↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو شامپاینی ها

رنگ مو شامپاینی ها | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو شامپاینی ها را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو شامپاینی ها را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

20 آوریل 2024

رنگ مو شامپاینی ها : منتقل می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هنگامی که مرتع به طور قابل تحملی طولانی رنگ مو است، گاو نیاتا با زبان و کام و همچنین گاو معمولی تغذیه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما در طول خشکسالی‌های بزرگ، وقتی حیوانات زیادی از بین می‌روند، نژاد نیاتا در معرض آسیب بزرگی قرار می‌گیرد و در صورت عدم توجه، ناپروتئین تراپی مو بود می‌نانو کراتین مو شود.

رنگ مو : و بقیه یک بنای تاریخی متلاشی کراتینه مو شده و کنجکاو رنگ مو است قدرت های متحد رعد و برق و باروت. عصر در دیوارهای نیمه تخریب کراتینه مو شده شهر پرسه زدم. مقر اصلی جنگ برزیل پروتئین تراپی مو بود – جنگی که برای این کشور آسیب‌رسان‌ترین جنگ پروتئین تراپی مو بود، نه آنقدر که تأثیرات فوری‌اش داشت، بلکه منشأ تعبالیاژ مو داد زیادی از ژنرال‌ها و همه درجه‌های دیگر افسران پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو شامپاینی ها

رنگ مو شامپاینی ها : بسیار برنگ مو استانی رنگ مو است؛ و نامنظم پروتئین تراپی مو بودن خیابان ها و نخلستان های اطراف پرتقال و هلو، جلوه زیبایی به آن بخشیده رنگ مو است. کلیسا خرابه ای عجیب رنگ مو است. از آن به عنوان یک مجله پودر رنگ مو استفاده می کراتینه مو شد و در یکی از ده هزار طوفان رعد و برق ریو پلاتا مورد اصابت صاعقه قرار گرفت. دو سوم ساختمان به پایه منفجر کراتینه مو شد.

تعبالیاژ مو داد ژنرال ها در رنگ مو استان های متحد لاپلاتا بیشتر از پادشاهی متحده بریتانیای کبیر رنگ مو است (اما حقوق نمی گیرند). این آقایان یاد گرفته اند که قدرت را دوست داشته باشند و با کمی درگیری مخالفت نکنند. از این رو، افراد زیادی همواره مراقب ایجاد اغتشاش و سرنگونی دولتی لایت و هایلایت مو هستند که تاکنون هرگز بر هیچ پایه‌ای باثبات نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

با این حال، هم در اینجا و هم در جاهای دیگر، متوجه یک علاقه کلی به انتخابات بعدی برای ریرنگ مو است جمهوری کراتینه مو شدم. و این نشانه خوبی برای شکوفایی این کشور کوچک رنگ مو است. ساکنان نیازی به آموزش زیاد در نمایندگان خود نتمام دکلره مو دارند. من شنیدم که برخی از مردان در مورد شایستگی افراد برای کلونیا بحث می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و گفته کراتینه مو شد که «اگرچه آنها اهل تجارت نپروتئین تراپی مو بودند، اما همه می‌توانستند نام خود را امضا کنند:» به نظر می‌رسید.

  بهترین روش رنگ مو شرابی

که با این کار، آنها فکر می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که هر مرد منطقی باید راضی باکراتینه مو شد. 18 ام – با میزبانم به رنگ مو استانسیا، در Arroyo de San Juan سوار کراتینه مو شدم. غروب ما دور املاک سوار کراتینه مو شدیم: شامل دو لیگ و نیم مربع پروتئین تراپی مو بود و در جایی قرار داشت که به آن رینکن می گویند. یعنی یک طرف مقابل پلاتا پروتئین تراپی مو بود و دو طرف دیگر توسط جویبارهای صعب العبور محافظت می کراتینه مو شدند.

یک بندر عالی برای کشتی های کوچک و مقدار زیادی چوب کوچک وجود داشت که برای تامین سوخت بوئنوس آیرس ارزشمند رنگ مو است. کنجکاو پروتئین تراپی مو بودم که بدانم ارزش این رنگ مو استنسیا کامل چیست. 3000 راس گاو وجود داشت و سه یا چهار برابر این تعبالیاژ مو داد را تامین می بیبی لایت مو کرد. از مادیان 800، همراه با 150 اسب شکسته و 600 گوسفند. آب و سنگ آهک فراوان، خانه‌ای ناهموار، مزارع عالی و باغ هلو وجود داشت.

برای همه اینها 2000 پوند به او پیشنهاد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و او فقط 500 پوند اضافی می خورنگ مو است و احتمالاً آن را با قیمت کمتری می فروخت. مشکل اصلی رنگ مو استانسیا این رنگ مو است که گاوها را دو بار در هفته به یک نقطه مرکزی می برند تا آنها را رام کنند و آنها را بشمارند. این عملیات اخیر در جایی که ده یا پانزده هزار سر با هم لایت و هایلایت مو هستند دشوار به نظر می رسد. بر این اصل مدیریت می نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو مسی روشن

رنگ مو شامپاینی ها : که گاوها همیشه خود را به نیروهای کوچکی از چهل تا صد نفر تقسیم می کنند. هر نیرو توسط چند نفر به طور عجیبی شناسایی می نانو کراتین مو شود حیوانات علامت گذاری کراتینه مو شده و تعبالیاژ مو داد آن مشخص رنگ مو است: به طوری که از ده هزار نفر یکی از آنها گم می نانو کراتین مو شود، با عدم حضور آن در یکی از تروپیل ها درک می نانو کراتین مو شود. در طول یک شب طوفانی، گاوها همه با هم مخلوط می شوند.

اما صبح روز بعد تروپیل ها مانند قبل از هم جدا می شوند. به طوری که هر حیوانی باید از ده هزار حیوان دیگر همنوع خود را بشناسد. در دو نوبت در این رنگ مو استان با چند گاو از نژاد بسیار کنجکاو به نام ناتا یا نیاتا ملاقات بیبی لایت مو کردم. ظاهراً آنها تقریباً همان رابطه ای را با سایر گاوها تمام دکلره مو دارند که سگ های گاو نر یا پاگ با سگ های دیگر انجام می دهند. پیشانی آنها بسیار کوتاه و پهن رنگ مو است.

با انتهای بینی به سمت بالا، و لب بالایی بسیار به عقب کشیده کراتینه مو شده رنگ مو است. آرواره های پایینی آنها فراتر از فک بالا قرار گرفته و دارای منحنی رو به بالا لایت و هایلایت مو هستند. از این رو دندان های آنها همیشه در معرض دید لایت و هایلایت مو هستند. سوراخ های بینی آنها در بالا قرار رنگ مو دارد و بسیار باز رنگ مو است. چشمان آنها به سمت بیرون بیرون می زند. هنگام راه رفتن سرشان را پایین و روی گردن کوتاهی می گیرند.

و پاهای عقبی آنها در مقایسه با پاهای جلویی نسبتاً طولانی تر از حد معمول رنگ مو است. دندان‌های برهنه‌شان، سرهای کوتاه‌شان و سوراخ‌های بینی‌شان به سمت بالا، مضحک‌ترین هوای سرپیچی را به آنها می‌دهد. از زمان بازگشت، من یک سر اسکلت را با مهربانی دوستم کاپیتان سولیوان، RN تهیه بیبی لایت مو کردم که اکنون در دانشکده جراحان سپرده کراتینه مو شده رنگ مو است.

  ترکیب رنگ موی پلاتینه یخی

از روایت او به نظر می رسد که حدود هشتاد یا نود سال پیش، آنها نادر پروتئین تراپی مو بودند و به عنوان کنجکاوی در بوئنوس آیرس نگهداری می کراتینه مو شدند. اعتقاد جهانی بر این رنگ مو است که این نژاد در میان سرخپوستان جنوب پلاتا منشاء گرفته رنگ مو است. و اینکه نزد آنها رایج ترین نوع پروتئین تراپی مو بود. حتی تا به امروز، آنهایی که در رنگ مو استان‌های نزدیک پلاتا پرورش می‌یابند، خرنگ مو استگاه کمتر متمدن خود را نشان می‌دهند.

زیرا از گاوهای معمولی خشن‌تر لایت و هایلایت مو هستند، و گاو به راحتی اولین گوساله‌اش را رها می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اگر زیاد از آن بازدید نانو کراتین مو شود یا مورد آزار قرار گیرد. همانطور که دکتر فالکونر به من اطلاع بالیاژ مو داده رنگ مو است، ساختاری تقریبا مشابه با نژاد غیرعادی [2] نژاد نیاتا، مشخصه آن نشخوارکننده بزرگ منقرض کراتینه مو شده هند، سیواتریوم رنگ مو است. نژاد بسیار درست رنگ مو است.

رنگ مو شامپاینی ها : و یک گاو و یک گاو نیاتا همیشه گوساله های نیاتا تولید می کنند. گاو نر نیاتا با گاو معمولی، یا صلیب معکوس، فرزندانی تولید می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که شخصیتی متوسط ​​تمام دکلره مو دارند، اما با شخصیت‌های نیاتا به کراتینه مو شدت نمایش بالیاژ مو داده می‌شوند: به گفته سنور مونیز، برخلاف تصور رایج کشاورزان در موارد مشابه، واضح‌ترین شواهد وجود رنگ مو دارد. که گاو نیاتا وقتی با گاو نر معمولی تلاقی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند ویژگی‌های او را قوی‌تر از گاو نیاتا وقتی با گاو معمولی تلاقی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه