↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین روش رنگ مو شرابی

بهترین روش رنگ مو شرابی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین روش رنگ مو شرابی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین روش رنگ مو شرابی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین روش رنگ مو شرابی : و مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که آنقدر زیبرنگ مو است که بتوانم در آن مکان تنهایی رها شوم که فقط جانوران دور آن می چرخند و نه یکی دیگر آن را می بیند بنابراین ما آن را به شهر زمردی می بریم.» 111 جانور با لحن هولناکی پاسخ بالیاژ مو داد: “من اهمیتی نمی دهم.” ما کالیده‌ها اگر گلی در جنگل ما نپروتئین تراپی مو بود به همان اندازه راضی پروتئین تراپی مو بودیم.

رنگ مو : بنابراین باید بالای آب شناور شویم. «می‌توانی یک قایق بسازی، کپن بیل؟» “البته، تروت، اگر به من وقت بدهی.” دخترک روی چوبی نشست و به جزیره گل جادو خیره کراتینه مو شد. به نظر می رسید هیچ چیز دیگری در این جزیره کوچک رکراتینه مو شد نبیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد. نه درخت، نه درختچه، نه علف وجود داشت، حتی تا آنجا که از آن فاصله می توانست تشخیص دهد.

بهترین روش رنگ مو شرابی

بهترین روش رنگ مو شرابی : سپس با یک چاقوی جیبی بزرگ، یک عضو کوچک از درخت را برید و آن را به دسته ای برای تبر خود خرد بیبی لایت مو کرد. در حالی که کار می بیبی لایت مو کرد به دختر توصیه بیبی لایت مو کرد: «بنشین، تروت. “الان کار زیادی در پیش دارم، زیرا باید برایمان یک قایق بسازم.” 104 “ما برای چه به یک قایق نیاز داریم، Cap’n؟” “چرا، ما را به جزیره ببرند. ما نمی توانیم مانند گربه شیشه ای زیر آب، در بستر رودخانه راه برویم.

اما گلدان طلا در پرتوهای خورشید می درخشید و تروت می توانست رنگ های درخشان بالای آن را ببیند، زیرا گل جادویی از نوعی به گل دیگر تغییر می بیبی لایت مو کرد. گربه شیشه ای که با تنبلی جلوی پای دختر دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود، گفت: «وقتی قبلاً اینجا پروتئین تراپی مو بودم، دو کالیده را در همین ساحل دیدم، جایی که برای نوشیدن آمده پروتئین تراپی مو بودند.» “کالیده ها چیست؟” از دختر پرسید. “قوی ترین و وحشی ترین جانوران در تمام اوز. این جنگل خانه ویژه آنهرنگ مو است و بنابراین جانوران کمی به جز میمون ها می توان یافت.

میمون‌ها به اندازه‌ای می‌جنگند که از سر راه کالیده‌های خشن که به همه حیوانات دیگر حمله می‌کنند و اغلب بین خودشان می‌جنگند، دوری کنند. 105 106 “آیا وقتی آنها را دیدی سعی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند با تو دعوا کنند؟” از تروت پرسید که بسیار هیجان زده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “آره. آنها در یک لحظه بر من سرازیر کراتینه مو شدند. اما من صاف روی زمین دراز کشیدم.

  رنگ مو دخترانه خاکستری

تا پاهایم در اثر سنگینی جانوران نشالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و وقتی می خورنگ مو استند مرا گاز بگیرند به آنها خندیدم و آنها را مورد تمسخر قرار بالیاژ مو دادم تا اینکه از عصبانیت از کوره در رفتند، زیرا نزدیک پروتئین تراپی مو بود بشکنند. دندان هایشان روی شیشه سخت من بنابراین، پس از مدتی، آنها متوجه کراتینه مو شدند که نمی توانند به من آسیب برسانند، و رفتند. خیلی سرگرم کننده پروتئین تراپی مو بود.” دختر پاسخ بالیاژ مو داد: “امیدوارم آنها دیگر برای نوشیدن به اینجا نیایند.

به هر حال، تا زمانی که ما اینجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.” گاز بگیریم، صدمه می بینیم.» کاپن بیل چند چوب بلند را از درختان می برد، آنها را در یک انتها تیز می بیبی لایت مو کرد و در انتهای دیگر فاق باقی می گذاشت. اینها قرار پروتئین تراپی مو بود که الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده های قایق او را به هم ببندند. او چند نفر را مد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و تازه داشت یکی دیگر را تمام می بیبی لایت مو کرد که گربه شیشه ای گریه بیبی لایت مو کرد: «مراقب باش! یک کالیده به سمت ما می آید.» تروت به کراتینه مو شدت ترسیده از جا پرید و به حیوان وحشتناک نگاه بیبی لایت مو کرد.

که گویی مجذوب چشمان خشمگینش کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، زیرا کالیده نیز به او نگاه می بیبی لایت مو کرد و نگاهش اصلاً دوستانه نپروتئین تراپی مو بود. اما کاپن بیل به او زنگ زد: “تروت، تا زانوهایت به رودخانه برو و آنجا بمان!” و او بلافاصله از او اطاعت بیبی لایت مو کرد. مرد ملوان در حالی که چوب در یک دست و تبر در دست دیگر داشت به جلو حرکت بیبی لایت مو کرد و بین دختر و جانور قرار گرفت که با غرغر نافرمانی بر او سرازیر کراتینه مو شد.

  رنگ مو بلوند مرواریدی

گاهی اوقات بسیار آلایت و هایلایت مو هسته حرکت می بیبی لایت مو کرد، اما حالا تا آنجا که می توانست سریع پروتئین تراپی مو بود. وقتی کالیده به سمت او می‌جهد، پای چوبی‌اش را بیرون می‌آورد و نوک آن به بین چشمان جانور برخورد می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آن را روی زمین می‌غلتد. قبل از اینکه بتواند دوباره روی پاهای خود بایستد، ملوان چوب تیز را مستقیماً از بدنش فشار بالیاژ مو داد و سپس با سمت صاف تبر، چوب را تا جایی که می‌رفت به زمین کوبید.

او به این وسیله جانور بزرگ را اسیر بیبی لایت مو کرد و او را بی‌آزار بیبی لایت مو کرد، زیرا هرچه می‌کوشید، نمی‌توانست از چوبی که آن را نگه داشته رنگ مو است دور نانو کراتین مو شود. کپن بیل می دانست که نمی تواند کالیده را بککراتینه مو شد، زیرا هیچ موجود زنده ای در اوز نمی تواند کشته نانو کراتین مو شود، بنابراین عقب ایستاد و هیولا را تماشا بیبی لایت مو کرد که می چرخید و غرغر می بیبی لایت مو کرد و با پنجه های تیزش زمین را پنجه می بیبی لایت مو کرد.

بهترین روش رنگ مو شرابی : سپس راضی پروتئین تراپی مو بود که نمی تواند فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ، به تروت گفت که دوباره از آب بیرون بیاید و کفش ها و جوراب های خیس خود را در آفتاب خشک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “مطمئنی که او نمی تواند فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” او پرسید. 109 کاپن بیل گفت: «من روی آن یک کلوچه شرط می‌بندم.» بنابراین تروت به ساحل آمد و کفش‌ها و جوراب‌هایش را درآورد و روی چوب گذاشت تا خشک نانو کراتین مو شود.

در حالی که مرد ملوان کار خود را روی قایق از سر می‌گرفت. کالیده که پس از کشمکش‌های فراوان متوجه کراتینه مو شد که نمی‌تواند فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، حالا ساکت کراتینه مو شد، اما با صدایی خشن و خرخر گفت: «فکر می‌کنم فکر می‌کنی باهوشی، که مرا به این شکل به زمین بچسبان. اما وقتی دوستانم، کالیده های دیگر، به اینجا بیایند، تو را به خاطر این رفتار با من تکه تکه خواهند بیبی لایت مو کرد.

  جدیدترین رنگ موی سال بدون دکلره

کاپن بیل با خونسردی گفت: “P’raps”، همانطور که او در الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده ها خرد می بیبی لایت مو کرد، “an’ p’raps نه. دوستانت کی می آیند اینجا؟» کالیده اعتراف بیبی لایت مو کرد: «نمی‌دانم». اما وقتی آنها بیایند ، نمی توانید از آنها فرار کنید. کاپن بیل گفت: “اگر آنها به اندازه کافی نگه تمام دکلره مو دارند، من قایق خود را آماده خواهم بیبی لایت مو کرد.” “با یک قایق چه کار خواهی بیبی لایت مو کرد؟” از جانور پرسید. “ما به آن جزیره می رویم تا گل جادویی را بگیریم.” جانور بزرگ لحظه ای با تعجب به او نگاه بیبی لایت مو کرد.

سپس شروع به خندیدن بیبی لایت مو کرد. خنده مثل غرش خوب پروتئین تراپی مو بود و صدای بی رحمانه و تمسخرآمیزی داشت اما با این وجود خنده پروتئین تراپی مو بود. 110 “خوب!” گفت کالیده. «خوب! خیلی خوب! خوشحالم که میخوای گل جادویی رو بگیری. اما با آن چه خواهید بیبی لایت مو کرد؟» “ما آن را به عنوان هدیه در روز تولد او به اوزما خواهیم برد.” کالیده دوباره خندید.

بعد هوشیار کراتینه مو شد گفت: «اگر قبل از اینکه قوم من تو را بگیرند به زمین قایق خود برسید، از شر ما در امان خواهید پروتئین تراپی مو بود. ما می‌توانیم مانند اردک شنا کنیم، بنابراین دختر نمی‌توانست با وارد کراتینه مو شدن به آب از من فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما کالیده‌ها به آن جزیره نمی‌روند.» “چرا که نه؟” از تروت پرسید. جانور ساکت پروتئین تراپی مو بود. کاپن بیل اصرار بیبی لایت مو کرد: «دلیل را به ما بگویید.

بهترین روش رنگ مو شرابی : کالیده پاسخ بالیاژ مو داد: «خب، این جزیره گل جادویی رنگ مو است، و ما خیلی به جادو اهمیت نمی دهیم. اگر به جای پای گوشتی یک پای جادویی نداشتی، نمی توانستی به این راحتی مرا از پای در بیاوری و این سنجاق چوبی را به من بچسبانی.» گربه شیشه ای گفت: “من به جزیره جادویی رفته ام، و شکوفه های گل جادویی را تماشا بیبی لایت مو کرده ام.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه