↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی یخی تیره بدون دکلره

رنگ موی یخی تیره بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی یخی تیره بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی یخی تیره بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ موی یخی تیره بدون دکلره : اگرچه زمزمه های خشم بلندی مانند رعد و برق دور از سایه های الفین بلند کراتینه مو شد و حتی زمین به نظر می رسید که می لرزد و می لرزد، گویی این متجاوز جسور را از خود می لرزاند. سطح آن اما ارل سنت کلر از طریق قدرت علامت مبارک روی بازویش بدون صدمه ادامه بالیاژ مو داد.

مو : سپس، به یکباره، سکوتی بر آنها حاکم کراتینه مو شد، و آنها به دو گروه تقسیم کراتینه مو شدند، و راهی را در میان خود گذاشتند، که برای عبور از آن به ارل امضا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. از صفوف آنها گذشت تا به وسط دایره رسید. و آنجا، پشت میزی از سنگ مرمر قرمز، شوالیه ای پروتئین تراپی مو بود که او برای جستجوی او تا آنجا آمده پروتئین تراپی مو بود، با لباس سبز چمنی پوشیده پروتئین تراپی مو بود. و در مقابل او، روی میز، جامی شگفت‌انگیز ایستاده پروتئین تراپی مو بود که از زمرد ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ موی یخی تیره بدون دکلره

رنگ موی یخی تیره بدون دکلره : وگرنه برای همیشه از بین خواهی رفت. ” اما ارل گرگوری فقط خندید. او پاسخ بالیاژ مو داد: «من عهد بیبی لایت مو کردم که از شوالیه سبز پیروی کنم، و به عهد خود عمل خواهم بیبی لایت مو کرد، حتی اگر این سرمایه‌گذاری مرا به پایین‌ترین جهان برساند.» و با این کلمات از لبه دایره، درست در میان رقصندگان شبح وار قدم گذاشت. هنگام آمدن او بلندتر از همیشه فریاد زدند و دیوانه وارتر رقصیدند و با هوس تر آواز خواندند.

دور لبه آن را با یاقوت‌های قرمز خونی چیده پروتئین تراپی مو بود. و این جام پر از گیاه هدر پروتئین تراپی مو بود که از لبه آن کف می بیبی لایت مو کرد. و وقتی شوالیه سر گرگوری را دید، آن را از روی میز برداشت و با تعظیمی باشکوه به او بالیاژ مو داد و سر گرگوری که بسیار پروتئین تراپی مو بود.[107] تشنه، نوشید. و همانطور که می نوشید، متوجه کراتینه مو شد که عرق در جام هرگز کمتر رکراتینه مو شد نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بلکه همیشه تا لبه کف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و برای اولین بار دلش بدش می آمد و آرزو می بیبی لایت مو کرد.

  رنگ موی بلوند نقره ای پلاتینه بدون دکلره

که ای کاش هرگز دست به این ماجراجویی عجیب نمی زد. اما افسوس! زمان پشیمانی گذشته پروتئین تراپی مو بود، زیرا بی حسی عجیبی بر اندامش دزدیده پروتئین تراپی مو بود و رنگ پریدگی سردی روی صورتش می خزید، و قبل از اینکه بتواند یک فریاد برای کمک به زبان بیاورد، جام از انگشتان بی اعصابش افتاد و به زمین افتاد. در مقابل پادشاه الفین مثل یک مرده. آنگاه فریاد پیروزی بزرگی از سوی تمام گروه بلند کراتینه مو شد.

زیرا اگر چیزی وجود داشت که قلب آنها را پر از شادی می بیبی لایت مو کرد، آن این پروتئین تراپی مو بود که یک فانی بی احتیاط را به حلقه خود بکشانند و طلسم عجیب آنها را بر سر او بیاندازند، به طوری که او باید سالهای طولانی را در جمع آنها بگذراند. اما به زودی فریادهای پیروزی آنها شروع به خاموش کراتینه مو شدن بیبی لایت مو کرد و آنها با همدیگر زمزمه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و چیزی شبیه به ترس در چهره هایشان زمزمه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

زیرا گوشهای تیزبین آنها صدایی شنید که دلهایشان را پر از وحشت بیبی لایت مو کرد. این صدای قدم های انسان پروتئین تراپی مو بود که آنقدر آزاد و بی بند و بار پروتئین تراپی مو بود که به یکباره فهمیدند که غریبه، هر چه که باکراتینه مو شد، هنوز هیچ جذابیتی به او نرسیده رنگ مو است. و اگر چنین پروتئین تراپی مو بود ممکن پروتئین تراپی مو بود آنها را مریض الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و اسیرانشان را از دست آنها نجات دهد. و آنچه از آن می ترسیدند حقیقت پروتئین تراپی مو بود.

رنگ موی یخی تیره بدون دکلره : زیرا این ارل سنت کلر شجاع پروتئین تراپی مو بود که بی باک و قوی به دلیل نشانه مقدسی که داشت نزدیک کراتینه مو شد.[108] و به محض دیدن حلقه جذاب و رقصنده های الدریش، می خورنگ مو است از مرز جادویی آن رد نانو کراتین مو شود، که گابلین کوچک گریزلی که با ارل گریگوری زمزمه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، آمد و با او نیز زمزمه بیبی لایت مو کرد. “افسوس! افسوس!” او با حالتی از غم و اندوه بر صورت چروکیده اش فریاد زد: “آیا همانطور که همراهت آمد.

  رنگ مو فندقی هایلایت

آمده ای تا خسارت سال هایت را به الفین کینگ بپردازی؟ اوه! هر آنچه را که مقدس می دانی، تا دیر نکراتینه مو شده رنگ مو است، به عقب برگرد.» “تو کی لایت و هایلایت مو هستی و از کجا آمده ای؟” ارل پرسید: با مهربانی به موجود کوچک روبرویش نگاه بیبی لایت مو کرد. گابلین ناله بیبی لایت مو کرد: “من از کشوری که تو آمده ای آمده ام.” “زیرا من زمانی مردی فانی پروتئین تراپی مو بودم، حتی مثل تو. اما من بر فراز لنگر افسون کراتینه مو شده حرکت بیبی لایت مو کردم.

و پادشاه الفین در کسوت یک شوالیه زیبا ظاهر کراتینه مو شد، و او چنان شجاع، نجیب و سخاوتمند به نظر می رسید که من او را دنبال بیبی لایت مو کردم. اینجا، و از هدر آل او نوشید، و اکنون محکوم لایت و هایلایت مو هستم تا هفت سال طولانی در اینجا بمانم. “در مورد دوست شما، سر ارل، او نیز از بادکش ملعون نوشیده رنگ مو است، و اکنون به عنوان مرده در زیر پای پادشاه قانونی ما دراز کشیده رنگ مو است. او بیدار خواهد کراتینه مو شد.

درست رنگ مو است، اما در چنین ظاهری خواهد پروتئین تراپی مو بود. من می پوشم و به اسارتی که با آن مقید لایت و هایلایت مو هستم.» [109] “آیا کاری نمی توانم انجام دهم تا او را نجات دهم!” ارل سنت کلر مشتاقانه فریاد زد: “اگر او شکل جن را به خود بگیرد؟ من از طلسم اسیر ظالم او نمی ترسم، زیرا نشانه کسی را دارم که از او قوی تر رنگ مو است. مرد کوچک، برای زمان، سریع صحبت کن. فشار می دهد.

گابلین زمزمه بیبی لایت مو کرد: “کاری لایت و هایلایت مو هست که می توانستی انجام دهی، سر ارل، اما برای گفتن آن تلاشی ناامیدانه پروتئین تراپی مو بود. زیرا اگر شکست بخوری، حتی قدرت علامت مبارک هم نمی تواند تو را نجات دهد.” “و آن چیست؟” ارل با بی حوصلگی پرسید. پیرمرد پاسخ بالیاژ مو داد: “تو باید در سرما و یخبندان بی حرکت بمانی تا سپیده دم و ساعتی فرا می رسد.

  رنگ موی سفید یخی بدون دکلره

رنگ موی یخی تیره بدون دکلره : که در کلیسای مقدس ماتینس می خوانند. سپس باید 9 بار آلایت و هایلایت مو هسته دور لبه دایره مسحور راه بروی. پس از آن باید با جسارت از روی آن به سمت میز مرمر قرمزی که در آن شاه الفین نشسته رنگ مو است رد شوید. روی آن یک جام زمردی را خواهید دید که با یاقوت های سرخ پوشانده کراتینه مو شده و پر از گیاه هدر کراتینه مو شده رنگ مو است. مبادا کلمه ای از لبانت عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

زیرا این زمین مسحور که ما در آن می رقصیم ممکن رنگ مو است برای چشمان فانی محکم به نظر برسد، اما در واقعیت اینطور نیست. و اگر در حالی که پایت بر آن تکیه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند کلمه‌ای به زبان بیاوری، از باتلاق می‌افتی و در آب‌های زیرین هلاک می‌شوی.» [110] ریونز_رز دو کلاغ سیاه زغال سنگ در هوا برخرنگ مو استند [111] بنابراین گفتن گابلین ترسناک در میان همراهانش عقب نشینی بیبی لایت مو کرد و ارل سنت کلر را تنها در حومه حلقه جذاب رها بیبی لایت مو کرد.

او در آنجا منتظر پروتئین تراپی مو بود، در ساعات طولانی و تاریک از سرما می‌لرزید، تا اینکه سپیده دم خاکستری شروع به شکستن بالای تپه بیبی لایت مو کرد، و با آمدن آن، به نظر می‌رسید که شکل‌های الف در مقابل او کم کراتینه مو شده و محو می‌شوند.

رنگ موی یخی تیره بدون دکلره : و در ساعتی که صدای زنگ متین به آرامی از آن سوی تالاب می آمد، راهپیمایی رسمی خود را آغاز بیبی لایت مو کرد. دور و بر حلقه قدم می زد و پیوسته راهش را ادامه می بالیاژ مو داد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه