↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو دارچینی مسی

رنگ مو دارچینی مسی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو دارچینی مسی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو دارچینی مسی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو دارچینی مسی : من اینجا لایت و هایلایت مو هستم به دلیل … آه … مردم در والدن. اگر می توانستم یک سفر سریع به والدن داشته باشم موقعیت فعلی ممکن رنگ مو است به من اجازه دهد به شما کمک کنم، نمی توانم خیلی قول بدهم، اما اگر بتوانم حتی کوچکترین کشتی شما را برای سفر قرض بگیرم… چرا… شاید بتوانم کاری انجام دهم. خیلی بیشتر از چیزی که می توان روی دارث انجام بالیاژ مو داد!” مرد ریشو به همراهانش نگاه بیبی لایت مو کرد. او با نهی گفت: “او رک به نظر می رسد.

مو : یکی از والدن اینجرنگ مو است! آنها تو را می خواهند!” هدان باورش نمی کراتینه مو شد. خیلی بعید پروتئین تراپی مو بود اما در را باز بیبی لایت مو کرد و ثال وارد کراتینه مو شد و فانی هم به دنبالش آمد. هدان خود به خود گفت: صبح بخیر. تال با اندوه گفت: “صبح بدی، برون هودان! یک صبح بد! مردانی از والدن سوار بر تپه ها آمدند-” “چند تا؟” فانی با عصبانیت گفت: دو. “یک مرد چاق با لباس فرم و یک مرد جوان که به نظر می رسد می خواهد گریه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو دارچینی مسی

رنگ مو دارچینی مسی : او دوباره به خواب رفته پروتئین تراپی مو بود در حالی که سعی می بیبی لایت مو کرد همه چیز را بفهمد. حالا، مدتها پس از سپیده دم، او خودش را تکان بالیاژ مو داد و مطمئن کراتینه مو شد که یک تپانچه بیهوش کننده در دسترس رنگ مو است. سپس فرمود: “سلام. من بیدارم. چه خبر؟ چرا این همه سروصدا؟” “از آنجا بیا بیرون!” صدای فانی گریه بیبی لایت مو کرد، همزمان عصبانی و پر از اضطراب. “چیزهایی در حال رخ بالیاژ مو دادن رنگ مو است!

  ترکیب رنگ موی پلاتینه دودی

آنها یک اسکورت نگهبان از یکی از همسایه های پدرم داشتند. البته آنها را در دروازه متوقف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و آنها پیام کتبی ارسال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. نزد پدرم، و او بلافاصله آنها را به داخل آورد!» هدان سرش را تکان بالیاژ مو داد. “آنها احتمالاً گفتند که من یک جنایتکار لایت و هایلایت مو هستم و باید به والدن برگردم. چگونه آنها پایین آمدند؟ شبکه فرود کار نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” فانی با شرمندگی گفت: “آنها در چیزی فرود آمدند که از راکت رنگ مو استفاده می بیبی لایت مو کرد.

نزدیک قلعه ای از آن طرف فرود آمد – فقط شش یا هفت مایل از فرودگاه فضایی. آنها شما را خورنگ مو استند. آنها گفتند که از آخرین هواپیمای مسافربری والدن فرود می آمدید. و چون تو و ثال خیلی عالی دعوا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – چرا همه در مورد تو صحبت می کنند، پس رئیس آنجا یک هدیه از آنها پذیرفت و به عنوان هدیه به آنها اسب بالیاژ مو داد و تال آنها را با نگهبانان به اینجا فرستاد. مردان والدن قول بالیاژ مو داده اند که اگر کمک کنند.

شما را به چیزی که از موشک رنگ مو استفاده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند برگردانند، هدایای هنگفت پولی خواهند بالیاژ مو داد.” هدان گفت: “من گمان می‌کنم که این یک قایق فضایی باکراتینه مو شد – یک قایق نجات. هوم-مم… بله. با یک سلول فولادی داخلی که من را از اینکه به کسی بگویم چگونه بسازم -” متوقف کراتینه مو شد. و گریه بیبی لایت مو کرد “اگر آنها زمان داشتند که یکی را بسازند، مطمئناً! آنها مرا با یک قوطی ضد صدا به فرودگاه فضایی می بردند و من را با آن به والدن برمی گردانند.

  انواع رنگ مو نسکافه ای بدون دکلره

رنگ مو دارچینی مسی : خوب!” “چی کار می خوای بکنی؟” فانی با نگرانی پرسید. عقاید هدان روشن نپروتئین تراپی مو بود. اما دارت برای او جای سالمی نپروتئین تراپی مو بود. به عنوان مثال، بسیار محتمل پروتئین تراپی مو بود که دون لوریس احساس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که تکان بسیار بدی که با رنگ مو استفاده از تپانچه های بیهوش کننده در فرودگاه فضایی به نقشه های آن نقشه کش زیرک بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، با نجات فانی توسط او به خوبی خنثی کراتینه مو شده رنگ مو است. او هدان را با قدردانی و بیزاری آمیخته ای می نگریست که به منزله جدایی آرام رنگ مو است.

نمی توان روی دون لوریس به عنوان یک دوست شخصی بسیار گرم حساب بیبی لایت مو کرد. هیچ صنعتی نرنگ مو دارد. فناوری نرنگ مو دارد. حتی جاده هم نرنگ مو دارد! این سیاره ای از دهکده های کوچک و شهرهای کوچک رنگ مو است. یک کشتی از جاهای دیگر. فقط یک بار در ماه اینجا توقف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ارتباطات زمینی تقریباً به ماه ها نیاز رنگ مو دارد تنها کشتی فضایی روی این سیاره رنگ مو است و برای سفر بین خورشیدها مناسب نیست.” مرد ریش دار با نوعی ناامیدی بی رحم منتظر ماند.

هدان با ناراحتی گفت: “اما من یک ایده دارم. من … آه … در مورد والدن تماس دارم. دولت والدن خیریه را با لطف تلقی نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. نیاز به خیریه به نظر می رسد … آه ….” انتقادی از رنگ مو استانرنگ مو دارد زندگی والدنی ها. مرد ریشو به سردی گفت: “من می توانم این را درک کنم. قلب ثروتمندان سخت کراتینه مو شده رنگ مو است. وجود فقرا برای آنها ملامت رنگ مو است.” اما هودان ناگهان شروع به دیدن احتمالات واقعی بیبی لایت مو کرد.

  مدل رنگ مو شیک و مجلسی

این حرکت مستقیمی برای تحقق جاه طلبی های شخصی او نپروتئین تراپی مو بود. اما از سوی دیگر، این حرکت دور از آنها نپروتئین تراپی مو بود. هدان ناگهان سخنانی را به یاد آورد که در گذشته بارها و بارها از پدربزرگش شنیده پروتئین تراپی مو بود. پیرمرد با لجبازی گفت: “تفکر مستقیم یک توهم رنگ مو است. شما همه چیز را واضح و ساده می پندارید و می توانید هر روز خود را ویران کنید و خانواده خود را گرسنه بمانید! اما چیزهای واقعی ساده نیستند!

رنگ مو دارچینی مسی : آنها لایت و هایلایت مو هستند” هر زمان که سعی می کنید چیزها را بفهمید تا ساده و سرررنگ مو است باشند، در مقابل طبیعت قرار می گیرید و آنها را قاطی می کنید. راه حل ناامیدکننده – چرا، شما با طبیعت همراه می شوید تا جایی که می توانید آن را پیچیده کنید، و افرادی که شما را در مشکل می خواهند گیج می شوند و شما می توانید از آن خارج شوید! هدان به حکمت پدربزرگش اشاره بیبی لایت مو کرد.

نه اینکه آن را دلیلی برای انجام هر کاری که می‌توانست قرار بالیاژ مو داد، اما پذیرفت که این حکمت ممکن رنگ مو است صدق الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او بلافاصله یک احتمال را دید. نسبتا خوب به نظر می رسید. بعد از یک دقیقه معاینه بهتر به نظر می رسید. شگفت آور پروتئین تراپی مو بود که چقدر قابل قبول رنگ مو است – او گفت: “هوم-مم.” “من برای کار خودم برنامه ریزی بیبی لایت مو کرده ام، همانطور که ممکن رنگ مو است حدس زده باشید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه