↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو دلکره

رنگ مو دلکره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو دلکره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو دلکره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

22 آوریل 2024

رنگ مو دلکره : بنابراین اکنون دوروتی و بتسی برای در آغوش گرفتن دوست محبوب خود، مترسک، و رنگ مو استقبال از تروت و کاپن بیل در سرزمین اوز، بیرون آمدند.

مو : بدون اینکه مترسک ما را راهنمایی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” مترسک با صدایی نسبتا ضعیف اما متمایز گفت: “این آسان رنگ مو است.” “اگر کاپن بیل سر من را روی شانه هایش بگذارد، چشمان جلو، می توانم به او بگویم که کدام طرف را برود.” بنابراین آنها آن نقشه را دنبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و تمام کاه قدیمی و خیس را از بدن مترسک خالی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. سپس مرد ملوان لباسها را درآورد و در آفتاب گذاشت تا کاملاً خشک شوند.

رنگ مو دلکره

رنگ مو دلکره : و آب تمام چروک‌های نی را از بین برده و خراب کراتینه مو شده رنگ مو است. حدس می‌زنم، تروت، بهترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم این رنگ مو است که تمام بدنش را خالی کنیم و سر و لباس‌هایش را در امتبالیاژ مو داد جاده حمل کنیم تا به یک مزرعه یا خانه‌ای برسیم که بتوانیم مقداری کاه بخریم. ” او موافقت بیبی لایت مو کرد: “بله، کاپن، کار دیگری نمی‌توان بیبی لایت مو کرد. اما چگونه می‌توانیم جاده قصر گلیندا را پیدا کنیم.

تروت سرپرستی سر را بر عهده گرفت و در حین خشک کراتینه مو شدن، چین و چروک های صورت را از بین برد، به طوری که پس از مدتی حالت مترسک دوباره طبیعی کراتینه مو شد و مانند قبل شادی آور کراتینه مو شد. این کار مدتی طول کشید، اما وقتی کامل کراتینه مو شد، آنها دوباره سفر خود را آغاز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، دکمه‌برایت چکمه‌ها و کلاه را حمل می‌بیبی لایت مو کرد.

تروت بسته‌ای از لباس‌ها، و کاپن بیل سر. مترسک که آرامش خود را به دست آورده پروتئین تراپی مو بود و علیرغم بدبختی های اخیرش اکنون در یک شوخ طبعی رنگ مو است، راه خود را با درنگ مو استان های سرزمین اوز فریب بالیاژ مو داد. با این حال، تا صبح روز بعد نی نیافتند که با آن مترسک را دوباره پر کنند. آن روز عصر به همان خانه کوچکی که قبلاً در آن خوابیده پروتئین تراپی مو بودند آمدند.

  ترکیب رنگ موی بلوند بژ

فقط اکنون به طرز جادویی به مکانی جدید منتقل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. همان شام پرفیض قبل در حال کشیدن سیگار داغ روی میز پیدا کراتینه مو شد و همان تخت های دنج برای خواب آنها آماده پروتئین تراپی مو بود. آنها زود برخرنگ مو استند و بعد از صبحانه از در بیرون رفتند، و آنجا، درست در کنار خانه، انبوهی از کاه تمیز و ترد پروتئین تراپی مو بود. اوزما متوجه تصادف مترسک در تصویر جادویی خود کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و به جادوگر اطلاع بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که نی را تهیه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو دلکره : زیرا می دانست که ماجراجویان احتمالاً نی در کشوری که اکنون از طریق آن سفر می کنند، پیدا نمی کنند. آنها وقت خود را برای پر بیبی لایت مو کردن مترسک از نو از دست نبالیاژ مو دادند، و او بسیار خوشحال پروتئین تراپی مو بود که می توانست دوباره راه برود و رهبری حزب کوچک را به عهده بگیرد. تروت گفت: «واقعاً، من فکر می‌کنم شما بهتر از قبل لایت و هایلایت مو هستید، زیرا سرحال و شیرین لایت و هایلایت مو هستید و هنگام حرکت به زیبایی خش‌خش می‌کنید.

او با قدردانی پاسخ بالیاژ مو داد: “ممنون عزیزم.” “من همیشه وقتی تازه پر می شوم احساس می کنم یک مرد جدید لایت و هایلایت مو هستم. هیچ کس دوست نرنگ مو دارد کپک زده نانو کراتین مو شود، می دانید، و حتی کاه خوب ممکن رنگ مو است با افزایش سن خراب نانو کراتین مو شود.” باتن برایت گفت: “آب پروتئین تراپی مو بود که تو را فاسد بیبی لایت مو کرد، آخرین بار،” این ثابت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که حمام بیبی لایت مو کردن زیاد به همان اندازه که کم رنگ مو است بد رنگ مو است. مترسک گفت: “همه چیز در حد اعتدال خوب رنگ مو است.” “اما اکنون، اجازه دهید عجله کنیم.

  رنگ مو فندقی مدیا

وگرنه تا شب به قصر گلیندا نخواهیم رسید.” فصل بیست و چهارم پذیرایی سلطنتی حدود ساعت چهار همان روز واگن قرمز در ورودی کاخ گلیندا حرکت بیبی لایت مو کرد و دوروتی و بتسی بیرون پریدند. واگن قرمز اوزما تقریباً یک ارابه پروتئین تراپی مو بود که با یاقوت و مروارید منبت کاری کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و توسط اسب مورد علاقه اوزما، اسب اره چوبی کشیده می کراتینه مو شد. دوروتی پرسید: “آیا باید شما را باز کنم.

تا بتوانید وارد شوید و ملاقات کنید؟” اسب اره پاسخ بالیاژ مو داد: نه. “من فقط اینجا می ایستم و فکر می کنم. وقت خود را صرف کنید. به نظر نمی رسد فکر بیبی لایت مو کردن من را اصلاً خسته الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “به چه چیزی فکر خواهید بیبی لایت مو کرد؟” از بتسی پرسید. «از بلوطي كه روييد درختي كه من از آن آفريده کراتینه مو شدم». بنابراین آنها حیوان چوبی را رها آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به سراغ گلیندا رفتند.

رنگ مو دلکره : که با صمیمانه ترین حالت از دختران کوچک رنگ مو استقبال بیبی لایت مو کرد. جادوگر خوب وقتی در کتابخانه اش نشستند گفت: “می دانستم که تو در راه لایت و هایلایت مو هستی.” “آیا دختر کوچک عجیب و غریب تروت نام رنگ مو دارد؟” دوروتی پرسید. “بله، و همراه او، ملوان قدیمی، کپن بیل نام رنگ مو دارد. من فکر می کنم ما آنها را بسیار دوست خواهیم داشت، زیرا آنها فقط از آن دسته افرادی لایت و هایلایت مو هستند.

که می توانند از سرزمین پریان ما لذت ببرند و از آنها قدردانی کنند و من هیچ راهی نمی بینم، در در حال حاضر، تا آنها دوباره به دنیای بیرون بازگردند.” دوروتی گفت: “خب، اینجا به اندازه کافی برای آنها جا رنگ مو دارد، مطمئنم.” من و بتسی از قبل مشتاق رنگ مو استقبال از تروت بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. این حداقل یک سال ما را مشغول خواهد بیبی لایت مو کرد و همه چیزهای شگفت انگیز اوز را به او نشان می دهد.

  مدل رنگ مو صورتی چرک

گلیندا لبخند زد. او گفت: «من سال‌هرنگ مو است اینجا زندگی می‌کنم، و هنوز همه شگفتی‌های اوز را ندیده‌ام. در همین حین، مسافران به کاخ نزدیک می‌کراتینه مو شدند، و هنگامی که برای اولین بار به برج‌های آن نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، تروت متوجه کراتینه مو شد که این قصر بسیار باشکوه‌تر و باشکوه‌تر از قلعه پادشاه در جینکسلند رنگ مو است. هرچه نزدیک‌تر می‌کراتینه مو شدند، قصر زیباتر ظاهر می‌کراتینه مو شد.

و زمانی که مترسک آنها را از پله‌های مرمری بزرگ بالا برد، حتی باتن-برایت نیز پر از هیبت کراتینه مو شد. دخترک گفت: من هیچ سربازی نمی بینم که از آن مکان محافظت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مترسک پاسخ بالیاژ مو داد: “نیازی به نگهبانی از قصر گلیندا نیست.” ما هیچ آدم شروری در اوز نداریم که می‌شناسیم، و حتی اگر هم وجود داشته باکراتینه مو شد، جادوی گلیندا به اندازه‌ای قدرتمند رنگ مو است.

رنگ مو دلکره : که از او محافظت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» دکمه برایت اکنون روی پله های بالای ورودی ایستاده پروتئین تراپی مو بود و ناگهان فریاد زد: “چرا، اسب اره و واگن قرمز وجود رنگ مو دارد! هیپ، هورا!” و لحظه بعد با عجله پایین آمد تا دستانش را دور گردن اسب چوبی بیندازد، که با خوشرویی وقتی دوست قدیمی را در پسر تشخیص بالیاژ مو داد، این آشنایی را مجاز بیبی لایت مو کرد. فریاد باتن-برایت در داخل قصر شنیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه