نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ موی بژ عروسکی

مدل رنگ موی بژ عروسکی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ موی بژ عروسکی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ موی بژ عروسکی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل رنگ موی بژ عروسکی : اما به اندازه کافی سنگین تر از هوا پروتئین تراپی مو بود تا به سطح زمین بچسبد، و صنایع دو کشور هر اعصابی را تحت فشار قرار می بالیاژ مو دادند تا نیازهای ارتش مربوطه خود را برای مواد آن تامین کنند.

رنگ مو : گروهبان قهوه او را به کناری تکان بالیاژ مو داد و سینه‌اش تا حداکثر بلوزش بزرگ کراتینه مو شد. وقتی ریه‌هایش دیگر طاقت نیاورد، دیگر از کشیدن دست کشید، تقریباً یک چهارم سیگار را به سرجوخه والیس برگرداند و ابری از دود را در قطره‌های کوچکی بیرون زد تا نفس نفس بککراتینه مو شد. گروهبان قهوه با مهربانی گفت: “وقتی زمان زیادی ندارید، این یک دود سریع رنگ مو است.” سرجوخه والیس ویرانه های سیگارش را با هوای غم انگیزی دید. “جهنم!” سرجوخه والیس با ناراحتی گفت. اما او آنچه را که باقی مانده پروتئین تراپی مو بود دود بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ موی بژ عروسکی

مدل رنگ موی بژ عروسکی : گروهبان قهوه در آهی از انتظار ریه هایش را خالی بیبی لایت مو کرد. سیگار را روی لب هایش گذاشت. همانطور که او بر روی آن می کشید، روشن می سوخت. نوک آن روشن‌تر و درخشان‌تر می‌کراتینه مو شد تا زمانی که سفید و داغ کراتینه مو شد، و وقتی خط آتش از لوله بالا می‌رفت، کاغذ می‌ترقید. “سلام!” سرجوخه والیس با نگرانی گفت.

گروهبان قهوه ناگهان در تلفن صحرایی گفت: “آره، من هنوز اینجا لایت و هایلایت مو هستم، آنها هنوز مرده اند… گوش کن، آقای افسر، من یک چشم سیاه و کوفتگی های متعدد گرفتم. ماسک گازم شکسته رنگ مو است. من با شما تماس گرفتم تا به شما لطفی بکنم. هدفم این رنگ مو است که به نقاط دوردست بروم… زنگ های جهنم! هیچ کس دیگری در ارتش نیست – “او ایستاد و عصبانیت مرد.

با چشمان درشت بهت زده بیرون “آه …. بله …. آره … من می خواهم، لوت. درست رنگ مو است، من می بینم چه کاری انجام دهم. بله … ای کاش بیمه من پرداخت می نانو کراتین مو شود. آره.” با ناراحتی تلفن را قطع بیبی لایت مو کرد و رو به سرجوخه والیس بیبی لایت مو کرد. او با تلخی اعلام بیبی لایت مو کرد: “ما باید قهرمان شویم.” “اینجا در مه متعفن بنشین و منتظر تانک باش و ما را محو کن.

  انواع رنگ موهای ترکیبی بدون دکلره

ما تنها پست گوش بالیاژ مو دادن در دو مایلی جلوتر بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. آن گاز جدید آنها بقیه را از بین برد. بدون گزارش.” او چهره های مچاله کراتینه مو شده را که سرنشینان اصلی جعبه قرص پروتئین تراپی مو بودند بررسی بیبی لایت مو کرد. آنها همان یونیفورم او را پوشیدند و وقتی ماسک گاز یکی از آنها را برداشت، چهره مرد به طرز عجیبی آرام پروتئین تراپی مو بود. گروهبان قهوه با تلخی گفت: “جهنم یک جنگ.” “اینجا باند ما با هلیکوپتر از بین می‌رود.

من یک هفته رنگ مو است که نور خورشید را ندیده‌ام، و فقط چهار قنداق باقی مانده رنگ مو است. خوشبختانه نجات آنها را شروع بیبی لایت مو کردم.” زیرکانه جست و جو بیبی لایت مو کرد. “این مرد نصف گونی رنگ مو دارد. بگو، آن وقت لوت نه مدیسون در خط پروتئین تراپی مو بود. چند ماه پیش از باند ما منتقل کراتینه مو شد. آنها او را در صف قطع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا به حرف من گوش دهد مطمئناً من همانی پروتئین تراپی مو بودم که می‌گفتم.

او صدای مرا شناخت.» سرجوخه والیس، پس از کشیدن سیگار تا آخرین پک، سیگارش را نیشگون گرفت و تکه های یک ته قنداق را در جیبش گذاشت. “ما باید چه کار کنیم؟” او با تماشای اینکه گروهبان قهوه گنجینه را به دو قسمت کاملاً دقیق تقسیم بیبی لایت مو کرد، پرسید. قهوه با تلخی گفت: “هیچی” به جز اینکه بفهمیم این باند چگونه از بین رفتند.

مدل رنگ موی بژ عروسکی : چند چیز کوچک مثل آن. نیمی از خط مقدم در هوا رنگ مو است، هواپیماها چیزی نمی بینند، او البته هیچکس جرأت نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند گاز مه شکن را برای نگاه بیبی لایت مو کردن قطع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سرجوخه والیس بیش از یک چهارم کیسه تنباکو را غرور زد و آن را کنار گذاشت. او با ناراحتی گفت: “پیاده نظام همیشه در انتهای چوب کثیف می نانو کراتین مو شود.” “من می‌خواهم یک عدد کامل برایم بچرخانم.

  رنگ مو مشکی اسود

قبل از جنگ، و در حال حاضر آن را بکشم.” قهوه گفت: “لعنتی بله.” قبل از اینکه یک بار دیگر در مه بیرون بیاید، از روی عادت ماسک گاز خود را بررسی بیبی لایت مو کرد، سپس با تحقیر آن را به کناری انداخت. “ماسک گاز، جهنم! ارزش این را نرنگ مو دارد. بیا.” سرجوخه والیس در حالی که از مخروط گرد کوچک جعبه قرص بیرون آمد دنبالش بیبی لایت مو کرد.

مه خاکستری که گاز مه آلود پروتئین تراپی مو بود روی همه چیز آویزان پروتئین تراپی مو بود. نسیم مشخصی می وزید، اما غبار آنقدر غلیظ پروتئین تراپی مو بود که به نظر نمی رسید حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به اندازه‌ای از شعله‌های مه دور پروتئین تراپی مو بود که کمترین اثری از خط‌خط ناپدید نانو کراتین مو شود. در پانزده مایلی شمال، شعله‌های مه قرار گرفته پروتئین تراپی مو بودند.

صدها و هزاران شعله‌های مه، یکی پس از دیگری می‌سوختند و با راه‌اندازی سرویس مه، توده‌های باورنبیبی لایت مو کردنی بخار خاکستری غلیظ خود را در رشته‌های بلندی که قبل از وزش باد پخش می‌کراتینه مو شد، به بیرون می‌فرستادند. ادغام کراتینه مو شدند و پرده‌ای درست آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که تلاش‌های ضعیف جنگ گذشته – جنگی که قرار پروتئین تراپی مو بود جهان را برای دموکراسی ایمن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – به هیچ وجه در برابر آن نپروتئین تراپی مو بود.

در اینجا، پانزده مایلی پایین‌تر از باد از شعله‌ها، می‌توان به وضوح در دایره‌ای به قطر تقریباً پنج فوت مشاهده بیبی لایت مو کرد. در لبه آن دایره خطوط کلی شروع به محو کراتینه مو شدن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در ارتفاع ده فوتی، همه شکل‌ها کم‌رنگ‌ترین و کم‌رنگ‌ترین طرح‌ها پروتئین تراپی مو بودند. در پانزده فوتی همه چیز نامرئی پروتئین تراپی مو بود و در پشت پرده ای از مه پنهان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  زیباترین رنگ مو تیره

قهوه با غمگینی گفت: «بازی کن.» “شاید یک پوسته، یا ردی از مخزن یا چیزی پیدا کنیم که گاز را در اینجا جمع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” خیلی مضحک پروتئین تراپی مو بود که در آن حجم بخار به دنبال چیزی بگردیم. در فاصله سه یاردی می‌توانستند همدیگر را به صورت خطوطی کم‌رنگ نشان دهند، نه بیشتر. اما حتی به ذهنشان هم نمی رسید که از مه ابراز تاسف کنند.

جنگی که پیش از این توسط سیرنگ مو استمداران داخل کشور، آخرین جنگ نامگذاری کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، همیشه در مه می جنگید. پیاده نظام نمی‌توانست در مقابل تانک‌ها بایستد، تانک‌ها نمی‌توانستند زیر آتش توپخانه‌ای که هواپیماها هدایت می‌کراتینه مو شد زندگی کنند – نه زمانی که چهل تفنگ برای هواپیماها شلیک می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – و نه توپخانه و نه هواپیما نمی‌توانستند از پیروزی‌ای که در شرایط خاص، ممکن رنگ مو است رنگ مو استفاده کنند.

پیروزی. ستاد کل ایالات متحده و کشور برجسته – فرض کنیم امپراتوری زرد – در حال جنگ با آن به یک نتیجه واحد رسیده پروتئین تراپی مو بودند. برای رنگ مو استفاده از پیروزی ها به تانک یا پیاده نظام نیاز پروتئین تراپی مو بود. پیاده نظام می تواند توسط تانک ها ناپروتئین تراپی مو بود نانو کراتین مو شود. اما تانک‌ها را می‌توان با پرده‌های دود از دید ناظران هوایی پنهان بیبی لایت مو کرد. نتیجه گاز مه پروتئین تراپی مو بود که توسط هر دو طرف به مدرن ترین حالت رنگ مو استفاده می کراتینه مو شد.

مدل رنگ موی بژ عروسکی : زمانی که واحد خود را از بین بردند و خودشان بی هدف در جهت کلی عقب آمریکایی سرگردان پروتئین تراپی مو بودند، گروهبان قهوه و سرجوخه والیس با یک قرص آمریکایی برخورد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. جعبه با پادگان کوچکش مرده دراز کشیده رنگ مو است. به مدت چهل مایل در یک جهت و شاید سی مایل در جهت دیگر، بخار روی زمین نشست. البته باد در حال وزش آن پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه