسر بیچاره ام را به یک خوک طلایی تبدیل بیبی لایت مو کرد و من باید انتقام آن را بگیرم. ” “مراقب باش!” ناگهان افسران با اشاره به دریاچه فریاد زدند. “چیزی قرار رنگ مو است بیفتد.” از گنبد غوطه ور دری باز کراتینه مو شد و چیزی سیاه به سرعت به داخل آب شلیک بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو دودی روی موی مشکی بدون دکلره

در فوراً پشت آن بسته کراتینه مو شد و جسم تیره راه خود را از میان آب باز بیبی لایت مو کرد، بدون اینکه به سطح برود، مستقیماً به سمت محلی که فلت هدها ایستاده پروتئین تراپی مو بودند. “اون چیه؟” دوروتی از لیدی اورکس پرسید. پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: “این یکی از زیردریایی های ملکه رنگ مو است.” “همه آن محصور رنگ مو است و می تواند زیر آب حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. کو-ای-اوه چندین تا از این قایق ها رنگ مو دارد که در اتاق های کوچک زیرزمین زیر دهکده ما نگهداری می شوند.

وقتی جزیره زیر آب می رود، ملکه از این قایق ها رنگ مو استفاده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. قایق ها برای رسیدن به ساحل، و من معتقدم که او اکنون قصد رنگ مو دارد با آنها با مبارزه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. نمی‌دانستند، بنابراین با تعجب تماشای قایق زیر آب به آنها را داشتند. هنگامی که کاملاً نزدیک ساحل پروتئین تراپی مو بود، به سطح آمد و قسمت بالایی از هم جدا کراتینه مو شد و به عقب افتاد و یک قایق پر از اسکیزرهای مسلح را آشکار بیبی لایت مو کرد. در رأس آن ملکه ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مرواریدی دوماسی : که در کمان ایستاده پروتئین تراپی مو بود و در یک دستش حلقه ای از طناب جادویی که مانند نقره می درخشید، گرفته پروتئین تراپی مو بود. قایق متوقف کراتینه مو شد و کو-ای-او بازویش را عقب کشید تا طناب نقره ای را به سمت سودیک که حالا فقط چند قدمی او پروتئین تراپی مو بود پرتاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما رهبر حیله گر به سرعت متوجه خطر خود کراتینه مو شد و قبل از اینکه ملکه بتواند طناب را پرتاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

یکی از ظروف مسی را گرفت و محتویات آن را به صورت او پرتاب بیبی لایت مو کرد! فصل 11 فتح اسکیزرها ملکه کو-ای-او طناب را رها بیبی لایت مو کرد، تکان خورد و با سر به آب افتاد و زیر سطح فرو رفت، در حالی که در زیردریایی آنقدر گیج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که نمی توانستند به او کمک کنید و فقط به امواج آبی که در آن ناپدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود خیره کراتینه مو شد. لحظه ای بعد یک قو سفید زیبا به سطح زمین برخرنگ مو است.

  رنگ مو تیره زنانه

این قو اندازه بزرگی داشت، شکل بسیار زیبایی داشت، و در سراسر پرهای سفیدش الماس‌های ریز پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده پروتئین تراپی مو بود، چنان ضخیم که با تابش اشعه‌های خورشید صبح بر روی آن‌ها، تمام بدن قو مانند یک الماس درخشان می‌درخشید. سر قو الماسی یک اسکناس از طلای جلا داشت و چشمانش دو آمتیست درخشان پروتئین تراپی مو بود. “هورا!” سو-دیک فریاد زد و با شادی بدی بالا و پایین می رقصید.

همسر بیچاره من، رورا، بالاخره انتقام گرفت. دیگر جادو نکن و تو به اندازه خوکی که از همسرم ساختی ناتوانی!» “شرور! رذل!” قو الماس را غر زد. “تو به خاطر این مجازات خواهی کراتینه مو شد. آه، چه احمقی پروتئین تراپی مو بودم که اجازه بالیاژ مو دادم مرا طلسم کنی!” “تو احمقی پروتئین تراپی مو بودی و احمقی!” سودیک خندید و از خوشحالی دیوانه وار رقصید.

رنگ مرواریدی دوماسی : و سپس با بی احتیاطی با پاشنه خود به ظرف مسی دیگر سر زد و محتویات آن روی ماسه ها ریخت و تا آخرین قطره گم کراتینه مو شد. Su-dic کوتاه ایستاد و با قیافه ای غمگین به کشتی واژگون کراتینه مو شده نگاه بیبی لایت مو کرد. “این خیلی بد رنگ مو است – خیلی بد!” با ناراحتی فریاد زد. “من تمام سمی را که برای کشتن ماهی ها با آن داشتم از دست بالیاژ مو داده ام و دیگر نمی توانم بسازم زیرا فقط همسرم راز آن را می دانست و او اکنون یک خوک احمق رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه