↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو کرم قهوه ای

مدل رنگ مو کرم قهوه ای | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو کرم قهوه ای را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو کرم قهوه ای را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو کرم قهوه ای : وای بر نافرمانان و مرگ بر ترسوها و بی ایمانان. در مورد مذهب دولتی پروس، نگرش آن نسبت به جنگ در کتاب کوچکی که توسط یک شخصیت روحانی بلندپایه نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است، به نام بیان کراتینه مو شده رنگ مو است که شامل دعاها و سرودهایی برای سربازان و برای جماعت در خانه رنگ مو است. در اینجا یک توسل به خداوند خدای نبردها وجود رنگ مو دارد.

رنگ مو : همانطور که یک محقق کلیسا، پروفسور راوشنبوش، می گوید: سالهای باشکوه اصلاحات لوتری از 1517 تا 1525 پروتئین تراپی مو بود، زمانی که کل ملت در آشوب پروتئین تراپی مو بود، و به نظر می رسید که یک موج عظیم جزر و مدی انقلابی هر طبقه و هر علاقه برتر را یک قدم به ایده آل زندگی خود نزدیکتر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اصلاحات لوتری زمانی واقعاً مذهبی و خلاق پروتئین تراپی مو بود که کل زندگی بشری را در بر گرفت و شور و شوق همه مردان و جنبش های ایده آل را جلب بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو کرم قهوه ای

مدل رنگ مو کرم قهوه ای : زیرا این امر جان بسیاری را نجات خواهد بالیاژ مو داد.” شاهزادگان با چنین پندهای پرهیزگاری در گوش خود دست به کار کراتینه مو شدند و صد هزار نفر از بدبختان را به قتل رساندند. آنها امیدهای اجتماعی اصلاحات را کاملاً سقط آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و بشریت را به مدت چهار قرن در گودال بردگی مزدی و نظامی گری انداختند.

هنگامی که به معنای محدود «مذهبی» کراتینه مو شد، برای برانگیختن شور و شوق والا و زندگی اصیل، رکراتینه مو شدی مکتبی و خاردار، نزاع‌آمیز و ناتوان کراتینه مو شد. آلمان بالاتر از همه چیز در نتیجه خیانت لوتر به بشریت، کلیسای او به کلیسای دولتی پروس تبدیل کراتینه مو شد و انجیل پرستش و وحشت شیطان، همراه با مراسم توده و اعترافات، نقش خود را در ساختن رویای یونکر ایفا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ موی بلوند پلاتینه صدفی

یک مقام درباری – تشکیل کراتینه مو شد و از آن زمان به بعد هوهنزولرن ها وارسته ترین جنایتکاران اروپا پروتئین تراپی مو بودند. فردریک کبیر، نابغه اجبالیاژ مو دادی، ملحد و مسخره‌گر پروتئین تراپی مو بود، اما به دین برای رعایایش اعتقاد داشت. او گفت: اگر سربازان من شروع به فکر بیبی لایت مو کردن کنند، یک نفر در صفوف باقی نمی ماند. و کارلایل، دوست غریزی مستبدان، با تایید شوخی می گوید که چگونه آنها را از فکر بیبی لایت مو کردن باز داشت: او کاربردهای دین را می شناسد.

با روحانیون موعظه خود زحمت زیادی می ککراتینه مو شد. متون را به آنها پیشنهاد خواهد بیبی لایت مو کرد. و بقیه انتظار رنگ مو دارد که از جانب آنها، مانند گروهبان و سرجوخه هایش، اطاعت نانو کراتین مو شود. در واقع، مردان بزرگوار خود را بدنه ای از گروهبانان، سرجوخه ها و ناخداهای روحانی می دانند که اطاعت از آنها امری رنگ مو است و ناراضی لایت و هایلایت مو هستند که به هیچ وجه نباید در آن افراط بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو کرم قهوه ای : بنابراین سربازان در صفوف باقی ماندند و فردریک به سیلسیا و للایت و هایلایت مو هستان حمله بیبی لایت مو کرد. جانشینان او همه فرقه‌های پروتستان را به یک دسته تقسیم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا راحت‌تر کنترل شوند. از آن زمان، کلیسای لوتری بخشی از ایالت پروس، در برخی موارد شاخه ای از مقامات شهرداری پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. در سال 1848، زمانی که مردم ایالت های مختلف آلمان خورنگ مو استار آزادی خود کراتینه مو شدند.

این پادشاه پرهیزکار پروس پروتئین تراپی مو بود که نیروهای خود را فرستاد و آنها را سرنگون بیبی لایت مو کرد – دقیقاً همانطور که لوتر توصیه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود دهقانان را ساقط کنند. در این زمان سازنده آینده امپراتوری آلمان در لندتاگ برخرنگ مو است و تعظیم خود را در برابر جهان انجام بالیاژ مو داد. یک نجیب زاده جوان پروس، به نام اتو فون بیسمارک، مشت خود را در برابر لیبرالیسم جدید آلمان و اتفاقاً با خیانت آلمانی جدید تکان بالیاژ مو داد.

  انواع رنگ مو بلوند شکلاتی

مسیحیت پایه محکم پروس رنگ مو است. و هیچ دولتی که بر پایه دیگری بنا کراتینه مو شده باکراتینه مو شد نمی تواند برای همیشه وجود داشته باکراتینه مو شد. هوهنزولرن کنونی این سنت خط خود را با پشتکار حفظ بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. رسم او این پروتئین تراپی مو بود که با قطاری از ماشین‌های آبی و سفید در امپراتوری گشت بزند، لباس‌هایی که بیشتر از آن‌ها نظامی پروتئین تراپی مو بودند، به اندازه هر صحنه‌ای که مورد علاقه او پروتئین تراپی مو بود.

خدای پروس با او در قطار رفت و به ندرت نمایشی وجود داشت که این خدا در لباس نظامی ظاهر ننانو کراتین مو شود. پس از شکست “Kultur-kampf”، به مذهب رسمی لوتری دستور بالیاژ مو داده کراتینه مو شد که با دشمن برنگ مو استانی خود، کلیسای کاتولیک، دوست نانو کراتین مو شود. قیصر گفت: من هیچ تفاوتی بین پیروان عقاید کاتولیک و پروتستان قائل نیستم. بگذارید هر دو بر پایه مسیحیت بایستند و هر دو ملزم به شهروندان واقعی و تابعین مطیع لایت و هایلایت مو هستند.

سپس مردم آلمان صخره ای از سنگ گرانیت خواهند پروتئین تراپی مو بود که خداوند خدای ما می تواند بر روی آن کار خود را از فرهنگ در جهان ساخته و تکمیل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و در اینجا سوگند مورد نیاز روحانیون کاتولیک، پس از پذیرش برابری در امانت با همکلاسی های پروتستان خود رنگ مو است: من به عنوان بخشنده ترین پادشاه و فرمانروای خود، مطیع، وفادار و مطیع اعلیحضرت شاهنشاهی و جانشینان قانونی او در دولت خواهم پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ مو کرم قهوه ای : رفاه او را با توجه به توانایی من ارتقا دهید. جلوگیری از آسیب و آسیب به او؛ و به ویژه تلاش کنم تا در اذهان مردمی که تحت مراقبت من لایت و هایلایت مو هستند، حس احترام و وفاداری نسبت به پادشاه، عشق به میهن، اطاعت از قوانین، و همه آن فضایل را که در یک مسیحی نشانگر شهروند خوب رنگ مو است، پرورش دهم. و من به هیچ کس اجازه نخواهم بالیاژ مو داد که به روحیه مخالف آموزش دهد یا عمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ موی تنباکویی روشن چه رنگیه

به ویژه متعهد می شوم که از هیچ انجمن یا انجمنی، چه در داخل و چه در خارج از کشور که ممکن رنگ مو است امنیت عمومی را به خطر بیندازد، حمایت نخواهم بیبی لایت مو کرد و اعلیحضرت را از هر پیشنهادی که چه در حوزه اسقف من یا در جاهای دیگر ارائه نانو کراتین مو شود. که ممکن رنگ مو است برای جامعه مضر باکراتینه مو شد، مطلع خواهم بیبی لایت مو کرد.

حالت. و بعداً این فرمانروای هدایت‌کراتینه مو شده بهشتی طرح راه‌آهن برلین-بغبالیاژ مو داد را در نظر گرفت که برای آن به یک دین دیگر نیاز داشت. او از قسطنطنیه دیدن بیبی لایت مو کرد، و اولین بار را انجام بالیاژ مو داد و خدای دیگری را پدید آورد – در نتیجه میلیون ها ترک با این باور که قیصر به دین محمد گرویده رنگ مو است، می جنگند! روز. البته همه اینها برای آماده‌سازی رویبالیاژ مو داد بزرگی پروتئین تراپی مو بود که همه آلمانی‌های خوب منتظر آن پروتئین تراپی مو بودند.

مدل رنگ مو کرم قهوه ای : که تمام افسران آلمانی نان تست خود را در ضیافت‌ها می‌نوشیدند – روز. این روز باشکوه فرا رسید، و لشکرهای خاکستری پیش آمدند، و خدای پولین-لوتری با آنها لشکر کشید. قیصر طبق معمول به عنوان سخنگوی عمل بیبی لایت مو کرد: به یاد داشته باشید که مردم آلمان برگزیده خداوند لایت و هایلایت مو هستند. بر من، امپراتور آلمان، روح خدا نازل کراتینه مو شده رنگ مو است. من شمشیر و سلاح او و جانشین او لایت و هایلایت مو هستم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه