↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی بلوند مرواریدی تیره

رنگ موی بلوند مرواریدی تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی بلوند مرواریدی تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی بلوند مرواریدی تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی بلوند مرواریدی تیره : فقط به قدرت حزب اهمیت می‌بالیاژ مو داد و بقیه وقت خود را به سرپرستی غواصی‌ها و فاحشه خانه‌هایش می‌سپرد. با این حال، در سال‌های اخیر، از زمانی که فرزندانش بزرگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، او شروع به احترام گذاشتن به احترام بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و خودش یک قاضی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. موقعیتی که به دلیل محافظه کاری کراتینه مو شدید و تحقیر «خارجی ها» به طور قابل تحسینی برای آن مناسب پروتئین تراپی مو بود. به مدت یک یا دو ساعت به اتاق خیره کراتینه مو شد.

رنگ مو : و با این حال، با ناهماهنگی بی‌رحمانه‌ای، هرگاه او از این کابوس فرار می‌بیبی لایت مو کرد، رنج کشیدن و فریاد زدن در رؤیای گرسنگی اونا پروتئین تراپی مو بود. او را به زندان انداخته پروتئین تراپی مو بودند و او را برای مدت طولانی، شاید سالها، اینجا نگه می داشتند. و اونا مطمئناً دیگر سر کار نخواهد رفت، همانطور که پروتئین تراپی مو بود شکسته و له کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. و الزبیتا و ماریجا نیز ممکن رنگ مو است جای خود را از دست بدهند.

رنگ موی بلوند مرواریدی تیره

رنگ موی بلوند مرواریدی تیره : اگر آن شیطان جهنمی کانر تصمیم می گرفت برای خراب بیبی لایت مو کردن آنها دست به کار نانو کراتین مو شود، همه آنها از بین می رفتند. و حتی اگر این کار را نمی‌بیبی لایت مو کرد، آنها نمی‌توانستند زندگی کنند – حتی اگر پسرها دوباره مدرسه را ترک کنند، مطمئناً بدون او و اونا نمی‌توانستند تمام قبوض را بپردازند. آنها اکنون فقط چند دلار داشتند – آنها فقط یک هفته پیش اجاره خانه را پرداخت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

آن هم بعد از دو هفته تاخیر. پس یک هفته دیگر سررسید می نانو کراتین مو شود! در آن زمان آنها پولی برای پرداخت آن نداشتند – و پس از تمام تلاش طولانی و دلخراش خود خانه را از دست می بالیاژ مو دادند. حالا سه بار مامور به او هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که دیگر تاخیر را تحمل نخواهد بیبی لایت مو کرد. شاید آن را بسیار پایه از به فکر بیبی لایت مو کردن در مورد خانه زمانی که او چیزی غیر قابل بیان دیگر برای پر بیبی لایت مو کردن ذهن خود پروتئین تراپی مو بود.

  پلاتینه نقره ای

با این حال، چقدر برای این خانه زجر کشیده پروتئین تراپی مو بود، همه آنها چقدر زجر کشیده پروتئین تراپی مو بودند! این تنها امید آنها برای مهلت پروتئین تراپی مو بود، تا زمانی که زنده پروتئین تراپی مو بودند. آنها همه پول خود را در آن گذاشته پروتئین تراپی مو بودند – و آنها افراد کارگری پروتئین تراپی مو بودند، مردم فقیری که پول قوت آنها پروتئین تراپی مو بود، جوهر آنها، جسم و روحشان پروتئین تراپی مو بود، چیزی که با آن زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به دلیل کمپروتئین تراپی مو بود آن مردند. و آنها همه را از دست خواهند بالیاژ مو داد.

آن‌ها به خیابان‌ها می‌رفتند، و باید در یک اتاقک یخی پنهان می‌کراتینه مو شدند و به بهترین شکل ممکن زندگی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند یا می‌مردند! تمام شب – و تمام شبهای دیگر – به فکر بیبی لایت مو کردن در مورد این پروتئین تراپی مو بود، و او چیز را در جزئیات آن دید. او همه چیز را زندگی بیبی لایت مو کرد، انگار آنجا پروتئین تراپی مو بود. آنها اثاثیه‌شان را می‌فروختند، و سپس در فروشگاه‌ها بدهکار می‌کراتینه مو شدند، و سپس از آنها اعتبار نمی‌گرفتند.

رنگ موی بلوند مرواریدی تیره : آنها از که فروشگاه اغذیه فروشی آنها در آستانه ناپروتئین تراپی مو بودی پروتئین تراپی مو بود، کمی قرض می گرفتند. همسایه‌ها می‌آمدند و کمی به آنها کمک می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – جادویگا فقیر و بیمار چند سکه یدک می‌آورد، همانطور که همیشه وقتی مردم از گرسنگی می‌کشیدند، و تاموسیوس کوسلیکا درآمد یک کمانچه‌بازی شبانه را برایشان می‌آورد. بنابراین آنها تا زمانی که او از زندان بیرون بیاید.

  مدل رنگ مو فندقی روشن

به سختی ادامه می دهند – یا می دانند که او در زندان رنگ مو است، آیا می توانند چیزی در مورد او بیابند؟ آیا به آنها اجازه بالیاژ مو داده می کراتینه مو شد که او را ببینند – یا این بخشی از مجازات او پروتئین تراپی مو بود که از سرنوشت خود بی خبر بماند؟ ذهن او در بدترین احتمالات معلق می ماند. اونا را مریض و شکنجه دیده دید، ماریجا از جایش خارج کراتینه مو شد، رنگ مو استانیسلواس کوچولو نتوانست برای برف سر کار برود.

تمام خانواده به خیابان آمدند. خدای توانا! آیا آنها واقعاً اجازه می دهند در خیابان دراز بکشند و بمیرند؟ آیا حتی در آن زمان هیچ کمکی وجود نخواهد داشت – آیا آنها در برف سرگردان خواهند پروتئین تراپی مو بود تا زمانی که یخ بزنند؟ جورگیس هرگز جسد مرده ای را در خیابان ندیده پروتئین تراپی مو بود، اما او دیده پروتئین تراپی مو بود که مردم را بیرون بیبی لایت مو کرده و ناپدید می کنند، هیچ کس نمی دانست کجا. و با اینکه شهر یک دفتر امبالیاژ مو داد داشت.

با اینکه یک انجمن خیریه در منطقه رنگ مو استوک یاردز وجود داشت، در تمام عمرش در آنجا هرگز نام هیچ یک از آنها را نشنیده پروتئین تراپی مو بود. آن‌ها فعالیت‌های خود را تبلیغ نمی‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و بیش از آن چیزی پروتئین تراپی مو بودند که می‌توانستند بدون آن شرکت کنند. – پس تا صبح. سپس او به همراه زن کتک زن مست و دیوانه، چندین “مست ساده” و “جنگجوی سالنی”، یک سارق و دو مردی که به دلیل سرقت گوشت از خانه های بسته بندی دستگیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

سوار واگن گشت کراتینه مو شد. همراه با آنها او را به اتاقی بزرگ با دیوارهای سفید، بوی کهنه و شلوغ بردند. در جلو، روی یک سکوی برآمده پشت یک ریل، یک شخصیت تنومند با چهره‌ای پرشکوه نشسته پروتئین تراپی مو بود که بینی‌اش به صورت لکه‌های بنفش شکسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. دوست ما به طور مبهم متوجه کراتینه مو شد که قرار رنگ مو است محاکمه نانو کراتین مو شود. او فکر بیبی لایت مو کرد که برای چه – آیا قربانی او ممکن رنگ مو است مرده باکراتینه مو شد یا نه، و اگر چنین رنگ مو است.

  ترکیب رنگ مو یاسی خاکستری

رنگ موی بلوند مرواریدی تیره : با او چه می کنند. شاید او را آویزان کنید یا او را تا حد مرگ کتک بزنید – هیچ چیز باعث تعجب Jurgis نمی کراتینه مو شد که کمی از قوانین می دانست. با این حال، او آنقدر شایعات شنیده پروتئین تراپی مو بود که به ذهنش خطور بیبی لایت مو کرد که مرد پرصدای روی نیمکت ممکن رنگ مو است.

جرنگ مو استیس کالاهان بدنام باکراتینه مو شد که مردم پکینگ تاون با نفس بند آمده درباره او صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “پت” کالاهان – “گرولر” پت، همانطور که قبل از صعود به روی نیمکت او را می‌شناختند.

زندگی را به‌عنوان یک قصاب و کپروتئین تراپی مو بود کننده شهرت محلی آغاز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. او تقریباً به محض اینکه صحبت بیبی لایت مو کردن را آموخته پروتئین تراپی مو بود وارد سیرنگ مو است کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و قبل از اینکه به سنی برسد که بتواند رای دهد.

همزمان دو دفتر را بر عهده گرفته پروتئین تراپی مو بود. اگر اسکالی انگشت شست پروتئین تراپی مو بود، پت کالاهان اولین انگشت دست غیبی پروتئین تراپی مو بود که به وسیله آن کوله‌برها مردم منطقه را پایین نگه داشتند.

رنگ موی بلوند مرواریدی تیره : هیچ سیرنگ مو استمداری در شیکاگو از نظر اعتماد در رتبه بالاتری قرار نگرفت. او مدت‌ها در آن کار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود – در روزهای اول، زمانی که کل شهر شیکاگو در حراج گذاشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، نماینده تجاری شورای شهر دورهام قدیم، تاجر خودساخته پروتئین تراپی مو بود. «گرولر» پت در اوایل زندگی حرفه‌ای خود از تصدی دفاتر شهری دست کشیده پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه