نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ موی قهوه ای زیتونی روشن بدون دکلره

ترکیب رنگ موی قهوه ای زیتونی روشن بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ موی قهوه ای زیتونی روشن بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ موی قهوه ای زیتونی روشن بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

ترکیب رنگ موی قهوه ای زیتونی روشن بدون دکلره : مغزم هرگز نتوانسته من را ناکام بگذارد. من که پروتئین تراپی مو بودم؟ من که پروتئین تراپی مو بودم؟ من که پروتئین تراپی مو بودم؟” اغلب آنقدر فکر می‌بیبی لایت مو کرد که فراموش می‌بیبی لایت مو کرد به کجا می‌رود نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و با سر به نرده‌ها می‌دوید، از ناودان‌ها و بر روی چوب‌ها می‌دوید. اما خوشبختانه، هموطن عزیز نتوانست به خودش صدمه بزند و به سختی بلند می‌کراتینه مو شد، نی‌هایش را به شکل می‌کشید و بلافاصله به سمت چیز دیگری می‌رفت.

رنگ مو : دوروتی نسبتاً عبوس گفت: “باید از عمو هنری و خاله ام بپرسی.” پروفسور احساسات بهترین دوستش مترسک را جریحه دار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و اجبالیاژ مو داد او را ذره ای علاقه نداشتند. پروفسور در حال نوشتن در کتاب خود گفت: بسیار خوب. “من فقط شما را به عنوان “دوروثی، شاهزاده خانم اوز و پسر عموی ششم یک رئیس جمهور” وارد می کنم! “من نیستم!” دوروتی سرش را مثبت تکان بالیاژ مو داد.

ترکیب رنگ موی قهوه ای زیتونی روشن بدون دکلره

ترکیب رنگ موی قهوه ای زیتونی روشن بدون دکلره : شجره خانوادگی شما قدیمی‌ترین و برجسته‌ترین شجره نامه رنگ مو است. اوز.” “پرنسس دوروتی!” با شنیدن نام دخترک از جایش بلند کراتینه مو شد. “من می دانم که شما اهل کانزاس لایت و هایلایت مو هستید و توسط حاکم مهربان ما به عنوان شاهزاده اوز آفریده کراتینه مو شده اید، اما آیا می توانید چیزی از اجبالیاژ مو داد خود در آمریکا به من بگویید؟” پروفسور خورنگ مو است و به بالای عینک ضخیم خود خیره کراتینه مو شد.

اوه، همه در آمریکا می توانند این ادعا را داشته باشند! پروفسور به راحتی گفت. “نیک چاپر!” حالا دوست قدیمی ما، مرد چوبی حلبی، که دوروتی در اولین سفرش به سرزمین پریان اوز نیز او را کشف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، برخرنگ مو است. “تو زمانی اهل گوشت پروتئین تراپی مو بودی و در حرفه چوبی؟” پروفسور ووگلباگ را پرسید و قلم خود را در هوا گرفت. گفت: “من یک مرد چوبی حلبی لایت و هایلایت مو هستم.

  رنگ مو شامپاینی دودی

و شما می توانید من را به نام اسمیت در کتاب خود وارد کنید، زیرا اسمیت حلبی من را ساخته رنگ مو است، و به عنوان امپراتور سلطنتی وینکی ها، اهمیتی نمی دهم که به ارتباطات گوشتی خود بازگردم.” مرد چوبی حلبی با صدایی موقر. گروه کف زدند و شیر ترسو با دم به زمین کوبید. پروفسور لبخند زد: “اسمیت نام بسیار خوبی رنگ مو است. من می توانم یک فصل کامل روی آن کار کنم.” مرد چوب حلبی زمانی یک فرد معمولی پروتئین تراپی مو بود.

اما یک جادوگر شرور تبر او را طلسم بیبی لایت مو کرد و ابتدا یک پا، سپس پای دیگر و بعد هر دو دست و سرش را برید. نیک بعد از هر تصادف برای تعمیر به یک قلع‌ساز می‌رفت و در نهایت تماماً از قلع ساخته کراتینه مو شد. هیچ جای دیگری جز اوز نمی توانست چنین اتفاقی بیفتد. اما هیچ کس را نمی توان در این کشور شگفت انگیز کشت، و نیک، با بدن حلبی خود، با خوشحالی به زندگی ادامه بالیاژ مو داد و آنقدر برجسته به حساب می آمد.

ترکیب رنگ موی قهوه ای زیتونی روشن بدون دکلره : که وینکی ها از او التماس می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که امپراتور آنها باکراتینه مو شد. “قطعات!” در حالی که نیک به سختی کنار دوروتی نشسته پروتئین تراپی مو بود، پروفسور را صدا بیبی لایت مو کرد. دختر تکه‌کاری دیوانه‌وار به جلو رفت. یک انگشتش را در دهانش گذاشت و آواز خواند: “من از وصله ساخته کراتینه مو شده ام، همانطور که می بینید. درخت لباس شجره خانواده من رنگ مو است ، اما، پسا! درخت لباس؟ حتی پروفسور وگلباگ هم پوزخند زد.

  مدل شینیون مو با رنگ شرابی

چه کسی می تواند به خندیدن به Scraps کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ این دختر کمیک که از تکه های عجیب و غریب کالا ساخته کراتینه مو شده و با پودر زندگی زنده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، شادترین فردی پروتئین تراپی مو بود که می کراتینه مو شد تصور بیبی لایت مو کرد. “من را به عنوان یک مرد حرفه ای پایین بیاور!” تیک-توک مرد مسی را در حالی که خنده به دنبال قافیه اسکرپس فروکش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، کشید. تیک توک یکی دیگر از اکتشافات دوروتی پروتئین تراپی مو بود.

و این مرد ماشینی شگفت‌انگیز، که تضمین می‌کراتینه مو شد هزار سال دوام بیاورد، می‌توانست فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، راه برود و حرف بزند. شیر ترسو به عنوان یک پادشاه به تنهایی وارد کراتینه مو شد. سلبریتی های شهر اوز یکی پس از دیگری برای پاسخ به سوالات پروفسور وگلباگ جلو آمدند. پروفسور به سرعت در کتاب کوچک خود نوشت. اوزما با دقت به هر یک گوش بالیاژ مو داد و به نظر می رسید که همه آنها به جز مترسک علاقه مند پروتئین تراپی مو بودند.

او که در کنار دوروتی خم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، با اخم به سقف خیره کراتینه مو شد، صورت شادابش از یک طرف چروکیده پروتئین تراپی مو بود. “اگه میدونستم کی لایت و هایلایت مو هستم!” او بارها و بارها زمزمه بیبی لایت مو کرد. “باید فکر کنم!” “مواجه نیستی.” دوروتی با مهربانی به شانه اش زد. حق امتیازها قدیمی کراتینه مو شده اند و من شرط می بندم که شجره پروفسور یک علف شیر پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است!

  مدل رنگ مو مش یخی

ترکیب رنگ موی قهوه ای زیتونی روشن بدون دکلره : اما مترسک از تسلی بالیاژ مو دادن خودداری بیبی لایت مو کرد و مدتها پس از بازنشستگی شرکت، او با غم و اندوه در گوشه خود نشست. “من آن را انجام می دهم! من آن را انجام می دهم!” او در نهایت فریاد زد و بی ثبات از جایش بلند کراتینه مو شد. جلیا جامب، خدمتکار کوچک منتظر اوزما، که کمی بعد برای آوردن دستمالی که معشوقه‌اش انداخته پروتئین تراپی مو بود، بازگشت، از دیدن او که در سالن طولانی می‌دوید.

متعجب کراتینه مو شد. “چرا کجا میری؟” از جلیا پرسید. “برای پیدا بیبی لایت مو کردن شجره نامه ام!” مترسک با تاریکی گفت و خودش را تا قد تمام بیبی لایت مو کرد و از در افتاد. فصل دوم فصل 2 درخت خانواده مترسک ماه به کراتینه مو شدت می درخشید، اما همه در شهر زمرد به خواب فرو رفته پروتئین تراپی مو بودند! مترسک با عجله از میان خیابان های متروک می گذشت. برای اولین بار از زمان کشف او توسط دوروتی کوچک، او واقعاً ناراضی پروتئین تراپی مو بود.

ترکیب رنگ موی قهوه ای زیتونی روشن بدون دکلره : مانند زندگی در سرزمین پریان، بسیاری از چیزها را بدیهی انگاشته پروتئین تراپی مو بود و به ظاهر غیرمعمول خود افتخار می بیبی لایت مو کرد. در واقع، تا قبل از اظهارات گستاخانه پروفسور ووگلباگ در مورد خانواده اش، او به گذشته خود فکر نبیبی لایت مو کرد. “من تنها کسی در اوز لایت و هایلایت مو هستم که خانواده ندارم!” او با اندوه تأمل بیبی لایت مو کرد. “حتی شیر بزدل هم پدر و مادری پادشاه و یک درخت خرما رنگ مو دارد! اما من باید به فکر ادامه دهم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه