↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو چای دارچینی

مدل رنگ مو چای دارچینی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو چای دارچینی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو چای دارچینی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل رنگ مو چای دارچینی : خبر نداشت. اما او دوست داشت با مردم و مخصوصاً با معشوقه‌اش دوروتی باکراتینه مو شد و پس از خمیازه کشیدن و دراز بیبی لایت مو کردن در اتاق باز پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : آموزش دهد و دوره ای از قرص های آموزشی ثبت اختراع او را می گذراند. با شنیدن خبر از دست بالیاژ مو دادن اوزما، بلافاصله برای جستجوی او در کشور کوادلینگ شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. به محض اینکه گلیندا شهر زمرد را ترک بیبی لایت مو کرد، تیک توک و مرد پشمالو و جک کدو تنبل که در کنفرانس حضور داشتند، سفر خود را به کشور گیلیکین آغاز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و ساعتی بعد اوجو و آنک نانکی به دکتر پیپت پیوستند و آنها با هم به سمت کشور مونچکین سفر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

مدل رنگ مو چای دارچینی

مدل رنگ مو چای دارچینی : در غیاب اوزما، گلیندا خوب مهمترین فرد در اوز پروتئین تراپی مو بود و همه خوشحال پروتئین تراپی مو بودند که زیر نظر او خدمت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. تصویر در دسترس نیست حزب جستجو فصل 6 فصل ششم صبح روز بعد، به محض طلوع خورشید، گلیندا به سمت او برگشت قلعه، در راه توقف بیبی لایت مو کرد تا به مترسک و مرد چوبی حلبی که در آن زمان در کالج پروفسور اچ. ام. ووگلباگ، تی. ای. می ماندند.

وقتی همه این جستجوگران از بین رفتند، دوروتی و جادوگر آماده سازی خود را تکمیل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. جادوگر اسب اره را به واگن قرمز رساند که چهار نفر در آن بسیار راحت می‌توانستند. او می‌خورنگ مو است دوروتی، بتسی، تروت و دختر تکه‌کاری سوار واگن شوند، اما اسکراپس سوار بر ووزی به سمت آنها آمد و ووزی گفت که مایل رنگ مو است به مهمانی بپیوندد. حالا این ووزی عجیب‌ترین حیوان پروتئین تراپی مو بود.

سر مربع، بدن مربع، پاهای مربع و دم مربع داشت. پوست او بسیار سفت و سخت پروتئین تراپی مو بود و شبیه چرم پروتئین تراپی مو بود، و در حالی که حرکاتش تا حدی ناشیانه پروتئین تراپی مو بود، جانور می توانست با سرعت قابل توجهی حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. چشمان مربعی او از نظر بیانی ملایم و ملایم پروتئین تراپی مو بود و به خصوص احمق نپروتئین تراپی مو بود. دوستان خوبی پروتئین تراپی مو بودند و بنابراین جادوگر موافقت بیبی لایت مو کرد که را با آنها همراه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو یخی بدون دکلره

تصویر در دسترس نیست جانور بزرگ دیگری اکنون ظاهر کراتینه مو شد و از او خورنگ مو است که همراه نانو کراتین مو شود. این کسی نپروتئین تراپی مو بود جز شیر بزدل معروف، یکی از جالب ترین موجودات اوز. هیچ شیری که در جنگل‌ها یا دشت‌ها پرسه می‌زد نمی‌توانست از نظر اندازه یا هوش با این شیر ترسو مقایسه نانو کراتین مو شود، شیری که – مانند همه حیوانات ساکن اوز – می‌توانست حرف بزند و با زیرکی و خردمندی بیشتر از بسیاری از مردم صحبت می‌بیبی لایت مو کرد.

او می گفت که ترسو رنگ مو است زیرا همیشه هنگام مواجهه با خطر می لرزید، اما بارها با خطر مواجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و هرگز از جنگیدن در مواقع ضروری خودداری نبیبی لایت مو کرد. این شیر مورد علاقه اوزما پروتئین تراپی مو بود و همیشه از تاج و تخت او در مناسبت های دولتی محافظت می بیبی لایت مو کرد. او همچنین یک همراه و دوست قدیمی پرنسس دوروتی پروتئین تراپی مو بود، بنابراین دختر از پیوستن او به مهمانی خوشحال کراتینه مو شد.

مدل رنگ مو چای دارچینی : شیر ترسو با صدای عمیق و غرشی خود گفت: “من آنقدر از اوزمای عزیزمان عصبی لایت و هایلایت مو هستم که باعث ناراحتی من می نانو کراتین مو شود که در حالی که در تلاش برای یافتن او لایت و هایلایت مو هستید عقب بمانم. اما در معرض هیچ خطری قرار نگیرید. از شما خواهش می کنم، زیرا خطر به کراتینه مو شدت مرا می ترساند.” دوروتی قول بالیاژ مو داد: “اگر بتوانیم به آن کمک کنیم.

  رنگ مو بژ شکلاتی بدون دکلره

ما در معرض خطر قرار نخواهیم گرفت.” “اما ما برای یافتن اوزما هر کاری انجام خواهیم بالیاژ مو داد، چه خطری داشته باکراتینه مو شد چه بدون خطر.” اضافه کراتینه مو شدن ووزی و شیر بزدل به مهمانی به بتسی بابین ایده بالیاژ مو داد و او به سمت اصطبل های مرمری در پشت قصر دوید و قاطر خود را به نام هنک بیرون آورد. شاید هیچ قاطری که تا به حال دیده اید به اندازه این هنک لاغر و رنگ مو استخوانی و ظاهری ساده نداشته باکراتینه مو شد.

اما بتسی او را بسیار دوست داشت زیرا وفادار و ثابت قدم پروتئین تراپی مو بود و تقریباً آنقدر احمق نپروتئین تراپی مو بود که اکثر قاطرها در نظر گرفته می شوند. بتسی یک زین برای هنک داشت و اعلام بیبی لایت مو کرد که بر پشت او سوار خواهد کراتینه مو شد، ترتیبی که توسط جادوگر تأیید کراتینه مو شد زیرا تنها چهار نفر از مهمانان بر روی صندلی های واگن قرمز سوار کراتینه مو شدند.

پیرمرد ملوانی که یک پای چوبی داشت به دیدن آنها آمد و به آنها پیشنهاد بالیاژ مو داد که یک منبع غذا و پتو را در واگن قرمز بگذارند، زیرا مطمئن نپروتئین تراپی مو بودند تا چه مدت از آنجا نخواهند رفت. این مرد ملوان کاپن بیل نام داشت. او دوست و رفیق سابق تروت پروتئین تراپی مو بود و در همراهی با دخترک با ماجراهای زیادی روبرو کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. فکر می کنم متاسف پروتئین تراپی مو بود که نتوانست با او در این سفر برود.

اما گلیندا جادوگر از کاپان بیل خورنگ مو استه پروتئین تراپی مو بود که در شهر زمرد باقی بماند و مسئولیت کاخ سلطنتی را در حالی که دیگران دور پروتئین تراپی مو بودند بر عهده بگیرد، و ملوان یک پا. با این کار موافقت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. آنها انتهای واگن قرمز را با هر چیزی که فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند نیاز تمام دکلره مو دارند بار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و سپس یک صفوف تشکیل بالیاژ مو دادند و از کاخ از طریق شهر زمرد به سمت دروازه های بزرگ دیواری که این پایتخت زیبای سرزمین اوز را احاطه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو سال جدید

مدل رنگ مو چای دارچینی : راهپیمایی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. انبوهی از شهروندان در خیابان ها صف کشیده پروتئین تراپی مو بودند تا عبور آنها را ببینند و آنها را تشویق کنند و برای آنها آرزوی موفقیت کنند، زیرا همه از دست بالیاژ مو دادن اوزما غمگین پروتئین تراپی مو بودند و نگران یافتن دوباره او پروتئین تراپی مو بودند. اول شیر ترسو آمد. سپس دختر تکه تکه سوار بر ووزی. سپس بتسی بابین بر روی قاطر خود هنک. و در نهایت اسب اره در حال کشیدن واگن قرمز، که جادوگر و دوروتی و باتن-برایت و تروت در آن نشسته پروتئین تراپی مو بودند.

هیچ کس موظف به راندن اسب اره نپروتئین تراپی مو بود، بنابراین هیچ افساری برای مهار او وجود نداشت. فقط باید به او می گفت که کدام طرف را باید برود، سریع یا آلایت و هایلایت مو هسته، و او کاملاً فهمید. تقریباً در همین زمان پروتئین تراپی مو بود که یک سگ سیاه کوچولوی پشمالو که در اتاق دوروتی در قصر خوابیده پروتئین تراپی مو بود از خواب بیدار کراتینه مو شد و متوجه کراتینه مو شد که او تنهرنگ مو است.

مدل رنگ مو چای دارچینی : همه چیز در سرتاسر ساختمان بزرگ بسیار ساکت به نظر می رسید و توتو – این اسم سگ کوچولو پروتئین تراپی مو بود – حرف های مرسوم سه دختر را از دست بالیاژ مو داد. او هرگز به آنچه در اطرافش می گذرد توجه چندانی نمی بیبی لایت مو کرد و اگرچه می توانست صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به ندرت چیزی می گفت. بنابراین سگ کوچولو از گم کراتینه مو شدن اوزما یا اینکه همه به دنبال او رفته پروتئین تراپی مو بودند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه