نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

نظرات رنگ مو

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو گچی

مدل رنگ مو گچی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو گچی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو گچی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل رنگ مو گچی : خوب مراقب آن باشید!” گرسیواز که بسیار آماده ساز پروتئین تراپی مو بود، فوراً کاروزیرا، یکی از خویشاوندان افراسیاب، که در ترویج ویرانی شاهزاده ایرانی نیز یکی از غیورترین افراد پروتئین تراپی مو بود، دستور بالیاژ مو داد تا این ضربه مهلک را وارد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و سایاووش، در حالی که زیر چنگ جلاد پروتئین تراپی مو بود، فقط وقت داشت تا دعایی به بهشت ​​بخواند.

رنگ مو : که پاسخ فوری به تماس نشان می‌دهد که برخی اظهارات نادرست انجام کراتینه مو شده رنگ مو است، و در نتیجه اکنون وظیفه او ترویج تعویق رنگ مو است. و ظاهر تاخیر گریزان. بنابراین، در خلوت به او گفت که بهتر رنگ مو است کمی صبر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و چنین اطاعت ضمنی از اراده افراسیاب نشان ندهد. اما سایاووش پاسخ بالیاژ مو داد که هم وظیفه و هم محبتش او را به اطاعت آماده ترغیب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مدل رنگ مو گچی

مدل رنگ مو گچی : نامه به زودی خوانده نکراتینه مو شد و سیاوش تمایل خود را برای اجابت با درخورنگ مو است مندرج در آن ابراز بیبی لایت مو کرد و گفت که افراسیاب برای او پدری پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است و برای برآورده بیبی لایت مو کردن آرزوهایی که دریافت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، هیچ زمانی را از دست نخواهد بالیاژ مو داد. با این حال، این تبعیت و سرعت با دیدگاه‌های شوم گرسیواز هماهنگی نداشت، زیرا او پیش‌بینی می‌بیبی لایت مو کرد.

سپس گرسیواز او را به گرمی بیشتر تحت فشار قرار بالیاژ مو داد و نشان بالیاژ مو داد که خیانت به این روحیه فروتن تا چه حد ناسازگار و نالایق رنگ مو است، به خصوص که او ارتش قابل توجهی را تحت فرمان خود داشت و می توانست از حیثیت و حقوق خود دفاع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و او چنان بی وقفه و با چنان جدیت این رنگ مو استدلال های واهی را به او خطاب بیبی لایت مو کرد که شاهزاده فریب خورده سرانجام مجبور کراتینه مو شد.

  بلوند پلاتینه دودی روشن

به دلیل اینکه همسرش فرنگی وانمود می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که او بیمار رنگ مو است و می گوید در لحظه ای که او بهتر رنگ مو است، رفتن خود را به تعویق می اندازد. به توران بازخواهد گشت. این برای خیانت کار کافی پروتئین تراپی مو بود. و به محض اینکه اعزام مهر و موم کراتینه مو شد، گرسیواز آن را با نهایت لشکرکشی به افراسیاب رساند. ظاهراً حداقل بدین ترتیب در برابر سایاووش قوی کراتینه مو شد و ظالم توران که اکنون به راحتی به دروغگویی او متقاعد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ مو گچی : در نتیجه احساس می بیبی لایت مو کرد دشمنی سابقش تجدید کراتینه مو شده رنگ مو است، فوراً لشکری ​​برای مجازات داماد سرکش خود جمع بیبی لایت مو کرد. گرسیواز به رهبری آن ارتش منصوب کراتینه مو شد که بدون معطلی علیه جوانان بی گناه به حرکت درآمد. خبر تدارک جنگجویانه افراسیاب ذهن سایاووش را راضی بیبی لایت مو کرد که گرسیواز به او توصیه های خوبی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، و او ناظر وفاداری پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

او اکنون به این نتیجه رسید که اطاعت فوری، ویران کامل او خواهد پروتئین تراپی مو بود. هنگامی که او این هوش ناخوشایند را به فرنگیس اطلاع بالیاژ مو داد، او در بزرگترین زنگ خطر و آشفتگی قرار گرفت. اما همیشه در مصلحت‌ها مثمر ثمر پروتئین تراپی مو بود، راهی را پیشنهاد بیبی لایت مو کرد که به نظر می‌رسید ضروری پروتئین تراپی مو بود فوراً آن را اتخاذ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، یعنی پرواز از مسیری مداری به ایران.

او در این مورد هیچ مخالفتی ابراز نبیبی لایت مو کرد، مشروط بر اینکه او او را همراهی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما او گفت که انجام این کار به دلیل شرایطی که در آن قرار رنگ مو دارد غیرممکن رنگ مو است. از این رو سیصد ایرانی خود را جمع بیبی لایت مو کرد و از فرنگیس درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد که اگر پسری به دنیا آمد او را کای خسرو بنامد، راهی سفر کراتینه مو شد. “من می روم در محاصره دشمنانم، دست افراسیاب بی رحم بر من بلند کراتینه مو شد.” با این حال، شانس سایاووش نپروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی نسکافه ای متوسط

که به آسانی آنطور که فرنگی پیش بینی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. گرسیواز به زودی به پایان رسید و در نبردی که پیش آمد، همه ایرانیان و همچنین اسبی که شاهزاده نگون بخت بر آن سوار کراتینه مو شد، کشته کراتینه مو شدند، به طوری که با پای پیاده نتوانست جز پیشرفت کمی داشته باکراتینه مو شد. در این میان افراسیاب بالا آمد و او را احاطه بیبی لایت مو کرد و خورنگ مو است تیری به او بزند، اما با شفاعت قومش که توصیه به زنده نگهداشتن او آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

از خشونت باز ماند و فقط در زندان بماند. بر این اساس او بار دیگر مورد حمله قرار گرفت و امنیت یافت، و همچنان افراسیاب می خورنگ مو است او را به قتل برساند. اما پیلسام، یکی از جنگجویان او و برادر پیران، او را ترغیب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که از این قصد شیطانی دست بررنگ مو دارد و او را به کاخ خود بازگرداند. سپس سایاووش به طرز مفتضحانه‌ای به قید و بند کشیده کراتینه مو شد.

به سوی اقامتگاه سلطنتی که خودش آن را با چنان غنا و شکوهی ساخته و تزیین بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، بردند. منظره شهر و ساختمان های باشکوه آن همه را پر از شگفتی و تحسین می بیبی لایت مو کرد. به محض ورود افراسیاب، فرنگیس در سخت ترین حالت به سوی او شتافت و برای سایاووش از رحمت و شفقت خود طلبید. “ای پدر، او مقصر نیست.

  مدل رنگ مو سوسکی دخترانه

مدل رنگ مو گچی : نام او هنوز پاک و بی لک رنگ مو است، همچنان نسبت به من وفادار و سخاوتمند رنگ مو است، و هرگز به تو دروغ نگو. این نفرت را به گرسیواز مدیون رنگ مو است، بدترین، تلخ ترین دشمنانش . او به دنبال حمایت تو نیست و آیا بر ضعیفان چیره می‌شوی؟ باید خون سلطنتی را بریزید، در ورزش ظالمانه و بی‌حوصلگی؟ و نفرین انسان‌ها را به دست آورید.

زنده‌اند، در این وضعیت متزلزل، و مرده، عذاب‌های ذهنی که جهنم بر بزرگی وارد می‌نانو کراتین مو شود که در مسیری قاتلانه به سر می‌برد و با قساوت و زور حکومت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “اکنون نمی توانم بگویم زوهاک ملعون چه بیبی لایت مو کرد، یا چه مجازاتی که سلیم و تور را از جهان پرتاب بیبی لایت مو کرد. و آیا کاوس اکنون با انتقام بر پیشانی خود زندگی نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند ؟ و رستم که به تنهایی می تواند انجام دهد.

پادشاهی تو به مرکزش می لرزد؟ گودرز، زوآرا، و فریبورز، و توس، و گیرگین، و فرامورز، و دیگران نیز با قدرت بی باک، تا تو را به مبارزه فانی دعوت کنند؟ روزی روشن، به دختر بیچاره ات توجه کن و اسیر بی گناهت را زنده کن.» تأثیر این درخورنگ مو است، که به طور جدی و فوری ارائه کراتینه مو شد، فقط گذرا پروتئین تراپی مو بود. افراسیاب در آن لحظه کمی احساس دلتنگی بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو گچی : اما به زودی روحیه وحشیانه خود را از سر گرفت و برای اطمینان از تحقق هدف خود، بدون وقفه، فرنگی را در یکی از دورافتاده ترین نقاط قصر حبس بیبی لایت مو کرد: و به این ترتیب به گرسیواز بی احساس گفت: “سرش بر باد، بر دشمن؛ اما به ویژه توجه داشته باشید که خون او زمین را لکه دار نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مبادا برای انتقام از ما با صدای بلند فریاد بزند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

مشاوره در تلگرام

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

مشاوره در تلگرام

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

مشاوره در تلگرام

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

مشاوره در تلگرام

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

مشاوره در تلگرام

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در تلگرام

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در تلگرام

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در تلگرام

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در تلگرام

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در تلگرام

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در تلگرام

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در تلگرام

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در تلگرام

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در تلگرام

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در تلگرام

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در تلگرام

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه